De kiem tra 1 tiet l8 HKI

Đề kiểm tra 1 tiết 10C HKII

Đề kiểm tra 1 tiết 10C HKII
... 82,07 triệu ngời dân số Nam 40,33 triệu ngời Vậy tỉ lệ Nam tổng số dân bao nhiêu? A 47 ,13 % B 48,25% C 49 ,14 % D 49,32% Câu Theo thống kê năm 2005 tỉ lệ dân số thành thị giới bao nhiêu? A 48% B ... Đề Ra I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Chọn ý câu sau: Câu Dân số giới năm 2005 6477 triệu ngời, ... lơng thực ( % ) (triệu tấn) Lúa mỳ Lúa gạo Ngô Loại khác Trung Quốc 407,6 25 48 25 Hoa Kì 356,5 17 74 236,5 30 56 ấn Độ b) Qua biểu đồ vẽ cho nhận xét Bài Làm I Trắc nghiệm Câu ý II Tự luận ...
 • 2
 • 183
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết LS7 HKI

Đề kiểm tra 1 tiết LS7 HKI
... tên:………………………… Lớp :7A… Điểm Thứ ………ngày………tháng 10 năm 2008 Kiểm tra tiết ( Đề II ) Môn Lòch sử Lời phê cô giáo Chữ kí PHHS I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3đ) Câu 1: Khoanh tròn chữ in hoa đầu câu trước ... Nguyệt giai đoạn II kháng chiến chống Tống ( 10 75 – 10 77 ) ( 3đ) Câu 3: Tại thời PK Trung Quốc triều đại nhà Đường triều đại thònh vượng châu Á? (1 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... phù hợp: I 1- IX-XV 2- Trước kỉ XIII 3- XVI-XIX 4-XV- XVII II a Lạn Xạng thònh vượng b người Lào Thơng c Căm phu chia thời kì ng co d.Vương triều Mô Gôn e Vương triều Gup ta Nối : 1 ……… 2……………...
 • 4
 • 211
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết giữa HKII

Đề kiểm tra 1 tiết giữa HKII
... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/Kinh doanh gì?Thuế gì? (1 iểm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 288
 • 0

Đề Kiểm tra 1 tiết VL8 - HKI

Đề Kiểm tra 1 tiết VL8 - HKI
... (30%) điểm 7câu 2đ câu 1 câu 0,5đ Tổng câu 1, 5đ câu 1 câu 0,5 đ câu (30%) 3điểm 5,5 đ 3đ câu 1 câu(40%) điểm 2đ 14 câu (10 0%) 10 điểm ĐIỂM Trường THCS Lê Thị Hồng KIỂM TRA TIẾT Gấm Mơn: VẬT LÝ ... Vtb = = t 81 D D B 10 A 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ MA TRẬN Nội dung Cấp độ nhận thức Nhận biết Thơng hiểu Tổng Vận dụng 11 A 12 D Chuyển động câu câu 1, 5đ Lực-Qn tính 2câu câu 1 Áp suất 1câu câu ... Tự luận: (4đ) Câu1 : Giải thích 1 Câu 2: P= h.d 0,5đ P = 36 .10 3000 = 378000 (Pa) 0,5đ Câu 3: S 360 = = 36( s ) 2V1 2.5 S 360 = = 45( s ) t1 = 2V2 2.4 a) t1 = t = t1 + t2 = 81 (s) S 360 = 4,4(...
 • 7
 • 195
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết VL8 - HKII

Đề kiểm tra 1 tiết VL8 - HKII
... HỌ VÀ TÊN: LỚP: Ngày kiểm tra: KIỂM TRA TIẾT MÔN VẬT LÝ Thời gian : 45 phút Đề I I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Trong vật sau đây, vật không ... gọi (3) Câu 10 : Các chất cấu tạo từ (1) Chúng chuyển động (2) Nhiệt độ vật .(3) chuyển động nguyên tử, phân tử nhanh Câu 11 : Nhiệt vật thay đổi cách . (1) Có ba hình thức truyền nhiệt .(2) ... chất rắn II- Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống Câu : Ta nói vật có vật có (1) Cơ vật phụ thuộc (2) gọi hấp dẫn Cơ vật phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi vật gọi (3) Câu 10 : Các chất...
 • 5
 • 238
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết VL&-HKI

Đề kiểm tra 1 tiết VL&-HKI
... 1, 2 Câu 4,5 câu thẳng ánh sáng 1 1 2đ Định luật phản xạ ánh sáng Câu Câu Gương phăng, gương cầu lồi, gương cầu lõm câu 8 ,11 ,13 ,14 2đ 0,5 đ Câu 15 c 0,5 đ câu 7,9 ,10 ,12 2đ câu 1 câu 15 a,b ;16 ... 2đ 2đ 11 câu 6đ Tổng câu 3.5 điểm(35%) câu 3.5 điểm (35%) câu điểm (30%) 18 câu (10 0%) 10 điểm ĐIỂM Trường THCS Lê Thị Hồng KIỂM TRA TIẾT Gấm Mơn: VẬT LÝ Họ Thời gian 45 phút Tên: Đề 2: ... ( điểm ) câu 0,5 điểm C A D A D D C B C 10 B 11 A 12 C Phần II (1 iểm) câu 0,5 điểm Câu 13 : khơng hứng Câu 14 : từ vật đến gương Phần III (3 điểm) Câu 15 : d) vẽ : điểm e) nêu A’B’ = 2cm : 0,5...
 • 6
 • 185
 • 0

DE kiem tra 1 tiet anh HKI

DE kiem tra 1 tiet anh HKI
... in 19 17 A founded B had founded C was founded D had been founded 34 Our Uncle Ho _to many countries before the August Revolution which took place in 19 45 A travelled B has travelled C travels ... master C manager D student 10 .1 _a bike to school everyday A go B sail C ride D steer 11 Big C supermarket is always _with shoppers A crowding B crowd C crowded D to crowd 12 If two people speak ... friends and relations around the world 41 What period saw more changes in technology than in previous two hundred years? A 18 00 -18 50 B 18 50 -19 00 C 19 00 -19 50 D 19 50-2000 42 The word "infections" in...
 • 79
 • 312
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD HKI (Lop 6 - 12)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD HKI (Lop 6 - 12)
... thy cụ - Gi ỳng li - Lm trũn ch hiu - Dng cm nhn li - Gi ch tớn - C x ng hong - Núi nng lch s - Núi nng lch s - Bo v danh d Khụng t trng : - Sai hn - Khụng trung thc, di trỏ - Sng buụng th - Sng ... trỡ im Hc - i hc chuyờn cn - Chm ch lm bi - Cú k hoch hc - Bi khú khụng nn - T giỏc hc - Khụng chi la c - t kt qu cao Lao ng - Chm ch lm vic nh - Khụng b d cụng vic - Khụng ngi khú - Mit mi vi ... hin: - Cụng nhn, ng h vic ỳng - u tranh chng vic lm sai trỏi í ngha: - ng x - Lm p mi quan h XH -> XH phỏt trin Cỏch rốn luyn im - Lm theo iu ỳng - Phờ phỏn vic lm sai trỏi, khụng vi phm PL 1. PL...
 • 12
 • 3,231
 • 42

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 11NC HKII

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 11NC HKII
... = 4/3 Tính chiều sâu bể nước A 12 0cm B 11 5cm C 11 0cm D 10 5cm Câu 26: Chọn câu trả lời ĐÚNG n1 v1 n1 v n v1 v = = = A n= B n 21 = C n 21 = D n 21 = n2 v n v1 n1 v c Câu 27: Một tia sáng truyền ... A r = 450 D = 15 0 B r = 500 D = 10 0 C r = 400 D = 200 D r = 300 D = 300 Câu 15 :Chiếu tia sáng từ thủy tinh vào nước góc tới i Chiết suất thủy tinh n1 = 1, 5 chiết suất nước n2 = 1, 33 Muốn có ... D Câu 18 : Trong cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây: A Luôn tăng B Luôn giảm C Luân phiên tăng, giảm D Luôn không đổi Câu 19 : Tia...
 • 3
 • 213
 • 0

Gián án Đề kiểm tra 1 tiết 12CB HKII

Gián án Đề kiểm tra 1 tiết 12CB HKII
... truyền ánh sáng đơn sắc môi trường khác C Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nước tốc độ ánh sáng tăng lên D Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc khác môi trường [] Thực giao thoa ánh sáng ... từ hai đến 1, 4m Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng λ = 0,5μm Khoảng cách vân sáng vân tối gần A 0,7mm B 1, 4mm C 1mm D 2,8mm [] Người ta chiếu sáng hai khe Young cách 0,1mm ánh sáng đơn sắc ... [] Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,4μm khoảng vân đo i1 Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 khoảng vân đo tăng 1, 5 lần Tìm λ2 A 0,60μm B 0,72μm...
 • 3
 • 196
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết/sinh6/HKII( có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết/sinh6/HKII( có đáp án)
... Thật sự, mạch dẫn thức Lá * Cơ quan sinh sản: Túi bào tử Vòng Hạt bào tử Câu 3: (3điểm) - Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là: -Hoa màu sắc sặc sở - hơng thơm, mật - Hạt phấn to gai ... + Sinh sản bào tử 0,5 điểm + thân 0,5 điểm - Khác: Rêu Dơng xỉ điểm - Rễ thật 0,5 điểm - Rễ gi - mạch dẫn 0,5 điểm - Không mạch dẫn - Quá trình thụ tinh sau 0,5 điểm ... bọ là: -Hoa màu sắc sặc sở - hơng thơm, mật - Hạt phấn to gai - Đầu nhụy chất dính Nuôi ong vờn ăn lợi là: - Ong thụ phấn cho hoa, kết tráI nhiều - Thu đợc nhiêu mật ong 0,5 điểm...
 • 2
 • 241
 • 0

de kiem tra 1 tiet.10 hkii

de kiem tra 1 tiet.10 hkii
... stands for central unit A processed B process C processing D procession phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Tieng anh 10 .ki Đề số : 0203 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... school C Despite it rained heavily, we still went to D Because it rained heavily, we still went to school school Chọn đáp án A, B, C, D để hoàn thành câu Câu 44 : She said to me : " Go straight ... watched Câu 28 : Chọn đáp án A, B, C, D để hoàn thành câu the extremely bad weather, my friends decided to cancel the camping trip A Because of B Although C Because D In spite of Câu 29 : Chọn số...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 2/HKI-2011 MÔN: TIẾNG ANH 12CB - MÃ ĐỀ: 231 pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 2/HKI-2011 MÔN: TIẾNG ANH 12CB - MÃ ĐỀ: 231 pptx
... certificates from a-few-month to 2-year courses According to Vietnam's Ministry of Education and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11 % of the total number ... universities These non-public universities are currently training 11 9,464 students, or 11 .7% of the total number of students The government is planning to increase the number of non-public universities ... buidings _ THE END _ - Trang 3/3 - đề 0 01 ...
 • 3
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 1 tiet giua hkii hoa hoc 9đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8 hkiđề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8 hkiiđề kiểm tra 1 tiết sinh học 7 hkiđề kiểm tra 1 tiết sử 6 hkiiđề kiểm tra 1 tiết địa lí 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết sinh học 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 8 hkiiđề kiểm tra 1 tiết công nghệ 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hkiđề kiểm tra 1 tiết toán lớp 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết tiếng việt lớp 7 hkiiđề kiểm tra 1 tiết sử 8 hkiđề kiểm tra 1 tiết ngữ văn 6 hkiiSoạn bài Khóc Dương KhuêĐề toán THPT Chu Văn An Hà NộiMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thắng Nâynguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Thật là haysách di truyền y học y phạm ngọc thạchThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát sinh nhật hồngLời bài hát Tay thơm tay ngoanLời bài hát chiếc đèn ông saoLời bài hát Cùng bước đềuĐể viết một đoạn văn tiếng anh hiệu quảLời bài hát Đội kèn tí honLời bài hát Em đi trong tươi xanhLời bài hát Trường Mẫu giáo yêu thươngdự phòng và tham vấn di truyềnLời bài hát Cháu vẽ ông mặt trời
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập