Đề thi Hình Họa kĩ thuật NUCE và đáp án

De Thi HK I Toan 6+7 va Dap an

De Thi HK I Toan 6+7 va Dap an
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/285/182853//DeThikhaosatChatluongHKIToan6%207%20Dapan.zip) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 386
 • 3

Đề thi giải toán bằng máy tính đáp án (Thừa Thiên Huế 05-06)

Đề thi giải toán bằng máy tính và đáp án (Thừa Thiên Huế 05-06)
... tháng gửi: tháng với lãi suất 0,6%/tháng, bạn Bình phải gửi tháng đủ tiền mua máy vi tính ? 7.2 Nếu bạn Bình muốn có máy tính để học cách chọn phơng thức mua trả góp hàng tháng số tiền Số tháng ... 5.000.000 đồng cách cho bạn tiền hàng tháng với phơng thức sau: Tháng bạn Bình đợc nhận 100.000 đồng, tháng từ tháng thứ hai trở đi, tháng nhận đợc số tiền tháng trớc 20.000 đồng 7.1 Nếu chọn cách ... 2005 - 2006 Môn : MáY TíNH Bỏ TúI Đáp án thang điểm: Sở Giáo dục đào tạo Bài Cách giải 1.1 A 2.526141499 B 8,932931676 70847109 1389159 = 1.2 x = 64004388 1254988 2.1 Bấm máy ta đợc: ( )...
 • 8
 • 1,680
 • 76

ĐỀ THI THỬ ĐH KHỐI A 2008 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH KHỐI A 2008 VÀ ĐÁP ÁN
... Thay n=2007 vào ta có kết S = 2008 Cho tam giác ABC Tìm gtln gtnn biểu thức T = sin A cos A 0,25 (2) a +b +c +d ab cd + abcd 2 cos A cos A cos A 1 = sin A + + + 44 sin A cos A 3 27 0,25 Ta ... cos A 3 27 0,25 Ta có a, b, c, d > : ápdụng: => 4 27 sin A cos A => 27 3sin A= cos A = sinAcos A tanA= A= 16 sinAcos A> 2 27 27 27 sin A cos A sin A cos A 16 16 16 0,25 0,25 ... (khi A = ); 16 3sin2 A= cos2 A 27 = sin Acos A tan A = A = 16 sinAcos A...
 • 6
 • 252
 • 0

Đề Thi HSG HÓA cấp Huyện. HOT!!! (Co dap an)

Đề Thi HSG HÓA cấp Huyện. HOT!!! (Co dap an)
... -Cán coi thi không giải thích thêm Họ & tên thí sinh: -Số báo danh: UBND HUYỆN LONG PHÚ PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm ... GIÁO DỤC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học: 2006-2007 Khóa ngày 11/02/2007 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN THI: HÓA HỌC_Lớp A- Trắc nghiệm: (6 điểm) 1/ (0,25đ) Phương án nhất: D 2/ (0,25đ) ... P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 - Cho quỳ tím vào hai dung dòch vừa thu + Nếu quỳ tím hóa xanh chất hòa tan Na2O + Nếu quỳ tím hóa đỏ chất hòa tan P2O5 - Lấy dung dòch NaOH cho vào hai chất không tan chất...
 • 5
 • 1,208
 • 22

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 đáp án tham khảo ( số 2)

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 và đáp án tham khảo ( số 2)
... 4.2x – 8. 2x + 4 .8 = ⇔ 2x(2x – 4) – 8( 2x – 4) = ⇔ (2 x – 8) (2 x – 4) = ⇔ (2 x – 23 )(2 x – 22) = ⇔ 2x –23 = 2x –22 = ⇔ 2x = 23 2x = 22 ⇔ x = 3; x = ( điểm ) ( điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ... tự: y2+2xz = (y–x)(y–z) ; z2+2xy = (z–x)(z–y) ( 0,25điểm ) yz xz xy Do đó: A = ( x − y)(x − z) + ( y − x )( y − z) + (z − x )(z − y) ( 0,25điểm ) Tính A = • Bài 3(1 ,5 điểm): Gọi abcd số phải tìm ... Kết luận abcd = 3136 • Bài (4 điểm): Vẽ hình HA'.BC S HBC HA' = = a) S ; AA' ABC AA'.BC (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) ...
 • 2
 • 4,802
 • 18

ĐỀ THI THU ĐH VẬT LÝ 2009 Đáp Án

ĐỀ THI THU ĐH VẬT LÝ 2009 và Đáp Án
... phụ thu c vào môi trường truyền sóng, phụ thu c vào tần số B phụ thu c vào môi trường truyền sóng, không phụ thu c vào tần số C không phụ thu c vào môi trường truyền sóng tần số D phụ thu c vào ... Chọn câu đúng? A Ánh sáng huỳnh quang tắt nhanh ánh sáng lân quang sau tắt nguồn sáng kích thích B Bước sóng ánh sáng huỳnh quang nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích C Bước sóng ánh sáng lân quang ... giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe mm, khoảng cách từ khe đến m Chiếu sáng khe ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm) điểm M cách vân sáng mm có tia đơn sắc cho vân sáng? A B C...
 • 9
 • 233
 • 0

ĐỀ THI HSG HÓA 8 (08 - 09 ,có đáp án)

ĐỀ THI HSG HÓA 8 (08 - 09 ,có đáp án)
... ZnSO4 + Fe - Viết đúng , đủ điều kiện , cân bằng đúng các phương trình 1,3,4,6,7 ,8 mỗi phương trình được 0,25 điểm , còn PTPƯ 2,5,9 mỗi phường trình được 0,5 điểm - Nếu thi ́u ... sai thi không cho điểm b) 3,5 điểm - Lấy chất rắn cho vào ống nghiệm có đựng nước cất lắc (0,25điểm) + Nếu chất không tan nước → CaCO3 (0,25 điểm) + chất lại tan nước tạo thành dung dịch - Dùng ... MÔ BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 20 08 – 2 009 MÔN HÓA HỌC (ĐỢT II) Môn: Hóa học Bài 1: (2 điểm) a) điểm 13 = 0,2 ( mol ) 65 ⇒ Số...
 • 4
 • 4,837
 • 158

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 đáp án

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 và đáp án
... preserved A because B when C and D so A die B preserve C survive D continue 10 A nothing B everything C something D anything Question : Rewrite these following sentences so that the meanings stay the ... dentist ( PAIN ) It will take a lot of money to this large house ( FURNITURE ) The of the Hollywood actor, Jimmy Halton, was announced last night ( DIE ) This drill is It doesnt work at all ( USE ... killed too many for them to (9) However, it isn't enough simply to talk about the problem We must act now before it is too late to ( 10) about it Join us now Save the Earth This is too important to...
 • 5
 • 1,160
 • 12

2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ĐÁP ÁN

2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN
... + 25 (2xy )2 40(x2 + y2)(2xy) (1) Dấu đẳng thức xảy (x2 + y2) =5(2xy) Cộng hai vế (1) với 25 (x2 + y2) + 16(2xy )2 ta đợc: 41[ (x2 + y2) + (2xy )2] [5(x2 + y2) + 4(2xy) ]2 4 12 hay (x2 + y2 )2 + ... 3,5 x y 4x 2 x y y 2 *Với x y ta có: 0,5 x2y2 (x2 + y2) = x2 + y2 +x2 + y2 x2 + y2 + 2xy> x2 + y2 + xy * Vậy x y - Với x =2 thay vào phơng trình ta đợc + 2y + y2 = 4y2 hay 3y2-2y -4 =0 ... trình (1) có nghiệm x1 ,2 = t1 ; x 3,4 = t2 x14 + x24 + x34 + x44 = (t 12 + t 22) = 2[ (t1 + t2 )2 - t1.t2] = 2[ (-2m )2 -2. 4] = 8m2 - 16 Từ giả thi t ta có 8m2 - 16 = 32 m = ; m= (loại) Vậy...
 • 9
 • 1,035
 • 35

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 đáp án tham khảo

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 và đáp án tham khảo
... Nẵng ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP Bài 1(1 ,5 điểm): a) Tính y = 40 b) Tính y = (0, 75 iểm) (0, 75 iểm) Bài 2(2 điểm): a) Vì 1 25 125x127 – 127 127x1 25 = 1001x125x127 – 1001x127x1 25 = nên ... = nên : (1+3 +5+ +20 05) (1 25 125x127 – 127 127x1 25) = (1điểm) b) = 19,8 : 0,2 x 44,44x 2x13,2 : 0, 25 19,8x5x88,88x13,2 x = 3,3x88,88 : 0,5x 6,6 : 0,125x 3,3x88,88x x 6,6 x8x5 19,8x 5x88,88x13,2 ... 16 15 Bài 3(2 điểm): (0, 25 iểm) - Lập luận số học sinh xe I, II, III theo thứ tự gồm 18, 16, 15 phần (hoặc vẽ sơ đồ đoạn thẳng) (0 ,5 iểm) - Tính số học sinh xe thứ (0, 25 iểm) - Tính số học sinh...
 • 3
 • 647
 • 9

Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 Đáp án

Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 và Đáp án
... 1 + −  + 1 + −  + 1 + −  + + 1 + −  (1đ) 3  4 99 100   2   1  1 1 1 = 99 +  − + − + − + + − = 99 ,99  = 100 − 99 100  100 1 2 3 Câu 2:     a/ Ta thấy: x + x + 2005 ... ĐÁP ÁN Câu1: a/ A = 1+ 1 a (a + 1) + (a + 1) + a + = a (a + 1) a (a + 1) = a (a + 2a + + 1) + (a +...
 • 3
 • 885
 • 19

2 đề thi HSG lớp 9 Môn Toán đáp án tham khảo

2 đề thi HSG lớp 9 Môn Toán và đáp án tham khảo
... + 25 (2xy )2 40(x2 + y2)(2xy) (1) Dấu đẳng thức xảy (x2 + y2) =5(2xy) Cộng hai vế (1) với 25 (x2 + y2) + 16(2xy )2 ta đợc: 41[ (x2 + y2) + (2xy )2] [5(x2 + y2) + 4(2xy) ]2 4 12 hay (x2 + y2 )2 + ... 3,5 x y 4x 2 x y y 2 *Với x y ta có: 0,5 x2y2 (x2 + y2) = x2 + y2 +x2 + y2 x2 + y2 + 2xy> x2 + y2 + xy * Vậy x y - Với x =2 thay vào phơng trình ta đợc + 2y + y2 = 4y2 hay 3y2-2y -4 =0 ... trình (1) có nghiệm x1 ,2 = t1 ; x 3,4 = t2 x14 + x24 + x34 + x44 = (t 12 + t 22) = 2[ (t1 + t2 )2 - t1.t2] = 2[ (-2m )2 -2. 4] = 8m2 - 16 Từ giả thi t ta có 8m2 - 16 = 32 m = ; m= (loại) Vậy...
 • 9
 • 481
 • 6

ĐỀ THI HKI HÓA 9 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HKI HÓA 9 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN
... PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÀNG LONG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: HÓA HỌC Câu Đáp án H2SO4 + CuO Cu SO4 +H2O H2SO4 + CaCO3 CaSO4+ H2O+ ... Cu dãy hoạt động hóa học Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu  Ghi chú: Viết dãy HĐHH ( 0,5đ) Phương trình hóa học (0,25đ), Cân (0,25 đ) Quì tím hóa đỏ H2SO4 Cho H2SO4 vào lọ NaCl ,BaCl2 lọ kết tủa BaCl2 ... + 3H2O Ghi chú: Hoàn thành PTHH( 0,25đ ) Cân (0,25 đ) Chỉ Zn tham gia phản ứng nH = V 2,24 = = 0,1( mol ) 22,4 22,4 Phương trình hóa học: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2  1mol 1mol 0,1mol 0,1mol 0,5đ...
 • 3
 • 671
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp môn toán 2011 và đáp ánđề thi thử hóa đại học 2013 có đáp ánđề thi môn kinh tế vi mô và đáp ánđề thi học sinh giỏi toán 9 và đáp ánđề thi học sinh giỏi văn 8 và đáp ánđề thi học sinh giỏi lớp 2 và đáp ánđề thi học sinh giỏi lớp 5 và đáp ánđề thi học sinh giỏi lớp 4 và đáp ánđề thi hsg hóa 8 cấp huyện có đáp ánđề thi tư tưởng hồ chí minh và đáp ánđề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh có đáp ánđề thi kế toán tài chính 1 và đáp ánđề thi thử hóa đại học 2012 có đáp ánđề thi chuyên hóa vào lớp 10 có đáp ánđề thi tốt nghiệp môn toán 2010 và đáp ánBài thu hoạch nghị quyết 5 khoá 12 _ Có liên hệ _ Bài 2bài số 0 trong phép trừgiáo án tổng hợp lớp 1 (2)giáo án tổng hợp lớp 1 (3)giáo án tổng hợp lớp 1 (3)Bài giảng phương pháp giáo dục thể dục CĐMN CQgiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 28Bài giảng sinh lí học thể dục thể thaogiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 29Bài giảng thể dục đồng diễnIrregular verbs động từ bất quy tắcChuong 5 co luu chatBài giảng thể dục nghệ thuậtgiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 32giáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 34Giáo trình giáo dục học đại cươnggiáo án lớp 1 tuan 16 nam 2014 201giáo án lớp 1 tuần 1giáo án lớp 1 tuần 8giáo án lớp 1 tuần 9
Đăng ký
Đăng nhập