KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
... Thanh Thuỳ Số tiết: 01 Tổng số tiết giảng: 01 Tên giảng: Tiết Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX (Tiết 2) Mục tiêu giảng: Sau tiết học, học sinh sẽ: ... tổng quát chặng đờng phát triển, thành tựu chủ yếu đặc điểm văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến năm 19 75 đổi bớc đầu Văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 19 75, từ năm 19 86 đến hết kỉ XX ... luận: Rèn luyện lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá kiến thức học Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX Giáo dục tinh thần tích cực, chủ động học tập I ổn định lớp: Stt Ngày...
 • 27
 • 2,705
 • 8

Khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX doc

Khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX doc
... vận động phát triển văn học giai đoạn II: Vài nét khái quát văn học việt nam từ 1975 đến cuối kỉ XX a) Vài nét hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa - Từ sau 1975, nhiều nhà thơ có ý thức đổi thơ ca, ... miền Nam tiếng nói tiến đáng trân trọng c) Đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 - Văn học gắn bó mật thiết với vận mệnh chung đất nước, tập trung vào hai đề tài Tổ quốc chủ nghĩa xã hội Văn ... hội Văn học giai đoạn gắn bó với vận mệnh chung đất nước, cộng đồng dân tộc Đề tài bao trùm văn học Tổ quốc chủ nghĩa xã hội - Văn học phản ánh thực đời sống trình vận động phát triển cách mạng, ...
 • 5
 • 1,018
 • 9

Tiet 1-3 NC - KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX

Tiet 1-3 NC - KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
... với khái niệm công cụ - Nhiều trường phái lí luận VH phương Tây dịch giớ thiệu - Lối phê bình xã hội học dung tục hẳn So sánh để thấy khác văn học từ 1745 đến 1975 văn học từ 1975 đến hết TK XX? ... thể loại, thi pháp phong cách nghệ thuật II NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA VĂN HỌC GIAI ĐOẠN TỪ 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX : 1/ Đổi ý thức nghệ thuật: - Nhà văn nhận thức phức tạp sống ... VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX: * Hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hóa: - Cuộc kháng chiến chống Mĩ toàn thắng, đất nước Trang Trường THPT U Minh Thượng học Việt Nam? Trong năm cuối...
 • 10
 • 4,813
 • 27

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX
... ánh thực đời sống trình vận động phát triển Cách mạng II Vài nét khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỉ XX Vài nét hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hoá – Chiến tranh kết thúc, đời sống tư ... – – Nhà văn – chiến sĩ Văn học trước hết phải thứ vũ khí đấu tranh Cách mạng Hiện thực đời sống Cách mạng kháng chiến nguồn cảm hứng lớn cho văn học Quá trình vận động, phát triển văn học ăn nhịp ... hạnh niềm vui, niềm tự hào họ + Nền văn học tập trung xây dựng hình tượng quần chúng Cách mạng: miêu tả người nông dân, người mẹ, người phụ nữ, em bé … c Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử...
 • 2
 • 146
 • 0

Soạn bài lớp 12: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX

Soạn bài lớp 12: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX
... ánh thực đời sống trình vận động phát triển Cách mạng II Vài nét khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỉ XX Vài nét hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hoá - Chiến tranh kết thúc, đời sống tư ... Nhà văn - chiến sĩ - Văn học trước hết phải thứ vũ khí đấu tranh Cách mạng - Hiện thực đời sống Cách mạng kháng chiến nguồn cảm hứng lớn cho văn học - Quá trình vận động, phát triển văn học ăn ... mười hai) + Sơn Nam với (Hương rừng Cà Mau) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945- 1975: a .Văn học vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó...
 • 4
 • 290
 • 0

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến đầu thế kỷ XXI

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến đầu thế kỷ XXI
... mẹ đào hầm HS đọc sgk - Chỉ hạn chế văn học VN từ 1945- 1975? - Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên? - Thế văn học vùng tạm chiếm? Nêu vài nét ngắn gọn văn học vùng tạm chiếm? + Hình ảnh anh đội ... đơn giản, sơ lược văn học phản ánh thực, nhấn mạnh chiều chức tuyên truyền giáo dục Sơ lược văn học vùng tạm chiếm: - Văn học vùng tạm chiếm văn học chế độ thực dân, khác với văn học khu vực tự ... yếu, cần phải hy sinh, th ậm chí tính mạng - Quá trình vận động, phát triển văn học đồng hành với cách mạng, theo sát nhiệm vụ mục tiêu cách mạng - Ca ngợi cách mạng cuôc sống Phụng cổ vũ kháng chiến...
 • 10
 • 1,490
 • 11

Văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX
... Phần một: văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 I- Những tiền đề chung cho phát triển văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 - Đường lối lãnh đạo ... phát triển văn học Việt Nam giai đoạn tương lai Em cho biết vài nét hoàn cảnh xã hội, lịch sử văn hoá nước ta từ 1975 đến hết kỷ XX ? Phần hai: Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỷ XX I- Hoàn ... đóng góp vào dòng văn học tiến bộ, đối lập với khuynh hướng phức tạp sai lạc văn học đô thị miền Nam Qua ba chặng đừơng phát triển, văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 có nhiều...
 • 37
 • 928
 • 3

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 - 1975

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 - 1975
... mang tầm vóc thời đại - Là vũ khí có hiệu phục vụ cho đấu tranh cách mạng -Lả hội tụ giá trị văn học dân tộc anh em 2, Nền văn học Cách mạng mang tính nhân dân sâu sắc: - Văn học đuc kết miêu tả ... phong cách sáng tác: - Các nhà văn lớp trớc mở rộng đổi phong cách - nhà văn trẻ tr\ởng thành kháng chiến có nhiều phong cách đa dạng V/ Củng cố, nhắc nhở: Học sinh nhắc lại kiến thức - Học sinh ... gnời khoả khoắn, trẻ trung) - Các tác phẩm văn học đợc viết tâm huyết xơng máu nhà văn 3, văn học có nhiều thành tựu phát triển thể loại phong cách tác giả: * Văn học có phát triển đồng thể loại:...
 • 7
 • 852
 • 10

Tuần 1 Tiết 1-2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

Tuần 1 Tiết 1-2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
... Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I.KHÁI QUÁT ... tôi… Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I.KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG TÁNG TÁM 19 45 ĐẾN NĂM 19 75 Những đặc điểm văn học Việt Nam ... cao cảnh giác Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I.KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG TÁNG TÁM 19 45 ĐẾN NĂM 19 75 1. Vài nét hoàn cảnh...
 • 16
 • 977
 • 6

V. Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

V. Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
... điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975: a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước Văn học VIỆT NAM 1945- 1975 ... cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu phản ánh thực đời sống trình vận động phát triển cách mạng II – Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm ... Quảng Nam Năm học 2008- 2009 d) Văn học vùng địch tạm chiếm (1946-1975): Xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước cách mạng có đóng góp đáng ghi nhận hai bình diện trị-xã hội văn học - Những đặc điểm văn...
 • 3
 • 7,819
 • 37

khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975

khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975
... văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 + Lời văn : ngợi ca, trang trọng lấp lánh vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng 24 - Những đặc điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 ... văn học tiến bộ, yêu nước cách mạng có đóng góp đáng ghi nhận hai bình diện trị-xã hội văn học 19 - Những đặc điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 Văn học Việt Nam 1945- 1975 ... mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 - Khuynh hướng sử thi thể hiện: + Đề tài : vấn đề có ý nghĩa lịch sử tính chất toàn dân tộc 22 - Những đặc điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến...
 • 28
 • 450
 • 0

Soạn bài khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng Tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Soạn bài khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng Tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
... Bằng Việt Đặc biệt xuất đóng góp hệ nhà thơ thời kì chống Mĩ cứu nước Câu Những đặc điểm văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm ... hội, văn hóa có ảnh hưởng tới hình thành phát triển văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 - Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở kỷ nguyên đất nước ta, nước Việt Nam ... nhỏ đến phát triển văn học Tuy vậy, văn học Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến 1975 phát triển đạt thành tựu to lớn Câu Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 phát triển qua chặng? Thành tựu chặng? Văn...
 • 5
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỷ xxcâu 7 anh chị hãy trình bày ngắn gọn về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến 1975khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng 8khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng 1975 xxkhát quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ xx pptnhững đặc điểm cơ bản của văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến 1975nền văn học việt nam sau cách mạng tháng tám 1945 là nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về nhận định trênnghiên cứu triết học giáo dục việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến nayvăn học việt nam trước cách mạng tháng támkhái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945 co bankhái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945soạn bài khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945soạn bài khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỷ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945Những lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh thị xã Phú Thọ (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)Một số phương pháp nghiên cứu sự hội tụ của chuỗi số dươngGiới thiệu sắc phong thần hưng đạo vương trần quốc tuấn của vua thiệu trịCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu việt của người dân thành phố trà vinh (tt)MỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGđáp án bài tập phổ hữu cơ IR NMRCHƯƠNG 4tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ LA mã cổ đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiCHƯƠNG 10 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ MARX LENINtách, xác định và làm giàu chì bằng vật liệu đá ông biến tínhICM “3 GIẢM 3 TĂNG” TRÊN CÂY LÚA“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”XU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập