Hình tượng cánh bướm trong thơ Nguyễn Bính

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn bính trước cách mạng tháng 8

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn bính trước cách mạng tháng 8
... thơ Nguyễn Bính Nhìn cách khái quát, trình nghiên cú thơ Nguyễn Bính chia làm ba thời kỳ: Trớc Cách mạng tháng 8/ 1945; từ Cách mạng tháng 8/ 1945 đến 1975; từ sau 1975 2.1 Thời kỳ trớc cách mạng ... sát thơ Nguyễn Bính trớc cách mạng để xác định đặc trng hình tợng tác giả phơng diện nội dung - chủ yếu nhìn nghệ thuật tự thể tác giả thơ 4.2 Khảo sát đặc trng hình tợng tác giả Nguyễn Bính ... Khái niệm hình tợng tác giả nhìn chung vị trí Nguyễn Bính phong trào Thơ Khái niệm hình tợng tác giả Các chặng đờng sáng tác Nguyễn Bính Nguyễn Bính ba đỉnh cao phong trào Thơ ...
 • 110
 • 127
 • 0

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn bính trước cách mạng

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn bính trước cách mạng
... trng hình tợng tác giả thơ Nguyễn Bính trớc cách mạng, tạm chia hình tợng tác giả tác phẩm văn học thành hai dạng tiêu biểu: Dạng thứ nhất: hình tợng tác giả tác phẩm tự đây, hình tợng tác giả ... tác giả nói chung hình tợng tác giả thơ trữ tình nói riêng Chúng nghiên cứu hình tợng tác giả thơ Nguyễn Bính xem sở lý luận đề tài Từ cách nhìn tổng quát thơ Nguyễn Bính nh việc sâu cụ thể, hình ... Phơng Bản sắc độc đáo thơ tình Nguyễn Bính đa đến cho góc độ bật thơ Nguyễn Bính, Nguyễn Bính tình yêu Qua nhìn tổng quan tình hình nghiên cứu thơ Nguyễn Bính, ta thấy thơ Nguyễn Bính đợc đào sâu,khám...
 • 61
 • 152
 • 0

Hình tượng Cánh đồng trong thơ Exenhin

Hình tượng Cánh đồng trong thơ Exenhin
... Những cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng cày Ôi! Nỗi buồn Kômômen yên mến Câu thơ vỡ tiếng gọi gấp gáp, cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng Cánh đồng cứu cánh cho nỗi buồn thương sâu sắc Trên cánh đồng ... Qua hình tượng đó, ta cảm nhận sâu sắc sống, tâm hồn nhân dân Nga Một đặc điểm khác nghệ thuật xây dựng hình tượng cánh đồng thơ Exênhin đan xen hình tượng thơ Nhà thơ hình tượng mà có đan xen Hình ... cánh đồng khác nhau, cánh đồng đỏ, cánh đồng vàng, cánh đồng chưa cày, cánh đồng cày, đồng gặt, đồng ngả rạ … Những sắc màu, trạng thái cánh đồng gợi lên chuyển hoá linh hoạt hình ảnh Và tất gắn...
 • 8
 • 1,755
 • 14

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn công trứ

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn công trứ
... diện đặc điểm loại hình tác giả khái niệm hình tợng tác giả thơ Nguyễn Công Trứ 1.1 Nhận diện đặc điểm loại hình tác giả Nguyễn Công Trứ Loại hình tác giả văn học (hay kiểu tác giả văn học) gắn ... loại hình tác giả Nguyễn Công Trứ 1.1.2 Đến đặc trng loại hình tác giả Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ kiểu nhà nho đặc biệt ông, ta tìm thấy đan xen pha trộn mẫu hình nhà nho Nguyễn Công Trứ ... tợng tác giả thơ Nguyễn Công Trứ, xác định giới hạn khái niệm tác giả, hình tợng tác giả, đặc trng loại hình tác giả văn học trung đại, từ để có sở thấy đợc nét riêng độc đáo hình tợng tác giả thơ...
 • 86
 • 135
 • 0

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn quang bích

Hình tượng tác giả trong thơ nguyễn quang bích
... Nguyễn Quang Bích dòng văn học 4.2 Xác lập sở lý luận để tìm hiểu hình tợng tác giả thơ Nguyễn Quang Bích, sở khảo sát toàn thơ Nguyễn Quang Bích, xác định đặc trng hình tợng tác giả Nguyễn Quang ... cứu hình tợng tác giả Nguyễn Quang Bích sáng tác ông mà chủ yếu thể loại thơ, có kết hợp với yếu tố khác nh đời, nghiệp, thời đại, tác giả 3.2.2 Nghiên cứu hình tợng tác giả thơ Nguyễn Quang Bích ... Nguyễn Quang Bích biểu tình yêu thiên nhiên đất nớc Chính thiên nhiên vào thơ văn Nguyễn Quang Bích với màu sắc độc đáo Tác giả Thơ văn Nguyễn Quang Bích phát tình cảm gắn bó vị tớng Nguyễn Quang...
 • 44
 • 260
 • 0

Hình tượng tác giả trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm

Hình tượng tác giả trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
... đề hình tợng tác giả thơ chữ Hán Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.1 Hình tợng tác giả nh phạm trù thi pháp học 1.2 Cơ sở tìm hiểu hình tợng tác giả thơ chữ Hán Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 Chơng Hình tợng tác giả ... với tác giả tiểu sử thơ chữ Hán Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.2 Khái quát đặc điểm chủ yếu hình tợng tác gỉa thơ chữ Hán Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.3.Bớc đầu so sánh hình tợng với hình tợng tác giả thơ chữ Nôm tác ... hớng tới là:Tìm hiểu hình tợng tác giả thơ chữ Hán Nguyễn Bỉnh Khiêm Đây vấn đề khó khăn phức tạp, đợc mở với nhiều hớng khác nh: Hình tợng tác giả thơ, Tác giả tiểu sử, Tác giả với t cách nhà...
 • 63
 • 157
 • 0

tưởng và hiện thực trong thơ Nguyễn Bính trước Cách mạng Tháng Tám

Lý tưởng và hiện thực trong thơ Nguyễn Bính trước Cách mạng Tháng Tám
... nghiên cứu luận văn vấn đề tưởng thực thơ Nguyễn Bính, thể tập thơ trước Cách mạng Tháng Tám Đó mô tả, thể mặt thực tưởng, việc biểu mối quan hệ hai mặt thơ Nguyễn Bính Trong khuôn khổ luận văn ... giằng xé đời Nguyễn Bính biểu thơ, để yêu hơn, hiểu người ông biến thiên thời đại, người viết mạnh dạn chọn đề tài tưởng thực thơ Nguyễn Bính trước Cách mạng Tháng Tám Lịch sử vấn đề Nhà nghiên ... sĩ, giới hạn phương diện nghiên cứu vấn đề tưởng thực thơ Nguyễn Bính Chúng tiến hành khảo sát nghiên cứu tập thơ sáng tác trước Cách mạng Tháng Tám tác giả: Lỡ bước sang ngang (1940), Tâm...
 • 97
 • 381
 • 1

luận văn Biểu tượng vườn trong thơ Nguyễn Bính

luận văn Biểu tượng vườn trong thơ Nguyễn Bính
... trò, vị trí biểu tượng vườn thơ Nguyễn Bính Dựa vào ba Tuyển tập thơ Nguyễn Bính, Thơ Nguyễn Bính chọn lọc, Nguyễn Bính, sử dụng hai tiêu chí để thống kê biểu tượng vườn thơ Nguyễn Bính Thứ nhất, ... Tổng hợp Biểu tượng vườn thơ Nguyễn Bính Việt Nam học Nguyễn Thùy Linh B - K55 B NỘI DUNG Chương BIỂU TƯỢNG VÀ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA BIỂU TƯỢNG VƯỜN TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH Khái quát biểu tượng 1.1 ... người Biểu tượng có nhiều loại: biểu tượng thị giác, biểu tượng thính giác, biểu tượng xúc giác, biểu tượng khứu giác, biểu tượng vận động Hờ-ghen Mĩ học tập V: biểu tượng nên thơ biểu tượng...
 • 58
 • 2,456
 • 3

Hình ảnh người phụ nữ trong thơ nguyễn bính

Hình ảnh người phụ nữ trong thơ nguyễn bính
... đời thơ văn Nguyễn Bính Cuộc đời Nguyễn Bính Sự nghiệp thơ văn Nguyễn Bính II Hình ảnh ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính . 10 Hình ảnh thơ Nguyễn Bính 10 Ngôn ngữ thơ Nguyễn ... thuật thơ Nguyễn Bính Mục đích chọn đề tài Mục đích đề tài tìm hiểu hình ảnh ngời phụ nữ thơ Nguyễn Bính Nghiên cứu đề tài Hình ảnh ngời phụ nữ thơ Nguyễn Bính để thấy rõ đợc Nguyễn Bính nhà thơ ... ngời phụ nữ Việt Nam 1.2 Phân tích hình ảnh ngời phụ nữ thơ Nguyễn Bính theo nhóm hình ảnh, nội dung phân tích, ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính sử dụng để thể hình ảnh ngời phụ nữ Phạm vi khảo sát Trong...
 • 71
 • 255
 • 0

Hình tượng tác giả trong thơ chữ hán nguyễn trãi

Hình tượng tác giả trong thơ chữ hán nguyễn trãi
... nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Trãi, khái quát đợc đặc điểm bản, bật thơ chữ Hán ông nh: Thơ Nguyễn Trãi tâm hồn Nguyễn Trãi, thơ chữ Hán Nguyễn Trãi ngời ông Tuy nhiên ta cha thấy có tác giả vào ... dụng ngôn ngữ, hình ảnh tác phẩm Do đồng hình tợng tác giả với tác giả tiểu sử, ngời thật tác giả đợc B Hình tợng tác giả thơ chữ Hán Nguyễn Trãi Nói thành tựu đóng góp lớn Nguyễn Trãi cho văn ... cứu hình tợng tác giả nhằm nghiên cứu sâu Nguyễn Trãi với t cách nhà thơ - Là giáo viên văn tơng lai, nghiên cứu hình tợng tác giả giúp giảng dạy tốt thơ chữ Hán bên cạnh thơ Nôm Nguyễn Trãi...
 • 67
 • 213
 • 0

Chất triết học trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chất triết học trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
... sáng tác thơ văn trung đại Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm mang đậm chất triết học gần gũi dễ tiếp nhận II CHẤT TRIẾT HỌC TRONG THƠ BẠCH VÂN CƯ SĨ 2.1 Chất triết học thơ văn dân tộc Trong văn học Việt ... thấy chất triết học đặc điểm bật thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm sử dụng thơ để thể quan điểm triết học, dùng thơ để triết lý sống, để tuyên truyền đạo lý cách thành công Những triết ... thụ’’, ‘’bậc sĩ phu tài danh’’ kỷ 2.2.2 Biểu chất triết học thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.2.2.1 Chất triết học thể ‘’Nhàn’’ Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm quan niệm ‘’vì người để đáp ứng lẽ biến dịch...
 • 12
 • 1,040
 • 8

Tìm hiểu ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính và Tố Hữu

Tìm hiểu ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính và Tố Hữu
... vi nhng tiếng sắt, tiếng vàng, Vàng son Quờ hng y cũn p bi tựa hoa rơi cánh nở dần Từng hàng thục nữ dậy xuân (Thơ xuân) Quê hơng có bầu, nhị Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang Có cô Tấm náu ... thành rơi ngập đất Lòng vàng hỏi nhớ thơng (Một trời quan tái) 41 Xe ngựa chiều ngập thị thành Chiều nàng bắt đợc giời xanh Đọc xong bảy chữ thơng Vạn lí tơng t, vũ trụ tình (Bảy chữ) Nh nhung ... ng Cú Bỏc H, lm sng li quờ hng 30 (Quờ hng) Hay: Sống vào giản dị, tơi sáng Tìm thấy cho lòng cảnh tiên (Sao chẳng đây) Xuân sang em có hay Tình xuân chan chứa, ý xuân đầy Kinh kì bụi xuân không...
 • 121
 • 1,789
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hình tượng nhà nho trong thơ nguyễn công trứtieu luan hinh tuong cay tre trong tho nguyen duyhình tượng nhân vật trong thơ nôm nguyễn bỉnh khiêmhình tượng nhân vật trong thơ nôm nguyễn trãibiểu tượng vườn trong thơ nguyễn bínhhình tượng ánh trăng trong thơ hàn mặc tửkhông gian nghệ thuật trong thơ nguyễn bínhtư tưởng phật giáo trong thơ nguyễn dutư tưởng nhân nghĩa trong thơ nguyễn trãihình tượng nhân vật trong thơnhân vật trong thơ nguyễn bínhtruyền thống và hiện đại trong thơ nguyễn bínhhình tượng trẻ em trong thơ tagoretín hiệu thẩm mĩ xuân trong thơ nguyễn bínhhồn quê trong thơ nguyễn bínhXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Bài 20 mạch dao độngBài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnTăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)câu nói hay về tình bạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập