GIÁO án 10 THÍ điểm

Giáo án 12 thí điểm- các vùng KTTĐ-THPT Đức Thọ-Hồ Văn Việt

Giáo án 12 thí điểm- các vùng KTTĐ-THPT Đức Thọ-Hồ Văn Việt
... trớc lớp Giáo án Địa Lí 12C ớc Cụ thể: + Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có tỉnh TP: thêm Hà Tây, Vĩnh Phúc Bắc Ninh + Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉnh TP: thêm Bình Định + Vùng kinh ... phát triển vùng trọng điểm Nêu đặc điểm bật vùng kinh tế trọng điểm Hoạt động Gv chia học sinh làm nhóm Giao nhiệm vụ: Nhóm thảo luận trình bày vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Nhóm 2: Vùng kinh ... Miền Trung Nhóm 3: Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam Gv hớng dẫn cachs trình bày: - Khái quát tỉnh, TP, diện tích, dân số vùng - Thê mạnh vùng - Đặc trng phát triển kinh tế vùng - Hớng phát triển...
 • 2
 • 170
 • 0

Bài giảng giáo án 12 thí điểm

Bài giảng giáo án 12 thí điểm
... 1,2,3,4,5 Xem GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 13 GV: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU GIA LAI ĐT: 09898 2124 4 – Email: hanghiatran@yahoo.com.vn Tiết : BÀI TẬP GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN ... 19 20 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 48 GV: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU GIA LAI ĐT: 09898 2124 4 – Email: hanghiatran@yahoo.com.vn Tiết 24 : BÀI TẬP GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN ... 13 : BÀI TẬP GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 25 GV: TRẦN NGHĨA HÀ – TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU GIA LAI ĐT: 09898 2124 4 – Email: hanghiatran@yahoo.com.vn Tiết 14 : KIỂM TRA TIẾT GIÁO ÁN...
 • 226
 • 207
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ)

Giáo án Tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ)
... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I ổn định lớp: II Trả bài: III Chữa bài: ( Công bố đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th 2014 Date of testing: Tiết chữa kiểm tra Test 1-45 A Mục đích: - Công bố đáp án, thang điểm cho học sinh - Giúp học sinh nhận biết sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... mainly communicative D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books to mark writing - Give marks...
 • 171
 • 52,414
 • 430

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột
... S2 2p *) (x1 x2 )2 = (x1 + x2 )2 4x1x2 = S2 4p *) x13 + x23 = (x1 + x2)3 3x1x2(x1 + x2) = S3 3Sp *) x14 + x24 = (x 12 + x 22) 2 2x12x 22 *) x + x2 S 1 + = = x1 x x1 x p 2 x1 x x1 + x S2 2p + ... k2 + 5k (*) Ta cú x 12 + x 22 = (x1 + x2 )2 2x1x2 Theo bi ta cú (x1 + x2 )2 2x1x2 = 10 b Vi iu kin(*) , ỏp dng h trc vi ột: x1 + x2 = - = - 2k v x1x2 = 5k a Vy (-2k )2 2( 2 5k) = 10 2k2 + ... s : = (1 2m )2 - 4(m + 2) ( m 3) = 4m + 4m2 4(m2- m 6) = 25 > Do ú phng trỡnh cú hai nghim phõn bit 2m + 2m + 2m 2( m 3) m = = = x2 = x1 = = 2( m + 2) 2( m + 2) 2( m + 2) m + 2m + Túm li...
 • 39
 • 3,070
 • 49

Giáo án ôn thi vào lớp 10

Giáo án ôn thi vào lớp 10
... me Do this test again, please Môn Tiếng Anh 14 Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT Dont make noise in class Leave your keys on the desk,please 10. Dont ... met him on the bus 19.This is the first thing I want to tell you about it III/ whose: Môn Tiếng Anh 17 Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT The author is ... because Tom and Ann (be) late Môn Tiếng Anh Giáo viên: Phùng Thị Phơng Trờng THCS Đình Tổ Giáo án Ôn thi vào lớp 10 THPT What you (do) at the weekend? VI- past continuous; This time last year I (live)...
 • 28
 • 1,347
 • 16

Giao an On thi vao 10

Giao an On thi vao 10
... expensive than that one That book is cheaper than this one That book isnt as expensive as this one Eg2 : He drives more carelessly than his father His father drives more carefully than him He ... cases : Eg1 I have less money than you = You have more money than me = I havent as much money as you = You havent as little money as me Eg No one in class studies better than him = He studies the ... child likes the dog I have just bought it That is the woman Her son studies very well 10 The man is an artist I dont remember the mans name 11 I know the girl The girls poor family lives here...
 • 25
 • 347
 • 2

Giáo an ôn thi vào lớp 10

Giáo an ôn thi vào lớp 10
... b oan nhng khụng th minh oan, ó t t bn Hong Giang, c Linh Phi cu giỳp - di thu cung, V Nng gp Phan Lang (ngi cựng lng) Phan Lang c Linh Phi giỳp tr v trn gian - gp Trng Sinh, V Nng c gii oan ... gii thiu thi gian, va gii thiu khụng gian xuõn Mựa xuõn thm thot trụi mau nh thoi dt ci Tit tri ó bc sang thỏng 3, thỏng cui cựng ca xuõn (Thiu quang: ỏnh sỏng p, ỏnh sỏng ngy xuõn) C non xanh ... bng ch Tip, Nht, Liờn Xụ, Trung Quc, c, Ba Lan, Hunggari, Rumani, CuBa, Anbani, Bungari, Campuchia, Min in, í, Angieri, rp, * i ý: Truyn Kiu l mt bc tranh hin thc v mt xó hi bt cụng, tn bo; l ting...
 • 110
 • 970
 • 17

Giáo án ôn thi vào 10

Giáo án ôn thi vào 10
... Chơng trình ôn tập cho HS lớp thi vào lớp 10 THPT Năm 2008 2009 - Giáo án, tài liệu tham khảo, thi t kế hệ thống tập C Tiến trình ôn tập: Tổ chức: 9A: 9B: Kiểm tra: Bài mới: Phần I: giới thi u câu ... Trờng THCS Cự Đồng Chơng trình ôn tập cho HS lớp thi vào lớp 10 THPT Năm 2008 2009 B Chuẩn bị: - Giáo án, tài liệu tham khảo, thi t kế hệ thống tập C Tiến trình ôn tập: Tổ chức: 9A: 9B: Kiểm ... áp dụng B Chuẩn bị: - Giáo án, tài liệu tham khảo, thi t kế hệ thống tập C Tiến trình ôn tập: Hà Ngọc Quỳnh 25 Trờng THCS Cự Đồng Chơng trình ôn tập cho HS lớp thi vào lớp 10 THPT Năm 2008 2009...
 • 32
 • 330
 • 0

giao an on thi vao 10

giao an on thi vao 10
... lu xanh kim li cho m an trớch gm 22 cõu t cõu 103 3 n cõu 105 4 II/ I í trớch an : T cnh ni lu Ngng Bớch v tõm trng cụ n, bun kh, nh nh, nh ngi yờu ca Kiu III/ B CC : a/ cõu u : Gii thiu thi gian ... vật, tợng phong phú đời sống Dùng định danh vật, tợngrất phong phú đời sống, sử dụng loại từ ghép giao tiếp, làm Tạo nên từ tợng thanh, tợng hình văn miêu tả, thơ casử dụng từ láy giao tiếp, làm ... Ninh - đất quan họ) - Các anh học giỏi,đỗ đạt,làm quan to,trong có Nguyễn Khản(cùng cha khác mẹ),làm quan thợng th dới triều Lê Trịnh,giỏi thơ phú.Gia đình đại quý tộc,nhiều đời làm quan,có truyền...
 • 22
 • 214
 • 0

Giao an on thi vao lop 10 chuan

Giao an on thi vao lop 10 chuan
... x = c) Khi x = 27 - 10 th×: A = − 27 − 10 − − = − 19 − 10 − Gv nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ Gi¸o viªn : TrÇn H÷u Hµ = (10 − 3)2 − = − 10 − − = -( 10 - 3) -3 = - 10 (V× : 10 > 3) Cho a = 19 + ; b ... sin C = AB Bµi tËp : §µi quan s¸t ë Toronto, Ontario (cana®a) cao 533 m ë mét thêi ®iĨm vµo ban ngµy, mỈt trêi chiÕu t¹o thµnh bong dµi 1100 m Hái lóc dã gãc t¹o bëi tia sang mỈt trêi vµo mỈt ®Êt ... = 1, 0100 b / cos x = 2,3540 c / tgx = 1,6754 Bµi tËp 42: (SBT-95) Cho h×nh 14, biÕt : AB= cm, AC = 6,4 cm AN = 3,6 cm, Gãc AND = 900 Gãc DAN = 340 H·y tÝnh : a./ CN b./ gãc ABN c./ gãc CAN d./...
 • 38
 • 1,001
 • 33

GIAO AN ON THI VAO LOP 10 (DAY DU)

GIAO AN ON THI VAO LOP 10 (DAY DU)
... rarely,hardly, nobody, none = khng nh no one, nothing, no, neither everybody, everyone, somebody, someone, they anyone, anybody, no one, nobody, none, neither nothing, something, every thing, this, that it ... Between + im thi gian + and + im thi gian: khong t n Between + s kin i Till / Until + im thi gian: n luc, n Gii t ch ni chn: a On: 22 HONG TH HU - THCS TAM O TI LIU ễN THI VO LP 10 * trờn (chm ... everybody, everyone, somebody, someone, anyone, anybody, no one, nobody, none, neither chỳng ta s dng i t they nh ch ng ca cõu hi uụi: I dont suppose anyone will volunteer, will they? No one would...
 • 108
 • 897
 • 19

giáo án ôn thi vào lớp 10

giáo án ôn thi vào lớp 10
... Trường THPT Trần Quang Khải CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN km/giờ Hai xe gặp Phù Cát Tính vận tốc xe, giả thi t Quy Nhơn cách Hoài Ân 100 km Quy Nhơn cách Phù Cát 30 km Câu 5: Một ôtô ... Kiên Trường THPT Trần Quang Khải CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN Câu 6: Cho VABC cân A với AB > BC Điểm D di động cạnh AB,(D không trùng với A, B) Gọi (O) đường tròn ngoại tiếp VBCD ... diện tích tam giác OAB Đỗ Trung Kiên Trường THPT Trần Quang Khải CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = ( k − 1) x + (k tham số)...
 • 6
 • 581
 • 4

Giáo án ôn thi HKI phần Hinh Học 10

Giáo án ôn thi HKI phần Hinh Học 10
... kì I - Xem lại cách giải dạng toán lại nội dung đề cương ( ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ) • Rút kinh nghiệm: Trường THPT Đức Trí Ôn thi học kì I Giáo án ôn thi hình học 10 Giáo viên: Dương Minh Tiến ... Giáo án ôn thi hình học 10 ?2: Sử dụng công thức sin α + cos α = tính sinα, tanα ?3: Cos α, sin α âm dương ?4: Tính giá trị tan α cot α Giáo viên: Dương Minh Tiến Ta ... ?2: Công thức tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, tọa độ trọng tâm tam giác ?3: Công thức tính tích vô hướng hai vectơ biểu thức tọa độ tích vô hướng - Laøm baøi taäp lại đề cương ôn thi học kì...
 • 3
 • 224
 • 1

Sử dụng thí nghiệm vật lý dạy học chương chất rắn và chất lỏng theo sách giáo khoa vật lý 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ thứ 2)

Sử dụng thí nghiệm vật lý dạy học chương chất rắn và chất lỏng theo sách giáo khoa vật lý 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ thứ 2)
... thông sử dụng thí nghiệm dạy học vật Chơng Sử dụng thí nghiệm dạy học chơng chất rắn chất lỏng theo sách giáo khoa vật 10 ban khoa học tự nhiên (bộ thứ 2) 2.1 Các thí nghiệm sử dụng dạy học ... theo sách giáo khoa vật 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ thứ ) Giả thuyết khoa học Khai thác tốt thí nghiệm vật dạy học chơng chất rắn chất lỏng theo sách giáo khoa vật 10 thí điểm ... khoa học tự nhiên (bộ thứ 2) 2.1 Các thí nghiệm vật dạy học chơng chất rắn chất lỏng sách giáo khoa vật 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ sách thứ 2) 2.1.1.Các thí nghiệm biểu diễn a Thí...
 • 58
 • 573
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án 11 thí điểmgiáo án tiếng anh lớp 10 thí điểmgiáo án tiếng anh 10 thí điểmgiáo án tựa trích diễm thi tậpgiáo án luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văngiáo án ôn thi vào lớp 10 môn toángiao an on thi mon ngu van 10giao an on thi hoc sinh gioi su lop 10giáo án luyện thi vào lớp 10 môn toánthu vien giao an on thi vao 10 mon ngu vangiao an on thi lop 10 mon ngu vangiao an on thi vao 10 mon ngu van 9giao an on thi mon ngu van vao lop 10giáo án ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anhgiáo án ôn thi vào lớp 10 môn vănNghiên cứu vai trò sản xuất cây hồ tiêu trong phát triển kinh tế hộ tại xã vĩnh hiền, tỉnh vĩnh linh, tỉnh quảng trịPhát triển doanh nghiệp tư nhân ở huyện cam lộ, tỉnh quảng trịNghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộbài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nónKết cấu bê tông cốt thép dự ứng lựcPHU DAO TIENG ANH LOP 9cuc tri cua ham so bac 3.Doc Mẫu Hợp đồng thuê nhà Tenancy AgreementHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH CHO VAY dự án đầu tư tại hội sở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH CHO VAY dự án đầu tư tại hội sở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH hóahiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thanh hóaMối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đôlaBáo cáo vĩ mô và thị trường chứng khoán i 2011GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 9 THCS VIỆT VINH BẮC QUANGGIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 NĂM 2017 CẢ NĂM 3 CỘTGiáo trình quản lý nhà nước về tài chính côngChứng khoán 9 ĐIỂM: Sự tác động qua lại giữa hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt NamSỔ BDTX 2016 2017Nội dung tích hợp VHĐP lớp 5HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN tại KHO bạc NHÀ nước HUYỆN bố TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập