Tài liệu về : “Bài tập: Nhị thức Niu-tơn

BAI TAP NHI THUC NIUTON

BAI TAP NHI THUC NIUTON
... cho 3. 14. Cú bao nhiờu s t nhiờn chn gm 5 ch s khỏc nhau v khụng bt u bng 123. Nhị thức Newton I. áp dụng công thức khai triển . 1. Tìm hệ số của số hạng thứ t trong khai triển 10 1 + x ... số hình chữ nhật có các đỉnh là4 trong 2n đỉnh A1,A2,....A2n.tìm n RúT GọN CáC BIểU THứC 1/ Rút gọn các biểu thức sau: 2 a. A= 4 7 8 9 10 3 5 2 7 P P P P P P P P P ữ b. B= 6 5 n n 4 n A ... − + + = Trong khai triển nhò thức 28 3 15 n x x x −   +  ÷   hãy tìm số hạng không phụ thuộc vào x. 11/Tìm hệ số của số hạng chứa 26 x trong khai triển nhò thức Niutơn của 7 4 1 n x x ...
 • 6
 • 540
 • 14

Bài tập: Nhị thức Niu-tơn

Bài tập: Nhị thức Niu-tơn
... (SGK) BÀI TẬP I. Các bài tập tìm hệ số của biến trong khai triển nhị thức Niu- tơn. Bài 17- 23 ( 67) Gọi các HS trung bình lên bảng thực hiện II. Các bài tập khai triển nhị thức Niu- tơn Bài 21 ... hệ số trong công thức nhị thức Niu tơn với các số nằm trên một hàng của tam giác Pascal. Về kỹ năng: Giúp HS - Biết vận dụng công thức nhị thức Niu tơn để tìm khai triển các đa thức dạng (ax+b) ... Tiết 24 – 25. NHỊ THỨC NIU – TƠN. BÀI TẬP Ngày soạn: Ngày giảng: I. Mục tiêu: Về kiến thức: Giúp HS - Nắm được công thức nhị thức Niu tơn; - Nắm được quy luật truy hồi...
 • 3
 • 2,424
 • 45

Bài 2: Nhị Thức NiuTon

Bài 2: Nhị Thức NiuTon
... D) Đáp số khác Bài 2: Công Thức Nhị Thức NIUTON Câu 2 : Tìm hệ số của x 3 trong khai triển : A) 9 B) 8 C) 14 D) Đáp số khác 54 )1()1( xx +++ Bài 2: Công Thức Nhị Thức NIUTON BÀI TẬP : 1/ Viết ... 1 3 3 1 n=4 1 4 6 4 1 n=5 1 5 10 10 5 1 Bài 2: Công Thức Nhị Thức NIUTON ……………………………………………………………………… n=1 1 1 n=6 1 6 15 20 15 6 1 Bài 2: Công Thức Nhị Thức NIUTON Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1 : ... thức : ( a + b ) 4 2/Hãy nêu công thức tổng quát ( a + b ) n + = 4 ( )a b .(a n b)+ = Công thức nầy được gọi là công thức NHỊ THỨC NIUTƠN - .(a + b) C a b k k k = k n n n =0 n ∑ Bài 2: Công Thức...
 • 16
 • 205
 • 3

Bài tập: Nhị thức Niu-tơn

Bài tập: Nhị thức Niu-tơn
... Nguyễn Trung Bình_VTS NHỊ THỨC NIU TƠN 1.Các kiến thức cần nhớ: Với hai số thực a,b và n N∈ ta có công thức: ( ) 0 1 1 2 2 2 ... ... n n n n k n k k n n n n n ... ... 1 k n k k n n n n n n n C C x C x C x C x− + − + − + + − Bài tập: 1.Cho 1 2 79 n n n n n n C C C − − + + = Trong khai triển nhò thức 28 3 15 n x x x −   +  ÷   hãy tìm số hạng không phụ ... thức Niutơn của 7 4 1 n x x   +  ÷   , biết rằng 1 2 20 2 1 2 1 2 1 ... 2 1 + + + + + + = − n n n n C C C 3.Tìm hệ số của 4 x trong khai triển biểu thức ( ) 2 1 3 n A x x= − − thành đa thức. ...
 • 2
 • 948
 • 26

Tự chọn Hướng Dẫn làm bài tập Nhị Thức Newton

Tự chọn Hướng Dẫn làm bài tập Nhị Thức Newton
... chọn 2 : NHỊ THỨC NEWTƠN A/ BÀI TẬP MẪU: 1. Tìm hệ số của x 5 trong khai triển của biểu thức: 11 7 2 2 1 1 A x x x x     = − + +  ÷  ÷     Giải: Cơng thức khai triển của biểu thức là: ... A 2004) Tìm hệ số của x 8 trong khai triển thành đa thức của [1+x 2 (1−x)] 8 . 16.(ĐH_Khối A 2003) Tìm số hạng chứa x 8 trong khai triển nhị thức Newton của n x x       + 5 3 1 , biết rằng ... hạng khơng chứa x trong khai triển nhị thức Newton của 7 3 4 1 x x   +  ÷   với x > 0. 21. (ĐH-A-2004) Tìm hệ số của 8 x trong khai triển của biểu thức: ( ) 8 2 1 1 .x x   + −   22....
 • 6
 • 2,221
 • 63

Kiến thứcbài tập nhị thức newton

Kiến thức và bài tập nhị thức newton
... triển nhị thứ Newton của 531()nxx, biết rằng 1437( 3)nnnnC C n   6. Tìm hệ số của x8 trong khai triển thành đa thức của [1+x2(1-x)]8. 7. Trong khai triển nhị thức ... PP: Dùng công thức khai triển , khi đó 1k n k kknT C a b 1) Trong khai triển  4021f x xx, hãy tìm hệ số của 31x 2) Hãy tìm trong khai triển nhị thức 18331xxsố ... x3n-3 trong khai triển thành đa thức của (x2+1)n(x+2)n. Tìm n để a3n-3=26n. Dạng 2: Tính tổng 0nkkknkT a C b PP: Dựa vào khai triển nhị thức Newton 0 1 2 2(1 ) n n...
 • 6
 • 948
 • 48

Bài tập nhị thức Newton

Bài tập nhị thức Newton
... đẳng thức tổ hợp Bài 18. Chứng minh rằng:. Bài 19. Chứng minh rằng: Bài 20. Với n là số nguyên dơng, chứng minh hệ thức sau: Bài 21. Chứng minh rằng: Bài 22. Tính tổng: Bài 23. Tính tổng: Bài ... nhị thức: ; Bài 36. Cho :Sau khi khai triên và rút gọn thì biểu thức A sẽ gồm bao nhiêu số hạng? Bài 37. Tìm hệ số của số hạng chứa x8 trong khai triển nhị thức Newton của , bit rng: Bài ... trong khai triển nhị thức: ; Bài 36. Cho :Sau khi khai triên và rút gọn thì biểu thức A sẽ gồm bao nhiêu số hạng? Bài 37. Tìm hệ số của số hạng chứa x8 trong khai triển nhị thức Newton của...
 • 11
 • 807
 • 29

Tài liệu Bài tập nhị thức Newton nâng cao pdf

Tài liệu Bài tập nhị thức Newton nâng cao pdf
... triển Newton chứng minh đẳng thức - bất đẳng thức Nhị thức NIU-TƠN Nhóm Trang 3 BÀI TẬP NHỊ THỨC NIU – TƠN  Dạng ... 22561x, x835, 447x. Bài 7 : Tìm hệ số của 99101yx trong khai triển  20032 yx . Giải Nhị thức NIU-TƠN Nhóm Trang 7 Áp dụng công thức nhị thức Niu – Tơn ta có T 101999920099101992001003.2 ... dụng công thức nhị thức Niu – Tơn ta có : T 945950722.1.2.1091991091910 CC. Bài 10 : Tìm hệ số của x7trong khai triển  1523 x. Giải Áp dụng công thức nhị thức Niu...
 • 9
 • 1,480
 • 66

bài tập về tổ hợp chỉnh hợp và nhị thức Niutơn

bài tập về tổ hợp chỉnh hợp và nhị thức Niutơn
... đa thức trong khai triển của nhò thức: ( ) 1 n x+ . Bài tập22: Tìm hệ số lớn nhất của đa thức trong khai triển của nhò thức: 15 1 2 3 3 x   +  ÷   . Trang 6 GIẢI TÍCH TỔ HP LUYỆN TẬP Bài ... 2007 2 x+ . Bài tập19: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhò thức: 2007 2 x x   −  ÷   . Bài tập20: Tìm hệ số của 2 x trong khai triển của nhò thức ( ) 2007 2 2 x x+ + . Bài tập21: ... phần tử) Bài tập17: CMR: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 0 1 2 2 ... n n n n n n n C C C C C+ + + + = . LOẠI TOÁN TÌM HỆ SỐ CỦA NHỊ THỨC NEWTON Bài tập18: Tìm hệ số của 5 x trong khai triển của nhò thức...
 • 11
 • 742
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP