AAS huongdanphantichban lographite

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HÂN XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ... việc xác định lượng vết kim loại nặng thực phẩm Xuất phát từ lý chọn đề tài: "Xác định hàm lượng Cadimi Chì số loại rau xanh huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F-AAS)" ... phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử lửa F- AAS phương pháp có độ nhạy, độ...
 • 82
 • 1,657
 • 6

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)
... vạch phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tố vào nồng độ nguyên tố dung dịch mẫu phân tích đ-ợc nghiên cứu thấy rằng, khoảng nồng độ C định nguyên tố mẫu phân tích c-ờng độ vạch phổ hấp thụ số nguyên tử ... tử N nguyên tố đám nguyên tử tuân theo định luật Lambe-Bia: A = k.N.l (1.6) Trong đó: A c-ờng độ hấp thụ vạch phổ k hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào nhiệt độ môi tr-ờng hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên ... chọn vạch phổ hấp thụ nguyên tử cần phân tích để đo c-ờng độ C-ờng độ tín hiệu hấp thụ vạch phổ hấp thụ nguyên tử Nếu A mật độ quang chùm xạ có c-ờng độ Io, sau qua môi tr-ờng hấp thụ lại I,...
 • 72
 • 1,334
 • 10

Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS

Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS
... dễ tan kỹ thuật ghép HPLC-UV-HG -AAS 2.3.4 iu kin phõn tớch dng As bng phng phỏp HPLC-UV-HG -AAS HPLC: Ct tỏch sc ký: Hamilton PRP- X100(250mm.4,1 mm i.d.10 m) Pha ng A : 12 mmol/l KH2PO 4- K 2HPO4; ... mẫu thực phẩm rau quan trọng, góp phần đánh giá cách khoa học độc tính nguy gây hại As cho sức khỏe ngời qua nguồn thực phẩm Tách xác định trực tiếp dạng As quang phổ hấp thi nguyên tử (AAS) ... tan mu (ml); - V l th tớch dung dch mu th ó b sung ml dung dch m phõn tớch (ml); - M l lng mu th (g) 2.3 Xác định hàm lợng As rau má cải xanh phơng pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAs) Việt Nam,...
 • 53
 • 990
 • 6

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)
... hết cần phải làm giàu Vì vậy, mục đích đề tài tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì Cadimi nước ngầm kỹ thuật chiết pha rắn phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật lửa (F-AAS) CHƯƠNG ... nhiều phương pháp khác để xác định Cadimi Chì phương pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích, điện hoá, phổ phân tử UV-VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử lửa không lửa ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀM THỊ THANH THỦY TÁCH, LÀM GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành...
 • 82
 • 901
 • 3

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử AAS
... khỉên tất phận khác máy đo Các phương pháp định lượng phổ hấp thụ AAS: 3.1 Nguyên tắc phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [2] Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử phương pháp xác định nồng ... trưng nguyên tử trạng thái Quá trình gọi trình hấp thụ lượng nguyên tử tự trạng thái tạo phổ nguyên tử Phổ sinh trình gọi phổ hấp thụ nguyên tử Tìm hiểu phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử ... Zeiwail 1.2 Nguyên tắc phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử 1.2.1 Sự xuất phổ hấp thụ nguyên tử[ 2]: Như biết, vật chất cấu tạo nguyên tử nguyên tử phần tử nhỏ giử tính chất nguyên tố hoá...
 • 24
 • 5,983
 • 18

Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
... tích thực phẩm Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe thực phẩm máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm phương pháp quang ... tử, − Bằng chùm tia đơn sắc ta có phổ hấp thu nguyên tử Trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử đám nguyên tử mẫu lửa hay cuvet graphite môi trường hấp thu xạ (hấp thu lượng tia xạ) Phần tử hấp thu ... trưng nguyên tử trạng thái Quá trình gọi trình hấp thu lượng nguyên tử tự trạng thái tạo phổ nguyên tử nguyên tố Phổ sinh trình gọi phổ hấp thu nguyên tử Nếu gọi lượng tia sáng bị nguyên tử hấp thu...
 • 46
 • 1,775
 • 5

ung dung AAS

ung dung AAS
... Dung dịch chuẩn trung gian 1mg/ml: Pha loãng 1ml dung dịch chuẩn gốc thành 1000 ml dung dịch axit sulfuric nồng độ 1N - Dung dịch chuẩn làm việc: Pha loãng dung dịch chuẩn trung gian thành dung ... 1000 ml nước cất f Dung dịch tetrahyđrua boric natri (NaBH4), nồng độ %: Hoà tan 1,50 g tetrahyđrua boric natri 10,0ml dung dịch hyđroxit natri g Dung dịch thuỷ ngân chuẩn - Dung dịch chuẩn gốc ... vòng 30 - 60 phút dung dịch trở nên c Lấy bình khỏi tủ sấy, để nguội đến nhiệt độ phòng mở nắp chuyển dung dịch mẫu vào bình định mức 250 ml Tráng rửa bình phá mẫu khoảng 95ml dung dịch hoà tan...
 • 13
 • 285
 • 6

Phân tích hàm lượng các kim loại mn, pb trong một số loài nhiễm thể ở nghệ an bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Phân tích hàm lượng các kim loại mn, pb trong một số loài nhiễm thể ở nghệ an bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
... cú bn cao nht .Trong t nhiờn tn ti cỏc loi qung galenit (PbS), Cesurit (PbCO 3) v anglesit (PbSO4) Trong mụi trng nc, tớnh nng ca hp cht chỡ c xỏc nh ch yu thụng qua tan ca nú tan ca chỡ ph ... th ngi, mangan trỡ hot ng ca mt s men quan trng v tng cng quỏ trỡnh to xng Do ngun cung cp mangan thc phm khỏ phong phỳ v nhu cu mi ngy khụng cao nờn hu nh khụng b thiu mangan Do mangan c hp thu ... in húa hũa tan - Phõn tớch mụi trng - Phõn tớch lõm sang - Phõn tớch thc phm : Cỏc kim loi nng nh Cu, Pb, Cd, Hg ,Mn, Fe thc phm thng c phõn tớch bng Von-Ampe hũa tan Thớ d Pb sa, Pb, Mn, Fe, Zn,...
 • 55
 • 1,102
 • 7

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)
... luận văn thạc sỹ với đề tài Xác định gián tiếp Cloxacillin phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS) ”, thu số kết sau: -Tối ưu hoá điều kiện xác định Ag phương pháp F-AAS - Khảo sát chọn lọc ... quy trình xác định gián tiếp Cloxacilin phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (FAAS) NỘI DUNG LUẬN VĂN I Lý chọn đề tài Với mục tiêu xác định lượng dư thuốc kháng sinh thực phẩm từ tìm biện pháp khắc ... dụng kỹ thuật phân tích để xác định dư lượng kháng sinh thực phẩm yêu cầu cần thiết Trên giới, phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ứng dụng phổ biến Phương pháp có nhiều ưu điểm: độ...
 • 14
 • 342
 • 0

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)
... nặng Pb, Cd thuốc đông y phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không lửa (GF- AAS)  Hóa chất dụng cụ a Hóa chất - Axit đặc HNO3 65%, HCl ... quy trình vào việc phân tích Cd, Pb 16 loại mẫu thuốc đông y phương pháp đường chuẩn thêm tiêu chuẩn, so sánh GF-AAS với ICP-MS 12 Khả áp dụng thực tế Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không lửa ... nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội [33] Nguyễn Thị Thơm, Phân tích hàm lượng Cadmi đồ chơi nhựa phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không lửa (GF - AAS), Khoá luận tốt nghiệp,, Đại học khoa...
 • 8
 • 917
 • 20

Tài liệu luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG ĐỒNG, CROM, NIKEN TRONG RAU XANH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) docx

Tài liệu luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG ĐỒNG, CROM, NIKEN TRONG RAU XANH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) docx
... vạch phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tố vào nồng độ nguyên tố dung dịch mẫu phân tích đ-ợc nghiên cứu thấy rằng, khoảng nồng độ C định nguyên tố mẫu phân tích c-ờng độ vạch phổ hấp thụ số nguyên tử ... tử N nguyên tố đám nguyên tử tuân theo định luật Lambe-Bia: A = k.N.l (1.6) Trong đó: A c-ờng độ hấp thụ vạch phổ k hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào nhiệt độ môi tr-ờng hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên ... chọn vạch phổ hấp thụ nguyên tử cần phân tích để đo c-ờng độ C-ờng độ tín hiệu hấp thụ vạch phổ hấp thụ nguyên tử Nếu A mật độ quang chùm xạ có c-ờng độ Io, sau qua môi tr-ờng hấp thụ lại I,...
 • 72
 • 442
 • 3

lecture 3 aas&ir

lecture 3 aas&ir
... Cyanogen Oxidant Temperature (K) Air 2,400 - 2,700 Nitrous Oxide 2,900 - 3, 100 Oxygen 3, 300 - 3, 400 Air 2 ,30 0 - 2,400 Oxygen 2,800 - 3, 000 Oxygen 4,800 Furnaces Furnaces • Improved sensitivity over flame ... ∴Concentration Na+ = 7.3ppm 0.2 Determination of Nickel Content by AA 120 y = 5.6x + 20 Absorbance Units A b s o r b a n c e Sample Problem 80 40 0 10 15 Volum e of Nickel Added(m L) Answer: 0 .37 5 μg/mL Concentration ... sodium chloride of known concentration Concentration (ppm) Absorbance 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.18 0 .38 0.52 0.76 Concentration (ppm) Use of Calibration curve to determine sodium concentration {sample...
 • 8
 • 317
 • 1

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx
... gọi trình hấp thu lượng nguyên tử tự trạng thái tạo phổ nguyên tử Phổ sinh trình gọi phổ hấp thu nguyên tử 1.2 Nguyên tắc phép đo AAS Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dựa hấp thụ chọn lọc ... cộng hưởng nguyên tử trạng thái tự nguyên tố cần xác định Đối với nguyên tố vạch cộng hưởng thường vạch quang phổ nhạy phổ phát xạ nguyên tử nguyên tử Như để thu phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tố ... ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP AAS TRONG KIỂM NGIỆM DƯỢC PHẨM - - I ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN TỐ CROM TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ: Đặt vấn đề: - Crom (Cr) 10 nguyên tố vi...
 • 16
 • 1,631
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử aasphân tích asen bằng aasphương pháp phân tích aasphương pháp phổ hấp thu nguyên tử aasmáy quang phổ hấp thụ nguyên tử aasmáy hấp thụ nguyên tử aasphổ hấp thụ nguyên tử aasphân tích asen bằng phương pháp aasmáy quang phổ hấp thụ nguyên tử aas 800giá máy quang phổ hấp thụ nguyên tử aasmáy quang phổ hấp thụ nguyên tử aas 3300ứng dụng của máy aasphân tích cu bằng phương pháp aasphân tích hg bằng phương pháp aasphân tích pb bằng phương pháp aasBất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp (LV thạc sĩ)Trắc nghiệm mệnh đề tập hợpBài tập trắc nghiệm Toán 8 chương 3CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EMVở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhBài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuTrò chơi chủ đề đo lường môn Toán tiểu họcSÁCH SCAN Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn).Đề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Action Plan on Base Erosion and Profit ShiftingCâu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hayTập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p02Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập