GIÁO TRÌNH THIẾT kế và xây DỰNG MẠNG LAN và WAN

Giáo trình thiết kế xây dựng mạng LAN WAN

Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng LAN WAN
... kế mạng LAN, mạng WAN 34 Chương II - Mạng LAN thiết kế mạng LAN 2.1 Kiến thức LAN Mạng cục (LAN) hệ truyền thông tốc độ cao thiết kế để kết nối máy tính thiết bị xử lý liệu khác hoạt động với ... 78 2.5.1.3 Thiết kế hệ thống 79 2.5.2 2.6 Xây dựng hệ thống tường lửa kết nối mạng với Internet 84 Tóm tắt chương 85 Chương III – Mạng WAN thiết kế mạng WAN 86 3.1 ... switching) 70 2.3.3 Mạng LAN ảo (VLAN) 71 2.3.3.1 2.3.3.2 Tạo mạng LAN ảo với nhiều chuyển mạch 72 2.3.3.3 Cách xây dựng mạng LAN ảo 72 2.3.3.4 2.4 Tạo mạng LAN ảo với chuyển mạch...
 • 164
 • 2,821
 • 31

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN WAN pptx

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN pptx
... kế mạng LAN, mạng WAN 34 Chương II - Mạng LAN thiết kế mạng LAN 2.1 Kiến thức LAN Mạng cục (LAN) hệ truyền thông tốc độ cao thiết kế để kết nối máy tính thiết bị xử lý liệu khác hoạt động với ... 78 2.5.1.3 Thiết kế hệ thống 79 2.5.2 2.6 Xây dựng hệ thống tường lửa kết nối mạng với Internet 84 Tóm tắt chương 85 Chương III – Mạng WAN thiết kế mạng WAN 86 3.1 ... switching) 70 2.3.3 Mạng LAN ảo (VLAN) 71 2.3.3.1 2.3.3.2 Tạo mạng LAN ảo với nhiều chuyển mạch 72 2.3.3.3 Cách xây dựng mạng LAN ảo 72 2.3.3.4 2.4 Tạo mạng LAN ảo với chuyển mạch...
 • 164
 • 590
 • 8

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN WAN pps

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN pps
... đến vấn đề thiết kế xây dựng LAN với qui mô khác Chương III – Mạng WAN thiết kế mạng WAN, trình bầy kiến thức WAN, tác giả đề cập chi tiết công nghệ kết nối WAN, sâu vào công nghệ WAN băng thông ... 10GB, card mạng 10/100 M • Có hệ thống mạng LAN 39 Chương II - Mạng LAN thiết kế mạng LAN 2.1 Kiến thức LAN Mạng cục (LAN) hệ truyền thông tốc độ cao thiết kế để kết nối máy tính thiết bị xử ... thức mạng, đặc biệt mạng chạy giao thức TCP/IP Trình bày kiểu truyền thông phương pháp điều khiển truy cập LAN WAN • Sau kết thúc khóa học, học viên tham gia thiết kế, quản lý thiết kế xây dựng mạng...
 • 183
 • 783
 • 4

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN WAN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH    THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN
... giá, kết luận Tổng kết Các yêu cầu trang thiết bị đào tạo 21 Chương 3: Mạng WAN thiết kế mạng WAN - Bài tập thực hành 3.1 Chương 3: Mạng WAN thiết kế mạng WAN Chương 3: Mạng WAN thiết kế mạng WAN ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN WAN Phần Tổng quan mạng máy tính 1.1 Kiến thức mạng máy tính • Khái niệm mạng ... thực hành 2.4 Chương 2: Mạng LAN thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.4 Chương 2: Mạng LAN thiết kế mạng LAN - Bài tập thực hành 2.4 Chương 3: Mạng WAN thiết kế mạng WAN Buổi Nghỉ giải lao...
 • 22
 • 608
 • 0

GIÁO TRÌNH THIẾT kế xây DỰNG MẠNG LAN WAN

GIÁO TRÌNH THIẾT kế và xây DỰNG MẠNG LAN và WAN
... 34 Thuvientailieu.net.vn Chương II - Mạng LAN thiết kế mạng LAN 2.1 Kiến thức LAN Mạng cục (LAN) hệ truyền thông tốc độ cao thiết kế để kết nối máy tính thiết bị xử lý liệu khác hoạt động với ... 2.4.2 Các yêu cầu thiết kế 75 2.4.3 Các bước thiết kế 76 2.5 Một số mạng LAN mẫu 77 2.5.1 2.6 Xây dựng mạng LAN quy mô nhà 77 2.5.1.1 Hệ thống mạng bao gồm: ... 2.5.1.3 Thiết kế hệ thống 79 2.5.2 Các chế độ chuyển mạch LAN 70 Xây dựng hệ thống tường lửa kết nối mạng với Internet 84 Tóm tắt chương 85 Chương III – Mạng WAN thiết kế...
 • 164
 • 206
 • 0

Giáo trình thiết kế tổ chức thi công xây dựng, đại học công nghệ giao thông vận tải

Giáo trình thiết kế và tổ chức thi công xây dựng, đại học công nghệ giao thông vận tải
... ỏn kh thi (thit k mt giai on) hoc thit k k thut (thit k hai giai on) Nhng sai lch vi d ỏn kh thi hay thit k k thut ch c phộp nõng cao cht lng thit k v c ch u t v ngi thit k trc ng ý Khi thit k ... thi cụng l thit k cụng trỡnh theo mt giai on hay giai on hai ca thit k cụng trỡnh hai giai on gm thit k v d toỏn Thit k thi cụng cú nhim v trc tip phc v thi cụng cụng trỡnh Thit k thi cụng da ... t, phng tin, thi gian thi cụng) Vỡ mc ớch ú thit k phi cú thit k t chc (hoc thi cụng) xõy dng i kốm vi thit k cụng ngh, kin trỳc v kt cu m bo tớnh kh thi ca nú Hiu qu kinh t v hon thin k thut...
 • 96
 • 230
 • 0

Giáo trình thiết kế cài đặt mạng

Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng
... Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc dây mạng lắp đặt thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào vị trí thiết kế mạng mức ... Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 3.1 Giới thiệu liên mạng Liên mạng (Internetwork) tập hợp nhiều mạng riêng lẻ nối kết lại thiết bị nối mạng trung gian chúng vận hành mạng lớn ... Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 Chương Tổng quan thiết kế cài đặt mạng Mục đích Chương nhằm giới thiệu cho người đọc vấn đề sau : • Các bước cần phải thực để xây dựng mạng máy...
 • 106
 • 402
 • 2

Tài liệu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CÀI ĐẶT MẠNG LAN docx

Tài liệu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN docx
... 1.4 Cài đặt mạng Khi thiết kế thẩm định, bước tiến hành lắp đặt phần cứng cài đặt phần mềm mạng theo thiết kế 1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc dây mạng lắp đặt thiết ... hình cài đặt VLAN 60 4.1 Mô hình cài đặt VLAN dựa cổng 61 4.2 Mô hình cài đặt VLAN tĩnh 61 4.3 Mô hình cài đặt VLAN động 62 Hình 6.7 -Cài đặt VLAN ... thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào vị trí thiết kế mạng mức vật lý mô tả 1.4.2 Cài đặt cấu hình phần mềm Tiến trình cài đặt phần mềm bao gồm: * Cài đặt hệ điều hành mạng cho server,...
 • 115
 • 1,029
 • 15

Tài liệu Giáo trình thiết kế cài đặt mạng docx

Tài liệu Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng docx
... Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc dây mạng lắp đặt thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào vị trí thiết kế mạng mức ... Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 3.1 Giới thiệu liên mạng Liên mạng (Internetwork) tập hợp nhiều mạng riêng lẻ nối kết lại thiết bị nối mạng trung gian chúng vận hành mạng lớn ... Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 Chương Tổng quan thiết kế cài đặt mạng Mục đích Chương nhằm giới thiệu cho người đọc vấn đề sau : • Các bước cần phải thực để xây dựng mạng máy...
 • 106
 • 425
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế thi công hệ thống chấm điểm báo giờ tự động bằng ứng dụng EFC p1 potx

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế và thi công hệ thống chấm điểm và báo giờ tự động bằng ứng dụng EFC p1 potx
... PHẦN II NỘI DUNG Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp I- GIỚI THI U CÁC DẠNG MẠCH ĐÃ CÓ TRONG NƯỚC Trước có vài Hệ Thống báo Giờ Tự Động thi t kế thi công Tuy nhiên, chúng thi t kế cách dùng ... đơn giản _ Cách viết phần mềm cho hệ thống khó Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp II_ THI T KẾ PHẦN CỨNG 2.1_ Tổng quát phần cứng Hệ Thống Phần cứng Hệ Thống xây dựng với yêu cầu đơn giản ... tốt nghiệp 1.3- Ưu nhược điểm hệ thống tự động dùng “EPROM” vi xử lí Z80 Như hệ thống báo tự động mà người viết thi t kế có ưu, nhược điểm so với dạng mạch nêu sau: Ưu điểm: _ Hiển thò thêm thứ...
 • 10
 • 172
 • 0

giáo trình thiết kế cài đăt mạng máy tính

giáo trình thiết kế và cài đăt mạng máy tính
... Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc dây mạng lắp đặt thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào vị trí thiết kế mạng ... nhóm người dùng 1.1.3.3 Thiết kế sơ đồ mạng vật lý Căn vào sơ đồ thiết kế mạng mức luận lý, kết hợp với kết khảo sát thực địa bước ta tiến hành thiết kế mạng mức vật lý Sơ đồ mạng mức vật lý mô tả ... – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 4.1 Chức đặc tính switch LAN Switch thiết bị hoạt động tầng 2, có đầy đủ tất tính cầu nối suốt như: Hình 4.1 – Nối mạng switch o Học vị trí máy tính...
 • 163
 • 164
 • 0

Giáo trình thiết kế lập trình web

Giáo trình thiết kế và lập trình web
... hyperlinks, web page, web browser, web server Câu 5: Phân biệt Internet World Wide Web Câu 6: Cách thức xây dựng website Câu 7: Phân biệt loại web http://www.ebook.edu.vn 11 Chơng Lập trình Web với ... vừa thiết kế cách kỹ trớc đa lên Web Server: Thử kiểm tra site trình duyệt Web, hệ điều hành khác chế độ kích thớc cửa sổ khác để đảm bảo site thông suốt 1.7 Phân loại Web Dựa vào đặc trng, kết ... hay chơng trình cho phép truy xuất xem thông tin Web Có nhiều Web Browser để truy xuất Web, trình duyệt có đặc điểm khác chúng hiển thị trang Web không hoàn toàn giống Các trình duyệt web bao gồm...
 • 122
 • 5,671
 • 47

Giáo trình thiết kế lập trình web - Giới thiệu chung

Giáo trình thiết kế và lập trình web - Giới thiệu chung
... trang web khác Web site - Đa đến trang web khác Web site khác - Cho phép download file - Chạy ứng dụng, trình diễn đoạn video âm Hình ảnh minh hoạ dới phần trang web Những từ gạch dới thể liên kết, ... thật cần thiết cho vào trang chủ Ví dụ: giới thiệu tên công ty, mục đích, số sản phẩm - Kiểm tra, chạy thử site vừa thiết kế cách kỹ trớc đa lên Web Server: Thử kiểm tra site trình duyệt Web, hệ ... qua Add-on Plugin trình duyệt 1.5.4 Web Server (máy chủ Web) Web Server máy chủ chứa thông tin dới dạng trang Web (trang HTML chứa âm thanh, hình ảnh, video, văn bản, ) Các Web Server đợc kết nối...
 • 9
 • 348
 • 1

Tài liệu Giáo trình: Thiết kế tàu chuyên dụng pdf

Tài liệu Giáo trình: Thiết kế tàu chuyên dụng pdf
... container chuyên dụng t u có kết cấu ô mạng, sử dụng lớn thể tích dùng xếp container Tàu container chuyên dụng + T u chứa contai ner t u chuyên chở container không trang bị thiết bị chuyên dụng ... không nên vợt (12 15)%L Thiết bị chuyên dụng : T u đẩy v t u kéo-đẩy đợc trang bị thiết bị chuyên dụng có công dụng liên kết đo n phơng tiện đợc đẩy với t u đẩy 23 + Thiết bị gồm gối tựa l giá ... đoạn thiết kế sơ khó khăn không đủ số liệu cần thiết Nếu chấp nhận giả thiết tổng trọng lợng vách dọc gần tơng ứng với trọng lợng boong t u h ng khô sử dụng số liệu đủ tin cậy dới thiết kế t...
 • 93
 • 535
 • 6

Tài liệu Giáo trình: "Thiết kế đánh giá thuật tóan" pdf

Tài liệu Giáo trình:
... thiệu thuật toán I II III IV V VI Khái niệm thuật toán Một số ví dụ Đánh giá thuật toán trường hợp xấu theo trung bình Về thuật toán hiệu Một số toán cụ thể Cấu trúc liệu Khái niệm thuật toán Thuật ... thiết thuât toán dựa theo độ lớn liệu vào Ưu điểm: - không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình, loại máy tính - Biết tính hiệu thuật toán liệu có kích thước lớn 15 Đánh giá thuật toán trường hợp xấu theo ... Merge-Sort Đây thuật toán chia để trị Chia: bước 2: θ(1) Trị: bước 4: 2T(n/2) Hợp lại: bước 5: θ(n) Tổng kết: T(n) = θ(1) n=1 2T(n/2) + θ(n) n >1 13 Đánh giá thuật toán Giải toán Mô hình hóa Viết thuật...
 • 231
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thiết kế và xây dựng mạng lan wangiáo trình thiết kế và xây dựng mạng lan và wan3 giáo trình thiết kế và xây dựng mạng lan và wan trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia viện công nghệ thông tin tháng 01 2004giáo trình thiết kế và xây dựng cốnggiáo trình thiết kế và cài đặt mạng langiáo trình thiết kế và quy hoạch mạng viễn thônggiáo trình thiết kế và quản trị mạnggiáo trình thiết kế điện dân dụnggiáo trình thiết kế và lập trình web với aspgiáo trình thiết kế và lập trình webgiáo trình thiết kế và tính toán ô tôgiáo trình thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựagiáo trình thiết kế và thi công hố móng sâugiáo trình thiết kế và tính toán móng cọcgiáo trình thiết kế và đánh giá thuật toánbản kế hoạch tuần đơn giảnAXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Hóa học 11Mối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Thực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLASÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập