Cuộc nội chiến ở pháp

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp
... 22.11): hướng chính, đội Việt Nam vượt Sông Đà tiến công hệ thống phòng ngự Pháp cao nguyên Mộc Châu (19.1 1) truy kích địch đến Nà Sản Trên hướng vu hồi chiến dịch từ nam Lai Châu xuống, đội Việt Nam...
 • 17
 • 183
 • 0

Tiết 35-Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược

Tiết 35-Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược
... thªm viƯn binh cho §«ng D­ ¬ng + Ra søc t¨ng c­êng ngơy qu©n TĂNG VIỆN BINH: 12 TIỂU ĐỒN QN PHÁP Ở TOÀN ĐƠNG DƯƠNG: Sài Gòn 84 Bµi 27: Cc kh¸ng chiÕn toµn qc chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­ỵc kÕt ... ta: + Phương hướng chiến lược: “Mở những c̣c tiến cơng vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đới ́u, ḅc chúng phải bị đợng phân tán lực lượng đới phó với ... 1953-1954 - Chđ tr­¬ng cđa ta: Mở những c̣c tiến cơng vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đới ́u, ḅc chúng phải bị đợng phân tán lực lượng đới phó với...
 • 38
 • 153
 • 0

Quân và dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

Quân và dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)
... về quân và dân Nghĩa Lộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 1954) Từ đó, góp phần bù lấp khoảng trống lịch sử đấu tranh yêu nước của quân và dân các dân ... hợp với phương pháp điền dã để khôi phục lại một cách chính xác, chân thực về Quân và dân Nghĩa Lộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 1954) Những đóng ... nghiên cứu đề cập đến lịch sử địa phương Nghĩa Lộ cũng quân - dân Nghĩa Lộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 1954) Trong đó, không ít công trình đã phác...
 • 67
 • 106
 • 0

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... cứu Để tìm hiểu thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), sử dụng nhiều phương ... chiến tranh văn xuôi đại Việt Nam, ảnh hưởng, tác động từ môi trường sinh thái, lịch sử văn hóa… chi phối đến phản ánh thực chiến tranh tác phẩm - Luận án thông qua ba tác phẩm cụ thể Dấu chân...
 • 163
 • 99
 • 0

Luận văn hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Luận văn hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ANH VŨ HIỆN THỰC CHIÉN TRANH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA BA TÁC PHẨM TIÊU BIỂU DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH (NGUYỄN MINH CHÂU), ĐẤT TRẮNG ... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... tr 93] 1.1.2 Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) nhà văn lớn văn học Việt Nam đại nửa sau kỷ XX Trong ba mươi năm cầm bút, Nguyễn Minh Châu để lại cho đời 13 tập văn xuôi tập tiểu luận phê bình Có thể...
 • 145
 • 64
 • 0

Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai vào 3 tháng cuối năm 201

Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai vào 3 tháng cuối năm 201
... đề tài Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai vào tháng cuối năm 2011 ” với ... Albumin) tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai Đánh giá được vai trò của công tác KT CLXN tại khoa Hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Đảm bảo chất lượng xét nghiệm ... tháng cuối năm 2011 của khoa xét nghiệm Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai 2.2 Hóa chất và thiết bi Hóa chất: huyết kiểm tra mức của hãng Bio-Rad Máy xét nghiệm hóa sinh AU 2700 khoa...
 • 70
 • 308
 • 0

quy trình xuất nhập khẩu ủy thác tại công ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội - Báo cáo thực tập Đại Học Ngoại Thương

quy trình xuất nhập khẩu ủy thác tại công ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội - Báo cáo thực tập Đại Học Ngoại Thương
... chuyển tổng công ty XNK tạp phẩm thành doanh nghiệp mang tên : Công ty XNK tạp phẩm - Năm 2006: Theo định số 2537/QD-BTM ngày 18/10/2005 số 0206/QĐ-BTM ngày 13/2/2006 Thương mại công ty chuyển ... tế, công ty nhiều lần tách phận hình thành nên công ty khác - Năm 1964: Tách thành lập Aetexport - Năm 1971: Tách thành lập Barotex - Năm 1972: Giao sở sản xuất công ty cho Thương mại quản lý - ... công ty , tìm hiểu cấu tổ chức công ty , cấu nhân phòng, chức lĩnh vực hoạt động công ty - 11/ 7-1 5/7: Lựa chọn đề tài kiến tập thu thập tài liệu cần thiết - 18/ 7-2 2/7: giới thiệu hướng dẫn công...
 • 24
 • 243
 • 0

Đãi ngộ nhân lực ở Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội – Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Đãi ngộ nhân lực ở Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội – Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
... chế biến sản phẩm thịt Hà Nội- Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam -Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội - Tên ... trạng đãi ngộ nhân lực nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Chương 4: Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện đãi ngộ nhân lực nhà máy ... về đãi ngộ nhân lực cho NLĐ tại các phòng sản xuất ở Nhà máy; Tìm hiểu thực trạng ĐNNL ở Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam...
 • 109
 • 195
 • 0

Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh tại khoa hóa sinh bệnh viện bạch mai vào 3 tháng cuối năm 2011

Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh tại khoa hóa sinh bệnh viện bạch mai vào 3 tháng cuối năm 2011
... đề tài Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai vào tháng cuối năm 2011 với ... 2.5 2.2 5.8 0 .3 Tháng 11 n x SD 23 16.55 0 .3 23 16.47 0 .34 23 499 .3 12 .3 23 2.45 0. 03 23 1.01 0.01 23 0.85 0.05 23 161 23 86 .3 23 601 23 26.9 2 .3 2 .3 5.8 0 .3 Tháng 12 n x 23 23 23 23 SD 16.57 ... Albumin) tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai Đánh giá được vai trò của công tác KT CLXN tại khoa Hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Đảm bảo chất lượng xét nghiệm...
 • 70
 • 384
 • 4

tieu luan trung cap; những hạn chế và những biện pháp khắc phục để công tác đào tạo nghề cơ khí tại trường trung cấp nghề dân tộc nội trú an giang

tieu luan trung cap; những hạn chế và những biện pháp khắc phục để công tác đào tạo nghề cơ khí tại trường trung cấp nghề dân tộc nội trú an giang
... này để nêu những hạn chế và những biện pháp khắc phục để công tác đào tạo nghề khí tại trường trung cấp nghề Dân Tộc Nội Trú An Giang ngày càng có chất lượng hơn, góp ... nghi - Lãnh đạo địa phương cần quan tâm, chỉ đạo kịp thời đến công tác đào tạo nghề tại trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An giang - Tạo điều kiện thuận lợi cho các ... và Xã hội tỉnh An Giang -25- MỤC LỤC - - A Mở đầu B Nội dung Chương 1: Quan niệm về đào tạo nghề khí và chủ trương đào tạo nghề khí ở trường dân tộc nội trú...
 • 27
 • 32
 • 0

Luận văn nội dung, phương pháp giải các bài toán về hình học ở lớp 4

Luận văn nội dung, phương pháp giải các bài toán về hình học ở lớp 4
... trúc nội dung, nội dung chương trình môn Toán ở tiểu học và nội dung, phương pháp dạy học giải các bài toán về hình học ở lớp + Tìm hiểu phương pháp dạy học toán ở tiểu ... số bài toán điển hình khác - Bài toán trồng - Các bài toán bản về chuyển động đều III Nội dung dạy học giải toán về hình học lớp Các bài toán có nội dung hình học ... sinh các yếu tố hình học và rèn kỹ giải các bài toán hình học thế nào? Với lý đã vài nghiên cứu vấn đề: “ Nội dung, phương pháp giải các bài toán về hình học ở lớp...
 • 95
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cuộc gọi khẩn cấpvề nhà làm bài tập sgk học bài chuẩn bị phần nhóm nguyên tốcâu 1 vì sao ta chọn tây nguyên làm chiến dịch mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975câu 2 hãy nối sự kiện ở cột 1 với sự kiện cột 2 để hoàn thành những sự kiện chính của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975đi sâu vào vấn đề để xử lí cuộc gọitổng sản phẩm quốc nộinghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất trong cây có múi đến sự phát triển tế bào ung thư thực nghiệmgiới thiệu các sản phẩm nước trái nhàu ở việt nam của công ty hương thanhgross domestic product tổng sản phẩm quốc nộiphần thứ ba kết quả thực hiện các nội dung dự ánphần ii kết quả thực hiện các nội dung và kinh phí của dự ánmục tiêu và các nội dung thực hiện trong phạm vi dự áncần dán mới trộn 2 thành phần trên với nhau các nhóm amin sẽ pứ với các nhóm epoxi tạo ra polime mạng không gian bền chắc gắn kết 2 vật cần dán lạicuộc cải cách giáo dục lần thứ hai 1956phân định nội dung của phát triển phối thức sản phẩm đá nội thất xuất khẩu sang thị trường eu của doanh nghiệp kinh doanhMẫu đề cương chuyên đề khóa luận đại học tây nguyên, báo cáo chuyên đề khóa luận đại học tây nguyênNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmĐề Án Nâng Cao Chất Lượng Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe BuýtXây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, huyện Hương Trà đến năm 2020Cho tam giác ABC cân tại aBáo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Ban Quản Lý Hành Chính – Bộ Tham Mưu – Quân Khu 7Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sảnNGHIÊN cứu THIẾT kế máy BAY sử DỤNG HIỆU ỨNG mặt đấtHơn 2 nghìn icon đẹp đủ các loại cho mọi thể loạiGiáo dục môi trườngQuy trình sản xuất trà atiso mật ongThiết kế thiết bị sấy đường kiểu thùng quay năng suất nhập liệu 4000 kghĐề thi tiếng nhật JTEST AD 106Chuyên Đề Chế Độ Công Vụ Và Quản Lý Cán Bộ, Công ChứcLV thạc sĩ khoa học giáo dục: THIẾT KẾ CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBước đầu nghiên cứu sự sinh trưởng của loài diệp hạ Châu(PHYLLANTHUS AMARUS l ) trồng trong điều kiện ánh sáng khác nhau tại phường xuân hoà, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúcĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước mặt tại LÀNG NGHỀ CHĂN NUÔI lợn xã NGỌC lũ, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà NAM 6 THÁNG đầu năm 2016Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học nội dung vectơ ở lớp 10 trung học phổ thôngNghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở phường thanh bình thành phố hải dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập