ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL

Đồ án ngôn ngữ tả phần cứng HDL

Đồ án ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL
... GVHD:Trương Phong Tuyên Labs VERILOG HDL LABS Lab 1: Building Hierarchy RTL code //and or module module and_or( OUT1, inp0, inp1, inp2,...
 • 15
 • 179
 • 2

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL
... -3- Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu VHDL Chương 1: Giới thiệu 1.1 VHDL gi ? VHDL ngôn ngữ tả phần cứng cho mạch tích hợp tốc độ cao, loại ngôn ngữ tả phần cứng phát triển dùng cho trương trình ... số VHDL ngôn ngữ độc lập không gắn với phương pháp thiết kế, tả hay công nghệ phần cứng Người thiết kế tự lựa chọn công nghệ, phương pháp thiết kế sử dụng ngôn ngữ Và đem so sánh với ngôn ngữ ... hai cách tả kiến trúc phần tử ( hệ thống) hình hoạt động (Behaviour) hay tả theo hình cấu trúc (Structure) Tuy nhiên hệ thống bao gồm tả theo hình hoạt động tả theo hình...
 • 150
 • 4,973
 • 87

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo
... SSD Đồng thời tạo dịch chuyển chồng lắp kề Chúng ta biểu diễn quy trình sau: a->ab->b->bc->c->cd->d->de->e->ef->f->fa->a Hình 9.18 Đồ hình trạng thái Quá trình dừng lại có tín hiệu Stop, mạch trở ... FPGA, ASIC - 148 - Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu VHDL Tài liệu tham khảo: - Circuit design with VHDL , Voilnei A.Pedroni - VHDL language - The vhdl – cookbook , Peter J.Ashedo - Thiết kế mạch ... - Kết phỏng: Hình 9.26 Kết RAM có đương liệu vào khác - 145 - Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu VHDL RAM với đường bus song song: Sơ đồ RAM với đường bus song song...
 • 31
 • 3,186
 • 16

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu
... Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu VHDL - Thứ tư khả tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động phần cứng từ mức hệ thống số mức cổng VHDL có khả tả hoạt động hệ thống nhiều mức sử dụng ... cho mức Như ta thiết kế bao gồm hệ tả chi tiết Thứ năm khả trao đổi kết quả: Vì VHDL tiêu chuẩn chấp nhận, nên hình VHDL chạy tả đáp ứng tiêu chuẩn VHDL Các kết tả hệ thống trao ... sau: -5 - Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu VHDL Giai đoạn 1: Chúng ta bắt đầu thiết kế viết mã VHDL VHDL lưu vào file có đuôi vhd có tên với tên thực thể Mã VHDL tả tầng chuyển đổi ghi - Hình...
 • 6
 • 293
 • 2

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL
... Dùng ngôn ngữ VHDL tả mạch số CHƢƠNG : DÙNG NGÔN NGỮ VHDL MÔ TẢ CÁC MẠCH SỐ CƠ BẢN 2.1 Ngôn ngữ VHDL tả cổng logic bản: Một mạch số tả phương trình Boolean dễ dàng chuyển sang ngôn ngữ VHDL ... CHƢƠNG : DÙNG NGÔN NGỮ VHDL MÔ TẢ CÁC MẠCH SỐ CƠ BẢN 27 2.1 Ngôn ngữ VHDL tả cổng logic bản: 27 2.1.1 Đoạn mã VHDL tả cổng NAND ngõ vào: 27 2.1.2 Ngôn ngữ VHDL tả cổng NOR ... mã tả cổng NAND ngôn ngữ VHDL viết sau Thiết kế ứng dụng Kit FPGA Spartan III 27 Chương : Dùng ngôn ngữ VHDL tả mạch số Hình : Đoạn mã VHDL cho cổng NAND ngõ vào 2.1.2 Ngôn ngữ VHDL tả...
 • 137
 • 963
 • 1

Ngôn ngữ tả phần cứng VERILOG

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VERILOG
... tục nghiên cứu để tìm ngôn ngữ tả phần cứng tốt Một ngôn ngữ tả phần cứng sử dụng rộng rãi ngôn ngữ Verilog HDL Do chấp nhận rộng rãi ngành công nghiệp thiết kế số, Verilog trở thành kiến ... Ngôn ngữ tả phần cứng Verilog (Verilog HDL) Trong phần trước, ta trình bày bước thiết kế mức độ RTL từ tả thiết kế Verilog việc thực phần cứng thực Qui trình thiết kế thực ngôn ngữ Verilog ... tổng hợp trình bày phần Nêu khác biệt ngôn ngữ tả phần cứng nói chung (ngôn ngữ Verilog HDL nói riêng) ngôn ngữ lập trình nói chung (ngôn ngữ C nói riêng)? Tìm hiểu khác biệt hai loại ngôn...
 • 236
 • 888
 • 9

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ TẢ PHẦN CỨNG docx

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG docx
... CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Thiết kế số dùng ngôn ngữ tả phần cứng Số tín Tính chất học phần: số: : 02 Bắt buộc Học phần thay thế, tương đương: Không Phân bổ thời gian giảng dạy học ... thống số VHDL ngôn ngữ độc lập không gắn với phương pháp thiết kế, tả hay công nghệ phần cứng Người thiết kế tự lựa chọn công nghệ, phương pháp thiết kế sử dụng ngôn ngữ VHDL có số ưu điểm so ngôn ... 1,2,3 Thảo luận 1,2,3 Giảng 1,2,3 Giảng 1,2,3 Giảng Một số hình thiết kế ASIC giới 5.5.1 Qui trình thiết kế IBM 5.5.2 Qui trình thiết kế hãng K-micro Chương 6: Quy trình thiết kế ASIP 6.1 Tổng...
 • 131
 • 770
 • 11

Tổng hợp các bài tập mẫu hay viết bằng ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Tổng hợp các bài tập mẫu hay viết bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL
... chuyển sang mã đoạn LED đoạn a) Hãy viết VHDL với mạch độc lập b) Hãy viết VHDL có mạch Bài giải Ta dùng when-else hay with-select-when để tả mạch a) Mã VHDL với mạch độc lập library ieee; ... "00"; "10"; "00"; "01"; end if; end process; end bg; Dạng sóng phỏng: Chú ý: Có nhiều cách viết khác để tả FSM, thí dụ sau cách viết khác: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity ... 2011 – trang 19 Dạng sóng : Thiết kế mạch cộng song song số nhị phân N bit (dùng phát biểu generic để thiết kế tổng quát, N =4) A B Tổng Sum số nhớ/mượn C_out a) tả VHDL cho mạch b) Thêm vào...
 • 32
 • 830
 • 0

Verilog - Ngôn ngữ tả phần cứng potx

Verilog - Ngôn ngữ mô tả phần cứng potx
... Systembeschreibungssprachen SS 2002 Verilog • entwickelt von Philip Moorby 1983/1984 bei Gateway Design Automation • wurde anfangs gemeinsam mit dem Simulator entwickelt • 1987 Verilog- basiertes Synthesewerkzeug ... `endif Jürgen Ruf Systembeschreibungssprachen SS 2002 Bezeichner • • • • • Buchstaben (a-z,A-Z), Zahlen ( 0-9 ) oder _ $ beginnt mit Buchstabe oder _ case sensitive maximal 1024 Zeichen lang Escaped ... Systembeschreibungssprachen SS 2002 Ereignisse - Beispiel module processor (clock, ); initial -> reset; always @(reset or fetch) begin @(posedge clock) // fetch code -> execute; end always @execute begin...
 • 32
 • 230
 • 0

Chương 3 NGÔN NGỮ tả PHẦN CỨNG VHDL

Chương 3 NGÔN NGỮ mô tả PHẦN CỨNG  VHDL
... Giới thiệu ngôn ngữ VHDL VHDL chuẩn độc lập tả hệ thống:  Các nhà phát triển hệ thống dựa VHDL để tả, thiết kế hệ thống  Các phần mềm thực hoạt động hệ thống tả  Các phần mềm ...      Giới thiệu ngôn ngữ tả phần cứng – HDL Cấu trúc thiết kế tả VHDL Kiểu liệu Toán tử thuộc tính Phát biểu đồng thời Phát biểu Hàm thủ tục Giới thiệu ngôn ngữ VHDL Phương pháp thiết ... Phương pháp thiết kế HDL Phương pháp thiết kế truyền thống Giới thiệu ngôn ngữ VHDL VHDL gì?  Một ngôn ngữ tả phần cứng:    VHDL - VHSIC Hardware Description Language VHSIC - Very High Speed...
 • 40
 • 186
 • 0

Chương II: Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Chương II: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL
... viện phần cứng - Khả tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động phần cứng từ mức ghi truyền tải mức cổng Hiểu cách khác VHDL có cấu trúc tả phần cứng chặt chẽ sử dụng lớp tả chức tả ... khai báo thư viện, phần tả thực thể phần tả kiến trúc Chương II – Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL Khai báo thư viện LIBRARY declaration tả thực thể ENTITY Declaration tả kiến trúc ARCHITECTURE ... thành phần có có tác dụng tất kiến trúc thực thể Chi tiết thành phần khai báo xem IEEE VHDL Standard Language reference (2002 Edition) Chương II – Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL 2.2 tả kiến...
 • 20
 • 266
 • 0

Giáo trình NGÔN NGỮ TẢ PHẦN CỨNG VERILOG TS. Vũ Đức Lung ThS. Lâm Đức Khải Ks. Phan Đình Duy

Giáo trình NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG VERILOG TS. Vũ Đức Lung ThS. Lâm Đức Khải Ks. Phan Đình Duy
... ngôn ngữ tả phần cứng Verilog, bên cạnh qui trình thiết kế vi mạch sử dụng ngôn ngữ tả phần cứng Verilog trình bày cụ thể Chương 2: Trình bày từ khóa sử dụng môi trường tả thiết kế Verilog ... IC 1.2 Ngôn ngữ phần cứng Verilog (Verilog HDL) Trong phần trước, ta trình bày bước thiết kế mức độ RTL từ tả thiết kế Verilog việc thực phần cứng thực Qui trình thiết kế thực ngôn ngữ Verilog ... động phát triển ngôn ngữ tả phần cứng (HDLs) phương pháp thiết kế dựa ngôn ngữ Dựa ngôn ngữ tả phần cứng (HDLs), công cụ CAD thiết kế hệ thống số phát triển kĩ sư thiết kế phần cứng sử dụng...
 • 303
 • 368
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCỨng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNXÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10Bồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giác
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập