214 bộ thủ tiếng trung

214 Bộ Thủ Tiếng Trung potx

214 Bộ Thủ Tiếng Trung potx
... (jiǔ) hẹ Âm おと・おとへん (yīn) tiếng ồn, tiếng động Hiệt おおがい (yè) đầu, trang giấy Phong かぜ (fēng) gió Phi とぶ (fēi) bay Thực しょく・しょくへん (shí) ăn Thủ くび (shǒu) đầu, trước, cổ (tiếng Nhật) Hương かおり (xiāng) ... Tiểu Học Hán Tự Từ Điển – 例解小学漢字辞典), Nhà xuất Sanseido, Tokyo, Nhật Bản [3] Lê Anh Minh (2004), 214 Bộ Thủ, nguồn Internet: http://www.freewebs.com/hanosoft/ [4] Tống Phước Khải (2004), nguồn Internet: ... へん・かたへん (piàn) mảnh, tấm, miếng Nha きば (yá) Ngọ, Ngưu うし・うしへん (níu) bò, trâu Khuyển いぬ (quản) chó Bộ thủ bốn nét khác 灬 王 礻 Xem 85 火 Xem 96 玉 Xem 113 示 Xem 125 老 Năm Nét 五画 95 96 97 98 99 100 101...
 • 11
 • 750
 • 28

214 bộ thủ tiếng hoa

214 bộ thủ tiếng hoa
... hành hình Câu 71-82 Gồm 25 Bộ: 文 艮 鬼-音 鼓-宀 氏 卜-宀 宀-爻 宀 - 宀 -疋 - 宀 宀-宀-宀-宀 宀-宀-宀-宀 无-一 71 VĂN (文) chữ viết, văn minh 72 CẤN (艮) quẻ Cấn, giống hình bát cơm 73 Ma QUỶ (鬼), tiếng ÂM (音), 74 CỔ (鼓) ... sánh, CỦNG 宀 - chắp tay 13 ĐIỂU 鳥 - chim, TRẢO 爪 - vuốt, PHI 飛 - bay 14 TÚC 足 - chân, DIỆN 面 - mặt, THỦ 手 - tay, HIỆT 頁 - đầu 15 TIÊU 宀 tóc, NHI 而 râu 16 NHA 牙 - nanh, KHUYỂN 犬 - chó, NGƯU 牛trâu, ... TẨU 走 - chạy, XA 車 - xe 20 MAO 毛 - lông, NHỤC 肉 - thịt, Da 皮 - Bì, CỐT 骨 - xương Câu 21-30 gồm 31 bộ: 口-齒 甘-鹵-長-高 至-入 匕-臼-刀-皿 曰-立-言 龍-魚-龜 宀-宀 玄-宀-宀-黃 斤-石-寸 二-八-方-十 21 KHẨU (口) miệng, Xỉ (齒) 22 Ngọt...
 • 12
 • 1,101
 • 16

Bộ thứ tiếng Trung Quốc ppsx

Bộ thứ tiếng Trung Quốc ppsx
... thay đổi, cải cách 178 韋 vi (〡) => da thuộc 179 丶 phỉ, cửu => rau phỉ (hẹ) 180 音 âm => âm thanh, tiếng 181 頁 hiệt (〡) => đầu; trang giấy 182 風 phong (丶, 〡) => gió 183 飛 phi (〡) => bay 184 食 thực...
 • 4
 • 132
 • 0

tổng hợp 214 bộ thủ phổ biến khi học tiếng Trung

tổng hợp 214 bộ thủ phổ biến khi học tiếng Trung
... 66 戶 手 (扌) 支 攴 (攵) hộ thủ (tài gảy) chi phộc hù shǒu zhī pù 67 文 Bán văn wén 68 75 斗 斤 方 无 日 曰 月 木 đẩu cân phương vô nhật viết nguyệt mộc dōu jīn fāng wú rì yuē yuè mù 76 欠 khi m qiàn 77 止 zhǐ ... trống chuột mũi ngang bằng, 212 213 214 龍 (龙) long 龜 (亀-龟) quy 龠 dược lóng guī yuè rồng rùa sáo lỗ Các chữ Hán có tần số sử dụng cao thường thường thuộc 50 thủ sau đây: 人 nhân (亻) - 刀 đao (刂) ... 177 革 cách gé 178 韋 (韦) 韭 音 頁 (页) 風 (凬-风) 飛 (飞) 食( 飠-饣) 首 香 vi phỉ, cửu âm hiệt phong phi thực thủ hương wéi jiǔ yīn yè fēng fēi shí shǒu xiāng 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 179...
 • 10
 • 243
 • 0

214 Bộ Thủ Thường Dùng Trong Tiếng Hán

214 Bộ Thủ Thường Dùng Trong Tiếng Hán
... (Phất): Thêu may 201 Bộ 13 nét: 04 黽 Mãnh: Con Ếch 206.鼎 Đỉnh: vạc 207.鼓 Cổ: Cái trống 208.鼠 Thử: Con Chuột 205 Bộ 14 nét: 02 鼻 Tỵ: Cái mũi 210.齊 Tề: Lúa trổ bông, Chỉnh tề 209 Bộ 15 nét: 01 齒 211 ... Lúa trổ bông, Chỉnh tề 209 Bộ 15 nét: 01 齒 211 Xỉ: Răng Lẻ loi Bộ 16 nét: 02 龍 Long: Con Rồng 213.龜 Quy: Con Rùa 212 Bộ 17 nét: 01 214 龠 Dược: Nhạc khí ống sáo có lỗ NGHỆ SĨ NGÔ TOÀN THẮNG SƯU ... mắt) 110.矛 Mâu: Cái mâu thứ binh khí dùng để chiến đầu với kẻ thù 111.矢 Thỉ: Mũi tên, Mũi nhọn có ngạnh đuôi có lông định hướng bay 112.石 Thạch: Đá (Chữ hán 厂 - sườn núi, chữ 口 - hòn, tảng đá)...
 • 11
 • 1,825
 • 26

Dịch Card Kanji 214 bộ thủ , card cả nghĩa tiếng Việt và hán tự tiếng Nhật

Dịch Card Kanji 214 bộ thủ , card cả nghĩa tiếng Việt và hán tự tiếng Nhật
... (Cáibúa,rìu) (Vuông) (Không) おのずくり ホウ むによう Nhật Viết (Ngày, mặttrời) ひ (Nóirằng) ひらび Nguyệt (Tháng, mặttrăng) つき Mộc (Gỗ,câycối) き Khiếm Chỉ Đãi Thù (Khiếmkhuyết, thiếuvắng) (Dừnglại) (Xấuxa) (Binhkhídài) ... (Bầytôi) みみ ふでずくに ニク シン Tự Chí Cữu Thiệt (Tựbảnthân, kểtừ) (Đến) (Cáicốigiãgạo) (Cáilưỡi) みずから いたる うす した Suyễn Chu Cấn Sắc (Saisuyễn, sailầm) (Cáithuyền) (Bềncứng) (Màu, dángv , nữsắc) まいあし ふね コン ... Xích (Vậtbáo) (Màuđỏ) かい あか ぶた Tẩu (Hạtđậu, câyđậu) Thân Xa (Đi, chạy) (Chân, đầyđủ) (Thânthể) (Chiếcxe) はしる あし み くるま Tân Thần Sước Ấp (Cay) (Tinh, nhật, nguyệt) (Chợtbướcđichợtdừ nglại) (Vùngđất)...
 • 27
 • 138
 • 0

Tài liệu Ý nghĩa 214 bộ thủ doc

Tài liệu Ý nghĩa 214 bộ thủ doc
... phận ý nghĩa (hay nghĩa phù 義符 ) phận âm (hay âm phù 音符 ) Đa số Hán tự chữ hình thanh, nên tinh thông thủ điều kiện thuận lợi tìm hiểu hình-âm -nghĩa Hán tự Phần sau giải thích ý nghĩa 214 bộ, ... yī), ý nghĩa: vị trí thứ thiên can 亅 tên Hán Việt: (bính âm: jué), ý nghĩa: nét sổ có móc nét 二 tên Hán Việt: nhị (bính âm: ér), ý nghĩa: (số) hai 亠 tên Hán Việt: đầu (bính âm: tóu), ý nghĩa: nghĩa ... 16 龍龜 17 龠 Ý NGHĨA 214 BỘ THỦ Bộ thủ yếu tố quan trọng Hán tự, giúp việc tra cứu Hán tự tương đối dễ dàng nhiều chữ gom thành nhóm có chung thủ Từ đời Hán, Hứa Thận 許慎 phân...
 • 15
 • 1,352
 • 12

Tài liệu 214 BỘ THỦ HÁN TỰ (dhbd) doc

Tài liệu 214 BỘ THỦ HÁN TỰ (dhbd) doc
... chân trái) 4漢 61 一 tâm (一) (tim, lòng) 62 一 qua (binh khí) 63 一 hộ (cánh cửa) 64 一 thủ (一) (tay) 65 一 chi (cành nhánh) 66 一 phộc (一) (đánh khẻ) 67 一 văn (văn vẻ, văn chương, vẻ sáng) 68 一 ñẩu (dụng...
 • 3
 • 933
 • 17

214 BO THU potx

214 BO THU potx
... 80 毋 vô => chớ, đừng 81 比 tỷ => so sánh 82 毛 mao B=> lông 83 氏 thị => họ 84 〡 khí => nướ c 85 水 thu (〡)=> nướ c 86 火 hỏa (〡)=> lửa 87 爪 trảo => móng vuốt cầm thú 88 父 phụ => cha 89 爻 hào => hào ... đến 134 臼 cữu => cối giã gạo 135 舌 thiệt => lưỡ i 136 舛 suyễn => sai suyễn, sai lầm 137 舟 chu => thuyền 138 艮 cấn => quẻ Cấn (Kinh Dịch); dừng, bền cứng 139 色 sắc => màu, dáng vẻ, nữ sắc 140 艸 ... => trông thấy 148 角 giác => góc, sừng thú 149 言 ngôn => nói 150 谷 cốc => khe nướ c chảy hai núi, thung lũng 151 豆 đậu => hạt đậu, đậu 152 豕 thỉ => heo, lợn 153 〡 trãi => loài sâu không chân 154...
 • 16
 • 92
 • 0

b00084 214 bộ thủ hán tự

b00084 214 bộ thủ hán tự
... 17 筆 214 龠 dược ㊣ Ý NGHĨA 214 BỘ THỦ Bộ thủ yếu tố quan trọng Hán tự, giúp việc tra cứu Hán tự tương đối dễ dàng nhiều chữ gom thành nhóm có chung thủ Từ đời Hán, Hứa Thận 許慎 phân loại chữ Hán ... phù 音符 ) Đa số Hán tự chữ hình thanh, nên tinh thông thủ điều kiện thuận lợi tìm hiểu hình-âm-nghĩa Hán tự Phần sau giải thích ý nghĩa 214 bộ, trình bày sau: Số thứ thứ tự tự – tự tự dạng & biế ... luận v.v nên xếp chung vào bộ, lấy phận 言 (ngôn) làm thủ (cũng gọi «thiên bàng» 偏旁) Đến đời Minh, Mai Ưng Tộ 梅膺祚 xếp gọn lại 214 thủ dùng làm tiêu chuẩn Phần lớn thủ 214 chữ tượng hình dùng làm...
 • 6
 • 90
 • 2

Cách nhớ nhạnh bộ thủ cho những ai đang học tiếng Trung

Cách nhớ nhạnh bộ thủ cho những ai đang học tiếng Trung
... Vi (韋) vây Câu 51-60 Gồm 22 bộ: 夂-夊 自-鼻-耳-首 青-艹-色 豸-彑 鼠 香-米-屮-用 斗 干-工 示 玉-貝 Đọc là: Đốc La: 51 TRỈ (夂) bàn chân, TUY (夊) rễ 52 TỰ (自) từ, TỴ (鼻) mũi, NHĨ (耳) tai, THỦ (首) đầu 53 THANH (青) xanh, ... Thi (尸) xác, Đỉnh (鼎) chung, Cách (鬲) nồi 45 Khiếm (欠) thiếu thốn, Thần (臣) bầy 46 Vô (毋) đừng, Phi (非) chớ, Mãnh (黽) thời ba ba 47 Nhữu (禸) chân, Thiệt (舌) lưỡi, Cách (革) da 48 Mạch (麥) mỳ, HÒA ... (黃) vàng 29 CÂN (斤) rìu, THẠCH (石) đá, THỐN (寸) gang 30 NHỊ (二) hai, BÁT (八) tám, PHƯƠNG (方) vuông, THẬP (十) mười Câu 31-40 Gồm 24 bộ: 女-儿 見-目-彳 支 癶-厶 殳 气-風-雨-齊 鹿-馬-豕 生-力-隶 网-舟 黑-白-赤 31 NỮ (女) gái,...
 • 3
 • 763
 • 24

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN TIẾNG ANH, HIỆU TRƯỞNG, CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ, SỞ QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN TIẾNG ANH, HIỆU TRƯỞNG, CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ, SỞ QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... phương pháp giảng dạy tiếng Anh trường trung học sở - Khảo sát thực trạng quản việc cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiệu trưởng trường trung học sở quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ... phương pháp giảng dạy Tiếng Anh trường Trung học sở Chương : Thực trạng cơng tác quản việc cải tiến phương pháp giảng dạy mơn Tiếng Anh trường trung học sở Quận vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh ... việc cải tiến phương pháp giảng dạy hiệu trưởng trường trung học sở quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh - Đối tượng nghiên cứu : Thực trạng quản việc cải tiến phương pháp giảng dạy mơn tiếng...
 • 175
 • 404
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 214 bộ thủ tiếng trung quốctài liệu 214 bộ thủ tiếng trungbo thu tieng trungcách học bộ thủ tiếng trungý nghĩa 214 bộ thủ tiếng hoabảng 214 bộ thủ tiếng nhật214 bộ thủ tiếng hoa214 bộ thủ tiếng háný nghĩa các bộ thủ tiếng trungcác bộ thủ tiếng trung214 bộ thủ tiếng hoa file pdf214 bộ thủ tiếng hoa pdfcách học 214 bộ thủ tiếng hán214 bộ trong tiếng trungcác bộ thủ tiếng trung dùng nhiều nhấtĐề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhĐào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phảNâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bìnhPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017Đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình ĐịnhQuản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền TrunQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập