Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện hiệp hòa - tỉnh bắc giang

giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện hiệp hòa - tỉnh bắc giang
... tiễn thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá 1.1.1 Cơ sở lý luận thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá 1.1.1.1 Nông nghiệp phát triển nông nghiệp - Vị trí, vai trò nông nghiệp ... phát triển mạnh” Vậy thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá kích thích, tạo điều kiện để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ... pháp nghiên cứu - Chương II: Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá địa bàn huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang - Chương III: Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp...
 • 106
 • 378
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai
... tài: “ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững ñịa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích - ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp xác ... hình sử dụng ñất bền vững cho sản xuất nông nghiệp huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - ðề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất phục vụ yêu cầu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền ... triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững 2.2 ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng ñất 2.2.1.1 Bản chất hiệu ñược hiểu...
 • 106
 • 61
 • 0

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi trên địa bàn huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi trên địa bàn huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn
... trạng việc làm tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Chương 4: Một số phương hướng giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc ... trạng việc làm tạo việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc ... đề lý luận thực tiễn việc làm tạo việc làm lao động nông thôn - Đánh giá thực trạng việc làm giải việc làm cho người lao động nông thôn địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; làm rõ kết đạt được,...
 • 115
 • 141
 • 0

đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... đất nông nghiệp huyện - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện - Trên sở đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang theo ... Yên, tỉnh Bắc Giang" Mục đích nghiên cứu - Ðánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM VĂN SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG...
 • 110
 • 125
 • 0

Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
... Một số thực trạng giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn Thành phố Nội sản xuất rau an toàn truyền thống kết hợp với sản xuất rau an toàn nhà lưới, nhà kính, thuỷ canh, đồng ... Thuỳ Linh Một số thực trạng giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn Thành phố Nội ngoại thành tỉnh để phân phối cho 400-800 cửa hàng điểm bán lẻ rau an toàn nội thành + Phát triển công ... Linh Một số thực trạng giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn Thành phố Nội không nhiều đáp ứng nhu cầu đại phận người tiêu dùng làm hài lòng khách hàng II Một số giải pháp thúc đẩy sản...
 • 13
 • 467
 • 1

Giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
... cần thiết phải thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Chương II: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời gian ... điều kiện thực tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, sách phát triển công nghiệp nước, sách phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngành công nghiệp lựa chọn chủ yếu vùng thời kỳ ... NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ I Giới thiệu vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Quá trình hình thành phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Một nhân tố đột phá then chốt để đẩy...
 • 110
 • 482
 • 1

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015
... III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015 3.1 Quan điểm định hướng đầu phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An Phát triển nông nghiệp - nông ... nông nghiệp tỉnh nhà Đầu phát triển nông nghiệp Nghệ An chủ yếu tập trung vào đầu nông nghiệp túy gần 79%, lâm nghiệp 17,95% lại đầu phát triển thủy sản 3% 2.3 Kết hiệu đầu phát triển ... triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An 2.3.1 Kết đầu phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An Vốn đầu với tài sản cố định huy động thời gian qua Nghệ An không ngừng tăng lên, kết làm tăng lực sản xuất nông...
 • 9
 • 247
 • 1

Luận án phó tiến sỹ Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Luận án phó tiến sỹ Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa
... nhung Hnh Vt1ckinh t€ chung cang gia tang, thi kinh t€ HTX cang ma r(>ng, kinh t€ HTX khac v'e ban cha't vdi kinh t€ t~p th~ Kinh t€ ~p th~ (KTTT» 130 t'ri$t ti€m 'kinh t€ nong s\f dan, kinh t€ HTX ... tril kinh t€ nong h9 (KTNH) va kinh t€ HQp hie xa (KTHTX) n6ng nghi~p Di'eu doi hOi kinh t€ chinh trj phai lam r5 v'e m(it khoa hQc kinh t€: Nhl1ng vS:nde ly lu~n cua kinh t€ Nong h9 va kinh ... tri~n eua nfm kinh te Dong nghi~p san xuat hang h6a Trong qua trinh phat tri~n kinh te hang bOa,n'en Dong nghi~p the giOi phat tri~n theo hill duong: ho?e kinh te d~i don di'en TBCN ho?e kinh te Dong...
 • 28
 • 182
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất chanh mai sưu tại xã bình sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang

giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất chanh mai sưu tại xã bình sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang
... Chanh Mai Sưu địa bàn Bình Sơn, từ đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất Chanh Mai Sưu Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hiệu sản xuất ... giáp Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Phía Tây giáp Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phía Nam giáp Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phía Bắc giáp Tân Mộc, huyện Lục ... xuất Chanh Mai Sưu địa bàn Bình Sơn - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất Chanh Mai Sưu Bình Sơn, yếu tố thuận lợi, khó khăn sản xuất Chanh Mai Sưu - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao...
 • 40
 • 281
 • 0

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóahuyện bình tân, tỉnh vĩnh long

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện bình tân, tỉnh vĩnh long
... vụ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm thông tin Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vĩnh Long, Chi cục thủy sản Vĩnh Long, Huyện ủy Bình Tân, Phòng Nông nghiệp huyện ... việc đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hàng hóa; thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa Việt Nam vấn đề đặt ra; sở tác giả đưa giải pháp nhằm đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hàng hóa nước ta ... triển sản phẩm chủ lực tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015 Dự án “Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020” năm 2012 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long Dự án đánh giá...
 • 143
 • 86
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh

giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện yên phong  tỉnh bắc ninh
... chất lượng cán công chức cấp huyện Yên Phong 61 4.1.4 Đánh giá chất lượng cán công chức cấp huyện Yên Phong 67 4.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng công chức cấp huyện ... lượng cán công chức cấp nâng cao chất lượng cán công chức cấp - Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cán công chức cấp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Học viện ... huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CBCC cấp huyện Yên Phong 4.2.1 81 92 Tăng cường lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện cán bộ, công chức cấp Học viện...
 • 135
 • 84
 • 0

[Luận văn]thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất cây trồng hàng năm ở huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

[Luận văn]thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất cây trồng hàng năm ở huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... giá đắn thực trạng kết phát triển sản xuất hàng năm huyện Yên Dũng, từ đề đợc giải pháp chủ yếu để phát triển sản xuất hàng năm, góp phần thúc đẩy sản xuất ngành trồng trọt huyện phát triển bền ... trồng hàng năm công việc quan trọng, định đến phát triển sản xuất trồng hàng năm cá nhân ngời sản xuất b Sự phát triển mặt chất thể mặt chủ yếu sau: * Phát triển sản xuất trồng hàng năm tạo sản ... bàn huyện Yên Dũng - Về thời gian: + Nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất hàng năm từ năm 2000 đến năm 2004 + Đề định hớng giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất hàng năm đến năm 2010 Cơ sở...
 • 151
 • 278
 • 0

388 Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải quả trên địa bàn Huyện Lục Ngạn-Tỉnh Bắc Giang

388 Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải quả trên địa bàn Huyện Lục Ngạn-Tỉnh Bắc Giang
... ð góp ph n tr l i câu h i trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u gi i pháp thúc ñ y liên k t s n xu t, ch bi n tiêu th v i qu ñ a bàn huy n L c Ng n - t nh B c Giang s k t h p gi a lý ... tính ch t pháp lý th p M c tiêu liên k t Liên k t kinh t ñã phát tri n vô m nh m nhi u c p ñ khác v i nhi u lo i hình ña d ng, bao g m: Liên k t ngang, Liên k t d c, Liên k t nghiêng, Liên k t ... th c ti n v liên k t s n xu t, ch bi n tiêu th v i qu 28 2.2.1 Th c tr ng liên k t m t s qu c gia th gi i 28 2.2.2 Th c tr ng liên k t Vi t Nam 31 ð C ðI M ð A BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 38...
 • 157
 • 535
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóahoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá công nghiệp ttcn dịch vụthực trạng phát triển sản xuất nông nghiệpthực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc gianggiải pháp thực hiện qui hoạch sản xuất nông nghiệpmột số giải pháp góp phần phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh nam địnhphát triển mô hình cụm trang trại chăn nuôi thủy sản tập trung trên địa bàn huyện tân yên tỉnh bắc giangvai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình tại một số xã trên địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giangluận văn phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện tân yên tỉnh bắc giangnâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang trong giai đoạn hiện naymột số biện pháp góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất rat ở văn đứcgiải pháp thúc đẩy phát triển kinh tếgiải pháp phát triển sản xuất nông nghiệpgiải pháp thúc đẩy phát triển du lịchthúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụXác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)_unprotectedXây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAGiải bài toán về va chạm dọc của hai thanh đàn hồi và ứng dụng vào bài toán đóng cọcGiải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápGiải pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayĐường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp qua văn kiện Đảng 1945-1954Gốm men trắng văn in ở di tích Lam Kinh - Thanh Hoá_unprotectedNGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGHệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùngĐổi mới tổ chức và hoạt động Hội đồng dân tộc của Quốc HộiPhân tích biến đổi A10398G ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt NamNhững thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệNhững vấn đề cốt yếu của Ngữ âm học và Âm vị họcNhững vấn đề về phương pháp trong trào lưu đổi mới giáo dục ngoại ngữ của thể kỷ XXINonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using tOn some controversially discussed Raman and IR bands of beryl Objective and Subjective Factors Influence on Demand of Drainage by Pumpingin Red River DeltaPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamPhát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biếnXây dựng phần mở rộng kiểm chứng thuộc tính logic thời gian tuyến tính cho Java PathfinderStudy on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hung Yên City Area
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập