bài giảng tích hợp liên môn địa lý 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản (có đầy đủ hồ sơ bài dạy trong file nén đi kèm)

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN doc

Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN doc
... trồng thủy sản phát triển Giải thích sao? (vĩ độ, khí hậu ) nhanh, đặc biệt nuôi tôm, cá - Hãy so sánh số liệu bảng 9. 2 rút nhận xét phát triển ngành thủy sản (sản lượng, sản lượng - Xuất thủy sản ... Sự phát triển phân bố mức vùng ven bờ làm cạn kiệt( ngành thủy sản thuốc nổ, điện) - Khai thác hải sản sản lượng → Nước ta có 29/ 64 tỉnh thành giáp tăng nhanh biển - NTB NB phát triển mạnh - ... thái, giống loài quí - Quan sát hình 9. 2, nêu phân bố Sự phát triển phân bố lâm loại rừng: nghiệp + Rừng phòng hộ: núi cao ven biển - Hằng năm nước ta khai thác + Rừng sản xuất: núi thấp trung...
 • 5
 • 1,353
 • 1

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot
... Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò D - Củng cố: E - Hướng ... Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh ... động trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích...
 • 6
 • 343
 • 0

Bài 9-Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Bài 9-Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
... 9: Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản I/ Lâm nghiệp Tài nguyên rừng 2.Sự phát triển phân bố ngành lâm nghiệp a) Sự phân bố Rừng sản xuất vùng núi thấp trung bình Rừng phòng hộ phân bố vùng ... thuỷ sản I/ Lâm nghiệp II Ngành thuỷ sản Nguồn lợi thuỷ sản Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản Sự phát triển: Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ Tỷ trọng sản lượng khai thác lớn tỷ trọng sản ... II Ngành thuỷ sản Năm Tổng Nguồn lợi thuỷ sản Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản Sự phát triển: Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ Tỷ trọng sản lượng khai thác lớn tỷ trọng sản lượng nuôi...
 • 7
 • 5,871
 • 21

bai 9. phat triên va phân lâm nghiêp, thuy san

bai 9. Sư phat triên va phân bô lâm nghiêp, thuy san
... 5397,5 Rng c dng 1442,5 Tng cng 11573,0 Quan sỏt bng 9.1 v lc Hỡnh 9.2 hóy hon thin bng sau: c cu Rng sn xut Rng phũng h Rng c dng c im Din tớch (%) Vai trũ Phõn b 40,9 46,6 - Cung cp nguyờn liu cho ... rng phũng h, rng c dng v trng cõy gõy rng - Phỏt trin mụ hỡnh nụng lõm kt hp Quan sỏt hỡnh 9.1 : Nờu vai trũ ca mụ hỡnh nụng - lõm kt hp ? Nụng Lõm kt hp l mt phng thc sn xut kinh doanh cú khoa ... huyn Tam o Mụ hỡnh ỏp dng thnh cụng ó giỳp cho ngi nụng dõn cú thờm gii phỏp canh tỏc mi va ci thin i sng, va bo tn v phỏt trin bn vng rng Tit 10 Bi S phỏt trin v phõn b lõm nghip, thy sn Vic...
 • 29
 • 417
 • 0

Địa9 Bài 9Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Địa Lí 9 Bài 9 – Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
... Trình bày phát triển phân bố ngành thuỷ sản - Giải thích sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao? Phải làm để nâng cao sản lượng thuỷ sản? * Trả lời: a) Các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ... liệu : Sản lượng thuỷ sản( nghìn tấn) Chia Năm Tổng số Khai thác Nuôi trồng 199 0 890 .6 728.5 162.1 199 4 1465.0 1120 .9 344.1 199 8 1782.0 1357.0 425.0 2002 2647.4 1802.6 844.8 a) Vẽ biểu đồ sản lượng ... Các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ta:( Đã ghi) b) Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản: (Đã ghi) c) – Sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao phương tiện đánh bắt thô sơ chịu ảnh hưởng...
 • 4
 • 15,963
 • 55

Giáo án bài Sự phát triển phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư
... ngày gi m sút nào? diện tích rừng sản xuất ? Nêu vài nét kế hoạch triển khai phát triển trồng rừng nước ta? Sự phát triển phân bố l m nghiệp - Gi m sản lượng gỗ khai thác 2.5 triệu m3 /n m (tất ... cho ngư dân việc phát triển m rộng quy m ngành ? Tính tăng gi m sản lượng Sự phát triển phân bố thủy sản khai thác nuôi trồng thuỷ sản? * Khai thác: ? So sánh qua giai đoạn? Sản lượng tăng liên ... thủy sản: An Giang, Bến Tre - Xuất khẩu: Thủy sản ngành có giá trị hàng xuất hàng đầu (2005) g m: Dầu khí, Dệt may thủy sản Từ 199 9 - 2002 tăng từ 97 1 triệu USD lên 2.1 tỉ USD (gấp lần) Giáo án địa...
 • 4
 • 1,911
 • 6

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt
... mới:Nền nông nghiệp nước ta gần có bước phát triển vượt bậc.Giá trị sản lượng tăng nhanh, phân bố sản xuất có thay đổi rõ rệt Bài học nầy…… Hoạt động thầy Ghi bảng trò I.Ngành trồng trọt - Em cho ... công nghiệp hàng hóa cho chế biến) Cây lương thực ** Hoạt động nhóm:Chia lớp - Bao gồm lúa hoa màu làm nhóm theo nội dung 1- - Đáp ứng nhu cầu nước xuất 2-3 với câu hỏi: + Gồm loại nào? - Hai ... + Phân b - Vùng trọng điểm * Câu hỏi phụ cho nhóm: - Nhóm 1,2 :+ Tại trước thiếu lương thực mà xuất lúa gạo đứng thứ Cây công nghiệp giới?( Thuận lợi ĐKTN, - Bao gồm năm lâu năm nhân tố KT-XH:...
 • 5
 • 1,132
 • 1

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP doc

Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP doc
... điện,… - Sự phân bố nhà máy thuỷ điện có 3.Một số ngành CN nặng khác: đặc điểm chung? - Công nghiệp khí điện tử + Nhiệt điện phía Bắc : Gần than Quảng - Công nghiệp hoá chất Ninh - Công nghiệp ... 2156 Kwh, - Chế biến sản phẩm trông trọt, nước phát triển 7366 Kwh/ người chăn nuôivà thuỷ sản - Cho ví dụ sản phẩm ngành Công nghiệp dệt may: khí điện tử - Là ngành SX hàng tiêu dùng - Xác định ... nhóm lớn) Mỗi nhóm - Khai thác than chủ yếu nghiên cứu nội dung về: Tình hình Quảng Ninh phát triển, phân bố chủ yếu, xác định - Dầu khí phát hện khai đồ thác chủ yếu thềm lục địa phía → Trữ lượng...
 • 5
 • 517
 • 0

Bài 9: Sự phát triển phân bố nông nghiệp

Bài 9: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
... 12,4% Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Sự phát triển phân bố ngành lâm nghiệp: Dựa vào đồ: Chỉ phân bố loại rừng nước ta? Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Sự ... Sự phát triển phân bố ngành lâm nghiệp: Cơ cấu ngành lâm nghiệp gồm hoạt động nào? Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Công nghiệp chế biến gỗ phân bố đâu? Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN ... biến gỗ phân bố đâu? Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Sự phát triển phân bố ngành lâm nghiệp: - Sự phân bố: + Rừng phòng hộ: thường phân bố khu vực núi cao ven biển + Rừng sản...
 • 24
 • 957
 • 0

Gián án Bài 9 Sựphát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản

Gián án Bài 9 Sựphát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản
... sau: Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN b, Sự phát triển Cơ cấu ngành lâm nghiệp gồm - Khai thác chế biến phân bốnhững hoạt động ... thiện Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Xác định ngư trường trọng điểm tỉnh trọng điểm sản lượng thuỷ sản? Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀtiếp BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ Nối PHÂN SẢN -Làm tập 3, ... trồng thuỷ sản Nêu vai trò thuỷ sản đời sống kinh tế? Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 2, Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản - Khai thác tăng bảng đây, rút nhận xét So sánh...
 • 11
 • 662
 • 2

tích hợp liên môn địa 9 giải quyết vấn đề “ứng phó với biến đổi khí hậu

tích hợp liên môn địa lý 9 giải quyết vấn đề “ứng phó với biến đổi khí hậu
... dân số Giải pháp giải tình huống: Những hậu biến đổi khí hậu mang lại vô nguy hiểm toàn nhân loại nói chung cá thể nói riêng Vì thế, sau số giải pháp nhằm ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu ... 1 Tên tình huống: Giải vấn đề “ Ứng phó với biến đổi khí hậu 2.Mục tiêu giải tình : Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu Trái đất gia tăng hoạt động tạo chất thải khí nhà kính, hoạt động khai ... tác động, hệ nghiêm trọng mà vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu mang lại không cá nhân hay không quốc gia đơn lẻ giành thắng lợi chiến chống biến đổi khí hậu Chính vậy, hợp tác toàn cầu chung tay...
 • 13
 • 184
 • 1

tích hợp liên môn địa 9 tìm HIỂU QUẦN đảo TRƯỜNG SA – VIỆT NAM để NÂNG CAO TINH THẦN tự hào dân tộc, ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC, góp PHẦN xây DỰNG lí TƯỞNG SỐNG CHO THANH NIÊN

tích hợp liên môn địa lý 9 tìm HIỂU QUẦN đảo TRƯỜNG SA – VIỆT NAM để NÂNG CAO TINH THẦN tự hào dân tộc, ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC, góp PHẦN xây DỰNG lí TƯỞNG SỐNG CHO THANH NIÊN
... SA VIỆT NAM ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN TỰ HÀO DÂN TỘC, Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG LÍ TƯỞNG SỐNG CHO THANH NIÊN Mục tiêu giải tình huống: Quần đảo Trường Sa vùng lãnh thổ thiêng liêng ... với môn học Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân gần gũi hiệu Đó khiến chúng em xây dựng tình “Cùng tìm hiểu quần đảo Trường Sa Việt Nam để nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ Tổ ... đơn vị kiến thức môn học liên quan đến tình - Tiết 26 Địa lớp 8: Vùng biển Việt Nam - Tiết 44 45 Địa lớp 9: Phát triển tổng hợp kinh tế bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo - Tiết...
 • 23
 • 124
 • 1

bài giảng địa 9 bài 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố nông nghiệp

bài giảng địa lý 9 bài 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
... Gồm nhân tố nào? Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng có thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp? BÀI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên: II Nhân tố ... Nam Tại thuỷ lợi biện pháp hàng đầu thâm canh nông nghiệp nước ta? BÀI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên: 1/ Tài nguyên đất 2/ Tài nguyên khí ... y tế khó khan trình hội nhập kinh tế giới BÀI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Các nhân tố tự nhiên: ĐẤT KHÍ HẬU Nhân tố tự nhiên SINH VẬT NƯỚC THẢO LUẬN NHÓM Nhóm...
 • 19
 • 2,546
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 10 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sảncâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9hướng dẫn làm bài tập bản đồ địa lí 9 bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sảngiải bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thuỷ sảnbài 9sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sảnđịa lí bài 8 lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệpđịa lý lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptdia ly 9 bai 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđịa lý 9 hk1 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpdia ly 9 bai 8 su phat trien va phan bo nong nghiepbài giảng sự phát triển và phân bố công nghiệpbai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9địa lí 9 bài 8 sự phát triển và phân bố nông nghiệp phần bài tậpđịa lí 9 bài 11 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptxNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTổng hợp VẬT LIỆU POLYURETHANEhướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngTổng quan về hệ thống điện việt namQuy hoạch lưới điệnCông ty đa quốc gia metroNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnPhát biểu ky niem thanh lap truongGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Chủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập