hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán afc việt nam – chi nhánh cần thơ

hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán việt mỹ

hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán việt mỹ
... toán Việt Mỹ, thấy tầm quan trọng việc xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Nên em định chọn đề tài: Hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm ... HIỂU QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT MỸ 3.3.1 Quy trình xác lập mức trọng yếu 3.3.1.1 Xét mức độ tổng thể BCTC Xác lập mức trọng yếu nằm ... NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT MỸ 5.1 So sánh việc xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro áp dụng loại hình công ty khách...
 • 109
 • 239
 • 1

luận văn kế toán hoàn thiện qui trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán gốc việt

luận văn kế toán hoàn thiện qui trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán gốc việt
... HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI GỐC VIỆT 50 5.1 Đánh giá quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán công ty TNHH kiểm toán Gốc Việt ... Văn Bình Trọng Yếu Rủi Ro Kiểm Toán Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG TÌM HIỂU QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN GỐC VIỆT 4.1 QUY TRÌNH XÁC LẬP ... chung Hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Gốc Việt 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Tìm hiểu quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro...
 • 79
 • 64
 • 0

Quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán tư vấn A&C

Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
... TIẾT XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN A/ Trọng yếu: ... rủi ro kiểm toán: CHƯƠNG 2: XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C A/ Tổng quan công ty cổ phần kiểm toán vấn A&C: I.Lòch sử hình thành ... kiểm toán B/ Quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán công ty cổ phần kiểm toán vấn A&C I .Trọng yếu: - Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến tính trọng yếu - Xác đònh mức trọng yếu...
 • 5
 • 2,603
 • 60

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN TƯ VẤN (A&C) pdf

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) pdf
... hệ trọng yếu rủi ro kiểm toán: CHƯƠNG 2: XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C A/ Tổng quan công ty cổ phần kiểm toán vấn A&C: I Lịch ... LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN A/ Trọng yếu: I Khái niệm: ... kiểm toán B/ Quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán công ty cổ phần kiểm toán vấn A&C I Trọng yếu: - Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến tính trọng yếu - Xác định mức trọng yếu...
 • 5
 • 197
 • 0

quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty tnhh bdo việt nam

quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty tnhh bdo việt nam
... 64 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N QUY TRÌNH XÁC L P M C TR NG Y U VÀ ĐÁNH GIÁ R I RO KI M TOÁN C A CÔNG TY TNHH BDO VI T NAM 70 5.1 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯ C ĐI M C A QUY TRÌNH XÁC L P M ... i ro ki m toán, cách xác đ nh c m u ki m toán c a công ty TNHH BDO Vi t Nam − Minh h a qui trình xác l p m c tr ng y u đánh giá r i ro ki m toán đư c công ty TNHH BDO Vi t Nam áp d ng ki m toán ... i ro ki m toán CHƯƠNG GI I THI U V CÔNG TY TNHH BDO VI T NAM 3.1 T NG QUAN V CÔNG TY TNHH BDO VI T NAM 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n Công ty TNHH BDO Vi t Nam m t nh ng công ty ki m toán...
 • 124
 • 193
 • 0

quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán mỹ khu vực miền tây

quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán mỹ khu vực miền tây
... BCTC Công ty kiểm toán Mỹ 39 3.3.2 Giới thiệu quy trình đánh giá rủi ro xác lập mức trọng yếu kiểm toán Công ty kiểm toán Mỹ 41 CHƯƠNG QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM ... nghiệp Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán 3.3 TÌM HIỂU QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ 39 3.3.1 Giới thiệu quy trình kiểm toán ... văn tốt nghiệp Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán CHƯƠNG QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KHÁCH HÀNG 4.1...
 • 114
 • 105
 • 0

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH xác lập mức TRỌNG yếu ĐÁNH GIÁ rủi RO KIỂM TOÁN tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn KIỂM TOÁN VIỆT úc

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH xác lập mức TRỌNG yếu và ĐÁNH GIÁ rủi RO KIỂM TOÁN tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn KIỂM TOÁN VIỆT úc
... 3.3.1 Quy trình xác lập mức trọng yếu 28 3.3.2 Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán 31 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT ... Xác lập mức trọng yếu 37 4.2.2 Đánh giá rủi ro kiểm toán 40 4.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT ÚC ... thiện quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán công ty kiểm toán Việt Úc 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán áp dụng vào...
 • 84
 • 230
 • 0

hoán thiện công tác xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán dịch vụ tin học tp hồ chí minh (AISC)

hoán thiện công tác xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tp hồ chí minh (AISC)
... í Minh (AISC), xin ệ ề "Hoàn thiện công tác xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán áo cáo tài công ty TNHH iểm toán ịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)" ể ế ể công ty, ... nh ĩ ệ i ro kiểm toán m t quy nh b t bu c c a chu n m c kiểm toán công ty kiểm toán tuân theo 2.1.2.5 Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán M c a việ i ro kiể ... 39 HƯƠNG TH TRẠNG ÔNG T X LẬP MỨ TRỌNG YẾU VÀ NH GI R I RO KIỂM TO N TẠI ÔNG TY TNHH KIỂM TO N VÀ Ị H VỤ TIN HỌ THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH IS 42 4.1 KH I QU T VỀ ÔNG TY KH 4.1.1 ổ T S 4.1.2 ổ X...
 • 160
 • 60
 • 0

Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dung tại công ty kiểm toán grant thornton

Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dung tại công ty kiểm toán grant thornton
... mức trọng yếu đánh giá rủi ro công ty kiểm toán Grant Thornton Việt Nam mà xa phương pháp Grant Thornton Quốc tế - Vận dụng mức trọng yếu rủi ro kiểm toán toàn quy trình kiểm toán PHƯƠNG PHÁP ... CỨU Trong phạm vi chuyên đề này, người viết nghiên cứu: - Phương pháp xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán theo quy định chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quốc tế - Phương pháp xác lập mức ... tế áp dụng việc xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán, người viết mong đề tài giúp người đọc hiểu phương pháp số sở áp dụng Grant Thornton, hiểu phần công việc thực hợp đồng kiểm toán...
 • 3
 • 573
 • 17

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN GRANT THORNTON (VIETNAM) LTD doc

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN GRANT THORNTON (VIETNAM) LTD doc
... công việc kiểm toán tầm quan trọng việc đánh giá rủi ro kiểm toán xác lập mức trọng yếu nêu, mà người viết chọn đề tài: Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài ... Phương pháp xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán theo quy định chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quốc tế - Phương pháp xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro công ty kiểm toán Grant Thornton ... LÝ LUẬN VỀ XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Những vấn đề trọng yếu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân biệt tính trọng yếu mức trọng yếu 1.1.3 Sự...
 • 4
 • 238
 • 2

Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán

Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán
... tài: Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm tốn GVHD : TS Đồn Ngọc Quế Từ việc kiểm tra hệ thống kiểm sốt nội đánh giá lại rủi ro kiểm sốt, kiểm tốn viên tiến hành đánh giá lại rủi ro kiểm ... CÁC KIỂM TỐN VIÊN Lớp : KT 18 – K30 Tên đề tài: Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm tốn GVHD : TS Đồn Ngọc Quế CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TỐN Ở CƠNG TY KIỂM ... tài: Xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm tốn GVHD : TS Đồn Ngọc Quế CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận xét quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm tốn Cơng ty Kiểm...
 • 36
 • 44
 • 0

xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro tại công ty kiểm toán mỸ aa.doc

xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro tại công ty kiểm toán mỸ aa.doc
... trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán Từ nhận xét nêu phần 3.2.2, người viết đề xuất số ý kiến để hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán công ty AA ... việc đánh giá rủi ro: Về quy trình đánh giá rủi ro cơng ty AA phù hợp từ việc đánh giá rủi ro kiểm tốn mức độ tổng thể đến khoản mục, đến việc đánh giá thành phần rủi ro kiểm tốn Việc đánh giá rủi ... kiểm tốn, kiểm tốn viên thường đánh giá rủi ro kiểm sốt mức trung bình 3.2.1.3.3 Ước tính rủi ro phát Căn vào rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm sốt đánh giá, kiểm tốn viên tiến hành ước tính rủi ro...
 • 35
 • 988
 • 12

đánh giá việc vận dụng khái niệm mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty kiểm toán mỹ

đánh giá việc vận dụng khái niệm mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty kiểm toán mỹ
... đề tài: Đánh giá việc vận dụng khái niệm mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm tốn cơng ty kiểm tốn Mỹ ” Đề tài kết q trình nghiên cứu hai quy trình cơng ty đánh giá việc vận dụng chúng vào thực ... lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm tốn cơng ty kiểm tốn Mỹ Qua đánh giá việc áp dụng quy trình vào thực tế kiểm tốn viên Từ đưa giải pháp nâng cao hiệu việc p dụng mức trọng yếu đánh giá rủi ... rủi ro vào kiểm tốn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Phân tích việc vận dụng khái niệm mức trọng yếu v đánh giá rủi ro kiểm tốn vào thực tế kiểm tốn vi ên cơng ty kiểm tốn Mỹ Đánh giá ưu nhược điểm việc vận...
 • 91
 • 56
 • 0

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ
... kinh doanh công ty cổ phần văn hóa Phương Nam chi nhánh Cần Thơ theo hình thức Nhật ký chứng từ - Phân tích kết kinh doanh công ty cổ phần văn hóa Phương Nam chi nhánh Cần Thơ doanh thu, chi ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ NGỌC MAI KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT ... 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ .36 4.1 Kế toán trình bán hàng Công ty 36 4.1.1 Khái quát nghiệp vụ bán hàng Công ty...
 • 121
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toánxác lập mức trọng yếu và rủi rothực trạng quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh tm amp dv long nguyênnghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính docnghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm soát báo cáo tài chínhquá trình thu thập thông tin để hiểu biết về cơ cấu ksnb và đánh giá rủi ro kiểm soátthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solutions việt namthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solution việt namnhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh yusen logistics solutions việt namthực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh thương mại plg việt namkiến nghị và giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh deloitte việt namphương pháp xác lập mức trọng yếucơ sở xác lập mức trọng yếucông thức xác lập mức trọng yếuphương pháp xác lập mức trọng yếu trong kiểm toánTOAN 2009 b IUHTOAN d e t h i t h u s o h a n o i IUHTOAN d e t o n g h o p l a n1 t h a y m a n n g o c q u a n g1 IUHTOAN c h u y e n h a n o i l a n22014 d e t h i IUHTOAN 2010 b d a p a n IUHTOAN d e t h i l a n 1 IUHTOAN c h u y e n l e q u y d o n l a i c h a u IUHTOAN c h u y e n n g u y e n h u e l a n3 n g a y2409 IUHTOAN 2010 c d IUHTOAN d e3 p l u s IUHTOAN d e14 t h a y m a n n g o c q u a n g IUHTOAN c h u y e n v i h p h u c d22014 d e t h i IUHTOAN d e16 t h a y m a n n g o c q u a n g IUHTOAN c h u y e n v i n h p h u c a b2014 d e t h i IUHTOAN 2011 b IUHTOAN d e20 s o g i a o d u c v a d a o t a o n a m d i n h IUHTOAN d a d e l u y e n t o c d o s o10 IUHTOAN 2011 c d a d a p a n IUHTOAN d e22 t h a y q u a n g b a b y IUHTOAN 2012 a d a p a n IUH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập