VẤN đề bảo tồn, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI sản văn hóa PHI vật THỂ ở THỪA THIÊN HUẾ TRONG QUÁ TRÌNH đổi mới và hội NHẬP

đảng bộ tỉnh phú thọ lãnh đạo bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát xoan từ năm 2000 đến năm 2011

đảng bộ tỉnh phú thọ lãnh đạo bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát xoan từ năm 2000 đến năm 2011
... trinh tổ chức , đạo thực công tác bảo tồn , phát huy giá trị ̀ dân ca Xoan đấ t Tổ từ năm 2000 đến năm 2011 Từ đó, rút đánh giá, kinh nghiê ̣m trình bảo tồn di sản văn hóa , góp phần nâng ... tích chủ trương , đạo bảo tồ n , phát huy giá trị văn hóa hát Xoan Đảng bô ̣ Phú Tho ̣ giai đoa ̣n từ năm 2000 đến năm 2011 Tìm hiểu thực tiễn trình đạo thực chủ trương Đảng , nêu lên những ... bô ̣ Phú Tho ̣ với công tác bảo tồ n , phát huy giá trị dân ca Xoan từ năm 2000 đến 2011 Về thời gian: Luâ ̣n văn giới ̣n từ năm 2000 đến năm 2011 Về không gian: Trên điạ bàn tinh Phú...
 • 9
 • 139
 • 1

đảng bộ tỉnh phú thọ lãnh đạo bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa hát xoan từ 2000 2011

đảng bộ tỉnh phú thọ lãnh đạo bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa hát xoan từ 2000 2011
... sản văn hóa, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 15 1.2 Đảng tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa hát Xoan từ năm 2000 đến năm 2005 21 1.2.1 Thực trạng hát ... BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA HÁT XOAN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2011 33 2.1 Yêu cầu khách quan đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa hát ... NHÂN VĂN  TRẦN THU HẰNG ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA HÁT XOAN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2011 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Chuyên ngành: Lịch sử Đảng...
 • 93
 • 83
 • 0

Tài liệu Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Lễ hội đền Trần trong đời sống đương đại doc

Tài liệu Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Lễ hội đền Trần trong đời sống đương đại doc
... coi Lễ hội đền Trần (Nam Ðịnh) điểm hội đủ vấn đề lý luận thực tiễn chủ đề bảo tồn phát huy di sản văn hóa truyền thống đời sống đương đại Phải thừa nhận rằng, nhận thức cộng đồng giá trị lễ hội ... điểm truyền thông phần hữu lễ hội, nhấn mạnh đến việc tuyên truyền giá trị văn hóa lễ hội đền Trần phát huy di sản tinh thần thượng võ nhà Trần công lao triều đại vua Trần phát triển quốc gia dân ... ứng được, đặc biệt hoạt động phát ấn Từ đó, tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị đặc sắc lễ hội đền Trần, loại bỏ yếu tố tạo nên hạn chế mô hình tổ chức lễ hội đền Trần năm qua, xây dựng phương...
 • 9
 • 346
 • 1

Phát triển nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản sách chữ Thái cổ tại thư viện tỉnh Sơn La

Phát triển nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản sách chữ Thái cổ tại thư viện tỉnh Sơn La
... giá trị sách cổ Thư viện tỉnh Sơn La Khi triển khai nhiệm vụ Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch chi tiết để thực dự án Tính đến tháng 11/2011 Thư viện tỉnh Sơn La thực số hoá 313 tài liệu sách ... sách chữ Thái cổ với 8.610 trang sách có khổ, kích thư c khác lưu trữ dạng file PDF, phục vụ bạn đọc hệ quản trị thư viện số Liboldighital N goài số hoá tài liệu sách chữ Thái cổ, Thư viện tỉnh Sơn ... Xây dựng chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản phát triển kinh tế - xã hội số hoá tài liệu địa chí tỉnh nhà (bao gồm xuất phNm địa phương) Tuy vậy, lý liên...
 • 3
 • 85
 • 0

Chính sách quốc gia về giáo dục phát triển nguồn nhân lực việt nam trong quá trình đổi mới hội nhập quốc tế

Chính sách quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực việt nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế
... thống giáo dục quốc dân Việt Nam ( Mô hình Liên xô cũ ) 1954-1992 11 Giáo dục đại học Tiến sĩ Phó tiến sĩ ( năm ) Giáo dục th-ờng xuyên Đại học (4-6 năm) Cao đẳng (3 Năm) 18 tuổi Giáo dục phổ ... dục quốc dân Việt Nam - 2005 Giáo dục đại học Tiến sĩ 2-4 năm Thạc sĩ 2-3 năm GD th-ờng xuyên Cao đẳng (3 năm ) Cao đẳng nghề (2 năm) Đại học (4-6 năm ) ( Cử nhân ) 18 Tuổi Giáo dục phổ thông Giáo ... Ngun: B Kế hoạch u t, Vit Nam Quỏ trỡnh phỏt trin cỏc chớnh sỏch quc gia v giỏo dc v ngun nhõn lc ti Việt Nam 2.1 Mt s gay cn giỏo dc v trin ngun nhõn lc Vit Nam giai on u ca quỏ trỡnh i Mi...
 • 19
 • 565
 • 2

Tiểu luận môn hành vi tổ chức vai trò của văn hóa tổ chức chi cục thuế bình tân trong bối cảnh đổi mới hội nhập

Tiểu luận môn hành vi tổ chức vai trò của văn hóa tổ chức chi cục thuế bình tân trong bối cảnh đổi mới và hội nhập
... IV V VI Đặt vấn đề Vai trò văn hóa tổ chức Văn hóa tổ chức văn hóa tổ chức Chi cục thuế quận Bình Tân Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức chi cục thuế Đặc trưng văn hóa tổ chức Chi cục thuế ... cảnh đổi hội nhập Vi t Nam ngày III Văn hóa tổ chức văn hóa tổ chức Chi cục thuế quận Bình Tân: Khái niệm "văn hóa tổ chức" tổng – tích hợp từ hai khái niệm "văn hóa" "tổ chức" Khi kết hợp thành ... vậy, chi cục thuế Bình Tân có số đặc trưng văn hóa tổ chức sau: Thứ nhất, văn hóa tổ chức chi cục thuế Bình Tân có tính phức hợp cao Điều lý giải chi cục thuế Bình Tân với quản lý trực tiếp Cục thuế...
 • 10
 • 64
 • 0

Báo cáo "Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong tiến trình đổi mới hội nhập kinh tế quốc tế " potx

Báo cáo
... 54% (45.203/83.979 b ng) Tạp chí luật học số 01/2007 nghiên cứu - trao đổi Trong s cỏc i u c qu c t v quy n s h u cụng nghi p m Vi t Nam ó kớ k t i m i v h i nh p kinh t qu c t , n ó hỡnh thnh ... n ỏp d ng cỏc ch ti mang tớnh kinh t Trong n n kinh t tri th c, ti s n trớ tu ngy cng cú vai trũ to l n Trớ tu ng i chớnh l ngu n ti nguyờn quý giỏ nh t c a n n kinh t tri th c i v i cỏc doanh ... trm nm T i ú, gi i 48 kinh doanh v qu n lớ ó cú nhi u kinh nghi m th c ti n v ho t ng s h u cụng nghi p Trong ú, n c ta l m t n c nụng nghi p, tr i qua hng ch c nm c ch kinh t k ho ch hoỏ t p...
 • 7
 • 151
 • 0

Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh

Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh
... động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá dân ca Quan họ Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp huy động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ ... hút vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh Chương 4: Các giải pháp thu hút vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc ... phải bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh? - Thực trạng huy động nguồn vốn việc đầu vốn để bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan...
 • 106
 • 347
 • 0

chủ trương của đảng về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các tộc người thiểu số tây nguyên từ 1996-2006

chủ trương của đảng về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các tộc người thiểu số ở tây nguyên từ 1996-2006
... bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tộc người thiểu số Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2000 Chương 2: Chủ trương Đảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tộc người thiểu số Tây Nguyên từ năm 2001 đến ... Chương CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2001 1.1.Vùng thể chế Tây Nguyên sách văn hóa tộc người Tây Nguyên Đảng trước ... ương Đảng, Chính phủ bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc thiểu số Tây Nguyên 1.3.2 Kết thực chủ trương Đảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người thiểu số Tây Nguyên Để triển khai thực chủ trương...
 • 136
 • 178
 • 0

Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh

Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh
... Đánh giá trạng huy động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá dân ca Quan họ Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp huy động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật ... phải bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh? - Thực trạng huy động nguồn vốn việc đầu vốn để bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan ... phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh Chương 4: Các giải pháp thu hút vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh Số hóa Trung tâm Học...
 • 113
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao ton phat huy gia tri di tich lich su van hoacan lam gi de bao ton và phát huy giá trị di sản van hoaphát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống cách mạngphát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hố truyền thống cách mạngphát huy giá trị di sảnvăn hóa phi vật thể ở việt namnhững văn hóa phi vật thể ở việt namnhững di sản văn hóa phi vật thể ở hà nộidi sản văn hóa phi vật thể ở việt namvăn hóa phi vật thể ở tây nguyêndi sản văn hóa phi vật thể ở huếdi sản văn hóa phi vật thể ở hà nộihệ thống thư viện công cộng việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triểnbảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóabảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh quảng ninhChương trình đào tạo bậc cao học ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Đại học Công nghệ)Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật viễn thông (Đại học Công nghệ)Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỷNÂNG CAO THÓI QUEN RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNGChuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngChuyên Đề Hệ Thức Vi- Ét Và Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi- ÉtNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhSKKN Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đa ThứcKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmFrom the current global economic crisis - thinking of a development model in VietnamGiảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiệnThe portable MBA in entrepreneurshipMBA theory of financial risks from statistical physics to risk management, cambridgeA guide to effective human resources managementHigh Sensitive Enzyme Based Glucose Sensor Using Lead Sulfide NanocrystalsThe portable MBA in strategythpt chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 file word có lời giải chi tiếtBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập