Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) và tác động của nó tới phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á.

Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) (lịch sử lớp 11)

Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) (lịch sử lớp 11)
... kế sử dụng đồ dùng trực quan 2.3 Thực trạng dạy học lịch sử trờngTHPH Chơng 2: Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu dạy học chơng Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945), (SGK Lịch sử lớp ... lịch sử trờng THPT 1.Vị trí, ý nghĩa đồ dùng trực quan dạy học lịch sử 2.Việc dạy học lịch sử với việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan 2.1.Các loại đồ dùng trực quan đợc sử dụng dạy học lịch sử ... nghiên cứu sau: - Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu học lịch sử - đề phơng pháp tối u cho việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học chơng Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) - Phát huy...
 • 101
 • 417
 • 0

giáo án bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... chương IV, chiến tranht hế giới thứ II (1939 - 1945) Con đường, nguyên nhân dẫn tới bùng nổ chiến tranh giới thứ (1939 - 1945) Chiến tranh giới thứ II diễn qua giai đoạn, mặt trận, trận đánh lớn ... V Kết cục chiến tranh GV cho học sinh quan sát tranh Hirosima sau giới thứ hai bị ném bom nguyên tử bảng so sánh chiến tranh giới - GV đưa câu hỏi: Nêu kết cục chiến tranh giới thứ hai? Từ em ... theo nhóm III- Chiến tranh lan rộng khắp - Trước tiên, giáo viên dẫn dắt: Từ tháng giới (từ tháng 6-1 941 đến 6/1941 đến tháng 11/ 1942, CTTG II lan rộng tháng 1 1-1 942) khắp châu lục giới Tính chất...
 • 23
 • 21,063
 • 189

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) doc

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) doc
... chin tranh Cỏc nc phỏt xớt y mnh xõm lc (193 1-1 937) T hi ngh Muy-nich n chin tranh th gii 1.Cỏc nc phỏt xớt y mnh xõm lc (193 1-1 937) Cỏc nc phỏt xớt cú nhng hot ng xõm lc no giai on 193 1-1 937? ... cuc chin tranh th gii th hai ? Sõu xa : Mõu thun gia cỏc nc quc ny sinh sau h thng vecxay Oasintn c thit lp - -Trc tip : Cuc khng hong kinh t 19291933CNPX hỡnh thnh, phỏt ng chin tranh, chia ... thnh, phỏt ng chin tranh, chia li th gii - k chõm ngi cho cuc chin tranh l cỏc nuc phỏt xớt, k dung tỳng tip tay l cỏc nc phng Tõy II Chin tranh th gii th hai bựng n v lan rng chõu õu (t thỏng...
 • 18
 • 1,053
 • 5

giao an chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

giao an chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945
... n - i no nhanh hn v ỳng s thng Niên biểu diễn biến chiến tranh giới thứ hai ( chõu u t 9/1939- 6/1941) S kin Thời gian Phát xít Đức công Ba Lan Anh, Pháp tuyên chiến với Đức Chin tranh bựng n ... biểu diễn biến chiến tranh giới thứ hai ( chõu u t 9/1939- 6/1941) Thời gian Nội dung Phát xít Đức công Ba Lan Anh, Pháp tuyên chiến với Đức Chin tranh bựng n Đức công Bắc vàTây Âu ( an Mạch, Na ... + c nhanh chúng chim c Ba Lan + Quõn c phỏt trin lc lng lờn gp ụi c Quc Xó diu binh chin thng th ụ Ba Lan Bài Chiến tranh giới thứ hai (Tiết 1) I CC GIAI ON PHT TRIN CHNH CA CHIếN TRANH Giai...
 • 29
 • 934
 • 0

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (19391945) doc

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) doc
... kiện Chiến tranh giới II kết thúc V KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI - Chiến tranh kết thúc với sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa phát xít Đức, Italia Nhật Bản - Thắng lợi thuộc dân tộc giới ... PHẢN CÔNG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI KẾT THÚC (11.1942 8 .1945) Quân Đồng minh phản công (11.1942 6.1944) - Mặt trận Xô - Đức: + Trận phản công Xta-lin-grát (11.1942-2.1943) bước ngoặt chiến tranh, ... xít Đức công Ba Lan xâm chiếm châu Âu (9.1939 9.1940) - Sáng ngày 1.9.1939 Đức công Ba Lan, hai ngày sau Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh giới bùng nổ - Tháng 4.1940 Đức chuyển hướng...
 • 5
 • 2,307
 • 17

bài giảng lịch sử 11 bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
... Muy- ních II Chiến tranh giới lần thứ hai bùng nổ : gđ 9.1939 – 6.1941 6.1941 – 11. 1942 11. 1942– 8.1945 III Kết cục chiến tranh giới thứ hai Bài 14 : • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI • ( 1939 – 1945 ... xít nguy chiến tranh • I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ANH PHÁP MỸ LIÊ N XÔ ĐỨCÝNHẬT I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ANH-PHÁP-MỸ LIÊN XÔ ĐỨC-Ý-NHẬT Qua ... LỊCH SỬ 11 Chiến tranh giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) Nữ thần tự XTALI N RUXƠVEN WILSON CHURCHILL Chủ nghĩa Phát xít Mutxôlini HITLE Thiên hòang Hirô Hitô Bài 14 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI...
 • 76
 • 4,220
 • 3

bài giảng lịch sử 8 bài 21 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 21 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
... DES • Lịch sử DES (Data Encryption Standard): – Là phương pháp mã hóa FIPS (Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang Hoa Kỳ) chọn làm chuẩn thức vào năm 1976 Sau chuẩn sử dụng rộng rãi phạm vi giới ... thành hai phần có kích thước Hàm vòng áp dụng cho nửa, sử dụng khóa con, sau đầu thực XOR với nửa Hai nửa sau đổi chỗ Mã hóa Feistel L,R: nửa trái nửa phải khối liệu F: hàm vòng Ki: khóa Lai-Massey ... đầu vào thành hai phần Tuy nhiên, hàm vòng áp dụng cho khác biệt hai phần, kết sau thêm vào hai nửa Lai-Massey Scheme H: hàm half-round Mã hóa Feistel 3.Thám mã • Brute force attacks Vét cạn bạo...
 • 20
 • 2,409
 • 1

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (2)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (2)
... thuõtngay 1-9 - 1939 hiờn chin ( t gi? ờn õu nm 1943) a) Chõu u: Em trình bày chiến nổ Châu âu? TIT 30 BI 21: CHIN TRANH TH GII TH HAI ( 1939 1945) 4-1 940 4-1 940 7-1 940 5-1 940 1-9 -1 939 1941 1941 4-1 941 ... CHIN TRANH TH GII TH HAI ( 1939 1945) 1 0-1 941 2 2-6 -1 941 c tn cụng Liờn Xụ 2 2-6 -1 941 Hinh78: Quõn c treo c ngi dõn Liờn Xụ vựng chim úng TIT 30 BI 21: CHIN TRANH TH GII TH HAI ( 1939 1945) ... Cng ( 7-1 2-1 941) TIT 30 BI 21: CHIN TRANH TH GII TH HAI ( 1939 1945) Mỏy bay Nht nộm bom Trõn Chõu Cng ( 7-1 2-1 941) TIT 30 BI 21: CHIN TRANH TH GII TH HAI ( 1939 1945) TIT 30 BI 21: CHIN TRANH...
 • 28
 • 119
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (3)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (3)
... IV Chiến tranh giới thứ hai ( 193 9- 1945) (Tiết 31) Bài 21 :Chiến tranh giới thứ hai (193 9-1 945) Bài 21 :Chiến tranh giới thứ hai (193 9-1 945) I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ hai - Những ... 21: Chiến tranh giới thứ hai (193 9-1 945 - 03/1939 Đức chiếm Tiệp Khắc - 01/09/1939 Đức công Ba Lan - Anh, pháp tuyên chiến với Đức => Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ II Những diễn biến Chiến tranh ... Phi: - 09/1940 I-ta-li a công Ai Cập -> Chiến tranh lan rộng toàn giới - 01/1942 Mặt trận Đồng minh chống phát thành lập Bài 21 :Chiến tranh giới thứ hai ( 193 9- 1945) I.Nguyên nhân bùng nổ chiến...
 • 35
 • 109
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (4)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (4)
... Khủng hoảng kinh tế giới 192 9-1 933 Sự bất mãn vấn đề thuộc địa Anh, Pháp, Mỹ Nêu diễn biến giai đoạn đầu chiến tranh giới thứ hai? Tiết 32 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) (Tiếp theo) ... cơng chiến tranh kết thúc (từ đầu 1943 - 8 /1945) - 5/1943 Bắc Phi liên qn Anh - Mỹ buộc Đức I-ta-li-a đầu hàng - 7/1943 phát xít I-ta-li-a đầu hàng - 6/6/1944 liên qn Anh-Mỹ mở mặt trận thứ ... - Ngày 2/2/1943, chiến thắng Xta-lin-grat tạo nên bước ngoặt xoay Chiến thắng Xta-lin-grat có chuyển cục diện chiến tranh nào? ý nghĩa lịch sử Qn đồng minh phản cơng, chiến tranh kết thúc (từ...
 • 42
 • 64
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (5)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (5)
... 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)  I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ hai: -Mâu thuẩn quyền diễn quốc  Những kiện lớnlợi nước đế nước tư - Khủng hoảng kinh tế 192 9- 1933 ... giới) Phần Lan LIÊNXÔ Lê-nin-grát Mat-xcơ va Đức Xtalin grát I-ta-li-a Ba lan An-giê-ri Ai Cập Li Bi B Châu Á:   7-1 2-1 941 Nhậttình công chiến Châu Cảng, châu Á ? Em trình bày hình Trân xảy làm ... phản công, chiến tranh kết thúc (Từ đầu 1943 đến tháng 8- 1945) em học tiết 32  Về nhà xem trước phần lại 21  Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ với kiện ? A Đức công Ba Lan ngày 1-9 -1 939 B Đức...
 • 22
 • 362
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (6)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (6)
... Chương IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (193 9-1 945) Tiết 32: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (193 9-1 945) I/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ hai: II/ Những diễn biến chính: 1/ Chiến tranh bùng ... KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 1/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ hai 2/ Những diễn biến 3/ Kết cục chiến tranh Chương IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (193 9-1 945) Tiết 32: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ ... châm ngòi lửa chiến tranh => 1/9/1939, Đức công Ba Lan chiến tranh giới thứ hai bùng nổ Tiết 32: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (193 9-1 945) I/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ hai: II/ Những...
 • 42
 • 205
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (7)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (7)
... Cảng - Tháng 1-1 942………………………………………………………… Mặt trận đờng minh chớng phát xít thành lập 4-1 940 4-1 940 6-1 940 1-9 -1 939 6-1 940 MỈt trËn Ch©u ¢u 2 2-6 -1 941 1 2-1 941 Đức tấn cơng Liên Xơ 2 2-6 -1 941 ... TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 193 9-1 945)  KIỂM TRA BÀI CŨ TIẾT 31-BÀI 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 193 9-1 945) Em có nhận xét đấu tranh giành độc lập dân tộc Đơng Nam Á sau chiến tranh ... Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua và Pháp - Ći năm 1940 đầu 1941 Đức chiếm nớt các nước Đơng Nam Âu - 2 2-6 -1 941 Đức tấn cơng Liên Xơ 2 2-6 -1 941 1 2-1 941 Đức tấn cơng Liên Xơ 2 2-6 -1 941 BÀI 21...
 • 26
 • 233
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (8)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (8)
... trận Bắc Phi : italia italia -1 940 AI CẬP Đức TCC XL CÂu TCC2 Mỹ Bỏ bom Bài 21 : : CHIẾN TRANH THẾ GIỚIITHỨ HAI (193 9-1 945) Bài 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚ THỨ HAI (193 9-1 945)   ... Bài 21 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (193 9-1 945)     Bảng so sánh hai chiến tranh giới CTTG thứ CTTG thứ hai -Những ... Dân số 336.376 Dân sốCộng Hòa Sin-ga-pore người : 26.13 triệu :người Thủ : Thủ : Ban-Đa-Sê-Ri-Bê-ga-Oan Thủ : Ku-a-la 647.8Viêng-Chăn Diện tích: Lum-pơ Km Đơng-Ti-Mo Dân số Diện tích: 15.387 Km2:...
 • 10
 • 106
 • 0

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (9)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (9)
... 31: Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 193 9-1 945) CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 193 9-1 945) I NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI HAI Sau chiến tranh giới thứ tình hình giới nảy sinh ... đoạn đầu chiến tranh giới thứ hai Thời gian - 1-9 -1 939 -3 - 9- 1939 Tháng đến tháng 6- 1940 -9 - 1940 - 2 2-6 -1 941 7-1 2-1 941 1-1 942 Sự kiện Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ Anh, Pháp tuyên chiến với ... CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 193 9-1 945) CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 193 9-1 945) I NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI HAI II NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH Chiến tranh bùng nổ lan rộng toàn giới...
 • 28
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử 8 bài 21 chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 tiết 2chiến tranh thế giới thứ hai 1939 – 1945 docsự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945chiến tranh thế giới thứ hai 1939lịch sử lớp 8 chiến tranh thế giới thứ ii 1939 – 1945 doctrật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ờ châu âu từ tháng 9 1939 đến 6 1941nước mỹ sau chiến tranh thế giới thứ haitrật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ haisau chiến tranh thế giới thứ hainước mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hailiên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hainguyên nhân cuộc chiến tranh thế giới thứ haiviệt nam sau chiến tranh thế giới thứ haiGIAN DO PHA CO2CAC BIEN PHAP GIAM THAM HUT NGAN SACH CUA CHINH PHUBài giảng vật lí 12 thao giảng phản ứng phân hạch (15)BO LUAT LAO DONGBO LUAT HINH SU 2009GIAI PHAU, SINH LY LONUCP600 với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tếHUONG DAN KY THUAT CHAN NUOI THO KS NGUYEN NGOC NAMCO SO DU LIEU QUAN HE PHAM DUC NHIEMGIAI PHAP CLUSTER TREN LINUXĐồ án mạch chống trộm chạm tay xe số, tay ga và côn tayCO SO DU LIEU TS PHAM THE QUEHUONG DAN KY THUAT CHAN NUOI GA CONG NGHIEP GS TSKH LE HONG MANGIAI NHANH TRAC NGHIEM VAT LY 12 BANG MAY TINH CASIOFX570ES 570ES PLUSDAC DIEM SINH HOC CA ME VINHDO AN TOT NGHIEP TINH TOAN THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT KHU DAN CU HIEP THANH III CHO 5000 DANDO AN TOT NGHIEP THIET KE NHA MAY SAN XUAT BIA NANG SUAT 20 TRIEU LIT NAMĐề tài Đồ gỗ nội thất Chiến lược thâm nhập thị trường MỹGIA TRI LON NHAT VA NHO NHAT CUA HAM SO PHAN HUY KHAICONG THUC TICH PHAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập