đề CƯƠNG ôn thi KHOA học LÃNH đạo

BHANH de cuong on thi khoa hoc HKI lop 4

BHANH de cuong on thi khoa hoc HKI lop 4
... b Cung cấp lượng cần thi t cho hoạt động trì nhiệt độ thể c Tham gia vào việc xây dựng thể, tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống d Giúp thể phòng chống bệnh Câu 9: Khoanh tròn vào chữ trước ... dạng định d Không màu, không mùi, không vị, có hình dạng Câu 10: định Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Đề phòng tránh bệnh thi u dinh dưỡng cần ? a Ăn nhiều thị cá b Ăn nhiều hoa c Ăn nhiều ... cho phù hợp A B Chất đạm Vi – ta – Tạo tế bào l tế bào già bị hủy tron Chất khoáng Không tham gia trực tiếp cấp lượng thể Nếu thi u chúng, ta b Chất xơ Tham gia vào việc xây dựn điều khiển hoạt...
 • 3
 • 167
 • 3

đề cương ôn thi khoa hoc hk2-lớp4

đề cương ôn thi khoa hoc hk2-lớp4
... Ni tơ, cháy, nhanh, không khí a) Ô -xi không khí cần cho cháy b) Càng có nhiều không khí có nhiều ô- xi cháy diễn lâu c) Ni tơ không khí trì cháy giữ cho cháy không diễn không nhanh Câu 8: Nối ... mạnh khoẻ A 39◦C Câu 9: Người ốm bị sốt B 37◦C Khoanh vào Nước sôi C 100◦ C trước chữ có Nước đá tan D ◦ C câu trả lơì Động vật cần để sống ? a Không khí, thức ăn b Nước uống c Ánh sáng d Tất ... trường? Vức rác bừa bãi, khí thải nhà máy xí nghiệp, khói bụi phương tiện giao thông, sử dụng thuốc trừ sâu hoá chất nông nghiệp ...
 • 2
 • 51
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN: Bệnh nội khoa thú y 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN: Bệnh nội khoa thú y 1
... có hiểu biết ng y sâu sắc bệnh nguyên học sinh bệnh học quan niệm điều trị chuẩn xác khoa học Và từ người ta đưa khái niệm điều trị học có tính chất khoa học - Điều trị học môn học nhằm áp dụng ... chứng thi u máu Protein th y phân - Vd: điều trị chứng thi u máu, chứng còi cọc gia súc bệnh viêm ruột ỉa ch y gia súc non 11 14 Anh, chị trình b y sở khoa học việc sử dụng Novocain điều trị bệnh ... Lợn nặng 15 0 kg - Hộ lý - Dùng thuốc điều trị: + Dùng KS diệt VK g y bệnh Pneumotic: liều 1ml /10 - 15 kgP/ng y nên tiêm là: ml Kanamycin 10 %: liều 1ml/20kgP/ng y nên tiêm là: ml Gentamycin 4%:...
 • 36
 • 1,456
 • 0

đề cương ôn thi cuối học kỳ 2 môn khoa học khối 4

đề cương ôn thi cuối học kỳ 2 môn khoa học khối 4
... cấy, đẻ nhánh, làm đòng - Cây lúa cần nước giai đoạn lúa chín Câu 12: Em nêu yếu tố cần để trì sống động vật Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống ánh sáng tồn phát triển bình thường ... khác có nhu cầu thức ăn khác Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp Câu 14: Chuỗi thức ăn gì? Những mối quan hệ thức ăn tự nhiên gọi chuỗi thức ăn Câu 15: Nêu số ví dụ chuỗi...
 • 2
 • 20
 • 0

Đề cương ôn tập khoa học môi trường

Đề cương ôn tập khoa học môi trường
... loài làm tăng tính đa dạng sinh học loài làm giảm tính đa dạng sinh học Sự phân bố loài: Ở môi trường thích hợp cho nhiều loài sinh vật sinh sống có đa dang sinh học cao Nh ững khu rừng nhi ệt ... (biotic) Các thành phần vô sinh: Bao gồm tất nhân tố môi trường như: ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, dộ ẩm, chất khoáng, đất Các nhân tố môi trường cung cấp nguồn lượng vật chất cần thiết mà chúng ... nhiên, loài xem cấp phân loại b ản (taxon), thuật ngữ đa dạng sinh học sử dụng rộng rãi đa dạng loài Theo công ước đa dạng sinh học: Đa dạng loài phong phú số lượng loài, số lượng phân loài trái...
 • 8
 • 1,029
 • 11

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC Môn : Lý thuyết điều khiển tự động Người biên soạn : TS Trần Hoài An PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN C A HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Chương ... Chương 10 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp không gian trạng thái 10.1 Giới thi u chung 10.2 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp thay cực 10.3 Thi t kế quan sát trạng thái 10.4 Thi t ... KHIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI Chương Phân tích hệ thống điều khiển không gian trạng thái 9.1 Giới thi u chung 9.2 Kiến thức phân tích không gian trạng thái 9.3 Ma trận truyền 9.4 Tính...
 • 3
 • 2,694
 • 24

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG
... phong trào CN chịu ảnh hởng sâu sắc CN Mác Lênin Cùng vớí phong trào CN, phong trào nông dân, phong trào TTS tầng lớp khác phát triển, kết thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nớc Trong ... Thanh niên có phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân lên cao, ý thức giai cấp tăng lên rõ rệt, ảnh hởng phong trào CMTG Vì nói phong trào CN sở để tiếp thu CN Mác Lênin Phong trào CN ba yếu ... động khác Đây phong trào đấu tranh rộng lớn, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; Phong trào thể vai trò tiên phong g/c CN sở liên minh công nông dới lãnh đạo Đảng; Trong phong trào DC,...
 • 72
 • 315
 • 2

Đề cương ôn thi cao hoc - Chuyên nghành Sinh hoc

Đề cương ôn thi cao hoc - Chuyên nghành Sinh hoc
... tăng trưởng quần thể - Quần xã mối tương tác quần xã Diễn sinh thái - Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM ... dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh thái Xích thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng Tháp sinh thái - Quần thể Sự biến động tăng trưởng ... dưỡng Sinh sản vi khuẩn Vi khuẩn lam - Protista Vị trí Protista bảng phân loại sinh giới - Nấm Cấu tạo dinh dưỡng nấm Đặc điểm ngành Zygomycota, Ascomycota Basidiomycota - Thực vật, Động vật Sinh...
 • 3
 • 266
 • 0

đề cương ôn tập khoa học 5

đề cương ôn tập khoa học 5
...  b/ Sỉí dủng mạy sáúy tọc  c/ Âun bãúp than  d/ Cháûu nỉåïc nọng lãn âãø dỉåïi tråìi nàõng 15/ Viãút chỉỵ Â vo  trỉåïc cáu tr låìi âụng, chỉỵ S vo  trỉåïc cáu tr låìi sai Phỉång tiãûn(hồûc ... trỉïng; sau mäüt thåìi gian, trỉïng nåí thnh Chim non âỉåüc bäú mẻ ni cho âãún cọ thãø tỉû 35/ Viãút chỉỵ Â vo  trỉåïc cáu âụng, chỉỵ S vo  trỉåïc cáu sai  a/Â v ni bàòng sỉỵa  b/ Â nhiãưu ...  c/Chè thêch säúng âån âäüc  d/ Cọ bn nàng ni cho tåïi ca chụng cọ thãø tỉû âi kiãúm àn 38/Hy khoanh trn vo chỉỵ cại trỉåïc cáu tr låìi âụng Ti ngun thiãn nhiãn no cung cáúp nhiãn liãûu cho...
 • 4
 • 555
 • 5

de cuong on thi tin hoc tre khong chuyen

de cuong on thi tin hoc tre khong chuyen
... Thăng Long - Đà Lạt + Tự học lập trình Pascal (Tập 1, 2, 4: Tương ứng lớp 6, 7, 9): Bùi Việt Hà + Những thi Olympic Tin Học: A L Brutno – L I Kaplan (người dòch: Phan Quân) + Tuyển tập đề thi Tin ... toán Tin Học dành cho học sinh giỏi trung học phổ thông: Nguyễn Xuân My + Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học THPT: Ứng dụng lý thuyết đồ thò: Hồ Sỹ Đàm- Trần Đỗ Hùng + Tuyển tập toán thi ... toán thi Olympic Tin học Quốc tế số khu vực giới: Nguyễn Văn Nho – Nguyễn Hữu Nhân Nguyễn Ngọc Tuấn Trang Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt + Một số vấn đề chọn lọc môn Tin học (Tập ): Nguyễn...
 • 3
 • 4,074
 • 190

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học
... tính sinh sản động vật có xương sống: cá, lưỡng cư, bò sát chim, thú Cơ quan sinh dục người hormon sinh dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh ... dịch) Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân, Cơ sở di truyền học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 Sinh học (1, 2, 3), Bài giảng giáo trình Sinh học đại cương Đại học quốc gia Hà Nội (1995 - 1997) Những người biên ... Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM KHẢO Philips W.D & Chilton T J Sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998 (A-level...
 • 3
 • 702
 • 11

đề cương ôn thi đại học cực hay

đề cương ôn thi đại học cực hay
... 0,02M 20 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:MÔN HÓA GV: BÙI THỊ THANH TÙNG 67 Cho chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D 21 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:MÔN ... rượu no đa chức B axit no đơn chức C este no đơn chức D axit không no đơn chức ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:MÔN HÓA GV: BÙI THỊ THANH TÙNG 39 Công thức cấu tạo glixerin A HOCH2CH(OH)CH2OH B HOCH2CH2OH C HOCH2CH(OH)CH3 ... NaOH nguyên chất Công thức aminoaxit là: 31 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:MÔN HÓA GV: BÙI THỊ THANH TÙNG A R(NH2)2(COOH) B R(NH2)(COOH)2 C R(NH2)(COOH) D R(NH2)2(COOH)3 73 Cho chất hữu X có công thức phân tử...
 • 37
 • 320
 • 2

Đề cương ôn thi hóa học 12

Đề cương ôn thi hóa học 12
... khác dùng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng nhiệt, … Công thức tổng quát este a/ Trường hợp đơn giản: este không chứa nhóm chức khác, ta có công thức sau : - Tạo axit cacboxylic đơn chức RCOOH ... mà có CTTQ chung Ví dụ với glixerol axit axetic có hiđroxi este HOC 3H5(OOCCH3)2 Tài liệu ôn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ... đối xứng (dạng (RCO)2O (ArCO)2O; gọi tên cách thay từ axit anhiđrit (CH3CO)2O anhiđrit axetic), không cân đối (sinh từ hai axit monocacboxylic khác CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên từ anhiđrit cộng với tên...
 • 2
 • 245
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ON THI TIN HỌC TRẺ

ĐỀ CƯƠNG ON THI TIN HỌC TRẺ
... tiếp 10 số nguyên tố theo thứ tự tăng để tạo thành số có nhiều chữ số Trong số gạch nửa số chữ số để số lại là: a Nhỏ b Lớn Trong trường hợp phải nêu cụ thể thuật giải (tại lại gạch vậy)? HƯỚNG DẪN ... số có chữ số nên có tất 1500:3=500 số, 001 Vậy sách có 500 trang Bài Hội nghị đội viên 3/11 Trong hội nghị liên chi đội có số bạn nam nữ Biết bạn trai quen với N bạn gái bạn gái quen với N bạn ... trả 262143 đồng rõ ràng bị "hố" nặng phải trả gấp 20 lần so với cách thứ Bài 13 Một chút tư số học Tìm số tự nhiên nhỏ chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho phần dư tương ứng 1, 2, 3, 4, 5,...
 • 11
 • 1,505
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi khoa học lớp 5on thi khoa hoc lanh daođề cương ôn thi cao học khoa học máy tínhđề cương ôn thi cao học môn khoa học quản lýđề cương ôn thi cao học bách khoa hà nộiđề cương ôn thi hết học phần môn bệnh nội khoa thú y 1đề cương ôn thi cao họcđề cương ôn thi đại học môn sửđề cương ôn thi đại học môn vật líđề cương ôn thi tin họcđề cương ôn thi đại học môn lýđề cương ôn thi đại học môn sinhđề cương ôn thi hình học 12đề cương ôn thi hóa học lớp 10đề cương ôn thi triết học mác lêninbáo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiHoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩPhát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập