ĐỀ THI CUỐI Kì Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHBKHN và hường dẫn

Đề thi cuối tưởng Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đề thi cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội
... phân tích ý kiến Câu 8: Bản chất, đặc điêm cua CNXH Câu 9: tưởng HCM xây dưng nhà nươc sạch, vững mạnh, hiệu quả? Câu 10: Trình bày tưởng HCM đường độ lên CNXH Việt Nam *Hơi lộn xộn, chưa ... Câu 4: Quan điêm cua HCM quyền dân tộc? Liên hệ vơi vấn đề dân tộc giơi Câu 5: Động lưc xây dưng CNXH Câu 6: Phân tích nguyên tăc xây dưng Đảng kiêu mơi...
 • 2
 • 1,251
 • 2

ĐỀ THI CUỐI TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ THI CUỐI kì tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... Câu 2: Nêu tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân dân dân? Hiện cần làm để phát huy quyền làm chủ nhân dân? Đề lẻ Câu 1: Nêu sở khách quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Chứng minh chủ nghĩa ... phương pháp luận tưởng HCM Theo anh chị giai đoạn chủ nghĩa Mác-Lenin có giá trị thế với cách mạng Việt Nam? Tại sao? Câu 2: Nêu nội dung chức văn hóa,vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa,...
 • 2
 • 410
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh

Đề thi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
... lợi t tởng Hồ Chí Minh đợc tính từ: a Năm 1921 đến năm 1930 b Năm 1930 đến năm 1941 c Năm 1945 đến năm 1969 Đáp án: c 13 Vấn đề dân tộc t tởng Hồ Chí Minh thời đại cách mạng vô sản vấn đề: a Dân ... Vecxay (Pháp) đề cập đến vấn đề: a Đòi quyền tự dân chủ tối thi u cho nhân dân b Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân c Cả a & b Đáp án: c 18 Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự là: a Quyền thi ng liêng ... Trong t tởng Hồ Chí Minh, tảng khối đại đoàn kết dân tộc là: a Liên minh công-nông 14 b Liên minh công-nông, lao động trí óc c Liên minh công-nông tầng lớp lao động khác d Liên minh công-nông...
 • 33
 • 4,812
 • 29

Bộ đề thi trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh ĐH Công Nghiệp IUH

Bộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH Công Nghiệp IUH
... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? Quá trình sản sinh tưởng Quá trình thực hoá tưởng Quá trình sản sinh thực hoá tưởng thực tiễn Quá trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh ... công nhân phong trào yêu nước Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh phong trào công nhân Chủ nghĩa Mác, tưởng Hồ Chí Minh phong trào yêu nước Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh ... người tưởng “thân dân” tưởng “cứu nhân độ thế” 26 a b c d tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua thời kỳ? thời kỳ thời kỳ thời kỳ thời kỳ 27 Trong trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh, ...
 • 50
 • 3,155
 • 19

Biện chứng về vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh.DOC

Biện chứng về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh.DOC
... PHẦN IV MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 4.1 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo ... MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11 4.1 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo ... tưởng Hồ Chí Minh quan hệ giai cấpdân tộc II Nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giai cấp III Vận dụng phát triển sáng tạo tưởng Hố Chí Minh mối quan hệ biện chứng vấn đề dân tộc vấn đề...
 • 22
 • 1,220
 • 6

Đề trắc nhiệm môn tưởng Hồ Chí Minh

Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... a,Năm 1917 b, 1920 c, 1923 (Đ) d , 1925 Câu 9 :Tư tưởng HCM hình thành phát triển qua giai đoạn? a, c, (Đ) b, d, Câu 10 :Chọn phương án trả lời với tưởng HCM: a,Từ năm 1890 đến 1911:thời kí nghiên ... Kếm Yếu Câu 54 : Theo HCM ,công tác gốc đảng ? Công tác tưởng trị Công tác lý luận Công tác cán Câu 55 : Chọn câu trả lời với tưởng HCM : Trong quan hệ với quần chúng ,Đảng phải Luôn ... chủ nghĩa Mác-lênin b,Từ năm 1911-1920, thời kì hình thành tưởng yêu nước ,chí hướng cứu nước c,Từ năm 1921-1939 ,thời kí hình thành tửong đường cách mạng việt nam (Đ) Câu 11:Chọn cụm từ...
 • 9
 • 8,114
 • 235

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... Nam lúc vô khốn đốn Trong xã hội Việt Nam có hai mâu thuẫn cần phải giải Vấn đề dân tộc giai cấp tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo ... rằng: mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp luận chứng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh với số nước khác đó, Việt Nam vốn nước thuộc địa, nửa phong kiến, vấn đề dân tộc chi ... mạnh vấn đề giai cấp dẫn đến sai lầm Từ đó, họ đề xuất ý kiến theo hướng nhấn mạnh chiều vấn đề dân tộc, tách vấn đề dân tộc khỏi vấn đề giai cấp, hạ thấp ý nghĩa quan trọng, thiết vấn đề giai cấp, ...
 • 16
 • 751
 • 3

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... 0918.775.368 PHẦN IV MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 4.1 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố ... tưởng Hồ Chí Minh quan hệ giai cấpdân tộc II Nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giai cấp III Vận dụng phát triển sáng tạo tưởng Hố Chí Minh mối quan hệ biện chứng vấn đề dân tộc vấn đề ... MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11 4.1 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo...
 • 22
 • 549
 • 1

Đề Cương môn học tưởng Hồ Chí Minh

Đề Cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu tưởng Hồ Chí Minh cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin điều kiện cụ thể Việt Nam, thực tế tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản tinh thần quý báu ... chủ Theo Hồ Chí Minh “Nó tảng sức lãnh đạo kinh tế dân chủ mới, phải sức phát triển nhân dân ta phải ủng hộ nó” Thành phần kinh tế tư nhân, theo Hồ Chí Minh thành phần kinh tế giai cấp sản ... dân tài tận Trái lại, chủ trương làm cho sản Việt Nam phát triển Đối với thành phần kinh tế tư nhân nhà nước , quan điểm quán Hồ Chí Minh : Chính phủ cần phải giúp họ phát triển Nhưng...
 • 15
 • 827
 • 0

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... vấn đề dân tộc, tách vấn đề dân tộc khỏi vấn đề giai cấp, hạ thấp ý nghĩa quan trọng, thiết vấn đề giai cấp, không lấy quan điểm giai cấp làm quan điểm sở lập trường để xem xét, giải vấn đề dân ... vấn đề giai cấp giải vấn đề dân tộc phương Tây Ngược lại giải vấn đề dân tộc giải phóng giai cấp Quyền lợi dân tộc giai cấp thống nhất, quyền lợi dân tộc không còn, quyền lợi giai cấp, phận dân ... bước đi, biện pháp nước khác Kết luận: Trong năm gần đây, nước ta nảy sinh ý kiến cho rằng: mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp luận chứng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh...
 • 9
 • 892
 • 19

vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... vấn đề giai cấp Người coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh chủ nghĩa yêu nước Người đứng quan điểm giai cấp để nhận thức giải vấn đề dân tộc Mà cụ thể vấn đề dân tộc theo tưởng Hồ Chí Minh ... Thứ nhất, vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau, kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Hồ Chí Minh thể hiện: khẳng định vai trò lịch sử giai cấp công nhân ... Minh giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân điều kiện để giải phóng giai cấp Vì thế,...
 • 13
 • 350
 • 0

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh?

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
... hiệp lại với Khi dân tộc xuất xã hội có giai cấp vấn đề dân tộc mang nội dung giai cấp, vấn đề giai cấp giữ vai trò định vấn đề dân tộc Tuy nhiên, vấn đề dân tộc có tính độc lập ng đối Chủ nghĩa ... phóng giai cấp Như vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp có quan hệ mật thiết, gắn bó khăng khít Vấn đề dân tộc phận vấn đề giai cấp Nguyên nhân mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp qui định Mỗi giai ... giải vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc “Chính lập trường lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi phải giải phóng dân tộc Ở cần nhấn mạnh rằng, vấn đề giai cấp thể vấn đề dân tộc, vấn đề dân tộc giải...
 • 16
 • 297
 • 0

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... phong kiến, vấn đề dân tộc chi phối, Đảng nhấn mạnh vấn đề giai cấp dẫn đến sai lầm Từ đó, họ đề xuất ý kiến theo hướng nhấn mạnh chiều vấn đề dân tộc, tách vấn đề dân tộc khỏi vấn đề giai cấp, hạ ... nghĩa quốc tế vô sản Bởi vậy, tưởng Hồ Chí Minh, Ph Ăng-Ghen nói: Những tưởng dân tộc chân đồng thời tưởng quốc tế chân Sự phát triển tự ng Hồ Chí Minh đạo phát triển thực tiễn cách ... ngăn cách hai dân tộc ” (11) tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo thành công cách mạng Việt Nam, đóng góp xuất sắc Người vào kho tàng...
 • 15
 • 264
 • 0

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... dài dựng nớc giữ nớc.Theo nghĩa thứ hai dân tộc đồng nghĩa với quốc gia dân tộc 1.3 Mi quan h gia dân tc giai cấp Trong xã hội có nhiều giai cấp giai cấp có lợi ích gắn liền với phơng thức sản ... lạc, tộc, kế thừa, phát triển cao nhân tố tộc ngời lạc tộc thể thành ý thức tự giác tộc ngời dân c cộng đồng đó.Theo nghĩa thứ nhất, dân tộc đợc hiểu nh tộc ngời hay dân tộc quốc gia đa dân tộc. Hiểu ... lãnh đạo dân tộc Về lợi ích dân tộc lợi ích chung tất giai cấp ,các lực lợng xã hội cộng đồng nhiên xã hội có phơng thức sản xuất tồn dựa chế độ chiếm hữu t nhân t liệu sản xuất lợi ích dân tộc lợi...
 • 12
 • 429
 • 0

Phân tích Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Phân tích Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... nghĩa quan trọng, thiết vấn đề giai cấp, không lấy quan điểm giai cấp làm quan điểm sở lập trường để xem xét, giải vấn đề dân tộc Theo họ, nước ta nên đề giải vấn đề dân tộc, vấn đề giai cấp không ... phong kiến, vấn đề dân tộc chi phối, Đảng nhấn mạnh vấn đề giai cấp dẫn đến sai lầm Từ đó, họ đề xuất ý kiến theo hướng nhấn mạnh chiều vấn đề dân tộc, tách vấn đề dân tộc khỏi vấn đề giai cấp, hạ ... xã hội, làm cho dân giàu nước mạnh, người sung sướng, tự Hồ Chí Minh giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Giải phóng dân tộc khỏi ách thống...
 • 10
 • 1,308
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh hutechbộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhđề thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhđề thi thử môn tư tưởng hồ chí minhđề thi tốt nghiệp tư tưởng hồ chí minhđề thi hết môn tư tưởng hồ chí minhbo de thi trac nghiem tu tuong ho chi minh ngan hangde thi giua ky tu tuong ho chi minhdap an de thi trac nhiem tu tuong ho chi minhde thi trac nghiem tu tuong ho chi minh theo tung chuongde cuong on thi tot nghiep tu tuong ho chi minhđề cương thi hết môn tư tưởng hồ chí minhđề cương thi tốt nghiệp tư tưởng hồ chí minhđề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minhđề kiểm tra môn tư tưởng hồ chí minhQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhNgôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngBTS3012 external alarms
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập