NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH LƯƠN ĐỒNG (MONOPTERUS ALBUS) SINH SẢN BẰNG HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPINE)

BÁO CÁO " NUÔI VỖ THÀNH THỤC KÍCH THÍCH CÁ LĂNG (Mystus wyckii ) SINH SẢN BẰNG KÍCH DỤC TỐ " pot

BÁO CÁO
... đối nuôi tạp cao so với nuôi thức ăn viên (cá có khối lượng) Như vậy, nhận định sức sinh sản nuôi không phụ thuộc vào khối lượng mà phụ thuộc vào chế độ nuôi vỗ Sức sinh sản ... nghiệm gây rụng trứng lăng kích tố khác (cá nuôi tạp) TN Kích tố liều lượng Chỉ tiêu sinh sản ( %) Ghi lần lần RT( %) TT( %) TLnở % TN 1b TN 2b 0,5 mg (nt) 0,5mg(nt) 3mg (nt) 100µg+3,5mg M 55,15 ... đoạn thành thục sinh dục, thời gian nuôi vỗ tính theo tháng a b Hình 1: Hình thái buồng trứng (a) tinh sào (b) lăng- M .wyckii 3.1.2 Sự biến động hệ số thành thục lăng theo thời gian nuôi vỗ...
 • 6
 • 191
 • 6

kích thích lươn đồng (monopterus albus) sinh sản bằng các loại kích thích tố hcg, lh-rha, superfact

kích thích lươn đồng (monopterus albus) sinh sản bằng các loại kích thích tố hcg, lh-rha, superfact
... cứu sản xuất giống nhân tạo lươn đồng chưa nhiều Để có thông tin đầy đủ bước đầu đáp ứng nhu cầu giống, nên đề tài : Kích thích lươn đồng (Monopterus albus) sinh sản loại kích thích tố HCG, LH-RHa, ... Nội dung nghiên cứu: Kích thích sinh sản lươn đồng sinh sản loại kích thích tố HCG, LH-RHa, Superfact PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học 2.1.1 Hệ thống phân loại Theo http: http://tepbac.com/species/full/92/Luon-dong.htm, ... dài lươn bố mẹ + Mô tả đặc điểm hình dạng bên của lươn đồng lươn đồng đực sau sinh sản + Mô tả buồng trứng sau sinh sản Số lươn sinh sản Tỉ lệ sinh sản (%) = x 100 Số lươn tham gia sinh sản Số...
 • 40
 • 82
 • 0

Tài liệu Luận văn Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục kích thích sinh sản nhân tạo vọp (Geloina coaxans).pdf

Tài liệu Luận văn Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo vọp (Geloina coaxans).pdf
... thành thục kích thích sinh sản nhân tạo vọp (Geloina coaxans)” thực Mục tiêu đề tài Nuôi vỗ kích thích sinh sản vọp nhằm xác định điều kiện nuôi vỗ kích thích sinh sản đạt hiệu cao phục vụ sản ... sinh sản vọp Geloina coaxans Chính lẽ việc nuôi vỗ sinh sản nhân tạo vọp Geloina coaxans nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi bảo tồn đa dạng sinh vật rừng ngập mặn Do đề tài Thử nghiệm nuôi vỗ thành ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THẾ HIỂN THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxans) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS...
 • 44
 • 803
 • 6

đề tài thử nghiệm nuôi vỗ thành thục kích thích sinh sản hàu

đề tài thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản hàu
... thu t nuôi H i S n tài: “ Th nghi m nuôi v thành th c kích thích sinh s n loài hàu r ng c (Crassostrea iredalei)” c th c hi n M c tiêu c a tài Nuôi v thành th c hàu b m h th ng nuôi kích thích ... phương pháp kích thích hàu sinh s n hi u qu nh t v i t l cao nh t 100% nên ươc ch n làm phương pháp kích thích ch y u 27 .4.7 K t qu sinh s n nuôi v Sau 20 ngày nuôi v hàu c em kích thích sinh s n ... c khác s c sinh s n c a hàu ph thu c vào m c thành th c c a hàu b m , s chín mu i c a n sinh d c hi u ng kích thích sinh 28 s n Theo Lê Tr ng Ph n Cao Văn Nguy n, (2003) hàu có s c sinh s n cao...
 • 49
 • 283
 • 0

LUẬN VĂN: THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxan pptx

LUẬN VĂN: THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxan pptx
... thành thục kích thích sinh sản nhân tạo vọp (Geloina coaxans)” thực Mục tiêu đề tài Nuôi vỗ kích thích sinh sản vọp nhằm xác định điều kiện nuôi vỗ kích thích sinh sản đạt hiệu cao phục vụ sản ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THẾ HIỂN THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxans) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS ... sinh sản vọp Geloina coaxans Chính lẽ việc nuôi vỗ sinh sản nhân tạo vọp Geloina coaxans nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi bảo tồn đa dạng sinh vật rừng ngập mặn Do đề tài Thử nghiệm nuôi vỗ thành...
 • 44
 • 204
 • 0

THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP (GELOINA COAXANS) docx

THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP (GELOINA COAXANS) docx
... dịch kích thích sinh sản hàu Sydney Saccostrea glomerata tỷ lệ hàu sinh sản nâng cao 3.3.2 Kết sinh sản sau nuôi vỗ Sau 20 ngày nuôi vỗ vọp đem kích thích sinh sản tỷ lệ vọp tham gia sinh sản ... Spirulina + 0,5g men)/1kg ngày cho ăn lần thích hợp cho nuôi vỗ thành thục vọp 3.3 Thử nghiệm phương pháp kích thích sinh sản vọp 3.3.1 Kết kích thích sinh sản vọp Nguyễn Đình Hùng (2004) Chu Chí Thiết ... thể vọp kích thích sinh sản, trước kích thích đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, khối lượng tổng để kiểm tra kích cỡ trung bình vọp tham gia sinh sản Hình 2: Hệ thống kích thích sinh sản vọp...
 • 11
 • 205
 • 0

luận văn: THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxans) pptx

luận văn: THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxans) pptx
... thành thục kích thích sinh sản nhân tạo vọp (Geloina coaxans) thực Mục tiêu đề tài Nuôi vỗ kích thích sinh sản vọp nhằm xác định điều kiện nuôi vỗ kích thích sinh sản đạt hiệu cao phục vụ sản ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THẾ HIỂN THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN VỌP(Geloina coaxans) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS ... theo dõi trình nuôi vỗ: Tỷ lệ thành thục nghiệm thức, tỷ lệ giới tính mức độ phát triển tuyến sinh dục 3.2.3 .Kích thích sinh sản biện pháp khác Sử dụng phương pháp để kích thích sinh sản: Phương...
 • 44
 • 164
 • 0

Đề tài thử nghiệm nuôi vỗ thành thục kích thích sinh sản Hàu doc

Đề tài thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản Hàu doc
... thu t nuôi H i S n tài: “ Th nghi m nuôi v thành th c kích thích sinh s n loài hàu r ng c (Crassostrea iredalei)” c th c hi n M c tiêu c a tài Nuôi v thành th c hàu b m h th ng nuôi kích thích ... phương pháp kích thích hàu sinh s n hi u qu nh t v i t l cao nh t 100% nên ươc ch n làm phương pháp kích thích ch y u 27 .4.7 K t qu sinh s n nuôi v Sau 20 ngày nuôi v hàu c em kích thích sinh s n ... c khác s c sinh s n c a hàu ph thu c vào m c thành th c c a hàu b m , s chín mu i c a n sinh d c hi u ng kích thích sinh 28 s n Theo Lê Tr ng Ph n Cao Văn Nguy n, (2003) hàu có s c sinh s n cao...
 • 49
 • 179
 • 1

thử nghiệm nuôi vỗ thành thục kích thích sinh sản cá heo (botia modesta bleeker, 1865)

thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản cá heo (botia modesta bleeker, 1865)
... bắt đầu thành thục vào tháng 5, tỷ lệ thành thục tháng đạt cao 49% Hệ số thành thục thành thục thành thục 11,45% đực 0,267% Thí nghiệm sinh sản nhân tạo heo kích thích tố LHRHa ... đoạn thành thục heo qua tháng .25 4.1.4.2 Mùa vụ sinh sản heo hàng năm 26 4.1.4.3 Tỷ lệ thành thục Sức sinh sản heo sau tháng nuôi vỗ 26 4.2 Sinh sản nhân tạo heo ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN ĐINH TRỌNG MẪN THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN CÁ HEO (Botia modesta Bleeker, 1865) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs.Ts DƯƠNG NHỰT LONG Ths...
 • 51
 • 240
 • 2

nuôi vỗ thành thục sinh sản cá chạch lấu (mastacembelus armatus)

nuôi vỗ thành thục và sinh sản cá chạch lấu (mastacembelus armatus)
... lượng Chạch lấu qua tháng nuôi vỗ 4.1.3 Tỷ lệ thành thục Chạch lấu sau tháng nuôi vỗ Kết thúc trình nuôi vỗ, kiểm tra tỷ lệ thành thục Chạch lấu ghi nhận kết sau Bảng 4.4 Tỷ lệ thành thục ... Hệ số thành thục Chạch lấu 18 4.1.5 Sự biến đổi đường kính trứng Chạch lấu qua tháng nuôi vỗ 19 4.1.6 Sức sinh sản Chạch lấu 20 4.2 Sinh sản nhân tạo Chạch lấu ... Sinh sản nhân tạo Chạch lấu 4.2.1 Kết sinh sản nhân tạo Chạch lấu Khi sử dụng HCG, não thùy, Ovaprim kích thích sinh sản Chạch lấu ghi nhận kết sau Bảng 4.7 Các tiêu sinh sản Chạch lấu...
 • 40
 • 296
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: NUÔI VỖ THÀNH THỤC SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus armatus) doc

Tài liệu LUẬN VĂN: NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus armatus) doc
... lượng Chạch lấu qua tháng nuôi vỗ 4.1.3 Tỷ lệ thành thục Chạch lấu sau tháng nuôi vỗ Kết thúc trình nuôi vỗ, kiểm tra tỷ lệ thành thục Chạch lấu ghi nhận kết sau Bảng 4.4 Tỷ lệ thành thục ... Sinh sản nhân tạo Chạch lấu 4.2.1 Kết sinh sản nhân tạo Chạch lấu Khi sử dụng HCG, não thùy, Ovaprim kích thích sinh sản Chạch lấu ghi nhận kết sau Bảng 4.7 Các tiêu sinh sản Chạch lấu ... tỏ Chạch lấu đực bắt đầu thành thục C đ ực TT % C TT 0 0 0 0 0 N T1 N T2 N T3 Hình 4.2 Tỷ lệ thành thục Chạch lấu sau tháng nuôi vỗ 4.1.4 Hệ số thành thục Chạch lấu sau tháng nuôi vỗ...
 • 40
 • 225
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "NUÔI VỖ THÀNH THỤC SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus armatus)" potx

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... Sinh sản nhân tạo Chạch lấu 4.2.1 Kết sinh sản nhân tạo Chạch lấu Khi sử dụng HCG, não thùy, Ovaprim kích thích sinh sản Chạch lấu ghi nhận kết sau Bảng 4.7 Các tiêu sinh sản Chạch lấu ... 4.1.6 Sức sinh sản Chạch lấu 20 4.2 Sinh sản nhân tạo Chạch lấu 20 4.2.1 Kết sinh sản nhân tạo Chạch lấu 20 4.2.3 Quá trình phát triển phôi Chạch lấu 22 ... lượng Chạch lấu qua tháng nuôi vỗ 4.1.3 Tỷ lệ thành thục Chạch lấu sau tháng nuôi vỗ Kết thúc trình nuôi vỗ, kiểm tra tỷ lệ thành thục Chạch lấu ghi nhận kết sau Bảng 4.4 Tỷ lệ thành thục...
 • 40
 • 259
 • 1

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SỰ THÀNH THỤC TRONG AO KÍCH THÍCH CÁ CÒM (Chitala chitala) SINH SẢN " pptx

BÁO CÁO
... dục Còm Sự tái thành thục theo dõi thể kích thích sinh sản biện pháp nhân tạo Sau vuốt trứng, thả ao riêng, cho ăn đầy đủ để theo dõi khả tái thành thục Chỉ số tái thành thục trình ... chọn đực thành thục để kích thích sinh sản Hình 1: Còm đực 62 Hình 2: Còm Tạp chí Khoa học 2008 (2): 59-66 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 5: Tiêu chuẩn ngoại hình Còm thành thục sinh ... nước tới sinh sản Còm Thí nghiệm thực với bốn nghiệm thức, nghiệm thức bố trí 20 đực 20 thành thục vào ao cho sinh sản Kết thí nghiệm trình bày Bảng Bảng 8: Các số sinh sản ao thay...
 • 8
 • 114
 • 1

Bài nghiên cứu: Nuôi vỗ thành thục sinh sản nhân tạo cá Chẽm pptx

Bài nghiên cứu: Nuôi vỗ thành thục và sinh sản nhân tạo cá Chẽm pptx
... có noãn bào pha 19/9/2000 có sẹ thành thục 25/10/2000 có sẹ thành thục 23/11/2000 có sẹ thành thục Dựa vào dẫn liệu khẳng định mùa vụ sinh sản chẽm Nam Bộ kéo dài quanh ... Việt nam” Nghiên cứu sản xuất giống chẽm đề tài nhánh gồm nội dung: nuôi vỗ bố mẹ bể xi măng, nuôi sinh khối tảo luân trùng làm thức ăn cho bột, ương nuôi bột lên giống chẽm (Lates ... gia sinh sản Bảng 1: Quá trình phát dục bố mẹ bể nuôi Trung Tâm Tôm Vũng Tàu Kiểm tra đực 27/4/2000 có sẹ Chưa thành thục 30/5/2000 có sẹ Chưa thành thục 15/8/2000 có sẹ có...
 • 18
 • 462
 • 6

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NUÔI VỖ THÀNH THỤC KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ KẾT (Micronema bleekeri Gunther, 1864)

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ KẾT (Micronema bleekeri Gunther, 1864)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN VĂN TRIỀU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ KẾT (Micronema bleekeri Gunther, 1864) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH NUÔI ... thuật sản xuất giống kết (Micronema bleekeri Gunther, 1864) thực Mục tiêu tổng quát đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục sản xuất giống kết, cung cấp sở khoa ... nhiên, kết nghiên cứu sinh sản ương nuôi kết dừng lại mức độ cung cấp thông tin ban đầu Để có sở xây dựng qui trình sản xuất giống kết đề tài: sở khoa học việc nuôi vỗ thành thục kỹ thuật...
 • 135
 • 249
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch đô thị thành phố hồ chí minhdự án nâng cấp đô thị thành phố cần thơchính quyền đô thị thành phố hcmphát triển giao thông đô thị thành phố hải phòngcông ty môi trường đô thị thành phố đà nẵngcông ty môi trường và đô thị thanh hóadự án nâng cấp đô thị thành phố trà vinhdự án nâng cấp đô thị thành phố cà maukhu đô thị thành phố xanh cầu diễndự án khu đô thị thành phố giao lưuquy chế quản lý đô thị thành phố thái bìnhquy chế quản lý đô thị thành phốdự án khu đô thị thanh hà bdự án khu đô thị thanh hà cienco5dự án khu đô thị thanh hàPHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV AIDSBóng phủ thuốc cho các tổn thương mạch máu dưới gối Chúng ta đã biết những gìCa lâm sàng Tiếp cận hợp lý bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST không chênhCa lâm sàng về xử trí huyết khối tĩnh mạch sâu cấpCa minh hoạ đặt stentgraft ĐMC bụng phức tạpTrung Thất Bệnh Lý & Điều TrịBài Giảng Kinh Tế Học Vi MôChăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim cấpChẩn đoán Hình ảnh Tim mạch có gì mới trong năm 2015-2016Chiến lược điều trị tăng huyết áp có kèm hội chứng chuyển hoá ca lâm sàngĐể học lâm sàng hiệu quảBài Giảng Khám Một Bệnh Nhân Tim MạchCÁC nước ĐÔNG NAM áKháng sinh nhóm MacrolidTìm hiểu về thực phẩm làm tăng cơ trong quá trình tập GymTìm hiểu công đoạn phân loại rau quảLý thuyết thi giáo viên giảo cấp tỉnhCHUYÊN đề TÍCH hợp nội DUNG GIÁO dục tài NGUYÊN, môi TRƯỜNG BIỂN, hải đảo ở cấp TIỂU họcBò ếch tìm hiểu biển đảoielts 2008 reading toelf
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập