Luận văn hoàn thiện công tác định mức lao động khoa học tại Công ty sứ Thanh Trì

Hoàn thiện công tác định mức lao động khoa học tại Công ty sứ Thanh Trì

Hoàn thiện công tác định mức lao động khoa học tại Công ty sứ Thanh Trì
... công tác định mức lao động Công ty cần đợc xây dựng lại sở khoa học để đa mức lao động khoa học cần thiết Bộ phận làm công tác định mức lao động Công ty Tại Công ty sứ Thanh Trì phận làm công ... lý mức Chơng II: Thực trạng công tác thực định mức lao động Công ty sứ Thanh Trì Phân tích đặc điểm Công ty có ảnh hởng tới công tác định mức lao động đánh giá thực trạng thực định mức lao động ... xuất kinh doanh Công ty Hơn thời gian trình độ có hạn nên cha hoàn thiện đợc hết yếu tố ảnh hởng đến công tác định mức Công ty Thực trạng thực mức lao động khoa học Công ty sứ Thanh Trì mà điển hình...
 • 103
 • 302
 • 0

Hoàn thiện công tác định mức lao động khoa học tại Công ty sứ Thanh Trì

Hoàn thiện công tác định mức lao động khoa học tại Công ty sứ Thanh Trì
... nh mc lao ng ti Cụng ty cn c xõy dng li trờn c s khoa hc a cỏc mc lao ng cú cn c khoa hc l cn thit B phn lm cụng tỏc nh mc lao ng Cụng ty Ti Cụng ty s Thanh Trỡ b phn lm cụng tỏc nh mc lao ng ... cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty s Thanh Trỡ Loi lao ng -Lao ng nam -Lao ng n -Lao ng giỏn tip + i hc + Cao ng +Trung cp -Lao ng trc tip +L sn xut s v sinh +L c khớ, c gii -Lao ng phc v S ngi T l (%) ... ca Cụng ty s Thanh Trỡ ni em ó thc sut thỏng qua Vỡ th, i tng nghiờn cu ca chuyờn ch bao gm : -Hot ng lao ng sn xut ca ngi lao ng Cụng ty s Thanh Trỡ -Mt s ni dung ca t chc lao ng khoa hc nh:...
 • 75
 • 241
 • 0

Báo cáo khoa học: "hoàn thiện hệ thống định mức lao động để đổi mới công tác sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt" pps

Báo cáo khoa học:
... xây dựng mức, chọn đối tợng khảo sát đến công tác t tởng cho tập thể cá nhân ngời lao động Các mức lao động có nhiều nhng trớc hết cần u tiên mức lao động liên quan trực tiếp đến công tác chạy ... phơng pháp định mức kỹ thuật lao động nhng nói chung chia thành nhóm phơng pháp thống kinh nghiệm phơng pháp phân tích Phơng pháp thống kinh nghiệm phơng pháp dựa vào số liệu thống mức thời ... khối lợng công việc thấp Thí dụ định mức cho vài máy xếp dỡ ga, định mức cắt lấy toa xe ga nhỏ dọc đờng Phơng pháp phân tích phơng pháp xây dựng mức khoa học dựa điều kiện thực tế sản xuất nơi...
 • 2
 • 178
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định mức lao động, kỹ thuật tại công ty may xuất khẩu ninh bình

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định mức lao động, kỹ thuật tại công ty may xuất khẩu ninh bình
... thực mức chưa tốt CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Ở CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH I/ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC 1/ Quá trình xây dựng mức : Công ... hoàn thiện công tác định mức lao động , Kỹ thuật công ty May Xuất Ninh Bình “ Mục đích nhằm phân tích mặt tốt, mặt hạn chế công tác đinh mức lao động từ đưa giải pháp nhằm khắc phục số hạn chế công ... lao đông đựơc quan tâm mức. Qua thời gian thực tập công ty May Xuất Ninh Bình tìm hiểu công tác định mức công ty thấy lên số vấn đề cần giải Bởi đến định làm đề tài : “ Một số giải pháp nhằm hoàn...
 • 72
 • 46
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 79

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 79
... Phòng trị 3 2 Bảo vệ+lái xe 7 6 Tổng 66 68 63 58 (Nguồn số liệu : Phòng tổ chức lao động- công ty khí 79) Phõn loi lao ng theo ngh nghip ca cỏn b qun lý ca cụng ty nhng nm 1999 - 2002 khụng cú ... Trung cấp 41 62.1 35 41.5 28 44.5 16 27.6 Sơ cấp Tổng 66 100 68 100 63 100 58 (Nguồn số liệu : phòng tổ chức lao động- công ty khí 79) 100 T ch cụng ty ch cú 37,9% cỏn b cú trỡnh i hc cao ng, cũn ... CHC LAO NG KHOA HC CHO CN B QUN Lí CễNG TY C KH 79 C cu t chc b mỏy qun lý ca cụng ty c khớ 79: theo kiu c cu trc tuyn chc nng Giám đốc Phó giám đốc hành kiêm bí th đảng Phòng tổ chức lao động...
 • 14
 • 198
 • 1

hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cơ khí chế tạo Hải phũng

hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cơ khí chế tạo Hải phũng
... Qua suất lao động tăng lên 27 Ch¬ng II THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TẠI PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG ... tự công nghệ Các hoạt động công tác tổ chức lao động khoa học Tại Công ty áp dụng biện pháp tổ chức lao động khoa học vào trình sản xuất Do suất lao động Công ty dần nâng cao Công tác tổ chức lao ... khác tổ chức lao động tổ chức lao động khoa học: Tổ chức lao động khoa học khác với tổ chức lao động nói chung nội dung mà phương pháp, cách giải mức độ phân tích khoa học vấn đề Tổ chức lao động...
 • 70
 • 292
 • 2

Tổ chức lao động khoa học tại phòng Nội vụ thành phố Bắc Ninh Khóa luận tốt nghiệp

Tổ chức lao động khoa học tại phòng Nội vụ thành phố Bắc Ninh Khóa luận tốt nghiệp
... tổ chức lao động khoa học phòng Nội vụ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Anh Hồng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổ chức lao động khoa ... 01 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Anh Hồng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TẠI PHÒNG NỘI VỤ Để tìm hiểu thực trạng công tác TCLĐKH phòng Nội vụ thành phố Bắc Ninh, ... phụ lục, nội dung khóa luận gồm 03 chương sau đây: Chương 1: Tổng quan tổ chức lao động khoa học quan hành Nhà nước Chương 2: Thực trạng hoạt động tổ chức lao động khoa học phòng Nội vụ; Chương...
 • 79
 • 47
 • 0

luận văn:Hoàn thiện công tác định mức kỹ thuật lao động tại Nhà máy sản xuất ô tô 3-2 pdf

luận văn:Hoàn thiện công tác định mức kỹ thuật lao động tại Nhà máy sản xuất ô tô 3-2 pdf
... LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô 3-2 THỜI GIAN QUA 2.1 Khái quát Nhà máy sản xuất ô 3-2 2.1.1 Giới thiệu chung Tên giao dịch: Nhà máy sản xuất ô 3-2 Đơn vị quản lý: Tổng công ty công ... trạng công tác định mức kỹ thuật lao động Nhà máy sản xuất ô 3-2 Phạm vi nghiên cứu đề tài từ năm 2000 trở lại Luận điểm Đề tài nghiên cứu dựa ba luận điểm: - Công tác định mức lao động Nhà máy ... người công nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật 1.5 Sự cần thiết công tác định mức lao động Nhà máy sản xuất ô 3-2 Nhà máy sản xuất ô 3-2 doanh nghiệp sản xuất...
 • 117
 • 330
 • 4

Luận văn - Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mai T.C.I

Luận văn - Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mai T.C.I
... TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I Quản lý tiêu thụ hàng hoá chi nhánh Công ty - Đặc điểm tiêu thụ: + Về khối lượng hàng ... TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh công ty TNHH ... trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ chi nhánh công ty TNHH đầu phát triển công nghiệp thương mại T.C.I Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ...
 • 70
 • 148
 • 0

Tài liệu Luận văn - Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu doc

Tài liệu Luận văn - Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu doc
... H±hǤi†—d>}­—KŽ¸…•¢”‚"âf{[ã†ZõT €wÄˆ£ØŒ8q³Ud“=v“cC0ØÄB¦ãI¯­…ỉàÞ![ø’’tÁ2O¡éTó^ â \-# V’‘ ÏBO²&ƠơãÍ´ÚDZOSUPTT¨ÕŠóƒ2‡Ị¾y†YC‰:f-¾ưª™%Ä~«A>б&5IÜä!:‰€ü¿­xÊxÙ*k[é G­}cYJ´HëçŠK` Ỵݨod¯bIra$êVê‘?¤t«øØHkk3Vϸc˜ ... á%J˜óy  €™Š†­ $ &ÝF?2‰Ü“@x"V!ó*Sm&ê)‘7ươ§`ÇH5ó#8ÂdƯܱq†O‡ÄáƯm*y0[Ð9ỴỈ-M(åÙn3Ú ó*У$¶Ỉ™û‡ÌØÂ6H穯8~...
 • 24
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hoàn thiện công tác quản trị nhân lựcluận văn hoàn thiện công tác quản trị nhân sựluận văn hoàn thiện công tác tiền lươngluận văn hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu huỳnh thị hồng vânluận văn hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng miền bắcluận văn hoàn thiện công tác trả lươngluận văn hoàn thiện công tác quản lý dự ánluận văn hoàn thiện công tác tuyển dụngluận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sựluận văn hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàngtài liệu luận văn hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân nguyệt hằng pptxluận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty vận tải đa phương thức – vietranstimexluận văn hoàn thiện công tác trả lương của tổng công ty rau quả nông sảnluận văn hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty cổ phần sông đà 11 potluận văn hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán bctc tại chi nhánh công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tp hồ chí minh tại đà nẵnSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốnghệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONG100 cau trac nghiem dia ly lop 11PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (13)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (3)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)đề thi hsg tỉnh gdtx (7)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập