on tap chuong 1 hoa 10NC

Ôn Tập Chương 1 Hóa 12 ( Nâng Cao)

Ôn Tập Chương 1 Hóa 12 ( Nâng Cao)
... (7 )CH3OOC-COOC2H5 Những chất thuộc loại este là: A (1 ) , (2 ), (3 ), (4 ), (5 ), (6 ) B (1 ) , (2 ), (3 ), (5 ), (7 ) C (1 ) , (2 ), (4 ), (6 ), (7 ) D (1 ) , (2 ), (3 ), (6 ), (7 ) Câu 17 Cho chất hữu A chứa loại nhóm chức tác ... trường kiềm cho muối rượu Câu 16 Cho chất có công thức cấu tạo sau đây: (1 ) CH3CH2COOCH3 ; (2 )CH3OOCCH3; (3 )HCOOC2H5 ; (4 )CH3COOH; (5 )CH3CHCOOCH3 ; (6 ) HOOCCH2CH2OH COOC2H5 (7 )CH3OOC-COOC2H5 Những chất ... hoàn toàn 3.96g chất X (C3H4O2) m ôi trường axit Đc h2 chất X1 X2 cho h2 X1,X2 tac dụng với AgNO3/NH3 (dư) Thu đc a(g) Ag Gía trị a là: A 21. 384 B 19 .25 C 23.76 D 28. 512 Câu2 9: X este no, dơn...
 • 5
 • 573
 • 7

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly
... 58: 10 ml dung dịch axit HCl pH = Cần thêm ml nước cất để thu dung dịch axit pH = 4? A 90ml B 10 0ml C 10 ml D 40ml Đáp án đề ôn tập chương Hóa lớp 11 A 12 B 23 C 34 C 45 D 56 C A 13 A ... D C 14 A 25 B 36 D 47 D 58 A C 15 D 26 D 37 B 48 B A 16 C 27 B 38 B 49 D A 17 D 28 A 39 C 50 C A 18 C 29 C 40 D 51 C C 19 B 30 C 41 B 52 B A 20 A 31 D 42 A 53 D 10 A 21 C 32 A 43 C 54 B 11 D ... HNO3 Câu 13 : Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M H2SO4 0,0025M tác dụng với 300ml dd KOH, dd pH = 12 pH dd KOH là: A 12 ,36; B 12 ,1; C 11 ,4; D .12 ,26 Câu 14 : Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250...
 • 8
 • 405
 • 7

Đề cương ôn tập Chương 1, 2, 3

Đề cương ôn tập Chương 1, 2, 3
... d = 3U p ' A1 Dõy pha A1 Up B1 B3 ' ' B2 Ud A2 Trờng THPT Trần Hng Đạo A3 A2 Dõy pha Cỏch mc tam giỏc: A1 B3 ' B1 A3 A2 ' B2 A3 ' A1B3 Dõy pha ' B1B3 Dõy pha ' B1 ' Dõy pha A2 Dõy pha ' A3 ' ... thờng sử dụng công bất tính công suất cung cấp nhà máy thức kì công thức đó: công suất toả nhiệt đờng dây để xác định đại lợng P * Công suất cung cấp nhà máy: P = UI I = U phư P ơng * Công suất toả ... quang điện , nội dung thuyết lợng tử Câu 22 : Viết công thức tợng quang điện , giải đại lợng công thức Câu 23: Nêu tiên đề trạng thái dừng hệ tiên đề , nêu cấu tạo quang phổ vạch hiđrô , Dãy laiman,...
 • 20
 • 1,068
 • 4

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 544
 • 6

TL on tap chuong 1- 12CB

TL on tap chuong 1- 12CB
... gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ ln chiều B Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ln ngược chiều C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ln ngược chiều D Trong dao động điều ... a=Aω2cos(ωt+ϕ) C a= -Aω2cos(ωt+ϕ) D a= -Aωcos(ωt+ϕ) 1.5 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc : A vmax=ωA B vmax=ω2A C vmax= -ωA D vmax= -ω2A 1.6 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại gia tốc ... thuộc vào khối lượng vật 1.32 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lo xo có độ cứng k, dao động điều hòa chu kì A T=2π m k B T=2π l k C T=2π g m D T=2π g l 1.33 Con lắc lò xo dao động điều hòa,...
 • 10
 • 405
 • 0

ôn tập chương II hóa 9 và đề thi có dáp án

ôn tập chương II hóa 9 và đề thi có dáp án
... Thành phần % khối lợng chất A : 73 %Mg = 3.100 = 26, 39( %) 11, %MgCO3 = 8, 4.100 = 73, 69( %) 11, III Đề kiểm tra Đề 15 phút Đề Câu C Câu C Câu Chỉ CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh chất khí ... 2NaOH(dd) + H2(k) + o Đáp án D Đáp án B A2;5 B1;3 Đáp án C Đáp án B a) Hiện tợng B 10 11 12 13 14 b) Hiện tợng C c) Hiện tợng A Đáp án C Đáp án : A ; B4 C1;5 Câu C Câu B Đáp án : A ; B ; C Câu ... vôi d thu đợc 10 gam kết tủa lại 2,8 lít khí không màu (ở điều kiện tiêu chuẩn) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy Tính thành phần phần trăm theo khối lợng chất hỗn hợp A III Đề kiểm tra Đề...
 • 33
 • 1,044
 • 22

ÔN TẬP CHƯƠNG 1(Tiết 2)

ÔN TẬP CHƯƠNG 1(Tiết 2)
... a) (x2 4y2) : ( x + 2y ) = (x 2y) (x + 2y) : (x + 2y) b) (x3 - 2x2 + x 2) : ( x2 + ) = x 2y b) (x3 2x2 + x 2) : (x2 + 1) = [(x3 2x2) + (x 2) ] : (x2 + 1) = [x2 (x 2) + (x 2) ] : (x2 ... thờm v bt hng t ễN TP CHNG I (tit 2) Tit 20 ễn v phõn tớch a thc thnh nhõn t Bi : Phõn tớch cỏc a thc thnh nhõn t a) 2x 8x c) x3 2x2 + x xy2 = x(x2 2x + y2) b) x3 2x2 + x c) x 2x + x xy ... d bng Tit 20 ễN TP CHNG I (tit 2) ễn v phõn tớch a thc thnh nhõn t Bi : Phõn tớch cỏc a thc thnh nhõn t Bi : Tỡm x, bit ễn v phộp chia a thc Li gii a) (x2 4y2) : (x + 2y) Bi Lm tớnh chia :...
 • 21
 • 468
 • 2

Đề ôn tập chương 1 (NC)

Đề ôn tập chương 1 (NC)
... 5,0 .10 -5 N lực hút F* = 4,0 .10 -5 N lực đẩy B F = 5,0 .10 -1 N lực hút F * = 4,0 .10 -1 N lực đẩy C F = 5,5 .10 -11 N lực hút F * = 4,4 .10 -11 N lực đẩy D F = 5,0 .10 -1 N lực hút F *= 16 .10 -1 N lực ... cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13 êlectrôn B Thừa 1, 25 .10 13 êlectrôn C Thừa 1, 25 10 3 êlectrôn D Thiếu 1, 25 .10 19 êlectrôn Câu 18 Lực điện tác dụng hai điện tích điểm thay đổi điện ... +4,7 .10 -4 C ; q* = - 4,7 .10 -4 C B q = q* = +1, 05 .10 -6 C C q = q* = 1, 49 .10 -6C D q = q* = 2,22 10 -12 C Câu 17 Một cầu nhỏ mang điện tích q=+2µC Hỏi cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13...
 • 5
 • 484
 • 2

Tiết 18+19: ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Tiết 18+19: ÔN TẬP CHƯƠNG 1
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/306 /19 0276//T18%2 019 _NTPCHNG1.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 325
 • 0

ON TAP CHUONG I - HOA 8

ON TAP CHUONG I - HOA 8
... K2O 1.II a= =I Tính hóa trị của: II b c) Nhóm (OH) cơng thức Ca(OH)2 1.II b= =I B i tập 2: a/ Lập CTHH Ca O II II +CTHH hợp chất: CaxOy +Theo qui tắc hố trị: x.II = y.II +Đặt tỉ lệ x y II = II = ... II = +Chọn x = 1, y = b/ Lập cơng thức hố học Al SO4 III II +CTHH hợp chất:Alx(SO4)y +Theo qui tắc hố trị: x.III =y.II +Đặt tỉ lệ x II y = III +Chọn x = 2, y = +Vậy CTHH hợp chất +Vậy CTHH hợp ... hợp chất có phân tử gồm: IV II CxOy CO2 II II BaxOy BaO III III Alx(PO4)y Al PO4 B i tập vận dụng Theo hóa trị sắt cơng thức hóa học Fe2O3, Hãy chọn CTHH Fe liên kết v i nhóm (SO4)? A FeSO4 B...
 • 24
 • 498
 • 2

Đại 8 Ôn tập chương 1

Đại 8 Ôn tập chương 1
... dụng kiến thức vào làm tập II.Chuẩn bị GV HS: Bảng phụ ,bảng nhóm,phấn màu III.Các hoạt động dạy học: 1. Tổ chức: Lớp 8A1 8A3 8A4 8A5 2.Kiểm tra: Vừa ôn tập vừa kiểm tra 3 .Ôn tập: Ghi bảng Hoạt động ... thức : 8x3 -1 = (2x 1) (4x2 + 2x +1) Nhóm : x2 -2x +1 -y2 = (x -1) 2 y2 = (x -1 y)(x -1 + y) Kết hợp nhiều phơng pháp : 2x2+3x -5 Giải : 2x2 +3x -5 = 2x2 +5x -2x -5 = 2.x(x -1) +5(x -1) = (x -1) .(2x ... 10 x - 19 x + 8x - 3x Bài 77 trang 33 Tính nhanh giá trị biểu thức: M = x + 4y - 4xy Tại x = 18 y = M = (x 2y) = ( 18 2.4) = 10 0 Bài 78 trang33 Rút gọn biểu thức: a) (x+2)(x-2)-(x-3)(x +1) = x...
 • 6
 • 14,116
 • 30

Toán 6 : Hình học (t13) Ôn tập chương 1

Toán 6 : Hình học (t13) Ôn tập chương 1
... song KTBC: Hãy diễn tả lời hình vẽ sau 6, x O 7, A B 8, A 9, I A 10 , A M y Hai tia đối Ox, Oy Tia AB B Đoạn thẳng AB B B Điểm I nắm hai điểm A, B M trung điểm đoạn thẳng AB Tiết 13 ÔN TẬP CHƯƠNG ... M trung điểm đoạn thẳng AB AM = MB = ½AB - Ôn kỹ lý thuyết ( khái niệm, tính chất) - Làm 3, 5, 7, trang 12 7 sgk -Làm tập phiếu học tập CHƯƠNG I I CÁC HÌNH A B -Đoạn thẳng A -Đường thẳng -Trung ... phân biệt thẳng qua………………… ( Bài 6/ 12 7-SGK) Cho đoạn thẳng AB dài 6m Trên tia AB lấy điểm M cho AM = 3cm Hãy vẽ hình cho biết: a Điểm M có nằm hai điểm A B không? Vì sao? Mỗi điểm đường thẳng...
 • 19
 • 3,003
 • 10

Ôn tập chương 1,2 lớp 12NC

Ôn tập chương 1,2 lớp 12NC
... este X thu 2,24 lít khí CO2 (đktc) 1,8 g nước Công thức phân tử X A C2H4O B C2H8O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este X có công thức phân tử C 4H8O2 dung dịch NaOH vừa đủ ... đúng? A Miếng mỡ nổi; sau tan dần B Miếng mỡ nổi; không thay đổi trình đun nóng khuấy C Miếng mỡ chìm xuống; sau tan dần D Miếng mỡ chìm xuống không tan Câu 7: Giữa tinh bột, saccarozo, glucozơ ... hexanol C axit hexanoic D hexanal Câu 13: Phát biểu sau không A Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh B Chất béo chứa chủ yếu gốc no axit béo thường...
 • 2
 • 319
 • 1

Ôn Tập chương 1-VL11(Mới)

Ôn Tập chương 1-VL11(Mới)
... lượng không đáng kể, nằm cân với Tình xảy ? A Ba điện tích dấu nằm ba đỉnh tam giác B Ba điện tích dấu nằm đường thẳng C Ba điện tích không dấu nằm ba đỉnh tam giác D Ba điện tích không dấu nằm ... q2 = 5.10-6C đẩy lực 36N đặt chúng chân không cách khoảng r Khoảng cách r có giá trị : A 25cm B 2,5cm C 50cm D 5cm Câu 15: Hai điện tích điểm đặt chân không cách khoảng r1 = 4cm Lực đẩy chúng F1= ... C E phụ thuộc F lẫn q D E không phụ thuộc F q Câu 2: Một điện tích điểm đặt điểm điện trường chịu tác dụng lực điện A có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích không phụ thuộc vào điện trường...
 • 4
 • 182
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: on tap chuong 1 hoa 10ôn tập chương 1 hóa học 10ôn tập chương 1 hóa học lớp 10bài tập ôn tập chương 1 hóa học 10de cuong on tap chuong 1 hoa 10bai tap on tap chuong 1 hoa 10on tap chuong 1 hoa lop 10ôn tập chương 1 hóa học 11 nâng caoôn tập chương 1 hóa 8ôn tập chương 1 hóa học 11ôn tập chương 1 hóa 11ôn tập chương 1 hóa học 12bài tập ôn tập chương 1 hóa học 9ôn tập chương 1 hóa học 8on tap chuong 1 hoa 10 nang caoĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn học và kết quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người cao tuổiNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ kiểm lâm địa bàn xã góp phần phát triển tài nguyên rừng tại tỉnh thái nguyênQuản lý nhà nước về 2 thu phí, lệ phí hàng hải tại các cảng biển việt nam (tt)Tác động của tự do kinh tế, doanh thu thuế và chất lượng quy định của chính phủ đến thu nhập bình quân đầu người, phân tích tại các quốc gia trên thế giớiMối quan hệ giữa phật giáo nam tông khmer với phật giáo bắc tông ở trà vinh (tt)Một số dạng toán phương trình nghiệm nguyên và phương pháp giảiGiáo trình luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trườngTập bài giảng những vấn đề của thời đại ngày nayTập bài giảng xử lý tình huống chính trịGiáo trình toàn cầu hóa và quan hệ quốc tếTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn địa líTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn ngữ vănBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách qua kho bạc nhà nước phù ninhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt namQuản lý các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới tại ban quản lý dự án 47 – bộ quốc phònggiáo án tu chon văn 12Đề cương đường lối cách mạng của đảng CSVNNhật bản Duy Tân 30 nămQuy trình sản xuất Sơri VietGap
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập