ÔN THI THPT MÔN VẬT LÍ MỚI NHẤT THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÍ LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Năm học: 2010 - 2011 KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : VẬT LÝ THCS Ngày thi 18 /02 /2011 CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM AA ( 4đ) ... tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh……………… Giám thị 1:………………………………… Ký tên ………………………… Giám thị 2:………………………………… Ký tên………………………… Trang 2/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Năm học: 2010 ... + Fd3 = P2d2 (1) * Vì vật nằm lơ lửng lỏng chất lỏng nên : F = V.d Vdx = V(d dx) (2) Từ (1) (2) ta có : ⇔ 1 P1d1 + Fd3 = P2d2  35P  ( d dx )  dx P 14 = 14 V( d dx ) = =d- (3) với P...
 • 5
 • 180
 • 1

ĐỀ THI THỬ số 1tốt NGHIỆP THPT đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục đào tào (3)

ĐỀ THI THỬ số 1tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (3)
... www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Môn: TOÁN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) N co Câu (4 điểm) m KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 4 – 201 5 ... f(2) = , Min f(x) = f(0) = x∈[0;5] x∈[0;5] Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu (2 điểm) www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Điểm Nội dung www.dethithudaihoc.com 2 PT ⇔ 8log (2 x − 1) ... Câu (2,0 điểm) www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học A H K M D Nội dung C N co B m E HV Gọi M trung điểm BC, H trực tâm tam giác ABC, K giao điểm BC AD, E giao điểm BH AC...
 • 8
 • 173
 • 1

ĐỀ THI THỬ số 3 tốt NGHIỆP THPT đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục đào tào

ĐỀ THI THỬ số 3 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào
... GIẢI ĐỀ THI THỬ QG NĂM 201 5 Đề - Ngày thi : 18-10 -201 4 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 3x + (C) 2x – a Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C) ... Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.k2pi.net www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học ⇐⇒ (x2 + y2 + 2xy)(x2 + y2 – xy)2 = 2x2 y2 (x2 + y2 ) ⇐⇒ (x2 + y2 )3 3( x2 + y2 )x2 y2 + 2x3 y3 = 2x2 y2 (x2 + y2 ) ⇐⇒ (x2 ... 2x e ln x 3 Tóm lại +1 dx = – x 4e x2 Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.k2pi.net www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Câu a Giải bất phương trình log 2(x2 – 1) ≥ log (x – 1) b Tìm số phức z...
 • 6
 • 1,839
 • 19

ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục đào tào (4)

ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4)
... x x x+ m www.MATHVN.com Toỏn hc Vit Nam TRNG THPT ễNG SN I Kè THI KSCL TRC TUYN SINH NM 201 5( LN 1) P N THANG IM MễN TON Cõu Ni dung im 1a Kho sỏt hm s v v th hm s 2,00 ... 0,25 k 32 k M AT 4b 8 Ta cú khai trin x = C8k (2 x )8 k = C8k 28 k.(3) k x x k =0 x k =0 32 5k =6k =4 S hng cha x ng vi k tha Vy h s ca x l C 84 4.(3) = 90 720 Tớnh xỏc sut ... khụng gian mu l = C40 Cú 20 tm th mang s l, tm th mang s chia ht cho 10, 16 tm th mang s chn v khụng chia ht cho 10 www.dethithudaihoc.com Gi A l bin c ó cho, suy A = C20 C16C4 Vy xỏc sut ca bin...
 • 6
 • 316
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – NĂM 2012 Môn Vật Lý 12 - Ban A SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – NĂM 2012  Môn Vật Lý 12 - Ban A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
... qua cuộn cảm π π   A i=3 2cos 120 πt- A B i=2cos 120 πt+ A 6 6   π π   C i=3cos 120 πt- A D i=2 2cos 120 πt- A 6 6   Câu 12: Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương ... tia sáng ló không khí A hai chùm tia sáng màu vàng màu lam B ba chùm tia sáng: màu vàng, màu lam màu tím C chùm tia sáng màu vàng D hai chùm tia sáng màu lam tím Câu 38: Trong thí nghiệm giao ... cosϕ=0,9 Vào thời điểm dòng điện cuộn dây có cường độ i1=3 A dòng điện hai cuộn dây lại có cường độ tương ứng A i2= i3= 6A B i2= 3A; i3 =-6 A C i2 =-3 A; i3 =-3 A D i2= 3A; i3= 3A Câu 37: Chiếu tia sáng...
 • 6
 • 238
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề 216 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO pdf

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề 216 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO pdf
... với a quy định vàng Các cà chua tứ bội có khả sinh giao tử lưỡng bội hữu thụ Kết phân li kiểu hình đời sau phép lai: AAaa x aa A 35 đỏ : vàng B đỏ : vàng C đỏ : vàng D 11 đỏ : vàng 19 Cho quần ... giảm phân tạo giao tử thừa hay thi u một vài NST, giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội C nguyên phân tế bào sinh dưỡng thể trưởng thành, hay vài cặp NST không phân li tạo nên ... giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian D khoảng giá trị xác định tất nhân tố sinh thái (vô sinh hữu sinh) mà khoảng sinh vật tồn phát triển...
 • 16
 • 208
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 132 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 132 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO doc
... HẾT BỘ GIÁO DỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO MÔN hóa học Thời gian làm bài:45 phút; (16 câu trắc nghiệm) đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A TRẮC NGHIỆM :4 ... HẾT BỘ GIÁO DỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO MÔN hóa học Thời gian làm bài: 45 phút; (16 câu trắc nghiệm) đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A TRẮC NGHIỆM :4 ... HẾT BỘ GIÁO DỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO MÔN hóa học Thời gian làm bài:45 phút; (16 câu trắc nghiệm) đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A TRẮC NGHIỆM :4...
 • 22
 • 708
 • 0

tuyển tập 12 đề THI THỬ TUYỂN SINH đại học năm 2013 bộ GIÁO dục đào tạo cục KHẢO THÍ KĐCL

tuyển tập 12 đề THI THỬ TUYỂN SINH đại học năm 2013 bộ GIÁO dục và đào tạo cục KHẢO THÍ và KĐCL
... 3.04.10-19J - - - - HẾT - - - - (Cán coi thi khơng giải thích thêm) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KĐCL ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Mơn: VẬT LÍ; KHỐI A Thời gian ... kg D 100 kg BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 CỤC KHẢO THÍ VÀ KĐCL Mơn: VẬT LÍ; KHỐI A ĐỀ THAM KHẢO Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề I.PHẦN DÀNH ... L1L2=R1R2; B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Mơn Thi: VẬT LÝ – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề I Phần chung Câu Đặt vào hai đầu đoạn...
 • 69
 • 122
 • 0

Chinh phục bài tập dao động cơ ôn thi THPT môn Vật

Chinh phục bài tập dao động cơ ôn thi THPT môn Vật Lí
... π)  Bài tập rèn luyện Bài toán 1: chuẩn Phương trình dao động vật có dạng: x = Asin(ωt) Pha ban đầu dao động dạng x  Acos(ωt  φ) bao nhiêu? A B π C 2π π D π Bài toán 2: Một vật dao động điều ... “Số dao động vật thực đơn vị thời gian số dao động Tần số = khoảng thời gian(s) Kí hiệu: f = n (Đơn vị: Hz) t Chú ý: Liên hệ tần số f= chu kì: f dao động  1(s) dao động  T(s) T Dao động ... CHỦ ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN I: TÓM TẮT KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CƠ BẢN A DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dao động Định nghĩa: Dao động chuyển động vùng giới hạn, lặp lặp lại nhiều...
 • 131
 • 171
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT potx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ potx
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ ... 1,6.10-19 C; k = 9.109 Nm2/C2) Coi gia tốc toàn phần a êlectron gia tốc hướng tâm Hãy tính thời gian cần thi t để bán kính quỹ đạo giảm đến r0 = 0,53.10-10 m ước tính thời gian êlectron chuyển động quỹ ... quỹ đạo r = 2 ,12. 10-10 m quanh hạt nhân tác dụng lực Culông Ta sử dụng định luật vật cổ điển để nghiên cứu chuyển động êlectron nguyên tử Theo đó, êlectron chuyển động 2ke 2 với gia tốc a nguyên...
 • 6
 • 198
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌAKỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN ĐỊA CÓ ĐÁP ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌAKỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: ĐỊA LÍ Câu Ý 1,00 0,25 0,25 b) Các biện pháp phòng ... TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2010 (Đơn vị: %) Năm Tổng số 2000 2010 Chia Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 100,0 78,3 19,3 2,4 100,0 73,5 25,0 1,5 - Tính bán kính đường tròn (r): 0,25 Cho r2000 = đơn vị bán ... khô kéo dài 0,25 Nêu tên trung tâm du lịch quốc gia 1,00 Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh 0,25 - Địa hình, đất III (2,0 điểm) 0,50 1,00 Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa...
 • 5
 • 1,250
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)
... hàng hóa: đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành vùng NN chuyên môn hóa kết hợp công nghiệp chế biến, hướng xuất + Đa dạng hóa kinh tế nông thôn: tập trung vào sản xuất sản phẩm xuất ... Lắc, Mơ Nông, Di Linh Câu 10: So sánh đặc điểm giống khác địa hình hai đồng sông Hồng sông Cửu Long a Giống - Đều hai đồng châu thổ sông bồi đắp vịnh biển nông, thềm lục địa rộng - Địa hình tương ... lệ thất nghiệp TB: 2,1% Tỉ lệ thi u việc làm 8,1% + Khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp: 5,3% , thi u việc làm 4,5% + Khu vực nông thôn tỉ lệ thất nghiệp 1,1%, thi u việc làm 9,3% - Không giải...
 • 42
 • 1,886
 • 2

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục đào tạo

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo
... kien thiJc, chuan bj cho ky thi tot nghiep nam hoc 2009 - 2010 va nhieu nam hoc sau nay, chung toi bien soan cuon: "HlAirNG DAN dN THi T^TT NGHl|P THPT MdN L|CH SUl^ theo chiicfng trinh on thi ... ThS TRl/dNG NGOC THdl| HUdNG DAN ON THI TOT NGHIEP THPT MON LICH • THEO CAU TRUC DE THI CUA BO GIAO DgC VA DAO TAO (Tdi ban idn thit f nhat) — NHA XUAT BAN THANH HOA NHA X U A T ... ngan Ngoai phan kien thCfc cd ban, chung toi gidi thieu mot so de thi tot nghiep nhOng nam 2006 den nam 2008 de cac em tham khao them ve cac dang de thi tot nghiep cua Bp Giao due va Dao tao Nam...
 • 176
 • 112
 • 0

Đề thi THPT Quốc gia - 2015 - Môn Vật lý - Bộ Giáo dục Đào tạo

Đề thi THPT Quốc gia - 2015 - Môn Vật lý - Bộ Giáo dục và Đào tạo
... N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vật nhỏ A có khối lượng 100 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 100 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng ... đẳng hướng không hấp thụ âm Thời gian thi t bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị sau đây? A 27 s B 32 s C 47 s D 25 s Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách ... u3 C i1 trễ pha so với u1 D i1 pha với i2 Trang 4/5 - đề thi 138 Câu 46: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 20 V vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng có tổng...
 • 5
 • 829
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tếSử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học hình học không gian lớp 12 THPT chương trình nâng caoNhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng – thành phố Hà NộiMột số quan niệm đạo đức học phương tây hiện đại và ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nayBồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 thông qua dạng toán chuyển động đềuBồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông121 bài TOÁN TRẮC NGHIỆM THỰC tếĐề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệu 2Đề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần thận tiết niệuNgu van THCS bui van thanh THCS nguyet an ngoc lacTài liệu Lý thuyết tài chínhTÌM HIỂU LOẠI HÌNH DU LỊCH TÂM LINH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGTìm hiểu các biểu hiện rối loạn lo âu ở sinh viên trường Đại học Lao động Xã hộiSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinhToan THCS ha thi tra THCS nguyet an ngoc lac 2016 (1) (1)(1)Lich su THCS nguyen thi thao THCS nguyet an ngoc lacHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lac(ban cu)Rèn luyện cho học sinh năng lực xác định và diễn đạt logic vận động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12 Trung học phổ thôngThe duc THCS bui van cu THCS nguyet an ngoc lacQuản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng Tại Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập