NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG HỒNG VIỆT CƢỜNG TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH aTHÁI NGUYÊN

Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng việt cường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng việt cường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
... mang tính chất hàng hoá việc nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên vô cấp thiết MỤC ... cam đoan luận văn: Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên thực hiện, hướng dẫn khoa học PGS.TS Ngô Xuân ... tỉnh Thái Nguyên 50 3.1.3 Tình hình sản xuất ăn huyện Đồng Hỷ 51 3.2 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh học giống hồng Việt Cường Đồng Hỷ - Thái Nguyên 54 3.2.1 Những nghiên cứu đặc điểm...
 • 99
 • 297
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng việt cường tại huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng việt cường tại huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên
... đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên vô cấp thiết MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu số đặc điểm s inh học giống hồng ... giống hồng Việt Cường Đồng Hỷ - Thái Nguyên 54 3.2.1 Những nghiên cứu đặc điểm hình thái hồng Việt Cường 54 3.2.1.1 Đặc điểm thân, cành, dạng tán giống hồng Việt Cường 54 3.2.1.2 Sự sinh ... sản lượng số ăn huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 52 Bảng 3.4 Diện tích cho thu hoạch số ăn huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 52 Bảng 3.5 Diện tích số ăn phân theo xã huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên...
 • 136
 • 152
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Hồng Việt Cường Tại Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Hồng Việt Cường Tại Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên
... cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên vô cấp thiết MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu số đặc điểm sinh học giống hồng ... sản xuất ăn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 78 1.2 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh học hồng Việt Cường 78 1.3 Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng suất chất lượng hồng Việt Cường ... cam đoan luận văn: Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên thực hiện, hướng dẫn khoa học PGS.TS Ngô Xuân...
 • 100
 • 38
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất chất lượng giống sắn mới HL2004 - 28 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất chất lượng giống sắn mới HL2004 - 28 tại Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HÒE NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG SẮN MỚI HL2004 - 28 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN ... Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm trồng đến giống sắn HL2004 - 28 Thái Nguyên 18 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến giống sắn HL2004 28 19 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp ... thành suất giống sắn HL2004 - 28 54 3.3.4 Năng suất chất lượng giống sắn HL2004 28 56 3.3.5 Hiệu kinh tế giống sắn HL2004 28 qua tổ hợp phân bón 60 3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 111
 • 42
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh chính

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh chính
... Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài sâu bệnh hại làm sở cho việc đề xuất biện pháp phòng trừ có hiệu Thử nghiệm biện pháp phòng trừ phù hợp Đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp loài sâu bệnh hại ... hành nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái loài sâu bệnh biện pháp phòng trừ chúng Bảng Danh sách loài sâu bệnh có nguy gây hại cao cho khu vực rừng trồng đề tài S Tên loài sâu bệnh hại tt Sâu ... sâu bệnh hại loài sâu bệnh có khả gây dịch hại đối tợng trồng vùng đề tài cấp nhà nớc triển khai Những nghiên cứu sinh học biện pháp phòng trừ loài sâu bệnh hại chính, đề mục thừa kế số kết nghiên...
 • 56
 • 590
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống gây trồng rừng giổi (michelia mediocris dandy)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống và gây trồng rừng giổi (michelia mediocris dandy)
... việc "Nghiên cứu số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống gây trồng rừng Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất chất lượng rừng" ... giống gây trồng loài - Biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống gây trồng rừng Giổi xanh nghiên cứu khâu chọn, nhân giống, trồng, chăm sóc rừng Giổi xanh 5.2 Địa bàn nghiên cứu - Điều tra đặc điểm sinh học ... số biện pháp kỹ thuật chọn, nhân giống gây trồng Giổi xanh Những đóng góp đề tài - Đã phát hiện, bổ sung số điểm đặc điểm sinh học, chọn, nhân giống Giổi xanh làm sở đề xuất số biện pháp kỹ thuật...
 • 162
 • 222
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống gây trồng rừng giổi (michelia mediocris dandy) phu luc LA (gui BGD)

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống và gây trồng rừng giổi (michelia mediocris dandy) phu luc LA (gui BGD)
... 01 Một số hình ảnh hoạt động nghiên cứu đề tài Giổi xanh a a b c Ảnh 1a,b,c Điều trabGiổi xanh rừng tự nhiên c Lai Gia Ảnh 2a,b,c Điều tra tái sinh Giổi xanh Thanh Hóa a Ảnh 3a,b Thu hái hạt giống ... rừng Giổi xanh tán rừng phục hồi nghèo kiệt rừng trồng Thông xen Keo a b Ảnh 11a,b Sinh trưởng Giổi xanh trồng năm tuổi Chi Lăng, Lạng Sơn 156 Phụ lục 02 Danh mục tên khoa học số loài TT 10 11 ... ghép Giổi xanh a b d c Ảnh 8a,b,c,d Xác định độ tàn che tầng cao máy đo độ tàn che cầm tay a b c Ảnh 9a,b,c,d Khảo nghiệm gia đình trội, xuất xứ Giổi xanh Hoành Bồ 155 a b Ảnh 10a,b Trồng rừng Giổi...
 • 58
 • 183
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống gây trồng rừng giổi (michelia mediocris dandy)

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống và gây trồng rừng giổi (michelia mediocris dandy)
... giống gây trồng loài - Biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống gây trồng rừng Giổi xanh nghiên cứu khâu chọn, nhân giống, trồng, chăm sóc rừng Giổi xanh 5.2 Địa bàn nghiên cứu - Điều tra đặc điểm sinh học ... xuất bổ sung số biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng Giổi xanh Một số biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng Giổi xanh đề xuất bổ sung sở tham khảo tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật gây trồng rừng Giổi xanh ... sung số biện pháp kỹ thuật gây trồng Giổi xanh 2.2 Vật liệu nghiên cứu: Giổi xanh rừng tự nhiên, rừng trồng 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu chung - Sử dụng phương pháp...
 • 27
 • 323
 • 2

nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ nấm botrytis cinerea pers. gây bệnh thối xám trên cây trồng

nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ nấm botrytis cinerea pers. gây bệnh thối xám trên cây trồng
... 13 nguyên nhân gây bệnh Để có cở sở cho phương pháp phòng trừ bệnh, đề xuất đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ nấm Botrytis cinerea Pers gây bệnh thối xám trồng Nhằm góp ... 2001) Bệnh thối xám nấm B .cinerea gây bệnh phổ biến quan trọng loại trồng nhiều khu vực giới 2.2.3 Đặc điểm sinh học nấm B .cinerea Đặc điểm sinh học, khả gây bệnh, phổ ký chủ, tác hại nấm biện pháp ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học, nuôi cấy gây bệnh nguồn nấm B .cinerea phân lập số ký chủ khác 2.3.3 Nghiên cứu sử dụng loại thuốc trừ nấm phòng trừ bệnh thối xám nấm B .cinerea gây 3.4 Phương pháp nghiên...
 • 91
 • 302
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes sp. (ACARINA ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes sp. (ACARINA ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN
... Mật số nhện lông nhung phận giống nhãn Tiêu da bò 1039 VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 3.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học nhện lông nhung (Eriophyes sp.) nhãn ĐBSCL - Đặc điểm hình ... ngày 20 nhện lông nhung giai đoạn (trứng, nhện non, trưởng thành) Mô tả đặc điểm hình thái, sinh học nhện lông nhung (theo phương pháp Kuang, 1997) 2.2.3 Xác định phổ ký chủ nhện lông nhung (Eriophyes ... đặc điểm hình thái, sinh học nhện lông nhung (Eriophyes sp.) nhãn ĐBSCL Thu thập mẫu nhện nhãn bị bệnh chổi rồng vườn nhãn nơi nghiên cứu mang phòng thí nghiệm thả lên nhãn có thực lồng kính Chỉ...
 • 8
 • 161
 • 1

nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ nhện rhizoglyphus echinopus (fr.) trên hành củ xuất khẩu tại hải phòng năm 2008 2009

nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ nhện rhizoglyphus echinopus (fr.) trên hành củ xuất khẩu tại hải phòng năm 2008 2009
... đoan Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Toàn ảnh luận văn đợc tác giả chụp vào năm 2008 2009 Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc ... mt lng ủt chõn th ca R echinopus ca R robini - f: Cu trỳc c quan sinh dc ủc - g: Cu trỳc c quan sinh dc ủc nhn R echinopus nhn R robini 4.5 c ủim sinh hc c bn ca nhn sa R echinopus 4.5.1 Thi gian ... tụi tin hnh thc hin ti: (Nghiờn cu ủc ủim sinh hc v bin phỏp phũng tr nhn sa '' Rhizoglyphus echinopus (F&R.)'' trờn hnh c xut khu ti Hi Phũng, nm 2008 -2009) Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc...
 • 100
 • 108
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống cây Mun (Diospyros mun A.Chev. ex Lecomte) ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật tạo giống cây Mun (Diospyros mun A.Chev. ex Lecomte) ở miền Bắc Việt Nam
... dẫn kỹ thuật tạo kỹ thuật trồng Mun nên chưa đủ sở khoa học để xây dựng giải pháp kỹ thuật bảo tồn có hiệu Vì vậy, Nghiên cứu số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống Mun (Diospyros mun ... dung nghiên cứu (1) Đề tài nghiên cứu số đặc điểm sinh học có liên quan trực tiếp đến sinh trưởng Mun; (2) Tạo giống đề tài việc tạo từ hạt; nghiên cứu đặc điểm sinh học Mun thực số địa điểm miền ... Bắc- Việt Nam 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Mun (1) Nghiên cứu hình thái phân bố; (2) Nghiên cứu đặc điểm lâm học; (3) Nghiên cứu cấu tạo hiển vi gỗ Mun; (4) Nghiên...
 • 27
 • 96
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống cây mun ở miền bắc việt nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật tạo giống cây mun ở miền bắc việt nam
... thuật tạo Mun từ hạt giai đoạn vườn ươm - Đề xuất số biện pháp kỹ thuật tạo Mun miền Bắc- Việt Nam 2.2 Nội dung nghiên cứu Để nghiên cứu số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống Mun (Diospyros ... Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Mun 29 2.2.2 Nghiên cứu kỹ thuật hạt giống 30 2.2.3 Nghiên cứu kỹ thuật tạo 30 2.2.4 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật tạo Mun miền Bắc- Việt Nam ... dựng giải pháp kỹ thuật bảo tồn có hiệu Vì vậy, Nghiên cứu số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống Mun (Diospyros mun A.Chev ex Lecomte) miền Bắc- Việt Nam góp phần đề xuất kỹ thuật bảo...
 • 244
 • 112
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống cây mun (diospyros mun a chev ex lecomte) ở miền bắc việt nam (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật tạo giống cây mun (diospyros mun a chev ex lecomte) ở miền bắc việt nam (TT)
... dẫn kỹ thuật tạo kỹ thuật trồng Mun nên ch a đủ sở khoa học để xây dựng giải pháp kỹ thuật bảo tồn có hiệu Vì vậy, Nghiên cứu số đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật tạo giống Mun (Diospyros mun ... dung nghiên cứu (1) Đề tài nghiên cứu số đặc điếm sinh học có liên quan trực tiếp đến sinh trưởng Mun; (2) Tạo giống đề tài việc tạo từ hạt; nghiên cứu đặc điếm sinh học Mun thực số đ a điếm miền ... Kết nghiên cứu kỹ thuật tạo Mun 3.3.1 Ảnh hưởngc a tỷlệ che sáng đến sinh trưởng Mun giai đoạn vườn ươm 3.3.1.1 Anh hưởng tỷ lệ che sáng đến sinh trưởng Bảng 3.17 Một số tiêu sinh trưởng2c a Mun...
 • 30
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzim xenlulaza của hai chuẩn nấm mốc thuộc chi aspergillus phân lập từ đất trồng lúa ở thừa thiên huếđặc điểm sinh học và quy trình kỹ thuật nuôi ếch đồngnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenesnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh học loài kiêu hùng alcimandra cathcartii dandy tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sa pa tỉnh lào caiỨng dụng phương pháp so sánh vào thẩm định giá trị bất động sản tại vietinbankỨng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) vào thẩm định giá trị công ty cổ phần bánh kẹo bibica năm 2010Unit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Bai 24 su nong chay va su dong dacNghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcĐánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duThe collapse of lehman brothersbộ câu hỏi hóa sinh 2câu hỏi hóa lý có lời giảiỨng dụng phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho mục đích mua bán sáp nhập (ma) tại việt nam hiện naycâu hỏi tổng hợp hóa dược 1Trac nghiem giai phau 0TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCCâu hỏi ôn tập môn Bệnh HọcTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONGNoiSan 20 03 2017 brochure
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập