Nghiên cứu xử lý nước thải chứa kim loại nặng (cr, ni) bằng mùn cưa kết hợp với hệ thống đất ngập nước nhân tạo

Nghiên cứu xử lý nấm thán thư sau thu hoạch và xử sử dụng chế phẩm CARNAUBA trong bảo quản xoài các thu

Nghiên cứu xử lý nấm thán thư sau thu hoạch và xử sử dụng chế phẩm CARNAUBA trong bảo quản xoài các thu
... 2.2 K thu t thu hái, phân lo i bao gói 2.2.1 Th i gian k thu t thu hái Xoài thư ng ñư c thu hái giai ño n chín sinh lý ñư c làm chín ñ n ñ t t nh t [8] Xoài nên thu ho ch t lúc ương ð chín thu ... khoa h c Nông nghi p……………… 2.3 Các lo i b nh sau thu ho ch thư ng g p 2.3.1 Các b nh n m thư ng g p xoài bi n pháp x lý qu xoài sau thu ho ch B nh thán thư n m Colletotrichum gloeosporioides, b ... màng Carnauba ñ i v i qu xoài Cát Chu sau thu ho ch 1.2.2 Yêu c u - Theo dõi ñánh giá s phát tri n c a n m thán thư h i xoài - ðánh giá s bi n ñ i ch t lư ng qu xoài sau x lý ph qu b ng ch ph m Carnauba...
 • 100
 • 657
 • 2

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 có cấu trúc nano

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 có cấu trúc nano
... ñích nghiên c u - T ng h p v t li u TiO2 d ng nano b ng phương pháp th y nhi t nghiên c u tính ch t v t li u xúc tác quang TiO2 - Bi n tính (pha t p) TiO2 kh o sát ho t tính quang xúc tác ta nghiên ... c 1.2.2.1 ch phân hu h p ch t h u gây ô nhi m 1.2.2.2 Đ ng h c c a trình quang xúc tác TiO2 1.3 M t s nghiên c u ng d ng c a v t li u xúc tác quang hóa TiO2 1.3.1 X lý không khí ô nhi m 1.3.2 ... t li u nano TiO2 1.1.1 C u trúc 1.1.1.1 Rutile 1.1.1.2 Anatase ng d ng quang xúc tác c a v t li u TiO2 1.2.1 Tính ch t quang xúc tác c a TiO2 1.2.2 ng d ng tính ch t quang xúc tác c a TiO2 x...
 • 14
 • 285
 • 0

cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE

 cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE
... bê tông chôn lên, lắp đặt top- base đờng kính 2m đặt lại khối bê tông chắn sóng lên top- base, đến độ lún khoảng 3cm Trong trờng hợp sử dụng top- base không sử dụng top- base có khác biệt lớn đợc ... ziH Hình 2.15 Phương pháp tính lún top- base 2.2.4 Lu ý thiết kế Khi top- block top- base đợc thiết kế ban đầu không đáp ứng đợc yêu cầu tải trọng thiết kế lớn, phải thi công top- base 25 lớp mở ... định đợc 2.2.3 Thiết kế phơng pháp top- base 15 Khi tải trọng thiết kế lớn khả chịu cắt đất tự nhiên phơng pháp top- base đợc xem xét Trong thiết kế phơng pháp top- base, phơng pháp thiết kế dựa vào...
 • 25
 • 448
 • 15

NGHIÊN cứu xử LÝ KHÍ AMÔNIẮC NH3 TRONG nước THẢI NUÔI tôm CHÂN TRẮNG litopenaeus vannamei TRÊN địa BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NGHIÊN cứu xử LÝ KHÍ AMÔNIẮC NH3 TRONG nước THẢI NUÔI tôm CHÂN TRẮNG litopenaeus vannamei TRÊN địa BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... sinh học cho xử lý nước thải nuôi tôm ứng dụng hệ thống kết hợp cho việc xử lý và quản lý nguồn chất thải từ các vùng nuôi tôm bảo đảm phát triền nghề nuôi tôm bền vững ... xử lý là khác Nếu áp dụng tầng cấp cho xử lý TAN nước thải nuôi tôm chân trắng thì thời gian xử lý từ 1,5 đến 4,5 giờ tùy vào thời điểm của vụ nuôi tôm KÊT LUẬN Qua nghiên ... xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học Nghiên cứu chỉ rằng nếu áp dụng phương pháp xử lý nước thải kết hợp học và sinh học theo công đoạn xử lý là xử lý khí độc, xử...
 • 12
 • 233
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hoá của vật liệu oxit mangan có chứa kim loại chuyển tiếp fe, co, ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ

Tóm tắt luận án tiến sĩ tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hoá của vật liệu oxit mangan có chứa kim loại chuyển tiếp fe, co, ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ
... thời gian điện phân giờ) - Nhiệt độ xử lý mẫu sau Vật liệu điện phân: sấy 100oC oxit mangan chứa Phương pháp sol-gel Fe, Co, Ni - Thành phần Fe, Co, Ni - Điều kiện tổng hợp dung ... Mn1-xMexOz z 3.6 Kế mạ (Fe, Co, Ni) Mẫu o it 100% Mn 10% Fe 20% Fe Mn1-xFexOz 30% Fe 40% Fe 10% Co 20% Co Mn1-xCoxOz 30% Co 40% Co 10% Ni 20% Ni Mn1-xNixOz 30% Ni 40% Ni y r CPE1 (μF 45,03 47,18 ... Me (Fe Co, ) ủ ổ ộ ế ố ú ủ ế ố ế ố 3.53 ế Yếu tố đầ u vào Yếu tố đầu Phương pháp điê ̣n hoá Đặc trưng cấu trúc - Thành phần Fe, Co, Ni - Hình thái bề mặt - Điều kiện điện...
 • 24
 • 91
 • 0

Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hoá của vật liệu oxit mangan có chứa kim loại chuyển tiếp Fe, Co, Ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ

Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hoá của vật liệu oxit mangan có chứa kim loại chuyển tiếp Fe, Co, Ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ
... với vật liệu oxit mangan MnOz, c khả n ng ng dụng làm điện cực cho siêu tụ N :  Nghiên c u t ng hợp vật liệu oxit mangan, oxit mangan ch kim loại chuy n tiếp Me (Fe, Co, Ni) tạo oxit h n hợp ... tìm hi u siêu tụ oxit m ng n – kim loại chuy n tiếp ng dụng siêu tụ, tác giả s tiến hành nghiên c u t ng hợp vật liệu oxit mangan c ch kim loại chuy n tiếp Me (Fe, Co, Ni tạo thành oxit h n hợp ... p oxit mangan – m loạ c u ển t p 1.2.3.1 Phươn ph p đ n ho iện phân phương pháp ph biến d ng t ng hợp mangan đioxit oxit mangankim loại chuy n tiếp ác kim loại chuy n tiếp Me (Me = Ni, Co, Fe,...
 • 122
 • 158
 • 0

Nghiên cứu tình hình xói lở, đề xuất và thiết kế giải pháp bảo vệ bờ dòng chính sông hồng, đoạn sông khu vực huyện phúc thọ, hà nội

Nghiên cứu tình hình xói lở, đề xuất và thiết kế giải pháp bảo vệ bờ dòng chính sông hồng, đoạn sông khu vực huyện phúc thọ, hà nội
... QUAN KHU V C NGHIÊN C U C I M A LÝ T NHIÊN 1.1.1 V trí đ a lý Sông H ng sông l n th hai (sau sông Mêkông) ch y qua Vi t Nam đ bi n ông Sông H ng đ c hình thành t sông nhánh l n sông à, sông sông ... lòng sông, b sông ph n h l u mãnh li t B ng 1.1: H th ng sông c tr ng hình thái m t s sông h th ng sông H ng Di n tích l u v c (km2) Tên sông Toàn b Sông Sông Thao Sông Lô T ng th ng du Sông ... Sông H ng có nhánh l n sông Lô, sông Thao sông t o thành hình r qu t t a kín khu v c Tây b c Là h p l u c a ba sông l n nên dòng ch y sông H ng bi n đ i ph c t p, tính đ n S n Tây l ng n c sông...
 • 121
 • 84
 • 0

Nghiên cứu bù công thức phản kháng nâng cao chất lượng điện trong mạng phân phối

Nghiên cứu bù công thức phản kháng nâng cao chất lượng điện trong mạng phân phối
... n t i ñi n Ph t i công nghi p, nông nghi p, sinh ho t, … c a lư i phân ph i thư ng có h s công su t th p Vì v y, công su t tác d ng lư i ñi n ph i truy n t i m t lư ng l n công su t ph n kháng ... ñích nghiên c u c a lu n văn: Trong ph m vi c a lu n văn tác gi trình bày nghiên c u tương tác c a thi t b bù ñ i v i ph n t m ng ñi n, mô ph ng trình ñ ñóng c t t bù, nghiên c u v n ñ bù công ... xuyên x y Hi n Công ty ði n l c toàn qu c ñang th c hi n d án nâng c p c i t o quy chu n v lư i 22 kV ñây s c p ñi n áp phân ph i [13] Hình 1.1 C u trúc lư i phân ph i Nói chung lư i phân ph i hi...
 • 119
 • 232
 • 0

Nghiên cứu bù công thức phản kháng nâng cao chất lượng điện trong mạng phân phối

Nghiên cứu bù công thức phản kháng nâng cao chất lượng điện trong mạng phân phối
... n t i ñi n Ph t i công nghi p, nông nghi p, sinh ho t, … c a lư i phân ph i thư ng có h s công su t th p Vì v y, công su t tác d ng lư i ñi n ph i truy n t i m t lư ng l n công su t ph n kháng ... ñích nghiên c u c a lu n văn: Trong ph m vi c a lu n văn tác gi trình bày nghiên c u tương tác c a thi t b bù ñ i v i ph n t m ng ñi n, mô ph ng trình ñ ñóng c t t bù, nghiên c u v n ñ bù công ... xuyên x y Hi n Công ty ði n l c toàn qu c ñang th c hi n d án nâng c p c i t o quy chu n v lư i 22 kV ñây s c p ñi n áp phân ph i [13] Hình 1.1 C u trúc lư i phân ph i Nói chung lư i phân ph i hi...
 • 119
 • 249
 • 0

Tài liệu TRIẾT HỌC - Chương trình dùng cho cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học pdf

Tài liệu TRIẾT HỌC - Chương trình dùng cho cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học pdf
... TRIẾT HỌC Chương trình dùng cho cao học và nghiên cứu sinh không thuôôc chuyên ngành Triết học LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG ĐÔNG Phương ... ĐỊNH VỀ TRIẾT HỌC PHÂôT GIÁO Triết học Phâôt giáo là triết học về giải thoát Triết học Phâôt giáo là triết học về bình đẳng Triết học Phâôt giáo là triết học về từ ... học về từ bi, bác ái Triết học Phâôt giáo là triết học về đạo đức Triết học Phâôt giáo là triết học vô thần Triết học Phâôt giáo là triết học hướng nôôi ...
 • 68
 • 2,206
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần trên bệnh nhân sử dụng amphetamin

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần trên bệnh nhân sử dụng amphetamin
... nhõn s dụng amphetamin vi muc tiờu: Mụ t c iểm lõm sang rụi lon tõm thn trờn bnh nhõn s dụng amphetamin 4 CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Khai niờm 1.1.1 Amphetamin va cac chõt dang amphetamin Amphetamin: ... cho amphetamine: MDMA (ecstasy, adam) l mt lot cht thay ethylenedioxyethylamphetamine th cho amphetamine (MDEA, bao Eve), gm 3,4 3,4 methylenedioxyamphetamine (MDA), 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine ... qu cng húa, c hi ca thuc amphetamine, cỏc thuc dng amphetamine úng vai trũ quan trng vic hỡnh thnh l thuc vo amphetamine v cỏc ri lon liờn quan n amphetamine khc Cc thuc amphetamine gõy cỏc tỏc...
 • 45
 • 770
 • 0

TÌM HIỂU SAPONIN NGHIÊN CỨU GLYCYRRHIZIN TỪ CÂY CAM THẢO

TÌM HIỂU SAPONIN NGHIÊN CỨU GLYCYRRHIZIN TỪ CÂY CAM THẢO
... khác Saponin làm tăng thấm tế bào; có mặt saponin làm cho hoạt chất khác dễ hoà tan hấp thu, ví dụ trường hợp digitonin Digital B NGHIÊN CỨU VÀ CHIẾT TÁCH GLYCYRRHIZIN TỪ CÂY CAM THẢO ...  Saponin đa số có vị đắng trừ số glycyrrhizin cam thảo bắc, abrusosid cam thảo dây, có vị Saponin tan nước, alcol, rất ít tan aceton, ether, hexan người ta dùng dung môi để tủa saponin Saponin ...  Saponin hoạt chất chính dược liệu chữa ho viễn chí, cát cánh, cam thảo, thiên môn, mạch môn Một số dược liệu chứa saponin có tác dụng thông tiểu rau má, tỳ giải, thiên môn, mạch môn, Saponin...
 • 22
 • 337
 • 1

Bài Tập nghiên cứu khoa học (khoa vật lý)

Bài Tập nghiên cứu khoa học (khoa vật lý)
... trình nghiên cứu khoa ho ̣c giáo du ̣c, chắ c chắ n sẽ có những thiế u sót Kính mong Giáo viên hướng dẫn, BCN Khoa góp ý để em rút kinh nghiê ̣m cho quá trình nghiên cứu khoa ... xuấ t đề tài ́ nghiên cứu TÌM HIỂU VIỆC ƯNG DỤNG CÔNG NGHÊ ̣ THÔNG TIN ̀ ̉ ́ ̀ TRONG GIANG DẠY VẬT LY PHÂN ĐIÊN HỌC – ĐIÊN TƯ HỌC ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VẬT LY LƠP 11 (sách ... ĐỀ TAI II, ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU III, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU IV, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU V, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN VII, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU B, NỘI DUNG ĐỀ TÀI I,...
 • 10
 • 282
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọ và sản xuất một số tổ hợp lúa hệ hai dòng có năng suất chất lượng cao được chọn tạo trong nước góp phần phá triển lúa lai ở thanh hóa

Nghiên cứu tuyển chọ và sản xuất một số tổ hợp lúa hệ hai dòng có năng suất chất lượng cao được chọn tạo trong nước góp phần phá triển lúa lai ở thanh hóa
... thai, b o thai nằm phân bố hai sừng tử cung Theo tác giả Nguyễn Văn Thanh v cs (2003) [19] chó mang thai Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 23 với số lợng b o thai ... tốc độ chạy cao, bơi lội v săn mồi giỏi 2.1.9 Chó Berger lai Hình 10: Chó Berger lai (Nguồn: Nguyễn Thị Mai Thơ, 5/2009) Đây l loại chó lai chó V ng Việt Nam với chó Berger Đức Chó lai thờng chó ... gia súc mang thai Quá trình phát triển b o thai chịu điều khiển hormone buồng trứng, thai, v tuyến yên Thời gian đầu có thai hay giai đoạn phôi chiếm 1/3 thời gian chửa Lúc n y thai đợc hình th...
 • 112
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcnghiên cứu một số bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mainghiên cứu các giải pháp marketinh áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtnghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn alpinia breviligulata ở đà nẵngđề tài nghiên cứu tâm lí học sinh lớp 1nghiên cứu kết quả tái tạo dây chằng chéo trước bằng phẫu thuật nội soi sử dụng gân cơ bán gân và gân cơ thon gấp bốntính cấp thiết mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề tàiủy ban chứng khoán nhà nước trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoántuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa họctiêu chí 5 thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinhphần iv kết quả về đào tạo tập huấn thăm quan kỹ thuật trồng trọt và hái sấy thuốc lá nguyên liệunghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp tiêu nước hố móngđịnh nghĩa đối tượng nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng hồ chí minhthực trạng nghiên cứu giá trị thặng dưphương pháp nghiên cứu mô họcĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì i năm học 2010 2011Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toánVấn đề Ung thư cổ tử cungViêm não nhật bản: Đặc điểm, véc tơ truyền bệnh và cách phòng chốngGiấu tin trong file âm thanh bằng các phép biến đổi rời rạcPhân tích chiến lược maketing tại công ty CP bảo hiểm dầu khí PVI với các sản phẩm tài chínhPhân tích và so sánh chiến lược marketing của ngân hàng TMCP quốc tế việt nam VIB và các ngân hàng khácxin phân tích chiến lược marketing đối với sản phẩm xe máy của công ty honda việt namPhân tích chiến lược marketing của 2 đối thủ cạnh tranh với ngân hàng agribankPhân tích chiến lược marketing của công ty cổ phần bảo hiểm pijco và các đối thủ cạnh tranhPhân tích chiến lược marketing sản phẩm của thép việt – ý và các đối thủ cạnh tranh trên thị trườngCHIẾN lược MARKETING NGÂN HÀNG TMCP sài gòn hà nội CHI NHÁNH QUẢNG NINHĐánh giá các hoạt động marketing tại vietinbank đông anhĐánh giá chiến lược marketing đang áp dụng tại ngân hàng TMCP VIBThăm khám lâm sàng 12 dây thần kinh sọ Cơ chế rõ ràngĐo điện điện tử chương 3D HSG 10 TM2 khảo sát 3D HSG 10 TM2 khảo sát 5Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập