Tài liệu bồi dưỡng hình học lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng hình học lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng hình học lớp 7
... : = (1800 − 400 ) : = 70 0 ⇒ DCA = 70 0 − 600 = 100 Cách giải 4: Vẽ tam giác FAB với F C phía AB Nên tam giác AFC cân · A Tính FAC = 400 nên 1800 − 400 · · · · · AFC = = 70 0 ⇒ BFC = 100 ⇒ CBF = ... vuông cân µ µ A suy AB = AK = AI Do B = 600 ; C = 450 nên µ = 75 0 Nên A · · · · KAC = BAC − BAK = 75 0 − 600 = 150 ; CAI = 900 − µ = 900 − 75 0 = 150 A · · ACK = · ACI = 45 ⇒ ICB = · ACK + · ACI = ... ACH = MAK suy · · EHM = MHB nên HM tia phân giác EHB Dùng phương pháp phản chứng để chứng minh hình học: Nguyễn Văn Bình -THCS Phổ Châu- Đức Phổ - Quảng Ngãi Bài toán 23: Tam giác ABC có hai góc...
 • 17
 • 1,312
 • 4

Tài liệu bồi dưỡng hình học 9

Tài liệu bồi dưỡng hình học 9
... bất đẳng thức (1) • Các bất đẳng thức hình học túy Trong phần trình bày bất đẳng thức hình học “thuần túy” theo nghĩa chứng minh cần kiến thức đơn giản hình học mà dùng đến thứ “cao siêu” phương ... bày sơ lược phép biến hình cách đơn giản dễ hiểu Cho hai hình H H ' điểm O mặt phẳng Khi ta nói phép vị tự tâm O biến tỉ số k > biến hình H thành hình H ' với điểm M thuộc hình H tồn điểm M ' thuộc ... cho trước hình gồm tất điểm thoả mãn tính chất Lời giải toán tìm tập hợp điểm gồm có hai phần - Chứng minh điểm có tính chất cho thuộc hình H (hình kết toán) - Chứng minh tất điểm hình H có tính...
 • 17
 • 533
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng hình học 11 (hay)

Tài liệu bồi dưỡng hình học 11 (hay)
... thiết diện hình chóp với (CGM) c) Tìm thiết diện hình chóp với (AGM) HD: b) Thiết diện tứ giác c) Tìm (AGM)∩(SAC) Thiết diện tứ giác 12 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) 7.Cho hình chóp S.ABCD, ... thiết diện hình chóp tạo mặt phẳng song song với hai đường thẳng cho trước Cho hình chóp S.ABCD M, N hai điểm AB, CD Mặt phẳng (P) qua MN song song với SA 16 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) a) ... chia AB, CD theo tỉ số k 3.Cho hình chóp S.ABCD, có đáy hình bình hành tâm O Gọi M, N trung điểm SA CD a) CMR: (OMN) // (SBC) 18 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) b) Gọi I trung điểm SD, J...
 • 39
 • 1,323
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng Hình học 7

Tài liệu bồi dưỡng Hình học 7
... : = (1800 − 400 ) : = 70 0 ⇒ DCA = 70 0 − 600 = 100 Cách giải 4: Vẽ tam giác FAB với F C phía AB Nên tam giác AFC cân · A Tính FAC = 400 nên 1800 − 400 · · · · · AFC = = 70 0 ⇒ BFC = 100 ⇒ CBF = ... vuông cân µ µ A suy AB = AK = AI Do B = 600 ; C = 450 nên µ = 75 0 Nên A · · · · KAC = BAC − BAK = 75 0 − 600 = 150 ; CAI = 900 − µ = 900 − 75 0 = 150 A · · ACK = · ACI = 45 ⇒ ICB = · ACK + · ACI = ... ACH = MAK suy · · EHM = MHB nên HM tia phân giác EHB Dùng phương pháp phản chứng để chứng minh hình học: Nguyễn Văn Bình -THCS Phổ Châu- Đức Phổ - Quảng Ngãi Bài toán 23: Tam giác ABC có hai góc...
 • 17
 • 142
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH học lớp 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH học lớp 8
... xạ sinh dưỡng: + Noron trung gian ( liên lạc) tiếp xúc với noron trước hạch sừng bên chất xám + Đường li tâm phản xạ sinh dưỡng gồm noron tiếp giáp hạch sinh dưỡng Cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng: ... động hệ thần kinh sinh dưỡng - Hệ thần kinh vận động liên quan đến hoạt động vân hoạt động có ý thức - 41 - - Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản ( quan nội ... đổi mặt lí học hóa học không? Thời gian qua thực quản nhanh ( 2-4 giây) nên xem thức ăn không biến đổi mặt hóa học học Thực chất biến đổi lí học thức ăn khoang miệng gì? Biến đổi lí học khoang...
 • 56
 • 91
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng hóa học lớp 9 trung học cơ sở (1)

Tài liệu bồi dưỡng hóa học lớp 9 trung học cơ sở (1)
... rn l: 112x + 40x + 102y = 3 ,96 (II) T (I) v (II) ta c x = 0,01(mol) S mol HCl 50ml dd HCl 1M l: 0,05 = 0,05 (mol) S mol HCl hũa tan ht 3 ,96 gam cht rn B l:3 ,96 /0 ,99 .0,05 = 0,2(mol) PTHH: Fe ... ton thu c 3 ,96 gam cht rn B Hũa tan 0 ,99 gam cht rn B cn dựng va 50 ml dung dch HCl 1M Tớnh % lng mi cht hn hp A Cõu IV t chỏy hon ton hn hp X gm axetilen, metan, etilen thu c 19, 8 gam CO v ... phn Fe d sau phn ng (1) ó phn ng vi Fe2(SO4)3 theo phng trỡnh : 3FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 (2) - Gi s mol Fe ó phn ng (1) v (2) ln lt l x,y mol Ta cú: x + y = 0,15 mol (*) Theo (1) n Fe2 (SO4)3 sinh...
 • 21
 • 778
 • 0

tài liệu bồi dưỡng toán học sinh giỏi lớp 5

tài liệu bồi dưỡng toán học sinh giỏi lớp 5
... hiệu HS giỏi 1/4 tổng số HS cuả lớp em Số lại đạt HS nhiều 1/2 số HS lớp 12 em Tính : a) Số HS lớp 5A a) Số HS giỏi lớp 5A Lớp 5B có số HS giỏi nhiều 1 /5 số HS lớp em Số HS lại nhiều ẵ số HS lớp ... Một số toán Tính nhanh tổng sau: a) 75 18 19 13 + + + + + 100 21 32 21 32 75 18 + 21 + 100 75 25 + 21 + 100 100 b) + 21 +5 21 +2 =4 + +5 5 = + + = 14 19 + 32 32 + 32 6: a) -1 10 x x +5 =1 +1+1=3 ... ngày ăn lại cho 45 người : 10 x 45 = 450 (ngày) Số người sau tăng : 45 + = 50 (người) Vì số gạo đủ ăn cho 45 người 10 ngày nên người ăn số gạo thời gian : 10 x 45 = 450 (ngày) Vậy 50 người ăn số...
 • 16
 • 939
 • 11

Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 học sinh giỏi tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 học sinh giỏi tham khảo
... Beatles did not have a long career Their first hit record was in 196 3 and they split up in 197 0 They stopped doing live performances in 196 6 because it had become too dangerous for them - their fans ... 12 A 13 D 14 D 15 B 16 D 17 C 18 B 19 D 20 A II Choose the words or phrases that are not correct in Standard English 21 C 22 D 23 D 24 A 25 A 26 B 27 B 28 C 29 B 30 B III Use the correct form of ... 37 division 38 inspiration 39 warmly 40 separated IV Match each sentence in column A with its suitable response in column B 41 c 42 d 43 b 44 a 45 j 46 f 47 i 48 e 49 h 50 g C READING I Read the...
 • 25
 • 458
 • 0

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx
... thực môn Lần môn tin học đưa vào dạy học trường THCS nên tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi dành cho học sinh THCS chưa có Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng trường, tập tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi ... ngày tốt Rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, lãnh đạo trường muốn thân, mình, học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn tin học (Kỳ thi tin học trẻ, Kỳ thi học sinh giỏi lớp ) tính mẻ, hấp ... 100 tập Turbo Pascal GIỚI THIỆU TÓM TẮT TẬP TÀI LIỆU Sự cần thiết: Các trường THCS có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đề tự chọn mà sở vật chất phục vụ cho việc dạy học môn học...
 • 71
 • 4,334
 • 44

Tài liệu G/a hình học lớp 9

Tài liệu G/a hình học lớp 9
... giác vuông Bài : - GV treo bảng phụ hình vẽ tập x y x Hình a Hình b Bài : Tính cạnh tam giác Hình d x y Hình c ? HS lớp thảo luận theo nhóm (5 25 49 phút) Kết : Hình a (Đlí 1) : x = ; y= 74 74 - ... sin200 0,3420 ; cos200 0 ,93 97 ; tg200 0,3640 Bài : - GV giới thiệu đa đề hình vẽ Bài 31 (Sgk- 89) A tập 31 (Sgk) máy chiếu GT : AC = 8cm, AD = 9, 6cm - HS dới lớp theo dõi vẽ hình vào ABC = 1v - Yêu ... luyện kĩ vẽ hình suy luận chứng minh Có khả t và, tính cẩn thận xác học hình II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, êke, tập liên quan HS : Dụng cụ vẽ hình, học làm trớc tập III Các hoạt động dạy học : ổn...
 • 73
 • 216
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức lớp 11 phần đại số tổ hợp

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức lớp 11 phần đại số tổ hợp
... Phi Hoàng Tài liệu bồi dưỡng kiến thức lớp 11 phần đại số tổ hợp < 34 >Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 lập số gồm chữ số khác có số chia hết cho < 35 > Từ chữ số 0,1,2,3,4,5,7,8 lập số gồm chữ số khác không ... Hoàng Tài liệu bồi dưỡng kiến thức lớp 11 phần đại số tổ hợp k An = n! ( n − k )! (1 ≤ k ≤ n) * ĐN: Cho tập hợp A gồm n phần tử Mỗi tập gồm k (0 ≤ k ≤ n) phần tử A gọi tổ hợp chập k n phần tử ... số đôi khác < 18 > Với tập E = {1,2,3,4,5,6,7} lập số gồm chữ Trang 18 Lưu Phi Hoàng Tài liệu bồi dưỡng kiến thức lớp 11 phần đại số tổ hợp số phân biệt và: a Trong có chữ số b Trong có chữ số...
 • 39
 • 410
 • 9

Tài liệu Giáo án hình học lớp 12 ppt

Tài liệu Giáo án hình học lớp 12 ppt
... TRNG Lê Văn Trọng - 11 - Trờng THPT Mèo Vạc Giáo án Hình học lớp 12 Tit - 8: Ging: Tit Tit Tit - Chơng trình chuẩn Son: 12A: 12A: 12A: 12A: 12A: 12A: BI TP TH TCH KHI A DIN MC TIấU: Hc sinh ... Giáo án Hình học lớp 12 Tit - 2: Ging: Tit Tit - Chơng trình chuẩn Son: 12A: 12A: 12A: 12A: CHNG I: KHI A DIN Đ1: KHI NIM V KHI A DIN MC TIấU: ... CM NH TRNG Lê Văn Trọng - 20 - Trờng THPT Mèo Vạc Giáo án Hình học lớp 12 Chơng trình chuẩn Son: Tit 11: Ging: Tit Tit 10 - 12A: 12A: 12A: 12A: KIM TRA CHNG I MC TIấU: ỏnh giỏ: 1.1 V kin thc:...
 • 24
 • 174
 • 2

Tài liệu GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 docx

Tài liệu GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 docx
... động 4: Hình thang vuông (8 ) ˆ 2 .Hình thang vuông: Cho HS quan sát hình 18, tính ­ HS quan sát hình – tính D ˆ? A B ˆ D D = 90 Nói: ABCD hình thang ­ HS nêu định nghĩa hình vuông Vậy hình thang ... dựng hình: ­ GV thuyết trình cho HS nắm ­ HS nghe giảng ­ Bài toán vẽ hình mà sử dụng phân biệt rõ khái niệm “bài hai dụng cụ thước compa toán dựng hình , “vẽ hình , “dựng gọi toán dựng hình hình ... cân, hình bình hành Hoạt động : Giới thiệu (1’) ­ Ở tiết học trước, tìm nghe §9 HÌNH CHỮ hìnhhiểu ­ HShọc để hiểu tứ giác hình thang, thang cần liên quan đến NHẬT cân, hình bình hành hình học...
 • 175
 • 445
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hình học 8tài liệu bồi dưỡng hóa học lớp 9tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 8tài liệu bồi dưỡng ngữ văn lớp 8tài liệu môn toán hình học lớp 8tai lieu boi duong tieng anh lop 8 de so 3de so 17 tai lieu boi duong tieng anh lop 8tai lieu boi duong hsg toan lop 8tài liệu bồi dưỡng hóa học 8tài liệu bồi dưỡng sinh học 8tài liệu bồi dưỡng tin học 8tài liệu bồi dưỡng hsgôn học kỳ ii sử 8tài liệu ôn thi hình học lớp 12tài liệu bồi dưỡng tiếng việt lớp 3tài liệu bồi dưỡng tiếng việt lớp 2Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hộiTác động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong đối với hoạt động đào tạo tại học viện kỹ thuật quân sựBài nghiên cứu thực tế tại Huyện đảo Phú quốc, tỉnh Kiên GiangNghiên cứu đa dạng thành phần loài tuyến trùng giống Mylonchulus (Mononchia, Mylonchulidae) tại một số tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện dự toán ngân sách tại tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí công ty cổ phần chi nhánh nhà máy đạm phú mỹNghiên cứu chế độ vận hành tích nước trong thời kỳ mùa lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang hòa bình và sơn laSử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lý 12 nâng caoHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện đa khoa đồng naiMô tả một số loài ưu thế thuộc 2 họ Oppiidae Grandjean, 1954 và Scheloribatidae Grandjean, 1953 ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 600m thuộc vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Hoàn thành các câu trong bài câu tường thuậtVấn đề sử dụng hàng hóa công không hiệu quả tại biển cần giờ TP HCMthông tin bất cân xứng trong thị trường thực phẩm chức năngtác động ngoại vi tiêu cực của việc đánh bắt thủy hải sản bằng thuốc nổ trên biểnnhu cầu sử dụng đường xá tại thành phố hồ chí minh thực trạng và giải phápThành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 1200m Vườn quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố Hồ Chí MinhThành phần và cấu trúc Quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố hồ chí minhPhát triển nguồn nhân lực hải quan hà tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tếThành phần loài và phân bố của một số nhóm động vật không xương sống cỡ lớn tại thủy vực dạng suối xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập