PHÂN lớp các mẫu với ỨNG DỤNG của MẠNG NƠRON NHÂN tạo (2012)

Phân lớp các mẫu với ứng dụng của mạng nơron nhân tạo

Phân lớp các mẫu với ứng dụng của mạng nơron nhân tạo
... mẫu với ứng dụng mạng Nơron nhân tạo 2.1 Mạng Nơron nhân tạo Mạng nơron nhân tạo mô hình tính toán xây dựng dựa mô não người Để tìm hiểu mạng nơron nhân tạo trước hết ta điểm qua vài nét mạng nơron ... thạc sĩ chọn đề tài: Phân lớp mẫu với ứng dụng mạng nơron nhân tạo nhằm tìm hiểu thêm mạng nơron nhân tạo với việc phân lớp số Từ rút kết luận cần thiết cho việc xây dựng ứng dụng cụ thể sau Em ... truyền vào mạng Lớp thường không coi lớp với nơron điển hình mạng + Mạng lớp: mạng có cấu trúc đơn giản Mạng nơron gồm lớp xử lý tín hiệu đưa kết ra, lớp ẩn + Mạng nhiều lớp: lớp vào, lớp lớp ẩn...
 • 67
 • 207
 • 2

PHÂN lớp các mẫu với ỨNG DỤNG của MẠNG nổn NHÂN tạo

PHÂN lớp các mẫu với ỨNG DỤNG của MẠNG nổn NHÂN tạo
... thạc sĩ chọn đề tài: Phân lớp mẫu với ứng dụng mạng nơron nhân tạo nhằm tìm hiểu thêm mạng nơron nhân tạo với việc phân lớp số Từ rút kết luận cần thiết cho việc xây dựng ứng dụng cụ thể sau Em ... Bài toán phân lớp 1.1 Khái niệm phân lớp 1.1.1 Khái niệm phân lớp Phân lớp liệu kĩ thuật dựa tập huấn luyện giá trị hay nhãn lớp thuộc tính phân lớp sử dụng việc phân lớp liệu Phân lớp tiên đoán ... đoán loại lớp nhãn 1.1.2 Bài toán phân lớp • Mục đích: để dự đoán nhãn phân lớp cho liệu /mẫu • Đầu vào: tập mẫu liệu huấn luyện, với nhãn phân lớp cho mẫu liệu • Đầu ra: mô hình (bộ phân lớp) dựa...
 • 10
 • 64
 • 0

KHÁI QUÁT CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHÁI QUÁT CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
... 2:KHÁI QUÁT CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠONG Cũng giống ngành khoa học khác Trí tuệ nhân tạo chia thành ngành con.Trong trinh tiếp cận vấn đề cần giải bản ,các ngành thuộc Trí tuệ nhân ... trình:Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo. Biên soạn:PGS.TS Nguyễn Quang Hoan [2] Giáo trình :Trí Tuệ Nhân Tạo Đinh Mạnh Tường.Nhà xuất Bản Giáo Dục Hà Nội 2002 [3] Giáo trình :Trí Tuệ Nhân Tạo Nguyễn Hoàn ... .1 1.1 Lịch sử hình thành phát triển trí tuệ nhân tạo 1.2 Định nghĩa trí tệu nhân tạo 1.3 Các thành phần trí tệu nhân tạo 1.3.1 Các phương pháp biểu diễn tri thức ...
 • 25
 • 1,183
 • 5

Nghiên cứu triển khai các dịch vụ ứng dụng của mạng di động thế hệ mới tại việt nam

Nghiên cứu triển khai các dịch vụ ứng dụng của mạng di động thế hệ mới tại việt nam
... dịch vụ thành hai loại chính: Dịch vụ sở dịch vụ đa phương tiện 2.1.2 .Các dịch vụ sở Các dịch vụ sở gồm: Các dịch vụ xa , Các dịch vụ mang ,Các dịch vụ bổ sung (Supplementary) 2.1.3 Dịch vụ đa ... cao Nghiên cứu triển khai dịch vụ ứng dụng mạng di động hệ Việt Nam vấn đề liên quan, giúp cho việc triển khai 4G tương lai mang lại hiệu cao dịch vụ có chất lượng tốt phục vụ cho người sử dụng ... nghệ 4G để xây dựng hệ thống ứng dụng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng Trong phạm vi đề tài tác giả xin trình bày vấn đề Nghiên cứu triển khai dịch vụ ứng dụng mạng di động hệ Việt Nam...
 • 30
 • 265
 • 0

Tìm hiểu nhưng ứng dụng của mạng cảm nhận không dây có thể ứng dụng trng thực tiễn của nước ta

Tìm hiểu nhưng ứng dụng của mạng cảm nhận không dây có thể ứng dụng trng thực tiễn của nước ta
... NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY CÓ THỂ ỨNG DỤNG Ở NƯỚC TA Do điều kiện kinh tế, kỹ thuật mà việc ứng dụng mạng cảm nhận không dây lỹ vực y tế nước ta khó triển khai Dưới số ứng dụng mạng ... Chương 2: Những ứng dụng mạng cảm nhận không dây giới Chương 3: Những ứng dụng mạng cảm nhận không dây ứng dụng nước ta Chương 4: Thực nghiệm mạng cảm nhận không dây Em xin chân thành cảm ơn thầy ... THIỆU VỀ MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY Giới thiệu mạng cảm nhận không dây 1.1 Định nghĩa mạng cảm nhận không dây Mạng cảm nhận không dây (Wireless Sensor Network - WSN) mạng không dây mà nút sử dụng vi...
 • 67
 • 353
 • 1

Đề tài tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng của mạng cảm nhận không dây

Đề tài tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng của mạng cảm nhận không dây
... ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI • Đề tài tìm hiểu tổng quan nét lớn, mạng cảm nhận không dây. Các ứng dụng mạng cảm nhận không dây mục tiêu thực mạng cảm nhận không dây • Tìm hiểu tình hình ứng dụng mạng cảm nhận ... nghiệm ứng dụng công nghệ mạng không dây em chọn đề tài Xây dựng ứng dụng mạng cảm nhận không dây Đề tài gồm chương sau: Chương 1: Giới thiệu mạng cảm nhận không dây Chương 2: Những ứng dụng mạng ... THIỆU VỀ MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY Giới thiệu mạng cảm nhận không dây 1.1 Định nghĩa mạng cảm nhận không dây Mạng cảm nhận không dây (Wireless Sensor Network - WSN) mạng không dây mà nút sử dụng vi...
 • 68
 • 298
 • 0

MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG TRẠNG THÁI ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MẠNG NƠRON NHÂN TẠO NHIỀU LỚP

MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG TRẠNG THÁI ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MẠNG NƠRON NHÂN TẠO NHIỀU LỚP
... hoạt động khai thác tàu Mạng nơron nhân tạo sử dụng để phân loại nhận dạng trạng thái kỹ thuật động diesel tàu thủy Những vấn đề liên quan đến phân loại nhận dạng trạng thái động diesel tàu thủy ... tiêu khai thác khác) mạng MLP cho phép nhận dạng mối quan hệ Để nhận dạng quan hệ thông số động diesel tàu thủy, áp dụng hình mạng MLP Hình Để hình hóa sử dụng mạng MLP cần thực bước ... cậy mạng kiểm tra liệu kiểm tra Khi sử dụng mạng MLP để nhận dạng quan hệ vào/ra động diesel tàu thủy, số lượng nơron lớp vào lớp tương ứng số lượng thông số đầu vào động Ví dụ ứng dụng mạng...
 • 4
 • 324
 • 3

Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
... thể thống biện chứng hai mặt: thống mặt đối lập đâu tranh hai mặt đối lập Trong đó: thống mặt đối lập tạm thời, tương đối, đấu tranh hai mặt đối lập tuyệt đối Tính tuyệt đối đấu tranh mặt đối lập ... chất quy luật cặp phạm trù chủ nghĩa vật biện chứng Nghiên cứu vấn đề này, có nội dung đáng ý sau: 1.1 Các mặt đối lập, thống đấu tranh mặt đối lập Theo phép biện chứng vật, khái niệm mặt đối lập ... chứa đối lập Trong mâu thuẫn, thống mặt đối lập không tách rời với đấu tranh chúng Bởi quy định ràng buộc lẫn nhau, hai mặt đối lập có xu hướng phát triển trái ngược nhau, đấu tranh lẫn Sự đấu tranh...
 • 12
 • 289
 • 3

Các bài toán ứng dụng của tích phân (Bài tập và hướng dẫn giải)

Các bài toán ứng dụng của tích phân (Bài tập và hướng dẫn giải)
... C(5/2;-1)  Diện tích hình cần tìm =D .Tích tam giác ABC – S’ S’= diện tích hình phẳng giới hạn (P) đường thẳng AB Ta có: 27 S ∆ABC = ; S ' = ∫ ( x + − x + x − ) dx = ⇒S= 27 − Bài 2: Cho hình phẳng ... Hoàng Đạo Thúy Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 Tel: (094)-2222-408 HDG CÁC BTVN • BTVN NGÀY 13-04: Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn parabol (P): y=x2-4x+5 tiếp tuyến (P) A(1;2) B(4;5) ... ' = ∫ ( x + − x + x − ) dx = ⇒S= 27 − Bài 2: Cho hình phẳng tạo hai đường: y=2x-x2 y=0 Tính thể tích đem hình phẳng quay quanh Ox HDG  x3 x5  16 V = π ∫ ( x − x ) dx = π  −x + ÷ = π  15 ...
 • 3
 • 3,261
 • 51

bài 7 làm việc với thành phần mới và phạm vi ứng dụng của html5

bài 7 làm việc với thành phần mới và phạm vi ứng dụng của html5
... Slide - Làm vi c với thành phần phạm vi ứng dụng HTML5 25 ỨNG DỤNG HTML5 CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG ỨNG DỤNG HTML5 CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG Sử dụng thành phần HTML5 phát triển ứng dụng cho di động: Ứng dụng ... BÀI HỌC Làm vi c với thành phần HTML5: Offline storage Geolocation Drag & drop Giới thiệu sơ lược ứng dụng HTML5 cho thiết bị di động Slide - Làm vi c với thành phần phạm vi ứng dụng HTML5 HTML5 ... với phần lại dịch vụ điện toán đám mây chương trình kết nối trở lại với mạng Slide - Làm vi c với thành phần phạm vi ứng dụng HTML5 27 ỨNG DỤNG HTML5 CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG Slide - Làm vi c với thành...
 • 30
 • 147
 • 0

Báo cáo khoa học: "Phân tícH tính năng và ứng dụng của Mastercam Phần mềm thiết kế công nghệ cho các máy CNC" pps

Báo cáo khoa học:
... SolidsMGR: quản lý khối 2.2 Khả thiết kế công nghệ gia công cho máy phay CNC Trong phần mềm CAM tính thiết kế dễ dàng bề mặt gia công, phải thể đợc khả thiết kế gia công cho loại máy phay CNC với hệ điều ... iii Kết luận Mastercam phần mềm CAD/CAM tích hợp Nó đợc sử dụng tiện lợi để thiết kế công nghệ cho máy CNC phay, tiện, cắt dây Tuy nhiên để sử dụng tốt Mastercam, ngời kỹ s phải có kiến thức công ... thức công nghệ chế tạo truyền thống kỹ thiết kế máy tính Tài liệu tham khảo [1] CNC Software: Mastercam [2] Trần Vĩnh Hng, Trần Ngọc Hiền Mastercam Phần mềm thiết kế công nghệ cho máy CNC ...
 • 8
 • 367
 • 2

Nghiên cứu các màng mỏng tử giảo đơn lớp, đa lớp chứa đất hiếm và các khả năng ứng dụng của chúng trong các kỹ nghệ kích thước bé

Nghiên cứu các màng mỏng tử giảo đơn lớp, đa lớp chứa đất hiếm và các khả năng ứng dụng của chúng trong các kỹ nghệ kích thước bé
... the T - T interactions tend to be stronger in (FeCo)- than in either Fe- or Co-based alloys.1* This reư sults in an increase of T r for a given R:T ratio The stronger R-FeCo exchange energies should ... intrinsically related to the strong local anisotropy of the R atoms and iheir ran dom distribution ot easy axes present in such sperimaunetk systems, the coerciviiv is strongly affected by internal ... related to the strong local anisotropy o f the R atoms and their random distribution o f easy axes present in such sperim agnetic system s, the dem agnetization process and coercivity are strongly affected...
 • 38
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân loại các bài toán ứng dụng của công nghệ giscác ứng dụng của trí tuệ nhân tạocác ứng dụng của mạng nơronnghiên cứu triển khai các dịch vụ ứng dụng của mạng di động thế hệ mới tại việt namcác kịch bản ứng dụng của mạng không dây mesh 3 15 18những ứng dụng của trí tuệ nhân tạoứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tếứng dụng của trí tuệ nhân tạoứng dụng của mạng noronứng dụng của mạng nơronxây dựng ứng dụng của mạng cảm nhận không dâycác thành phần cơ bản của mạng nơron nhân tạomột số ứng dụng của mạng nơronưu nhược điểm của mạng nơron nhân tạocác công thức ứng dụng của tích phânHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATANâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập