20150608 MoonTV luyen de so 6 de thi

Đề luyện hay số 6

Đề luyện hay số 6
... 0 ,65 6mm Bước sóng λβ , λγ , λδ tương ứng với cách vạch lam (Hβ), vạch chàm (Hγ), vạch tím (Hδ) A λβ = 0,8 86 m , λγ = 0 ,63 4µm λδ = 0,210µm B λβ = 0,4 86 m , λγ = 0,434µm λδ = 0,410µm C λβ = 0,3 86 m ... khối lượng 60 nơtron 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân 27 Co A 4,544 u B 4,5 36 u C 3,154 u D 3 ,63 7 u Câu 42: Kết luận không đúng? A Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng ... thụ mạch ngày A 60 00J B 1,9.106J C 1200kWh D 6kWh Câu 19: Trong động không đồng ba pha có ba cuộn dây giống hệt mắc hình tam giác Mạch điện ba pha dùng để chạy động phải dùng số dây dẫn A B C...
 • 7
 • 74
 • 0

ĐỀ SỐ 6 ÔN THI HKI NC

ĐỀ SỐ 6 ÔN THI HKI NC
... pha bội số chẵn π Câu 51 Trong DĐĐH tần số f lắc lò xo, khẳng định sau A Cơ biến thi n với tần số f’= f B Thế biến thi n điều hòa với tần số f’= f/2 C Động biến thi n điều hòa với tần số f’=2f ... từ trường dđ tần số 2f C Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thi n theo thời gian D Dao đông điện từ mạch dao động LC dao động tự điện trở mạch không Câu 16 Công thức tính lượng ... = U0sinωt (U0 ω không đổi) vào đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số R để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Khi hệ số công suất đoạn mạch...
 • 14
 • 115
 • 0

Đề luyện tập số 6

Đề luyện tập số 6
... D 4,42.10 26 J Cõu 41: Cụng thoỏt ca ờlectron mt kim loi l A = 3,3.10-19 J Gii hn quang in ca kim loi ny l bao nhiờu ? Cho h = 6, 6.10-34 J.s; c = 3.108 m/s A 0 ,6 àm B àm C 60 àm D 60 0 àm Cõu ... sỏng bc ca bc x trựng vi mt võn sỏng ca Tớnh Bit cú giỏ tr t 0 ,6 àm n 0,7àm A 0 ,64 àm B 0 ,65 àm C 0 ,68 àm D 0 ,69 àm Cõu 37: Trong thớ nghim v t bo quang in, thay i cng chựm sỏng kớch thớch thỡ ... thoa ỏnh sỏng ( a = 0 ,6 mm, D = m ), ta thy 15 võn sỏng liờn tip cỏch 2,8 cm Hóy tỡm bc súng ca ỏnh sỏng n sc ó dựng thớ nghim o A = àm B = 60 0 nm.C = 0 ,65 .10-3 mm D = 60 0 A Cõu 35: Trong...
 • 6
 • 172
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 6 KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn Lịch sử pdf

ĐỀ THI THỬ SỐ 6 KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012- 2013 Môn Lịch sử pdf
... diemthi.24h.com.vn Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề ... THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ...
 • 2
 • 75
 • 0

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcĐề thi tự luyện số 01ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, F = 19, Cl = 35,5, Br = 80, P = 31, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = pptx

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcĐề thi tự luyện số 01ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, F = 19, Cl = 35,5, Br = 80, P = 31, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = pptx
... Trang | - Khóa h c Luy n đề thi đại h c m n H a h c Đề thi tự luy n s 01 A CH2OH-CH2CH2CH 2CHO B CH3 -CHOH-CH2 CH2CHO C CH3 -CH2CHOH-CH 2CHO D CH3 -CH2CH2CHOH-CHO C u 20: Thủy ph n ho n to n ... F theo thứ tự A NaCl, HCl, AgCl, Cl2 , CrCl2, CrCl3 C AgCl, HCl, Cl 2, CrCl3 , CrCl2, NaCl B Cl2 , HCl, CrCl2 , CrCl3, NaCl, AgCl D HCl, CrCl3, NaCl, AgCl, CrCl2, Cl2 C u 53: Cho phương trình ... Khóa h c Luy n đề thi đại h c m n H a h c Đề thi tự luy n s 01 C u 8: Oxi h a mol ancol no, mạch h X CuO, đun n ng Y; cho to n Y ph n ứng với dung dịch AgNO NH3 mol Ag Cho mol X t c dụng h t...
 • 7
 • 283
 • 5

Đề số 6 - Ôn thi Đại học năm 2010

Đề số 6 - Ôn thi Đại học năm 2010
... thành dây cung có độ dài Câu VII.b (1 điểm) ( Giải phương trình: 26 + 15 x ) ( )( − 8+ 2+ Bộ đề luyện thi Đại học Cao đẳng môn Toán – 2010 x ) ( + 2− ) x−2 =0 ... = − 2t '   z = + 3t '  Tìm M ∈ d1 , N ∈ d2 cho MN ⊥ d1, MN ⊥ d Viết phương trình tham số đường vuông góc chung d1 d2 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình đường tròn qua gốc...
 • 2
 • 123
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 6 MÔN THI: VẬT LÍ pot

ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 6 MÔN THI: VẬT LÍ pot
... = 300 D  = 60 Câu 16 : Một vật thực dao động điều hoà với biên độ A = 12cm chu kỳ T = 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dơng thời điểm t = 0,25s kể từ lúc vật bắt đầu dao ... 0,25s kể từ lúc vật bắt đầu dao động Li độ vật là: A - 6cm B -12cm C 12cm D 6cm Câu 17 : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phơng, tần số x1, x2 Biết   phơng trình dao động thứ ... D Lớn lần Câu 26 : Một lắc lò xo gồm vật khối lợng m = 100g treo vào đầu lò xo có độ cứng K = 100N/m Kích thích cho vật dao động Trong trình dao động, vật có vận tốc cực đại 62 ,8 cm/s Xem nh...
 • 6
 • 100
 • 0

Đề thi thử số 6 Môn thi :Vật lí pptx

Đề thi thử số 6 Môn thi :Vật lí pptx
... pha với D A C Câu 17: Khi biên độ sóng tăng lần, tần số sóng giảm lần lượng sóng truyền A giảm 9/ 16 lần B tăng 16/ 9 lần C tăng lần D giảm 16/ 9 lần Câu 18: Một nguồn sóng dao động điều hoà theo ... lan truyền không gian điện từ trường biến thi n   Kết luận nói tương quan E B điện từ trường là:   A E B biến thi n tuần hoàn tần số   B E B biến thi n tuần hoàn pha   C E B phương D Cả ... dụng 220V Khi mạch thứ cấp hở hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là: A 240 V B 110 V C 60 V D 66 0V Câu 23: Một bàn là( 200V - 1000W) mắc vào hiệu điện xoay chiều u = 200 sin 100t (V) Bàn...
 • 7
 • 138
 • 0

Đề số 6: Môn thi: Hoá Học ppsx

Đề số 6: Môn thi: Hoá Học ppsx
... điểm) Cho m (gam) kim loại M hoá trị II vào V lít dung dịch CuSO4 0,2 M tới phản ứng hoàn toàn tách 38,65 gam chất rắn A - Cho 7,73 (gam) A tác dụng với dung dịch HCl dư thoát 1,12 lít khí (ở đktc) ... 18,85 gam Tỉ khối hỗn hợp (A) Heli nhỏ 10 Hãy xác định công thức cấu tạo (X), (Y) Biết số mol (X) 60% tổng số mol (X), (Y) có hỗn hợp (A) Các phản ứng xảy hoàn toàn ... khối lượng không đổi cân 1,2g chất rắn D Tính thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp A trị số a? Phần 2: Cho tác dụng với V(ml) dung dịch AgNO3 0,1M Sau phản ứng xong thu chất rắn E có khối...
 • 4
 • 142
 • 0

Kiểm tra HKI - Đề số 6: Môn thi: Hoá Học potx

Kiểm tra HKI - Đề số 6: Môn thi: Hoá Học potx
... B (dung dịch B làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ) thể tích khí thoát V1 vượt 2016 ml.Viết PTHH xảy ra, tìm A tính thể tích khí thoát V1 b/ Hoà tan 13,8 gam chất A vào nước, vừa khuấy, vừa thêm ... lấy kết tủa, sấy khô nung nóng đến khối lượng không đổi, 6,08 gam chất rắn Xác định tên kim loại hoá trị II thành phần % khối lượng A Câu III (3,0 điểm) a/ Cho 13,8 gam chất A muối cacbonat kim...
 • 3
 • 110
 • 0

ĐỀ SỐ 6 ÔN THI ĐH MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ SỐ 6 ÔN THI ĐH MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN
... = c = minT = 2 6 4 7 B  ;  ; C1 (0;1); C2  ;  5 5 5 5 2) (S) tâm I(1; –2; –1), bán kính R = (Q) chứa Ox  (Q): ay + bz = Mặt khác đường tròn thi t diện bán kính (Q) qua tâm ... đường tròn bán kính Câu 7a (1 điểm) Tìm số thực a, b, c để có: z3  2(1  i )z2  4(1  i )z  8i  ( z  )( z2  bz  c) Từ giải phương trình: z3  2(1  i )z2  4(1  i )z  8i  tập số phức ... Viết phương trình mặt cầu (S) đường kính đoạn vuông góc chung (d1) (d2) Câu 7b (1 điểm) Cho số thực b  ln2 Tính J = ex dx ln10 b x tìm lim J bln2 e 2 Hướng dẫn Đề sô Câu I: 2) M(–1;2) (d)...
 • 6
 • 128
 • 0

Đồ án Chi tiết máy Đề số 6/7 Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Đồ án Chi tiết máy Đề số 6/7 Thiết kế hệ dẫn động băng tải
... Trang: Đồ án Chi tiết máy GVHD: Phạm Minh Hải Đề số 6/7: Thiết kế hệ dẫn động băng tải SVTH: Nguyễn Ngọc Chung – Lớp: KTHH4 – K56 Trang: Đồ án Chi tiết máy Đề số 6/7: Thiết kế hệ dẫn động băng tải ... Ø45 Đề số 6/7: Thiết kế hệ dẫn động băng tải Ø40k6 Ø35 H7 k6 Đồ án Chi tiết máy SVTH: Nguyễn Ngọc Chung – Lớp: KTHH4 – K56 Trang: Đồ án Chi tiết máy Đề số 6/7: Thiết kế hệ dẫn động băng tải 2.2 ... Trang: Đồ án Chi tiết máy Đề số 6/7: Thiết kế hệ dẫn động băng tải 2.1.4 Sơ kết cấu trục GVHD: Phạm Minh Hải SVTH: Nguyễn Ngọc Chung – Lớp: KTHH4 – K56 Trang: GVHD: Phạm Minh Hải Ø40k6 Ø45 Ø45 Đề số...
 • 59
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục dân tộc (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục phụ nữ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD và lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN QUỐC tế s a m n e cKẾ TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo CHÍNH hà nộiThực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty b do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt thực hiệnThực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu việt anh trong thời gian 2012 2014THỰC TRẠNG và HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH DỊCH vụ THƯƠNG mại bắc NINHVỐN lưu ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ sử DỤNG VLĐ CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư HANPAGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix của trung tâm AthenaĐiều kiện tối ưu và điều kiện chính quy ràng buộc cho bài toán tối ưu với ràng buộc cân bằngGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán thẻ tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại agribank nam hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh hoàn kiếmGiải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP tiên phong trụ sở chính tại hà nộiThiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng mạMạng máy tính và vấn đề bảo mật bằng firewallTích phân ứng dụng trong hình học thầy lê bá bảoĐề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành thiết kế thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành phác thảo thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập