Đề cương trắc nghiệm ôn tập khối 10 môn vật lý

Sinh học phân tử, đề cương trắc nghiệm ôn tập, có đáp án

Sinh học phân tử, đề cương trắc nghiệm ôn tập, có đáp án
... 39 Tế bào vi khuẩn E coli gọi Hfr ? a Không plasmid b plasmid dạng tự c plasmid gắn vào gen tế bào chủ Đ d mang DNA phage 40 Xác định vấn đề sau sai: a Trong tổng hợp DNA liên kết ... b Amynoacyl tRNA synthetase c ATP-synthetase d Không kể 37 Ở Operon lactose, RNA polymerase thực phiên mã khi: a chất cảm ứng b Repressor hoạt tính c Repressor hoạt tính Đ d a b e a c ... Hydro với O phân tử nước d Liên kết peptid 25 Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp vi khuẩn? a Feulgen b Chargaff c Griffith Đ d Hershey Chase e Meselson Stahl 26 Trong phân tử acid nucleic phân tử...
 • 15
 • 138
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN : vật pptx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN : vật lý pptx
... động điều hoà, mắc thêm vào vật m vật khác có khối lượng gấp lần vật m chu kỳ dao động chúng A giảm lần B tăng lên lần C giảm lần D tăng lên lần Câu 3 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo ... mạch biến thi n điều hoà II/ PHẦN RIÊNG : (gồm câu) A.THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN ( câu, từ câu 33 đến câu 40) -Câu 3 3: Một sóng học có tần số f = 1000Hz lan truyền không khí Sóng gọi : A sóng siêu ... Câu 4 7: Một lò xo nhẹ có đầu cố định,đầu treo vật nặng khối lượng m = 100g.Khi vật dao động điều hoà,thời gian để vật di chuyển từ vị trí thấp đến vị trí cao 0,25s.lấy  = 10.độ cứng lò xo l : A...
 • 6
 • 159
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 Vật 12

Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 Vật lý 12
... L=0,2 .10 -4H tụ điên có điện dung C=8nF.Tính chu kỳ riêng mạch bước sóng λ sóng điện từ cộng hưởng với mạch dao động A:25 ,12 .10 -6s 75,36m ; B:25 ,12 .10 -7s 753,6m ; C:2,3 .10 -6s 690m ; D:2,5 .10 -7s 10 5m ... Câu 53:Treo vật nặng vào lò xo 1, nó dao động với chu kỳ T1.Treo vật nặng vào lò xo 2,nó dao động với chu kỳ T2.Tính chu kỳ dao động hai lò xo ghép nối tiếp A:Tnt=(T1+T2)2; B: Tnt= T12 + T22 C: ... phương, tần số, có biên độ A1 A2 là: A A = A1 + A2 C A = 2A1 cos/ 1 − ϕ 2 1 + ϕ D A = 2A1.cos/ B A = 2A1.sin 1 − ϕ / Câu 38:Một cứng OA dài l=0,6m;khối lượng không đáng kể quay xung quanh...
 • 6
 • 228
 • 1

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc
... Bằng với vật qua vị trí cân Câu 51 : Gia tốc vật dao động điều hòa không : A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc không C Hợp lực tác dụng vào vật không D Không có vị trí có gia tốc không Câu 52: ... quay Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C/ Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức mi r i rc = ; mi Câu 16: Chọn câu sai Một vật rắn ... trí mà lực tác dụng vào vật không Câu 50 : Năng lợng vật dao động điều hòa : A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại Trn Quang Thanh -...
 • 67
 • 3,204
 • 40

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P1

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P1
... điện biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n điều hoà với chu kỳ T D không biến thi n ... quanh trục cố định? A ω = + 0,5t2 (rad/s) B ω = - 0,5t (rad/s) C ω = -2 - 0,5t (rad/s) D ω = -2 + 0,5t (rad/s) Câu 30: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương có phương trình dao động ... đổi công suất tiêu thụ cực đại mạch có giá trị A 484W B 220W C 440W D 242W Câu 21: Một vật rắn quay quanh trục cố định với vận tốc góc không đổi Tính chất chuyển động vật rắn A quay chậm dần B...
 • 4
 • 304
 • 5

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P2

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P2
... t chuyển động quay nhanh dần vật rắn quay quanh trục cố định? A ω = -2 + 0,5t (rad/s) B ω = -2 - 0,5t (rad/s) D ω = - 0,5t (rad/s) C ω = + 0,5t (rad/s) Câu 28: Một vật rắn quay quanh trục cố định ... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n ... k(A - Δl) Câu 23: Một lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật π...
 • 4
 • 187
 • 3

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P3

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P3
... sin(100 π t - 10 −3 π F 3π ) (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch 3π ) (A) 3π π ) (A) C i = sin(100 π t + D i = sin(100 π t - ) (A) 4 Câu 30: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời vật dao động ... khối lượng nặng C gia tốc trọng trường D vĩ độ địa Câu 40: Đơn vị momen động lượng B kg.m2/s2 C kg.m2/s D kg.m/s A kg.m2 -Hết - ... lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật C I = π s 10 B 24cm C 9cm D 12cm Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở...
 • 4
 • 194
 • 1

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P4

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P4
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B không biến thi n điều hoà theo thời gian T C biến thi n điều hoà với chu kỳ T D biến thi n ... dây cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại A i = sin(100 π t ) (A) A I = 0,5A B I = B i = sin(100 π t - C I = A A -Hết - D I = 2A ... bắt đầu quay, vật quay góc có độ lớn A 8π (rad) B 16π (rad) C 40π (rad) D 20π (rad) Câu 19: Một vật rắn quay quanh trục cố định với vận tốc góc không đổi Tính chất chuyển động vật rắn A quay...
 • 4
 • 239
 • 3

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P5

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P5
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ B biến thi n điều hoà với chu kỳ T 50 C biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T D không biến thi n ... vận tốc góc ω thời gian t chuyển động quay nhanh dần vật rắn quay quanh trục cố định? A ω = -2 - 0,5t (rad/s) B ω = -2 + 0,5t (rad/s) C ω = - 0,5t (rad/s) D ω = + 0,5t2 (rad/s) Câu 39: Một lắc ... thay đổi công suất tiêu thụ cực đại mạch có giá trị A 440W B 242W C 484W D 220W Câu 28: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương...
 • 4
 • 210
 • 3

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P6

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P6
... thụ cực đại mạch có giá trị A 242W B 484W C 440W D 220W Câu 14: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều ... trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B không biến thi n điều hoà theo thời gian T C biến thi n điều hoà với chu kỳ D biến thi n điều hoà với chu kỳ T Câu 15: Trong giao thoa sóng mặt ... đầu gắn vật Gọi độ giãn lò xo vật vị trí cân Δl Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A > Δl) Trong trình dao động lực đàn hồi lò xo có độ lớn nhỏ A F = B F = k(A - Δl)...
 • 4
 • 197
 • 3

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật - P7

Đề thi trắc nghiệm đại học-cao đẳng môn Vật lý - P7
... xo có độ lớn nhỏ A F = k∆l B F = kA C F = D F = k(A - ∆l) - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 192 ... Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T D không biến thi n điều hoà theo thời gian Câu 39: Khi ... đáng kể Hỏi m3 khối tâm hệ nằm trung điểm BC? A m3 = 4m B m3 = m C m3 = 2m D m3 = 6m Trang 2/4 - đề thi 192 Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hoà có...
 • 4
 • 236
 • 3

500 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật

500 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... không khí C giữ cho thân máy bay không quay D tạo lực nâng đuôi Nếu tổng vectơ ngoại lực tác dụng lên vật rắn không A tổng đại số momen lực trục quay không B momen động lượng vật trục quay không ... bảng phân loại tuần hoàn Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ hạt A prôtôn êlectrôn B nơtrôn êlectrôn C êlectrôn nuclôn D prôtôn nơtrôn Một hạt nhân có độ hụt khối lớn A dễ bị phá vỡ B lượng liên kết ... kích thước hạt nhân 35 Trong hạt nhân 17 Cl có A 17 prôtôn 18 nơtrôn B 17 prôtôn 35 nơtrôn C 18 prôtôn 17 nơtrôn D 35 prôtôn 17 êlectrôn Hạt nhân 238U phân rã phóng xạ cho hạt nhân Thôri 234...
 • 49
 • 1,147
 • 83

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 471
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: 533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi đại học môn vật lý docđề cương trac nghiem ôn thi môn chính trị hệ trung cấpđề cương câu hỏi ôn tập lớp 10trac nghiem on thi dai hoc mon vat liđề thi học sinh giỏi khối 10 môn vật lýôn thi vào 10 môn vật lýNghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - HànNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNGNghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emPhân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiDạy học quy tắc đếm trong các bài toán tổ hợp và xác suất nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh lớp 11Phát triển năng lực tự học cho học sinh bằng dạy học bài tập chương este lipit tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tỉnh vĩnh phúcQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninhWifi ads marketing 103Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangPhương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn địnhQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hải PhòngQuản lý Thuế thu nhập cá nhân ở Cục thuế tỉnh Hà NamQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngNâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolaDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)
Đăng ký
Đăng nhập