giáo án TUAN 3 lop 5

Giáo án tuần 3 lớp 4

Giáo án tuần 3 lớp 4
... - Lắng nghe, thực giáo viên : đỗ thị hồng anh 13 giáo án tuần IV Nhận xét cố: Hệ thống toàn bài, nhận xét tiết học giáo viên : đỗ thị hồng anh lớp 14 giáo án tuần Khoa học: lớp vai trò chất ... anh 23 ph giáo án tuần - HS làm vào ngợc lại BT2 5.Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học lớp - Về nhà học thuộc ghi nhớ làm BT giáo viên : đỗ thị hồng anh 24 giáo án tuần Kĩ thuật: Bài 3: lớp ... cách đọc + Tách số thành lớp đợc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dới lớp để đợc số 34 2 157 4 13 + Đọc từ trái sang phải Tại lớp ta dựa vào cách đọc số...
 • 39
 • 227
 • 1

Giáo án tuần 3 lớp 1

Giáo án tuần 3 lớp 1
... lớp Nối tiếp tìm tiếng chứa âm vừa học Lễ, hẹ, Thực tốt nhà T rường Tiểu học H C N G iáo án sáng Thứ ba ngày 14 tháng năm 2 010 Đ/C Loan dạy Ngày soạn: 14 /9/2009 Ngày giảng: Thứ tư ngày 15 tháng ... thành thạo 3. Thái độ; Giáo dục HS tính cẩn thận làm toán *Ghi chú: Bài tập cần làm: 1, 2 ,3, 4 Riêng em Hoàng làm 1, II.Chuẩn bị: Các nhóm đồ vật :quả cam , ô tô, chấm tròn , Các số 1, 2, 3, 4, 5, ... tập Toán: BÉ HƠN , DẤU < I.Yêu cầu: 1. Kiến thức:Bước đầu biết so sánh số lượng , biết sử dụng từ bé dấu < để so sánh số T rường Tiểu học H C N G iáo án sáng 2.Kĩ năng: Rèn cho HS so sánh số...
 • 12
 • 286
 • 1

giao an tuan 3 lop 1

giao an tuan 3 lop 1
... B S trang 22 Trang 23: tranh vẽ gì? - Tranh vẽ bé có vẽ - Đọc câu tranh - Đọc trang b) Viết: HD học sinh viết 10 chữ , dòng Chấm điểm , n/x c) Nói: - Chủ đề luyện nói hơm gì? - Trong tranh em ... B S trang 20 Trang 21: tranh vẽ gì? - Tranh vẽ bò, bê ăn cỏ - Đọc câu tranh - Đọc trang b) Viết: HD học sinh viết chữ , dòng Chấm điểm , n/x c) Nói: - Chủ đề luyện nói hơm gì? - Trong tranh em ... 3, 2< 5, 3...
 • 23
 • 175
 • 0

Giáo án tuần 3 lớp 1 ( 2 buổi)

Giáo án tuần 3 lớp 1 ( 2 buổi)
... hay h Lm VBT:in 1, 2, , lờ, hộ , h III.Cng c dn dũ: c bi trờn bng lp Nhn xột gi hc Xem trc bi mi ụ, Ngy son: Ngy 30 thỏng nm 2 010 Ngy ging: Th t ngy 01 thỏng 9nm 2 010 Th dc Bi 3: I HèNH I NG - ... nhn xột b sung * Nhn xột , sa sai *Bi 2: S: Phiu hc Nhn xột , sa sai *Bi 3: Vit cỏc s theo th t t n ln: 2, , ,3 Vit cỏc s theo th t t ln n bộ: 1, , ,2 , Chm 1 /3 lp Nhn xột , sa sai *Bi 4: Vit s: ... HS 1. Bi c:Vit cỏc s , 2, 3, 4, Vit bng ton lp Nhn xột , sa sai 2. Bi mi: *Bi 1: Vit s Nờu yờu cu bi Mt hng s 4, mt hng s Nhn xột *Bi 3: Vit cỏc s theo th t t n Quan sỏt, tho lun nhúm ln: 2, , ,3...
 • 28
 • 180
 • 1

Giáo án tuần 3 lớp 5

Giáo án tuần 3 lớp 5
... gọn so sánh PS số 33 12 12 a va ; ; 35 13 131 3 18 15 b ; ; 21 24 25 Củng cố cách rút gọn PS - Bài 3: Xếp PS theo thứ tự tăng dần 12 13 12 ; ; ; ; ; 20 15 15 HS so sánh PS: - Rút gọn - So sánh PS ... 6:7 84:100 HS viết đọcPS 15 :3 16:19 Củng cố khái niệm PS Bài 3: Rút gọn PS sau: HS làm chữa 30 36 28 27 ; ; ; ; 52 24 18 20 15 - Bài 4: Quy đồng phân số sau: 5 ; ; 15 HS quy đồng, HS chữa Nhận ... Kiểm tra: Nêu cách so sánh PH cùng, khác mầu số Bài a Giới thiệu b Nội dung - Bài 1: So sánh PS 12 HS làm ; 15 15 ; HS chữa Nhận xét 3 11 11 ; 12 13 ; 5 ; ; Củng cố cách so sánh PS mẫu, tử, khác...
 • 42
 • 177
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 5

giáo án tuần 3 lớp 5
... là:7+9 +16(phần) Số thứ nhát là:80:16x7 = 35 Số thứ hai là:80 – 35 = 45 b)Hiệu số phần là:9-4 =5( phần) Số thứ là :55 : x = 99 Số thứ hai là:99 -55 = 44 Đáp số:a ) 35 45; b)99 44 Hoạt động học sinh - HS làm ... Đáp án đúng: a )3 10 10 39 Ta có :3 10 = 10 ; >2 10 29 39 29 10 = 10 Vì 10 > 10 nên :3 10 Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số d) 10 v 3 34 Ta có: 10 = 10 ;3 = 17 34 = 10 Vậy 10 =3 Bài3: Hướng ... xét,chữa bài.HS đổi chữa bài: -HS theo dõi mẫu,làm x5 + 42 5x4 + bảng con,ý a,làm ýb,c vào 85 = = ; 54 = vở.nhận xét chữa 23 bảng lớp = Bài 3: GV hướng dẫn HS làm theo mẫu sgk Cho HS làm số ý a...
 • 28
 • 208
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 1

giáo án tuần 3 lớp 1
... Bài 1: Điền dấu > hay < 23 32 45 14 43 52 35 31 24 34 13 12 - HS nêu yêu cầu tự làm vào - Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, GV chốt kết Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3 4< 2< 4> 3> 15 ... dùng: - Giáo viên: Hệ thống tập III Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (5) - Viết đọc dấu >; < Hoạt động 2: Làm tập (20) Bài 1: Điền dấu > hay < 23 32 14 43 35 31 34 13 - HS ... Ngày 21/ / 2009 Thứ t ngày 23 tháng năm 2005 Sáng thứ t đ/c Đào dạy _ Chiều thứ t I Mục tiêu: Tiết1: Toán Tiết 11 : Lớn hơn, dấu > (T19) + Kiến thức : Bớc đầu biết so sánh số...
 • 46
 • 146
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 5

giáo án tuần 3 lớp 5
... dới lớp theo dõi nhận xét - HS nghe xác định nhiệm vụ tiết học - HS lần lợt trả lời trớc lớp, HS lớp theo dõi nhận xét - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào b, 2 17 1 53 x3 = x = 5 20 Giáo án ... làm vào a, 3m = 30 0cm Sợi dây dài: 30 0 + 27 = 32 7 ( cm) - HS chữa miệng trớc lớp HS lớp -Gọi HS đọc làm trớc lớp theo dõi kiểm tra kết - GV nhận xét cho điểm HS C Củng cố, dặn dò: 3p - GV tổng ... có nên 5m7dm = 5m + m đơn vị viết dới dạng hỗn số 10 - GV yêu cầu HS làm 50 57 = + = ( m) 10 10 10 - GVnhận xét chữa bảng 7 5m7dm = 5m+ m = ( + )m 10 10 Bài : - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm...
 • 37
 • 115
 • 0

giáo án tuần 3 lớp 4c

giáo án tuần 3 lớp 4c
... thuật: Tiết 2: thể dục: Tiết 3: Toán ( 12): Thứ ba ngày 31 tháng năm 2010 Giáo viên môn dạy Giáo viên môn dạy Luyện tập A Mục tiêu: - Củng cố cách đọc, viết số đến lớp triệu - Nhận biết đợc giá ... 2 63 850 0 03 200 000 50 000 000 - HS giỏi nêu giá trị chữ số - 5hs nêu số * Bài 2(T17)- Nêu yêu cầu? - HS làm vào a/ 7 63 342 b/ 706 34 2 - Phần c,d hs giỏi - 2hs lên bảng c/ 50 076 34 2 d/ 57 634 ... lớp học từ nhỏ -> lớn? - Các số đến lớp triệu có CS? - Nêu VD số có đến lớp triệu có CS? - Nêu VD số có đến lớp triệu có CS? - Nêu VD số có đến lớp triệu có CS? II.Bài 55 7, 8, chữ số 250 183...
 • 33
 • 164
 • 0

Giáo án Tuần 3 lớp 5

Giáo án Tuần 3 lớp 5
... (phần) Số thứ nhát là: 80: 16 x 7 = 35 Số thứ hai là: 80 – 35 = 45 b)Hiệu số phần là: 9- =5 (phần) Số thứ là: 55 : x = 99 Số thứ hai là: 99- 55 = 44 Đáp số: a ) 35 45; b)99 44 GV: Lê Văn Dũng Hoạt động ... Đáp án đúng: a )3 Ta có: Vì: 10 39 10 10 = 39 29 10 10 > d) 34 10 10 10 ;2 29 10 10 nên: 10 v 3 17 = 10 >2 Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số 10 34 10 10 Ta có: = ; = = Vậy =3 Bài3: Hướng ... chữa Đáp án đúng: = x3 + 13 5 = ; = x9 + = 49 - HS theo dõi - HS làm tập sgk - HS làm 1vào bảng vở, HS làm bảng lớp NX bổ sung - HS làm vở, đổi chữa - Nêu cách hỗn số thành phân số cách so sánh phân...
 • 20
 • 59
 • 0

giao an tuan 3 lop 2

giao an tuan 3 lop 2
... Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động dạy - Cho hs làm , chữa - em lên bảng chữa bài, nx Tóm tắt: Lớp 2A :38 học sinh Lớp 2B: 33 học sinh Lớp 2A 2B.học sinh? Hoạt động học *Bài 1:Tính 23 dm +34 dm = 31 dm +44dm ... +34 dm = 31 dm +44dm = 18dm 7dm = 25 dm -5dm = *Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 70 40 = 30 Đ 65 15 = 40 S 90 30 = 70 S 94 32 = 62 Đ 90 -50 20 = 20 Đ 77 = 60 S * Bài 3: - Lập đề toán - Tìm hiểu - ... 2+ 10 = + 10 =8 + * Bài 2: Thực phép tính/15 +2 +5 = 10 + = 15 +1 +7 = 7+ + = 4+6 +3 = 5+5+5= 2+ 8+8 = *Bài 3: Giải toán theo tóm tắt: - HS lập đề toán tìm hiểu - HSgiải vở, chữa Bài giải Nhà Lan...
 • 6
 • 566
 • 0

Giao an tuan 14 lop 3

Giao an tuan 14 lop 3
... Củng cố cách giải toán có lời văn Số nhà xây là: 36 : = ( nhà ) Số nhà phải xây tiếp là: 36 - = 32 ( nhà ) Đáp số : 32 nhà - HS nêu yêu cầu, quan sát hình vẽ Bài 4: SGK, TL miệng - GV nhận xét, ... GV giao tập nhà: Ôn nội dung thể dục học Đạo Đức tiết 14 Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 1) I.Mục tiêu: 1.HS hiểu: - Thế quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng gềng - Sự cần thiết phải quan ... HS trình bày lớp nhận xét - GV kết luận: 3. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến * Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ trớc ý kiến, quan niệm có liên quan đến việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng * Cách...
 • 25
 • 342
 • 0

giao an tuan 32- lop 3

giao an tuan 32- lop 3
... tắt: 35 l : can 10 l : can ? - Muốn biết 10 l mật ong đựng vào can ta cần biết ? + can đựng lít - can chứa 35 l mật ong can chứa ? l mật ong làm nh ? + 35 : = ( l ) - lít mật ong chứa can 10 ... - 36 5 ngày (36 6 ngày) - 12 tháng - Không (tháng 32 + Những tháng có 31 ngày, 30 , 28, - Tháng có 28, 29 ngày 29 ? Tháng 4, 6, 9,11 có 30 ngày - Đại diện nhóm trình bày kết - GV giảng: Thời gian ... biểu - 2HS đọc đoạn - 4HS thi đọc đoạn - Tranh 1: Bác thợ săn xách nỏ vào rừng Tranh 2: Bác thợ săn thấy vợn ngồi ôm Tranh 3: Vợn mẹ chết thảm thơng Tranh 4: Bác thợ săn hối hận, bẻ gẫy nỏ, bỏ...
 • 35
 • 457
 • 0

giáo án tuần 1 Lớp 3

giáo án tuần 1 Lớp 3
... Ngy 15 /5 /19 41 ti Bc Pú Cao Bng Cú thnh viờn i trng Nụng Vn Dn (Bớ danh Kin ng),Nụng Vn Thn (Cao Sn),Lớ Tnh (Thanh Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 ... xột khen ngi K CHUYN 1GV nờu nhim v HS quan sỏt 3tranh minh ho 3on k li cõu chuyn 2HDHS k tng on theo tranh a HS quan sỏt tranh b Gi 3HS tip sc ni quan sỏt tranh v k li 3on ca cõu chuyn -Gv ... Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 i N Thỏng Tỏm 2 /19 56TNTP 30 /1/ 1975i TNTPHCM HS trỡnh by Nhúm khỏc ý kin Nm Hc 2008-2009 Nguyn Th Ban Mai Trng...
 • 15
 • 314
 • 0

Xem thêm