mùi hương trầm nguyễn bích tường

Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên

Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực  nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên
... hiểu bước lập kế hoạch dạy học học cụ thể theo hướng dạy học phát huy tính tích cực người học Thông tin nguồn Các b c l p k ho ch d y h c m t h c c th theo h ng d y h c phát huy tính tích c c ... ch p nh n, b o v , h p tác Hoạt động 4: Thực hành thiết kế kế hoạch dạy học học cụ thể theo hướng dạy học phát huy tính tích cực người học Thông tin nguồn M t s ví d v k ho ch d y h c ã thi t ... hành ng ti p theo Giáo viên chia l p thành nhóm nh theo t ng thôn/xóm Yêu c u nhóm th o lu n xây d ng k ho ch hành ng c th giúp tr em b LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 63 h c...
 • 32
 • 103
 • 0

Xác định mục tiêu dạy học nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên

Xác định mục tiêu dạy học  nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên
... c tiêu d y h c tiêu chu n ánh giá ch t l ng d y h c Hoạt động 2: Tìm hiểu để xác định mục tiêu dạy học Các tiêu chí giúp xác định xác mục tiêu dạy học Thông tin nguồn 1.1 Căn để xác định mục tiêu ... m c tiêu d y h c úng k thu t Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm mục tiêu dạy học, ý nghĩa mục tiêu dạy học Phân biệt mục đích với mục tiêu dạy học Thông tin nguồn 1.1 Khái niệm mục tiêu dạy học ... d c th ng xuyên) 4.2 Các tiêu chí xác định xác mục tiêu dạy học Xác nh m t l ng m c tiêu cho t ng th i l ng n v gi ng d y XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU DẠY HỌC | 17 — Xác nh m c tiêu h c t p toàn di n mô...
 • 30
 • 88
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 12- Khắc phục rào cản học tập cho học viên giáo dục thường xuyên - Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Liên

Module Giáo dục thường xuyên 12- Khắc phục rào cản học tập cho học viên giáo dục thường xuyên - Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Liên
... h c viên giáo d c th ng xuyên phòng tránh rào c n h c t p 3) Th c hành t v n, h tr m t tình hu ng h c viên g p rào c n h c t p KHẮC PHỤC R O CẢN TRONG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ... c ây KHẮC PHỤC R O CẢN TRONG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 109 b — + + + + + + 110 | c a Có nh v y, giáo viên m i hi u c h , m i có th trao i, góp ý cho h c Tuy nhiên, giáo viên ... m rào c n h c t p c a h c viên giáo d c th ng xuyên KHẮC PHỤC R O CẢN TRONG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 95 Thông tin c b n Theo T i n Ti ng Vi t, rào c n” có ngh a khó kh n/c...
 • 26
 • 189
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 6- Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học - Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Liên

Module Giáo dục thường xuyên 6- Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học - Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Liên
... DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC Hoạt động: Tìm hiểu cần thiết phải sử dụng phương pháp, thuật để xác định vấn đề cộng đồng nhu cầu người học ... PHÁP VÀ KĨ THUẬT XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC Hoạt động: Xây dựng số phương pháp thuật xác định vấn đề cộng đồng nhu cầu người học MỤC TIÊU Sau ho t ng giáo viên GDTX ... n nhu c u c a ng i h c CHIA SẺ CÂU TRẢ LỜI VỚI ĐỒNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC | 79 Nội dung THỰC HÀNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT...
 • 44
 • 212
 • 0

Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo, molipđen lên các chỉ tiêu sinh lí nảy mầm của giống đậu tương DT96 luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo, molipđen lên các chỉ tiêu sinh lí nảy mầm của giống đậu tương DT96 luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 Trờng đại học vinh Khoa sinh học === === ảnh hởng nguyên tố vi lợng Bo, Molipđen lên tiêu sinh nảy mầm giống đậu tơng DT96 khóa luận tốt nghiệp đại học Ngành: Cử nhân khoa học ... nhân khoa học sinh học Chuyên ngành: Sinh lý - hóa sinh Giáo vi n hớng dẫn: PGS ts nguyễn đình san Sinh vi n thực hiện: Nguyễn thị hờng Lớp: 48B - Sinh học KHểA LUN TT NGHIP I HC Vinh - 2011 Nguyn ... Vai trũ ca nguyờn t vi lng i vi cõy trng 12 1.1.1 Vai trũ ca chung nguyờn t vi lng i vi cõy trng 12 1.1.2 Vai trũ ca vi lng Molipen i vi cõy trng .15 1.1.3 Vi lng Bo i vi cõy trng ...
 • 34
 • 674
 • 4

Nghiên cứu sản xuất rượu mùi hương quế uống liền sử dụng nguyên liệu rượu Lạc Đạo

Nghiên cứu sản xuất rượu mùi hương quế uống liền sử dụng nguyên liệu rượu Lạc Đạo
... tạo sản phẩm rượu mùi có nhiều lợi ích sức khỏe tận dụng nguồn nguyên liệu quế rượu truyền thống từ làng nghề sẵn có, thực đề tài Nghiên cứu sản xuất rượu mùi hương quế uống liền sử dụng nguyên ... thấy nguyên liệu rượu qua lần chưng cất cho sản phẩm rượu mùi hương quế ưa thích hơn, nguyên liệu rượu nếp nhung cho sản phẩm chất lượng tốt so với nguyên liệu rượu nếp 352 Cụ thể nguyên liệu rượu ... 4.5 Xác định nguyên liệu rượu thích hợp cho sản xuất rượu mùi hương quế Chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu làm nó, rượu mùi chất lượng phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu rượu dùng...
 • 54
 • 228
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN MINH CHƯỚC (ĐỀ 1)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN MINH CHƯỚC (ĐỀ 1)
... đến việc bảo vệ cho đoạn đường dây gần trạm đoạn dây dẫn nối từ xà cuối trạm cột đường dây Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp, người ta dùng hệ thống cột thu lôi, dây thu lôi.Các ... để tính toán thiết kế cột thu lôi bảo vệ trạm biến áp 110kV Với yêu cầu đề tài Thiết kế bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào TBA 110/35kV + Hai máy biến áp T1 T2 + Sơ đồ đấu dây trạm đồ hai góp ... tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp * Hệ thống chống sét phải đảm bảo tất thiết bị cần bảo vệ phải nằm trọn phạm vi bảo vệ an toàn hệ thống bảo vệ * Đối với trạm phân phối...
 • 115
 • 426
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (ĐỀ 1)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (ĐỀ 1)
... trm 2.2 TNH TON NI T 2.2.1 Phớa 110kV Ni t an ton: Tr s in tr ni t cho phộp ca ni t an ton c chn cho cỏc tr s in ỏp bc v tip xỳc mi trng hp khụng vt quỏ giỏ tr cho phộp.Vi trm bin ỏp cn bo v cú ... ngc (hỡnh M -1) - Khi sột ỏnh thng vo thit b phõn phi trm s gõy quỏ in ỏp khớ quyn v gõy hu qu nghiờm trng nh ó trỡnh by trờn I(kA ) Imax T (s) t Hình M-1 Sự biến thiên dòng diện sét theo thời ... sột vo dõy dn ( tớnh cho pha A) 62 Li Th Kim Hoa - Lp HT Trm in Lc Vnh Phỳc n Tt Nghip K thut in cao ỏp 8) Tớnh sut ct ca ng dõy 110 kV sột ỏnh vo khong vt ( tớnh cho pha B,C): ...
 • 126
 • 406
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẮC NINH Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẮC NINH Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
... lần/km2.ngày sét Từ tính số lần sét đánh vào công trình lên đường dây tải điện Kết tính toán cho giá trị trung bình 2) Sô lần sét đánh vào đường dây Coi mật độ sét toàn diện tích vùng có đường dây qua, tính ... điện đường dây có trị số khác Người ta phân biệt số lần sét đánh trực tiếp vào đường dây dây chống sét thành ba khả N - Sét đánh vào đỉnh cột : N dc (33) Sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây ... hợp lý Nếu so sánh tiêu bảo vệ chống sét đường dây thiết kế nhiều so với đường dây điển hình cần có biện pháp tăng cường bảo vệ chống sét đặt thêm dây chống sét, giảm góc bảo vệ, giảm điện trở...
 • 105
 • 313
 • 1

Mối tâm giao giữa nhà văn Nguyễn Huy Tưởng với họa sĩ Dương Bích Liên doc

Mối tâm giao giữa nhà văn Nguyễn Huy Tưởng với họa sĩ Dương Bích Liên doc
... lập mối giao cảm đặc biệt Mặc dù khác chuyên môn, lại cha nhiều tuổi, họa Dương Bích Liên không hiểu hay tâm với cha đủ chuyện – chuyện chuyện người, chuyện sáng tác chuyện công tác, chuyện ... tình bạn văn nghệ thời Với tất chênh lệch tuổi tác khác biệt nghề nghiệp, cha họa Dương Bích Liên, nói, người bạn tương liên, tương hợp Cha sinh năm 1912, tuổi Tí Họa Dương Bích Liên sinh ... đạo văn nghệ cấp cao Còn họa Dương Bích Liên, nghĩ, kiểu người nghệ “thuần túy” Đến xảy vụ “Nhân văn Giai phẩm”, cha công tác lãnh đạo, Ban chấp hành Hội Nhà văn có vị định Còn họa Dương...
 • 6
 • 84
 • 0

Mối tâm giao giữa nhà văn Nguyễn Huy Tưởng với họa sĩ Dương Bích Liên pot

Mối tâm giao giữa nhà văn Nguyễn Huy Tưởng với họa sĩ Dương Bích Liên pot
... Những ảnh chụp chung riêng văn nghệ sĩ, đội, người thân Những kí họa vẽ ông tranh họa đem tặng Họa Dương Bích Liên không kí họa cha nào, không tặng ông tranh Thứ họa lưu giữ gia đình thư ... có đẹp không, tin chắc, họa Dương Bích Liên chuyển sang viết văn viết nên trang tinh tế, gợi cảm gợi tình nét vẽ ông Vài lời dông dài để xin phép họa Dương Bích Liên, xin phép cha đăng ... “Nhân văn Giai phẩm”, văn nghệ loạt thực tế lao động sản xuất, cha lên nông trường Điện Biên, họa Dương Bích Liên Cẩm Phả Từ đây, ông viết cho cha thư bày tỏ nỗi nhớ mong, cha nhờ nhà thơ Nguyễn...
 • 5
 • 112
 • 0

ĐẠO ĐỨC KINH, NAM HOA KINH TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT N ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯ TƯỞNG LÃO TRANG ĐẾN THƠ NÔM NGUYỄN TRÃI: BIỂU HIỆN, NGUỒN GỐC KINH ĐIỂN, GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT

ĐẠO ĐỨC KINH, NAM HOA KINH TRONG   VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT N ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯ TƯỞNG LÃO TRANG ĐẾN THƠ NÔM NGUYỄN TRÃI: BIỂU HIỆN, NGUỒN GỐC KINH ĐIỂN, GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT
... hưởng từ v n hóa, tưởng Trung Hoa mà đặc biệt nh n mạnh vào tưởng Lão Trang, nhắc đ n Nguy n Du, Nguy n Công Trứ, Nguy n Bỉnh Khiêm không nhắc đ n Nguy n Trãi tưởng d n tộc hòa quy n ... đức kinh , Nam hoa kinh Tất nhi n so sánh dùng nhiều h n, dùng hay dùng hiệu người có góc nh n nghệ thuật riêng lý ng sáng tác không giống Nhưng có lẽ, nhắc đ n ảnh hưởng Lão Trang đ n thơ ... đầy ho n n n lo âu lịch sử Việt Nam cuối XIV – đầu XV trị l n v n hóa n n có lẽ tưởng ông bị ảnh hưởng nhiều Thời Nguy n Trãi sinh sống, sức ảnh hưởng v n hoa Trung Hoa di n mạnh mẽ Việt Nam...
 • 17
 • 391
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: mùi hương trầmsự nghiệp thăng trầm của đại tướng võ nguyên giáptuong tu cua nguyen bichxác định nguyên liệu rượu thích hợp cho sản xuất rượu mùi hương quế4 7 tổng điểm cảm quan của các mẫu rượu mùi hương quế được làm từ nguyên liệu rượu khác nhau4 2 ảnh chụp 4 công thức trong thí nghiệm lựa chọn nguyên liệu rượu thích hợp cho sản xuất rượu mùi hương quếNghiên cứu công nghệ gia công lỗ sâu chính xác áp dụng chế tạo xy lanh thủy lựcthiết kế cải tiến hệ thống treo trên ôtô UAZ 469bThiết kế hệ dẫn động băng tải với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp, đồng trục, dẫn bằng động cơ điện thông qua khớp nối và bộ truyền xíchNguyên cứu hệ thống điều khiển lò nung nhà máy xi măng bỉm sơnThực hiện và áp dụng định mức lao động ở công ty cổ phần bánh kẹo hải hà’’Thực tế bộ máy công tác kế toán và tổ chức công tac kế toán tại công ty cổ phần an vượng á châuThiết kế lô đập của máy đập lúa liên hợpThực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và thương mại thẩm giaThiết bị công nghệ trong nước phục vụ ngành lương thực thực phẩmthiết kế máy khoan bànMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng QANThiết kế máy nghiền theo mẫu lập quy trình công nghệ gia công thân máyCÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN ACC244Thiết kế qui trình công nghệ gia công ống lót cọc sợi ,thiết kế máy khoan chuyên dùng ,cải tiến máy mài thành máy khônThiết kế qui trình công nghệ máy ép dầu trẩu động cơ 7,5 kw, số vòng quay trục chính 3035 vgph theo mẫu của nhật bảnthiết kế quy trình công nghệ và các trang thiết bị cần thiết để gia công chi tiết bánh răng nghiêng trong cơ cấu quấn sợi của nhà máy dệtThực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ TIMEMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thành côngTHIẾT kế XÍCH CON lăn CHÍNH xác bước NGẮN và đĩa XÍCH THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM và nước NGOÀIThiết kế, thay thế hệ truyền động chính máy doa toạ độ 2455
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập