BÀI GIẢNG cấu TRÚC máy TÍNH và GHÉP nối

Bài giảng: Cấu trúc máy tính ghép nối pot

Bài giảng: Cấu trúc máy tính và ghép nối pot
... truyền số bit BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Page 24 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created ... với máy tính cách chạy chương trình soạn thảo văn bản, bảng tính hay game Người sử dụng sử dụng máy tính thông chương trình chạy 1.6 Hệ thống máy tính điển hình BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP ... 1.1 Tổng quan cấu trúc máy tính Cấu trúc máy tính mảng kiến thức nghiên cứu cách xử lý hệ thống máy tính cách nhìn lập trình viên Cách nhìn thực tế có nhiều khía cạnh, ví dụ máy tính có độ rộng...
 • 178
 • 330
 • 0

BÀI GIẢNG cấu TRÚC máy TÍNH GHÉP nối

BÀI GIẢNG cấu TRÚC máy TÍNH và GHÉP nối
... truyền số bit BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Page 24 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created ... với máy tính cách chạy chương trình soạn thảo văn bản, bảng tính hay game Người sử dụng sử dụng máy tính thông chương trình chạy 1.6 Hệ thống máy tính điển hình BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP ... tương tác với người Một mô hình phát triển mô hình máy tính Von Neumann, mô hình thông dụng máy tính ngày BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com...
 • 177
 • 94
 • 0

CẤU TRÚC máy TÍNH GHÉP nối

CẤU TRÚC máy TÍNH và GHÉP nối
... CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page i CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan cấu trúc máy tính Cấu trúc máy tính mảng kiến thức nghiên cứu cách xử lý hệ thống máy tính ... cấu trúc bus BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page 39 CHƯƠNG : NGÔN NGỮ MÁY VÀ HỢP NGỮ Hình 4.1 Mô hình cấu trúc bus Hình 4.1 nhắc lại cho cấu trúc mô hình cấu trúc bus mà xem xét chương ... bit tốn thời gian việc truyền số bit BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page 24 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI Page 25 CHƯƠNG : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU 2.4.3...
 • 187
 • 499
 • 1

Đề thi cấu trúc máy tính ghép nối

Đề thi cấu trúc máy tính và ghép nối
... ĐỀ ĐỀ ĐỀ 12 ĐỀ 28 ĐỀ 38 ĐỀ 47 ĐỀ 51 ĐỀ 54 ĐỀ 58 Page | ĐỀ ... Khi nạp modul vào nhớ máy tính ARC: Page | A Loader nạp vào địa lớn 2048 B Loader nạo vào địa bắt đầu 2048 C loader nạp vào địa bắt đầu D Loader nạp vào địa lớn 2048 phụ thuộc vào kích thước ... Câu 29 Khi nạp modul vào nhớ máy tính ARC • Loader nạp vào địa bắt đầu 2048 • Loader nạp vào địa lớn 2048 • Loader nạp vào địa bắt đầu • Loader nạp vào địa lớn 2048 phụ thuộc vào kích thước chương...
 • 63
 • 138
 • 2

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 2: Bus truyền thông tin trong máy tính

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 2: Bus và truyền thông tin trong máy tính
... thuộc vào cấu trúc bus (các tín hiệu) xử lý mô-đun nhớ mô-đun vào-ra phụ thuộc vào xử lý  Vì cần phải phân cấp bus  đa bus Phân cấp bus máy tính  Phân cấp bus cho thành phần:  Bus xử lý  Bus ... vào I/O board hay board nhớ (bus hệ thống – system bus) 2.1 Định nghĩa Bus (tiếp)  Các bus chức năng:  Bus địa  Bus liệu  Bus điều khiển  Độ rộng bus: số đường dây bus truyền bit thông tin ... Bus nhớ  Các bus vào-ra  Phân cấp bus khác tốc độ  Bus nhớ bus vào-ra không phụ thuộc vào xử lý cụ thể Các bus điển hình PC  Bus xử lý (Front Side Bus - FSB): có tốc độ nhanh  Bus nhớ (nối...
 • 39
 • 195
 • 0

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug
... chữ số 09/19/12 Chuong Debug Tập lệnh Debug A : cho phép viết từ bàn phím lệnh mã máy dạng gợi nhớ A [ ] Ex : - A 100 dòch đòa CS:100h -A dòch đòa (Debug lấy đòa đoạn CS) ... Chú ý quan sát phần mã máy Tìm xem toán hạng tức thời đòa xuất đâu phần mã máy lệnh Phần mã máy câu lệnh cuối có khác nhaukhi dùng toán tử WORD PTR BYTE PTR 09/19/12 Chuong Debug 29 Summary Dùng ... Chuong Debug 14 Le ä nh U (Una s s e mble ) công dụng : in 32 bytes mã máy chương trình nhớ hình lệnh gợi nhớ cú pháp : U [address] U [range] Ex : U 100 119 In ma øn hình c ác CS:1 lệnh mã máy tư...
 • 30
 • 824
 • 7

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ
... Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT ... MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Khám phá bí mật bên máy tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát máy tính thành phần cấu tạo nên máy tính Nắm cách hoạt động,cách ... THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy...
 • 28
 • 1,751
 • 7

Bài giảng cấu trúc máy tính - P1

Bài giảng cấu trúc máy tính - P1
... Lịch sử phát triển máy tính Phân loại máy tính Cấu trúc hệ máy tính hệ thống hỗ trợ Chuẩn máy tính Lịch sử phát triển máy tính Blase Pascal (162 3-1 662) Geoge Boole (181 5-1 864) -1 847 John Mauchley ... phép tính/ s Thế hệ 5: Máy tính Neuron - Neural Network b Phân loại theo tính n ă ng Siêu máy tính (Super Computer) Máy tính mainframe) lớn (Computer Máy tính mini (MiniComputer) Máy tính ... Apple, Admiga Máy tính dùng BVXL Zilog như: Z40, Z80 Bondwell, NEC, d Phân loại theo kích thước Máy tính lớn (Mainframe) Máy tính để bàn (Desktop) Máy tính xách tay (Laptop) Máy tính kiểu sổ...
 • 21
 • 515
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P2

Bài giảng cấu trúc máy tính - P2
... 8086 máy tính Damasteur>> + 8088 máy tính XT Tổ chức VXL 8086/8088 Gồm khối chức Đơn vị thực EU Đơn vị giao tiếp bus BIU Đơn vị thực EU Chức - Nhận lệnh liệu từ BIU - Tiến hành thực phép tính ... Chu kỳ chuyển trạng thái - AD0-AD7 chuyển sang trạng thái trở kháng cao - A16/S3-A19/S6 chuyển sang trạng thái đưa tín hiệu - A8-A15 không thay đổi, đưa thông tin địa - ALE chuyển xuống mức thấp ... Nhận lệnh Dữ liệu Ngăn xếp Nơi gửi tới Một số khái NIệM Về ĐịA CHỉ - Địa offset - Địa đoạn - Địa lôgic - Địa vật lý - Địa vùng thấp - Địa vùng cao Ví dụ Ví dụ 7: Trên h ình dòng 10 cột 40 có dòng...
 • 50
 • 418
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P3

Bài giảng cấu trúc máy tính - P3
... ds,ax = = 20 bx,(80*(dong-1)+cot-1)*2 word ptr [bx], 07441h ah,01h 21h 20h Ví dụ 2: Khảo sát nhớ máy tính địa chỉ: FFFF:0 Ví dụ 3: Viết chương trình khởi động nguội máy tính, biết chương tr ình ... 0000:0000 - 0000:03FF 1024 Bảng vectơ ngắt 0000:0400 - 0000:0401 Địa cổng COM1 0000:0402 - 0000:0403 Địa cổng COM2 0000:0404 - 0000:0405 Địa cổng COM3 0000:0406 - 0000:0407 Địa cổng COM4 0000:0408 - ... 0000:041C - 0000:041D 0000:041E - 0000:043D 32 Bộ đệm bàn phím 0000:043E - 0000:0448 11 Vùng liệu đĩa 0000:0449 - 0000:0449 Chế độ video thời 0000:044A - 0000:044B Số cột hình 0000:044C - 0000:044D...
 • 32
 • 316
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính - P5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P5
... 1 Giới thiệu Tổ chức ngắt máy tính XT Chip điều khiển ngắt 8259 Từ lệnh khởi tạo Từ lệnh điều khiển hoạt động 8259 Nối ghép 8259 máy tính IBM PC XT Ngắt máy tính 286 sau Minh họa hoạt động ... - Bảng ký tự đồ hoạ ((DOS 3.0 trở lên) thúc chương trình DOS Kết 21 - Gọi chức DOS 22 Có thể đặt lại PSP:000A - Địa kết thúc DOS 23 PSP:000E - Địa thoát Ctrl-Brk DOS 24 PSP:0012 - Vec ... (XT) - Người dùng định nghĩa - Quản lý nhớ mở rộng - Không sử dụng - Dự trữ cho BASIC - Trình dịch BASIC - Không sử dụng 41 425F 6066 67 687F 8085 86F0 F1-FF Các tham số đĩa cứng Dự trữ...
 • 63
 • 338
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính - P6

Bài giảng cấu trúc máy tính - P6
... tín hiệu bắt tay máy in 1 Byte liệu chuyển tới bus liệu máy in Máy in thông báo có byte liệu cần in thông qua việc kích hoạt tín hiệu vào STROBE máy in Khi máy in nhận liệu, máy in thông báo ... Nối ghép 8255 máy tính XT Minh họa gửi liệu máy in Giới thiệu Hệ thống hỗ trợ vào/ra chủ yếu gồm: Chip điều khiển ngắt 8259 Chip điều khiển vào 8255 Chip định thời 8253 Hệ máy vi tính BUS Bộ ... vào 8255 Điều khiển Bộ đệm Đọc/Ghi Điều khiển nhóm B Cổng B PB0-PB7 PA0-PA7 Cổng CL PC0-PC3 liệu Điều khiển nhóm A Cổng CU Cổng A PC4-PC7 Sơ đồ khối chip 8255 PA3 PA2 PA1 PA0 RD CS GND A1 A0 PC7...
 • 61
 • 297
 • 3

Bài giảng cấu trúc máy tính - P7

Bài giảng cấu trúc máy tính - P7
... 550àS Nối ghép 8253/54 máy tính IBM PC XT LS138 A5 A6 A7 A8 A9 AEN A B C Y2 G2B G2A G1 8253 A0 A1 CS A0 A1 Hình 13.4 Chọn cổng 8253 máy tính PC/XT Địa cổng 8253/54 máy tính nhị phân (Binary) ... chip 8253 đến mạch ĐK loa b) Tạo trễ máy XT Lap: MOV CX,N LOOP Lap LOOP 17T 1T=210 ns vòng LOOP=210nsx17=3,57às Nếu N=1000 -> Tdelay=3,57 ms c) Tạo trễ máy tính từ AT ;(CX) = số lần 15,085 às ... dụng Máy tính IBM PC/XT dùng chip 8253 Từ hệ IBM PC/AT dùng chip 8254 8253/54 Bố trí chân giống nhau, 8254 tương thích với Bộ định thời 8253 BUS liệu điều khiển nội * Tổ chức khối D0-D7 Data...
 • 48
 • 375
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P8

Bài giảng cấu trúc máy tính - P8
... Internet Multimedia b Các Kiến kiến Kiến đặc tính nâng cao trúc Công nghệ - Vi trúc NetBurst trúc Kế thừa cải tiến Công nghệ Vi kiến trúc NetBurst Cấu trúc Động thi hành nhanh REE (Rapid Execution ... Pentium sử dụng Bộ đệm đích rẽ nhánh BTB (Branch TargetBuffer) để thực Dự đoán rẽ nhánh Cấu trúc Scalar (Cấu trúc tỷ lệ) Đây đặc điểm quan trọngmà từ Pentium có Hiệu khả Dự đoán rẽ nhánh So sánh ... (Packed word): từ 16 bit nén 64 bit Từ kép nén (Doubleword): từ kép 32-bit nén 64 bit Từ bốn (Quad-word): Một lượng 64 bit * Cấu trúc dIB Pentium II CPU CPU Cache L2 BUS1 Card CPU Thắt cổ...
 • 54
 • 336
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P9

Bài giảng cấu trúc máy tính - P9
... 8259 INTA SP/EN D0-D7 NMI Clk Ready Reset MN/MX AD0-AD7 A8-A19 S0 INTA Clk CEN S1 S2 8288 DEN DT/R ALE AEN C 74LS373 OE DIR C 74LS245 AD0-AD7 MEMR MEMW IOR IOW A0-A19 ADDRES BUS D0-D8 DATA BUS * ... +128 Khoảng giá trị thập phân: 1,2x10 -3 8 X 3,4x10 +38 Tên gọi khác: Số thực ngắn Sắp xếp bit Bit 31 Bit dấu: 0-số dương, 1-số 2 3-3 0 âm Sắp xếp Phần mũ 2 2-0 trị) 31 S 30 Phần thập phân (định ... (18x4=72) từ bit 7 1-0 Bit 7 3-7 8=0 bit 79 chứa dấu Số thực tạm thời 8087 sử dụng nội * Các dạng liệu khác Độ dài Khoảng giá trị Word integer 16 -3 2768 X +32768 Short Integer 32 -2 .10 X +2.10...
 • 49
 • 374
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng cấu trúc máy tínhbài tập cấu trúc máy tính và hệ điều hànhbài tập cấu trúc máy tính và hợp ngữbài tập cấu trúc máy tính và giao diệnbài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hànhdownload bài giảng cấu trúc máy tínhslide bài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữbài giảng cấu trúc máy tính assemblybài giảng kiến trúc máy tínhbài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuâtbài giảng chương trình máy tính và dữ liệucấu trúc máy tính và lập trình assemblyđề thi cấu trúc máy tính và hệ điều hànhTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY 19 5-BỘ CÔNG ANChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Hà NộiHoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sơn TâyNâng cao hiệu quả chi tiêu công cho chương trình xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Nghệ AnNghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp thoát nước tại Khu vực phí Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà NNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 có đáp ánHiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ Hợp LongQuản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treoQuản lý cơ sở vật chất ở trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội theo hướng ISO 9000Thực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài GònThực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Giáo dục Ngôi saoThu nhập và đời sống của người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ở thị xã thái bình - thực trạng và giải phápThực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân với công cuộc cải cách hành chính ở Tuyên QuangTăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty cổ phần xây lắp vật liệu xây dựngTăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân LàoThu hoạch thực tập tốt nghiệp Hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượngthu hút và sử dụng ODA trong phát triển cơ sở hạ tầngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uống (LV tốt nghiệp)Thuyết trình môn tài chính và ngân hàng quốc tế tranh chấp trong thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng LCKế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập