Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS

Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số khu vực phía nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang trên sở ứng dụng phần mềm Ales phần mềm primer 5.0 kết nối với Gis

Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm Ales và phần mềm primer 5.0 kết nối với Gis
... TRUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG MÍA TẠI MỘT SỐ XÃ KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER 5.0 KẾT NỐI VỚI GIS Ngành: ... thích nghi PRIMER tạo nên hệ thống phân tích đánh giá hoàn hảo Xuất phát từ thực tiễn đó, tiến hành đề xuất đề tài: Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía số khu vực phía Nam huyện Sơn ... cho kết ma trận đánh giá thích nghi - Kết đánh giá thích nghi ALES đƣợc xuất sang làm sở quan cho phân cấp thích nghi đất đai hệ thông phần mềm GIS từ xây dựng đƣợc đồ phân cấp thích nghi đất...
 • 102
 • 173
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SUTẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SUTẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
... gì? Cho đến thời điểm tại, câu hỏi chưa trả lời cách thỏa đáng Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi lựa chọn đề tài: Đánh giá khả thích nghi đất đai phục vụ cho việc phát triển cao su huyện Hải Lăng, ... biến đổi đất người tác động [9] 1.1.2 Khái niệm đánh giá đất - Đánh giá đất đai so sánh, đánh giá khả đất theo khoanh đất dựa vào độ màu mỡ khả sản xuất đất - Theo Sơbơlev: Đánh giá đất đai học ... trình đánh giá đất đai phục vụ nơng nghi p gồm nội dung phương pháp sau: 11 1.4.2.1 Nội dung đánh giá đất đai - Đánh giá trạng sử dụng đất - Đánh giá đặc tính thổ nhưỡng, nơng hố đất - Đánh giá...
 • 89
 • 280
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Sơn Nam, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-21013

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-21013
... Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Hiệu sử dụng đất nông nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang - Mô tả loại hình sử dụng đất toàn Sơn Nam, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang ... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Sơn Nam, huyện Sơn Dương,tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-21013 nhằm xác định loại hình sử dụng đất phù hợp đề xuất số ... 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 47 25 - Đặc điểm kinh tế - hội bao gồm: Dân số, lao động, trạng sử dụng đất nông nghiệp, ...
 • 79
 • 114
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... quát đề tài Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa đề xuất hƣớng sử dụng hợp đất trồng lúa huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu cụ thể đề tài - Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn ... TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ... sử dụng đất lúa 2.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Các loại hình sử dụng đất lúa: + Đất chuyên trồng lúa nƣớc: Đất lúa, đất lúa – mầu… + Đất...
 • 126
 • 228
 • 2

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG SẮN TẠI HUYỆN SƠN DưƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG SẮN TẠI HUYỆN SƠN DưƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG
... Thứ ba: Phân tích chuỗi giá trị dùng để xác định vai trò việc nâng cấp chuỗi giá trị - Thứ tƣ: Phân tích chuỗi giá trị nhấn mạnh vai trò quản trị chuỗi giá trị Nhƣ vậy, phân tích chuỗi giá trị làm ... sắn huyện Sơn Dƣơng 47 Hình 3.2 Chuỗi giá trị ngành hàng sắn huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang 49 Hình 3.3 Quy trình chế biến tinh bột sắn 54 Hình 3.4 Chuỗi giá trị ngành sắn theo kênh ... cứu chuỗi giá trị giới 1.1.3.2 Nghiên cứu chuỗi giá trị Việt Nam 10 1.1.4 Công cụ phân tích chuỗi giá trị 11 1.1.5 Nội dung phân tích chuỗi giá trị 11 1.1.6 Ý nghĩa phân tích...
 • 98
 • 315
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... cứu đề tài: "Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang" Mục tiêu tổng quát đề tài Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa đề xuất ... TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ... sử dụng đất lúa 2.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Các loại hình sử dụng đất lúa: + Đất chuyên trồng lúa nước: Đất lúa, đất lúa – mầu… + Đất...
 • 115
 • 60
 • 0

Phân Tích Chuỗi Giá Trị Ngành Hàng Sắn Tại Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Phân Tích Chuỗi Giá Trị Ngành Hàng Sắn Tại Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
... nghiên cứu đề tài Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn huyên Sơn Dương nhằm ... chuỗi giá trị - Thứ tư: Phân tích chuỗi giá trị nhấn mạnh vai trò quản trị chuỗi giá trị Như vậy, phân tích chuỗi giá trị làm sở cho việc hình thành chương trình, dự án hỗ trợ cho chuỗi giá trị ... nghĩa phân tích chuỗi giá trị Chuỗi giá trị phân tích từ góc độ tác nhân chuỗi Phép phân tích chuỗi thường sử dụng cho công ty, doanh nghiệp hay quan nhà nước, bốn khía cạnh phân tích chuỗi giá trị...
 • 97
 • 130
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... n m phớa Nam c a t nh Tuyờn Quang, cỏch trung tõm thnh ph Tuyờn Quang 30 km v phớa ụng Nam Huy n cú v trớ ủ a lý nh sau: - Phớa B c giỏp huy n Yờn Sn, t nh Tuyờn Quang - Phớa Nam giỏp huy n L ... ủ xu t s d ng ủ t nụng huy n Sn Dng, t nh Tuyờn Quang gúp ph n vo vi c nõng cao hi u qu s d ng ủ t nụng nghi p c a huy n núi riờng v t nh Tuyờn Quang núi chung Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - ... 74 vii M U 1.1 Tớnh c p thi t c a ủ ti Sn Dng l m t huy n mi n nỳi n m phớa Nam c a t nh Tuyờn Quang cú di n tớch t nhiờn 78.783,51 ha, chi m 13,43% di n tớch t nhiờn ton t nh (586.732,71 ha)...
 • 115
 • 717
 • 2

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai trung yên lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai xã trung yên và lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
... ăn v đánh giá tác động dự án xây dựng hình trồng ăn - Đánh giá kết triển khai thực dự án xây dựng hình trồng ăn hai x Trung Yên v Lơng Thiện huyện Sơn Dơng tỉnh Tuyên Quang - Đánh giá tác ... cụ thể đánh giá m có loại hình đánh giá khác Nh đánh giá khả thi dự án, đánh giá trình thực dự án v đánh giá kết thúc dự án Mỗi loại hình đánh giá có mục đích riêng nh đánh giá khả thi dự án thờng ... THựC TIễN Về ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA Dự áN XÂY DựNG HìNH TRồNG CÂY ĂN QUả 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá tác động dự án XDMH trồng CAQ 2.1.1 Phát triển ăn Quan điểm phát triển ăn đ đợc thể văn...
 • 130
 • 602
 • 1

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai trung yên lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai xã trung yên và lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
... ăn v đánh giá tác động dự án xây dựng hình trồng ăn - Đánh giá kết triển khai thực dự án xây dựng hình trồng ăn hai x Trung Yên v Lơng Thiện huyện Sơn Dơng tỉnh Tuyên Quang - Đánh giá tác ... cụ thể đánh giá m có loại hình đánh giá khác Nh đánh giá khả thi dự án, đánh giá trình thực dự án v đánh giá kết thúc dự án Mỗi loại hình đánh giá có mục đích riêng nh đánh giá khả thi dự án thờng ... THựC TIễN Về ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA Dự áN XÂY DựNG HìNH TRồNG CÂY ĂN QUả 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá tác động dự án XDMH trồng CAQ 2.1.1 Phát triển ăn Quan điểm phát triển ăn đ đợc thể văn...
 • 130
 • 634
 • 3

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
... a Sn Dng l huyn nỳi cú 32 xó, 01 th trn vi tng din tớch t t nhiờn l 78.783,51 ha, nm phớa Nam ca tnh Tuyờn Quang, cỏch trung tõm thnh ph Tuyờn Quang 30 km v phớa ụng Nam Huyn cú v trớ a ... Theo kt qu iu tra trc õy v kt qu nghiờn cu t bn t t l 1/100.000 thỏng 11/2001 huyện Sơn D-ơng nhóm đất với 13 loại đất khác đ-ợc thể qua bảng sau 3.1: a) Nhúm t phự sa: Din tớch 3.752 chim 4,76% ... Nairobi ó t chc Hi tho v Khung ỏnh giỏ qun t bn vng ó a nh ngha: Qun bn vng t bao gm t hp cỏc cụng ngh, chớnh sỏch v hot ng nhm liờn hp cỏc nguyờn kinh t xó hi vi cỏc quan tõm mụi trng...
 • 101
 • 248
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng tính thích ứng của các xuất xứ keo tai tượng (acacia mangium) các dòng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) giai đoạn tuổi 1-2 tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của các xuất xứ keo tai tượng (acacia mangium) và các dòng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) giai đoạn tuổi 1-2 tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... ĐÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ TÍNH THÍCH ỨNG CỦA CÁC XUẤT X KEO TAI TƢỢNG (Acacia mangium) VÀ CÁC DÒNG KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) GIAI ĐOẠN TUỔI – TẠI HUYỆN SƠN ... tới Xuất phát từ lí trên, việc thực đề tài Đánh giá khả sinh trƣởng tính thích ứng xuất x Keo tai tƣợng (Acacia mangium) dòng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) giai đoạn tuổi 1-2 ... 2.2.1 Đánh giá khả sinh trƣởng tính thích ứng xuất x Keo tai tƣợng - Tình hình sinh trƣởng xuất x chiều cao vút - Tình hình sinh trƣởng xuất x đƣờng kính gốc - Tình hình sinh trƣởng xuất x lƣợng...
 • 92
 • 138
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của giá đất đến công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 đến 2010

Đánh giá ảnh hưởng của giá đất đến công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 đến 2010
... thiệt hại giải phóng mặt 53 3.4 Đánh giá ảnh hưởng giá đất đến công tác giải phóng mặt số công trình địa bàn huyện Sơn Dương 61 3.4.1 Thực trạng công tác giải phóng mặt huyện Sơn Dương ... Đánh giá ảnh hưởng giá đất đến công tác giải phóng mặt huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007- 2010 10 Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Làm sáng tỏ sở lý luận vấn đề công tác ... năm 2007 đến năm 2010 - Phản ánh thực trạng xác định giá đất phục vụ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từ năm 2007 đến năm 2010 - Đánh giá ảnh...
 • 95
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng tự nhiên kinh tế xã hội và công tác qui hoạch tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quangđánh giá mức độ thich nghi của cây mía ơ thanh hóanc xay dung cac thang bac va chi tieu danh gia o nhiem moi truong bien trong diem o mot so vung phat trien nuoi trong hai san va du lichđánh giá chung vê việc triển khai erp tại một số doanh nghiệp việt namphân hạng thích nghi đất đailuận văn về phân hạng thích nghi đất lúathành lập bản đồ phân hạng thích nghi đất đaiđánh giá phân hạng mức độ thích nghi sinh thái của các dạng cảnh quan khu vực hữu lũng đối với cây công nghiệp dài ngày cà phê chè và cây ăn quả vải na nhãnđánh giá mức độ thích nghi của một số cây trồng đối với đặc điểm địa lí huyện đức thọdanh gia muc do thich nghi cua cay lua voi dat dai huyen hung nguyen tinh nghe anứng dụng gis vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu tĩnh nghệ anđánh giá mức độ thích nghidanh gia muc do thich nghi cua cay lacdanh gia muc do thich nghi cay tren dia ban xadanh gia muc do thich nghi cua cay tai xa hung chau huyen hung nguyenuTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)BT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Bài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)hiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập