chữ tình trong tiểu thuyết hồ biểu chánh 30 năm đầu thế kỉ xx

Tính cách người nông dân nam bộ trong tiêu thuyết Hồ Biểu Chánh

Tính cách người nông dân nam bộ trong tiêu thuyết Hồ Biểu Chánh
... n nhi u v p tính cách ng i nông dân Nam b nh ông M c dù h n ch nhìn v ng i nông dân Nam b nh ng H Bi u Chánh v n th hi n cs yêu th ng, c m thông có ph n trân tr ng i v i ng i nông dân Ông ã vi ... a nhân v t ã th hi n thành công tính cách b c tr c th ng th n c a ng i Nam b Thông qua cách nói hay n i dung l i nói, có th nh n tính cách c a ng i Nông dân Nam b b c tr c th ng th n ó nói n ... i nông dân Nam Ông ã vi t v nh ng ng i giàu lòng v tha, nhi u r ng l ng bao dung, có c t cách hi n lành Nông dân Nam b ti u thuy t H Bi u Chánh nh ng ng i lòng ch a ng s h n thù cháy b ng Trong...
 • 10
 • 344
 • 0

Quan niệm về con người đạo lí trong tiểu thuyết hồ biểu chánh trước cách mạng tháng tám

Quan niệm về con người đạo lí trong tiểu thuyết hồ biểu chánh trước cách mạng tháng tám
... thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 29 2.2 Đặc điểm tính cách 45 2.2.1 Nhìn chung nét đặc điểm tính cách nhân 46 vật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 2.2.2 Những đặc điểm tính cách thể ngời đạo tiểu thuyết ... Hồ Biểu Chánh, nhng yêu cầu đề tài, trọng đề cập tới viết liên quan đến vấn đề quan niệm ngời đạo tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc cách mạng tháng Khi bàn giá trị t tởng tác phẩm Hồ Biểu Chánh, ... chung quan niệm ngời giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc cách mạng tháng Chơng 2: Quan niệm ngời đạo lý nhìn từ góc xung đột nghệ thuật đặc điểm tính cách nhân vật Chơng 3: Quan niệm...
 • 72
 • 469
 • 2

So sánh từ địa phương trong tiểu thuyết hồ biểu chánh và truyện nguyễn ngọc tư

So sánh từ địa phương trong tiểu thuyết hồ biểu chánh và truyện nguyễn ngọc tư
... : Từ địa phơng NAM Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T 2.1 Từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 2.1.1 Số lợng tần số sử dụng từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ... Chơng 2: Từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T Chơng 3: So sánh việc dùng từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T Chơng Một số giới thuyết ... trình vào khảo sát so sánh việc dùng từ ngữ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T Do vậy, chọn đề tài "So sánh việc dùng từ ngữ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh...
 • 113
 • 659
 • 20

THÂN PHẬN NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH ppt

THÂN PHẬN NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH ppt
... hắc ám, chi phối thân phận anh nông dân nghèo Lê Văn Đó làm ông Thiên hộ Chánh Tâm mãi, người nông dân nghèo sống đời bình yên xã hội đương thời Người nông dân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh dường “có ... xuất thân từ gia đình nông dân, hết Hồ Biểu Chánh hiểu nỗi cực người nông dân nghèo nông thôn Ông bày tỏ niềm đồng cảm thông qua nhiều tác phẩm viết sống người bần nông chốn ruộng đồng, tiêu biểu ... khổ nhân dân lao động để moi áp bóc lột địa chủ phong kiến, tư đế quốc” [5, tr.115], bỏ qua đóng góp đáng trân trọng Hồ Biểu Chánh Mặc dù hạn chế định nhìn người nông dân Nam bộ, Hồ Biểu Chánh chứng...
 • 9
 • 584
 • 13

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH docx

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH docx
... biến đổi quan niệm người văn chương Tìm hiểu quan niệm người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nhận biểu thay đổi quan niệm thẩm mĩ người thời kì đầu trình đại hóa NỘI DUNG 2.1 Sự kế thừa quan niệm ... nhận vấn đề mà người trở nên bi quan, tuyệt vọng Con người cá nhân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh tin vào luật nhân quả, vào quan niệm thiện thắng ác Con người cá nhân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nhận diện ... phù hợp với thời đại Quan niệm người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thể rõ đặc điểm nói Dù theo quan niệm nhà nho Hồ Biểu Chánh đổi thay định có nhìn mẻ, Hồ Biểu Chánh lại người tỏ tình nghĩa...
 • 12
 • 380
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh.'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh.'
... Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc hết ngời đạo lý Biểu đạo lý với Hồ Biểu Chánh phơng diện tự giác ý thức nghệ thuật Trong Bức th hối ... XIX bị phá tan tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh [3] Nh vậy, quan niệm nghệ thuật ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh toàn diện Tuy chịu ảnh hởng quan niệm ngời đạo lý văn học trung đại, nhng Hồ Biểu Chánh có ... Thế Uyên khẳng định vấn đề tình dục tự nhiên vào tiểu thuyết Hồ Biểu 17 Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 Chánh: Hồ Biểu Chánh có đề cao đạo lý Khổng giáo tác phẩm mình,...
 • 6
 • 348
 • 1

luận văn sư phạm ngữ văn chất văn xuôi trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

luận văn sư phạm ngữ văn chất văn xuôi trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... n văn t t nghi p Ch t văn xuôi ti u thuy t H Bi u Chánh PH N M GVHD: Huỳnh Th Lan Phương U SVTH: Nguy n Th Huỳnh Lu n văn t t nghi p Lí ch n Ch t văn xuôi ti u thuy t H Bi u Chánh tài H Bi u Chánh ... ni m v ch t văn xuôi 1.1.1 Ch t văn xuôi quan ni m c a nhà lí lu n 1.1.2 Ch t văn xuôi theo cách hi u c a tác gi lu n văn 1.2 Vài nét v tác gi hoàn c nh i c a ti u thuy t H Bi u Chánh 1.2.1 Vài ... Huỳnh Lu n văn t t nghi p Ch t văn xuôi ti u thuy t H Bi u Chánh PH N N I DUNG GVHD: Huỳnh Th Lan Phương 14 SVTH: Nguy n Th Huỳnh Lu n văn t t nghi p Ch t văn xuôi ti u thuy t H Bi u Chánh Chương...
 • 109
 • 360
 • 0

luận văn sư phạm ngữ văn hình tượng nhân vât trung lưu, trí thức trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

luận văn sư phạm ngữ văn hình tượng nhân vât trung lưu, trí thức trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... chọn Hình tượng nhân vật trung lưu, trí thức tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh bước đầu trình nghiên cứu hai dạng hình tượng nhân vật Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Hình tượng nhân vât trung lưu, ... 1.2.2.1 Nhân vật trí thức Tây học 1.2.2.2 Nhân vật trí thức Nho học 1.2.3 Nhân vật trung lưu trí thức CHƯƠNG CUỘC SỐNG VÀ TÍNH CÁCH CỦA TẦNG LỚP TRUNG LƯU, TRÍ THỨC TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH ... 1.1 Vài nét Hồ Biểu Chánh tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 1.1.1 Cuộc đời nghiệp sáng tác Hồ Biểu Chánh Hồ Biểu Chánh tên thật Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên Ông sinh năm 1884 (trong khai...
 • 95
 • 245
 • 3

luận văn sư phạm ngữ văn vấn đề trần thuật trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

luận văn sư phạm ngữ văn vấn đề trần thuật trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... thống trần thuật vấn đề trần thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Từ lí trên, người viết chọn đề tài “ Vấn đề trần thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh làm luận văn tốt nghiệp trường Lịch sử vấn đề Tiểu thuyết ... nét tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 1.3.1 Đặc điểm nội dung tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 1.3.2 Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh CHƯƠNG II: NGƯỜI TRẨN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ... Hồ Biểu Chánh Tuy vậy, nghiên cứu khía cạnh nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh chân trời với nhiều hứa hẹn Do đó, người viết chọn đề tài “ Vấn đề trần thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ...
 • 103
 • 188
 • 0

dấu ấn văn hóa nam bộ trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

dấu ấn văn hóa nam bộ trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh cắm rễ cách sâu sắc vào truyền thống văn học văn hóa Nam Bộ Có thể nói, Hồ Biểu Chánh gắn bó đời với vùng đất Nam Bộ Ông ... cận văn học góc độ văn hóa học, dân tộc học Đóng góp luận văn Đề tài Dấu ấn văn hóa Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thực nhằm khảo sát sắc địa phương Nam Bộ phản ánh tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ... đại Vấn đề văn hóa Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nghiên cứu rải rác, chưa hệ thống Trên sở tiếp thu thành tựu người trước, luận văn Dấu ấn văn hóa Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh tập trung...
 • 26
 • 529
 • 4

quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... Cuộc đời Hồ Biểu Chánh 1.1.2 Sự nghiệp Hồ Biểu Chánh 1.2 Phong cách nghệ thuật Hồ Biểu Chánh 1.3 Vấn đề quan niệm nghệ thuật ng ời tác phẩm văn ch ng 1.3.1 Khái niệm quan niệm nghệ thuật ng ời ... đổi quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Người viết cho Hồ Biểu Chánh bị ảnh hưởng hai Hán học Tân học, ông nhìn người nhìn nhà Nho Và Hồ Biểu Chánh có tiếp thu từ Tân học nên quan ... mẹ Hồ Biểu Chánh quan niệm người có hiếu dù lớn hay nhỏ biết hiếu thảo với cha mẹ Trong tiểu thuyết, Hồ Biểu Chánh quan tâm đến đạo làm con, đến chữ hiếu Trong mối quan hệ hiếu tình, Hồ Biểu Chánh...
 • 128
 • 94
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

Báo cáo nghiên cứu khoa học  quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... bị phá tan tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh [3] Nh vậy, quan niệm nghệ thuật ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh toàn diện Tuy chịu ảnh hởng quan niệm ngời đạo lý văn học trung đại, nhng Hồ Biểu Chánh có nhìn ... Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc hết ngời đạo lý Biểu đạo lý với Hồ Biểu Chánh phơng diện tự giác ý thức nghệ thuật Trong Bức th ... Thế Uyên khẳng định vấn đề tình dục tự nhiên vào tiểu thuyết Hồ Biểu 17 Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 Chánh: Hồ Biểu Chánh có đề cao đạo lý Khổng giáo tác phẩm mình,...
 • 6
 • 43
 • 0

VÀI LỜI VỀ PHẦN TỪ NGỮ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH

VÀI LỜI VỀ PHẦN TỪ NGỮ TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH
... thua ch t nh a l y t cõy d u Sau l y nh a lúng c n ng i ta cú c hai lo i d u, ph n nh trờn l u trong, ph n n ng lúng phớa d i ỏy l u chai D u dựng s n bn gh (nh ỏnh verni) hay ph t trờn nún lỏ ... u Chõu phỏt õm ch ngó ( ) l "ua, wa", ti ng x ng hụ ngụi th nh t v i c p ngang hng hay c p d i Trong ti ng Vi t qua ch dựng x ng thõn m t i ng i c p d i gi l i, l i qu n (qu n au) Quan Thỏnh ... tỏch v v t th ng Hai lo i v t dự c ng cú kh n ng s ng vựng n c ng t, m c su t chi u di c a sụng Trong Ng n C Giú ựa cú th HBC núi t i v t dự - 51 - ...
 • 55
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự kết hợp và tầm tác động của trợ từ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánh1 sự kết hợp của trợ từ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánhhành động ở lời của trợ từ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánhđặc điểm chức năng của quán ngữ tình thái trong tiểu thuyết hồ biểu chánhnghệ thuật trong tiểu thuyết hồ biểu chánhđạo lý trong tiểu thuyết hồ biểu chánhyếu tố đạo lý trong tiểu thuyết hồ biểu chánhnhan vat thien trong tieu thuyet ho bieu chanhnhan vat trong tieu thuyet ho bieu chanht nhan vat trong tieu thuyet ho bieu chanhnhan vat ac trong tieu thuyet ho bieu chanhcốt truyện trong tiểu thuyết hồ biểu chánhđặc điểmcốt truyện trong tiểu thuyết hồ biểu chánhsự kết hợp và tầm tác động của trttt trong tiểu thuyết hồ biểu chánh1 sự kết hợp của trttt trong tiểu thuyết hồ biểu chánhBai29 oxi ozonsóng cơ oSUY DINH DƯỠNG PROTEINIUH BAO CAO HUI PHEP BIEN CHUNG VE MOI LIEN HE PHO BIEN (4) DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI PHAT TRIEN VA SU DUNG NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI QUY LUAT GIA TRI VA VAI TRO CUA NO TRONG NEN KTTT DH CONG NGHIEP TP HCMTIỂU LUẬN góp PHẦN tìm HIỂU NGUỒN gốc BỆNH KINH NGHIỆM CHỦ NGHĨA TRONG cán bộ TAIUH BAO CAO HUI MOI QUAN HE GIUA VAT CHAT VA y THUC DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI MOI QUAN HE GIUA CAI RIENG VA CAI CHUNG VA VAN DUNG CHO SU PHAT TRIEN KTTT o NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HCMvào phủ chúa trịnh 1vào phủ chúa trịnh 5Bộ đề KIỂM TOÁN căn bản Đại học Thương MạiIUH BAO CAO HUI QUAN DIEM LICH SU CU THE DOI VOI QUA TRINH PHAT TRIEN KT DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI TRI THUC VA NEN KT TRI THUC DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI TON GIAO DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI QUAN HE BIEN CHUNG GIUA SU PHAT TRIEN CUA LLSX VA SU DA DANG HOA CAC LOAI HINH SO HUU o VN DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI KTTT THEO DINH HUONG XHCN DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI CO SO LY LUAN VE CHUYEN DOI NEN KTTT DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI LLSX VA QHSX DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI CUOC CACH MANG TRIET HOC CUA MAC ANGHEN VA y NGHIA DH CONG NGHIEP TP HCM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập