Tài liệu ôn tập học kỳ 1 lớp 9 môn toán 2016 thăng long thăng tiến

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ II LỚP 9 MÔN VĂN

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ II LỚP 9 MÔN VĂN
... Sống đá không chê đá gập ghềnh Sống thung không chê thung nhèo đói Sống sông suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN – HKII 47 LUYỆN THI BIÊN HOÀ 093 599 194 9 www.luyenthibienhoa.com ... Tiếng sáo thiên thai ) - Bác ơi, tim Bác mênh mông ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN – HKII 35 LUYỆN THI BIÊN HOÀ 093 599 194 9 www.luyenthibienhoa.com Ôm non sông kiếp người ( Tố Hữu – Theo chân Bác) - Cô ... chứa hàm ý gì? Thầy giáo vào lớp lúc học sinh xin phép vào; thầy giáo nói với học sinh đó: Bây rồi? ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN – HKII 37 LUYỆN THI BIÊN HOÀ 093 599 194 9 www.luyenthibienhoa.com b/Hãy...
 • 53
 • 257
 • 0

Tài liệu ôn tập học kỳ 1 lớp 11(2010-2011)

Tài liệu ôn tập học kỳ 1 lớp 11(2010-2011)
... nguyên dương n, ta có: a) 1. 2 + 2.5 + 3.8 + … + n(3n – 1) = n2(n + 1) b) 1. 4 + 2.7 + 3 .10 + … + n(3n + 1) = n(n + 1) 2 n(3n +1) n(n +1) (n + 2) + 1) = c) + + + … + (3n – 1) = d) 1. 2 + 2.3 + 3.4 + … + ... sau, với: a) un = 2n3 – 5n +1 c) un = 3n – n b) un = 3n − 2n +1 n +1 d) u n = c) (11 n +1 + 12 2n – 1) 13 3 n2 + n + 2n + Bài Cho cấp số cộng (un) có u1 = u2 = a) Tìm công sai cấp số cộng cho b) ... tổng S = |u1| + |u2| + |u3| + ….+|u15| Chúc em học tốt design by TPNAM@.NCP.senior high school Ôn tập HKI – Toán 11 Trường THPT BC NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Bài 10 .Cho dãy số (un) xác định u1 = un + =...
 • 5
 • 197
 • 0

Bài hướng dẫn HS ôn tập học kỳ 1 lớp 9 môn địa

Bài hướng dẫn HS ôn tập học kỳ 1 lớp 9 môn địa
... du Địa hướng núi: TB-ĐN đồng châu thổ hình - Đông bắc núi cao trung sông Hồng bình hướng núi vòng cung - Địa hình đồi trung du - Nhiệt đới gió mùa ẩm , Khí hậucó mùa đông lạnh - Tây bắc mùa đông ... quan trọng , mục tiêu 2 010 đạt độ che phủ toàn vùng lên 65% +Công nghiệp: + Công nghiệp: Là + Công nghiệp: + Công nghiệp: Tỉ trọng Thuỷ điện Hoà Bình, Thác ngành hình thành Công nghiệp phát triển ... Uông Bí triển mạnh thời kỳ + Công nghiệp quan trọng: cao, Cơ cấu công nghiệp hình Các ngành CN khác: Khai đổi - Công nghiệp khai khoáng bước đầu hình phát thác than,Luyện kim đen, -Tỉ trọng công...
 • 6
 • 265
 • 2

Tài liệu Ôn tập học kỳ 1 hình học không gian pptx

Tài liệu Ôn tập học kỳ 1 hình học không gian pptx
... c2 ) ĐS : R  Suốt ngày học bôn ba lận đận Mà không kiếm đứa tri kỷ hồng nhan Dù cho nắm giang san Lòng thấy xót xa ân hận Chúc bạn học tâp tốt đạt đƣợc nhiều ƣớc mơ,nhất kỳ thi tới ... tròn đáy hình nón cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón góc 600 Tính diện tích tam giác SBC a2 (  1) a2 & Stp  ĐS : a) Sxq  2 a3 b) V  12 a2 c) S  Bài 15 : Một hình trụ ... diện qua trục hình vuông a) Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình trụ b) Tính thể tích khối trụ 2 ĐS : a) S  4R & Stp  5R b) V =17 5  (cm3) c) S = 56 (cm2) Bài 16 : Một hình trụ có...
 • 5
 • 144
 • 0

tài liệu ôn thi học kỳ 2 lớp 11 môn vật lí

tài liệu ôn thi học kỳ 2 lớp 11 môn vật lí
... THPT NGUYỄN HỮU HUÂN ÔN THI VẬT LÝ 11 Bài 27 Vật sáng đặt song song cách 100cm Một thấu kính hội tụ đặt khoảng vật có trục vuông góc với Ảnh vật rõ nét Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính, biết ... TK 22 ,5cm, nửa vật; ảnh bị tối Bài 12 Một thấu kính hội tụ có f = 30cm Vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính cho ảnh lớn gấp lần vật Xác định vị trí vật, ảnh vẽ hình Đáp số: Bài 13 Một vật ... khỏang vật cho trục qua B vuông góc với ảnh, di chuyển thấu kính khỏang vật người ta thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét A 1B1 A2B2 Biết hai vị trí thấu kinh cách 24 cm ảnh lớn gấp 2, 25 lần...
 • 10
 • 90
 • 0

tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý

tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý
... t1 = 23 C , c1 = 90 0 J/kg.K , c2 = 4200 J/kg.K (2) từ (1) (2) ta có 90 0(t2 - - 23) = 4200(t2 - t2 + 9) 90 0(t2 - 32) = 4200 .9 ==> t2 - 32 = 42 suy t2 = 74 C t = 74 - = 650C Khi có cân nhiệt lần ... m.c.∆t = 0,06.4200.75 = 1 890 0 J NhiƯt lỵng nµy lµm tan mét lỵng níc ®¸ lµ: m = m Q 1 890 0 = = 0,05625kg = 56,25 g λ 3,36.10 56,25 ThĨ tÝch phÇn ®¸ tan lµ: V1 = D = 0 ,9 = 62,5cm d ThĨ tÝch cđa ... Mét thi t bÞ b»ng thÐp ®ỵc ®èt nãng tíi t2 = 800C råi nhóng ngËp níc, sau ®ã møc níc b×nh d©ng lªn cao thªm h = 3cm T×m khèi lỵng cđa níc lóc ®Çu b×nh biÕt r»ng tr¹ng th¸i c©n b»ng nhiƯt ®ỵc thi t...
 • 9
 • 397
 • 10

Đề cương ôn tập học kỳ II lớp 12 môn Toán

Đề cương ôn tập học kỳ II lớp 12 môn Toán
... Hiếu x ∫ x − 3x + 2dx −1 38 ∫ x − dx 39 2x ∫ x + 3x + 2dx Trang Đề cương ôn thi học kỳ II năm học 2009 – 2010 PHẦN III : ỨNG DỤNG Bài tập 1: Hãy tính thể tích củ vật thể sinh hình (H) (H) xoay quanh ... d: Trường THPT Lê Thế Hiếu Trang Đề cương ôn thi học kỳ II năm học 2009 – 2010 Bài toán 4: Xét vị trí tương đối hai mặt phẳng – đk để hai mặt phẳng song song, vuông góc Bài 24: Xét vị trí tương ... vuông góc M’ M xuống (P) Trường THPT Lê Thế Hiếu Trang Đề cương ôn thi học kỳ II năm học 2009 – 2010 u u r u r + Khi ∆ đường thẳng qua M có VTCP = [ n1 , n2 ] ’ ’ b Viết phương trình đường vuông...
 • 8
 • 255
 • 1

Đề cương ôn tập Học kỳ II lớp 9 môn Ngữ văn

Đề cương ôn tập Học kỳ II lớp 9 môn Ngữ văn
... gợi cảm B/ PHÂN MƠN TIẾNG VIỆT I/ KHỞI NGỮ: 1/ Khởi ngữ gì? Khởi ngữ thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu 2/ Ví dụ: Giàu, tơi giàu II/ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP : thành ... Năm sáng tác 194 8 Thể thơ Thứ tự Tên thơ Tác giả Đồng chí Chính Hữu Huy Cận 195 8 chữ Đoàn thuyền đánh cá Con cò Chế Lan Viên 196 2 Tự Bếp lửa Bằng Việt 196 3 Bài thơ tiểu đội xe không kính Khúc ... vậy, tơi buồn III/ TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý: 1/ Nghĩa tường minh: phần thơng báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu 2/ Hàm ý: Là phần thơng báo khơng diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ IV/ LIÊN...
 • 3
 • 609
 • 3

tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 9 môn ngữ văn (năm học 2015 2016)

tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 9 môn ngữ văn (năm học 2015 2016)
... tả thành công diễn biến tâm trạng nhân vật thông qua hành vi, ngôn ngữ, dằn vặt nôi tâm + Ngôn ngữ truyện đặc sắc, đặc biệt ngôn ngữ nhân vặt ông Hai: ngôn ngữ mang nét chung người nông dân trước ... phẩm văn học 3.3.1.Đề tài: Một vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc đặt tác phẩm văn học, (Vấn đề xã hội có ý nghĩa lấy từ hai nguồn: tác phẩm văn học học chương trình câu chuyện nhỏ, văn văn học ngắn ... làm văn lớp kiểu văn thuyết minh triển khai nhằm mục đích củng cố, rèn luyện nâng cao nhận thức, kĩ viết văn thuyết minh cho học sinh hình thành chương trình tập làm văn lớp Đối với học sinh lớp...
 • 143
 • 954
 • 2

Đề cương ôn tập học kỳ i lớp 12 môn toán năm học 2012 2013 (THPT chuyên hà nội amsterdam)

Đề cương ôn tập học kỳ i lớp 12 môn toán năm học 2012  2013 (THPT chuyên hà nội  amsterdam)
... di cỏc cnh ca tam giỏc ABC Chng minh rng BIJ , CIJ l cỏc tam giỏc vuụng Xỏc nh tõm v tớnh theo a th tớch ca cu ngoi tip t din IJBC Xỏc nh tõm v tớnh theo a bỏn kớnh ca mt cu ngoi tip t din IABC ... l tõm ni tip ỏp s: r = a - tan j (1 + tan j ) d) Ta cú SO = R + r Bin i ta c tan j = -1 + S Bi a) Hc sinh t gii b) m < 1: vụ nghim m = 1: mt nghim m > 1: hai nghim 1ử ổ 2m m ổ1 c) iu kin cú ... gúc gia ng thng CB , v mt phng ( ACC , A, ) = 300 c) s: AI = a Page a2 Bi hc sinh t chng minh S Bi a) Hc sinh t gii b) s: m < : nghim phõn bit; m : vụ nghim; Ê m < : nghim nht c) Hc sinh t...
 • 8
 • 161
 • 0

Cấu trúc và đề cương ôn thi học1 lớp 9 môn Toán năm 2015

Cấu trúc và đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2015
... http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -9 Đã có đề thi học lớp năm học 2 015 -2 016 Dethikiemtra.com Xem Xem → : Đề thi học lớp Môn Toán – Ma trận đề thi có đáp án ... hình học tập Ôn tập chương Đại số 9; Ôn tập chương Đại số 9; Ôn tập chương hình học 9; Ôn tập chương hình học Xem thêm đề cương môn thi học lớp 9: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -9 ... II Cấu trúc đề thi học môn Toán lớp Thời lượng: 90 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể vẽ hình ; 10 điểm) • • • • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1, 5đ) Thông hiểu...
 • 2
 • 83
 • 0

Tài liệu ôn tập học kỳ môn tiếng anh lớp 8

Tài liệu ôn tập học kỳ môn tiếng anh lớp 8
... 78 John is interested _ swimming a at b in c on 79 She fell _ the deep water a into b on c at 80 We leave _ 28th May a in b on c at 81 _ I speak to Sandra, please? a Must b Ought c have 82 ... people d was taken d was cooking d where d play 87 Oliver is keen _ pottery a in b on c at 88 Jack is fond _ listening to pop music a of b at c on 89 David is famous _ his books a of b in c at ... a weather b food c sights 83 Ba _ a shower at o’clock last night a taken b was taking c took 84 When I came, she _ dinner yesterday a cooks b is cooking c cooked 85 Nam was sleeping _ Nga...
 • 7
 • 396
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi học kỳ 1 lớp 12 môn toánbai tap on thi học ki 1 lop 9 mon toantai lieu on thi hoc sinh gioi lop 9 mon vanđề thi học kỳ 1 lớp 9 môn toánde cuong on thi hoc ki 1 lop 9 mon toanon thi hoc ki 1 lop 9 mon toande thi giua hoc ky 1 lop 9 mon toantài liệu ôn tập học kì 1 toán 12ôn tập học kỳ 1 lớp 271 đề toán ôn tập học kỳ 1 lóp 4đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 4ôn tập học kỳ 1 lớp 3tai lieu on thi hoc ky ii lop 4ôn tập học kỳ 1 hóa 9ôn tập học kỳ 1 lý 9Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm nước mắm Nam Ngư của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Sách tiếng nga giáo khoa lop 9Sách tiếng nga giáo khoa lop 11Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Bài tập di truyền ngườiđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 3)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 (có đáp án)(phần 4)Outwitting the devilSKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8.Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Thủy, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngĐề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9Bài học từ những trẻ thơsong co va su truyen song coKĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN lũy THỪAQUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH BISCUITS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập