Đề kiểm tra Học kì 2 môn tin

Đề kiểm tra học 2 môn tin hoc1

Đề kiểm tra học kì 2 môn tin hoc1
... du X vo ỏp ỏn ỳng di bng sau: Cõu A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cõu 21 22 23 24 25 A B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - H v tờn:.Lp: 11A1 Cõu ... TIONINFORMAT Hóy ỏnh du X vo ỏp ỏn ỳng di bng sau: Cõu A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cõu A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... trc tip Cõu 2: Th tc no chốn xõu S1 vo S2 ti v trớ i kim tra hc k - Mụn Tin hc C Truy cp trc tip D Truy cp tun t A DELETE(S1,S2,i) B DELETE(S1,I,S2) C INSERT(S1,S2) D INSERT(S1,S2,i) Cõu 3:...
 • 4
 • 228
 • 0

đề kiểm tra học 2 môn tin học 7 - năm học 2009-2010

đề kiểm tra học kì 2 môn tin học 7 - năm học 2009-2010
... Họ tên - lớp (Ví dụ: Ho Van A – lop 7) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: Tin học A LÝ THUYẾT (5 điểm) I Trắc nghiệm (1,5 điểm) Câu hỏi Đáp án Điểm Câu b 0 ,25 đ Câu c 0 ,25 đ Câu d 0 ,25 đ Câu a 0 ,25 đ trang ... Điểm Câu b 0 ,25 đ Câu c 0 ,25 đ Câu d 0 ,25 đ Câu a 0 ,25 đ trang đứng 0 ,25 đ Câu trang nằm ngang 0 ,25 đ II Tư luận: (3,5 điểm) Câu (2, 5 điểm) • Các dạng biểu đồ phổ biến nhất: Biểu đồ cột; Biểu đồ đường ... chuột vào ô F4 sau nháy nút nút lệnh Hoặc chọn khối C2:H8, vào bảng chọn Data \ Sort (Điểm TB) cần xếp \ OK Lu b¶ng tÝnh víi tªn: Họ tên - lớp (1đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (1đ) xuất hộp thoại...
 • 3
 • 359
 • 0

Đề kiểm tra học 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận
... BÌNH THUẬN TRƯỜNG PT DTNT TỈNH Câu Đáp án Nêu tượng phản xạ toàn phần gì.( 0,5 đ) Nêu điều kiện xảy tượng phản xạ toàn phần (0,5đ) Ý HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: Vật – Khối 11 ... −7 + Độ lớn: B1 = 2. 10  B2 có: + Đđ: C 2, 5đ I1 − 10 = 2. 10-5T = 2. 10 0,1 AC + Phương: ⊥ BC,I2 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải −7 + Độ lớn: B1 = 2. 10  I2 − 20 = 8.10-5T = 2. 10 0,05 BC Tính ... với B1 , B2 , độ lớn: BC = B1 + B2 = 10-4 T b) (1,0đ) F3 = BC.I3.l sin900 = 10-4.10 .2. 1= 2. 10-3N ( Ct: 0 ,25 đ, số: 0 ,25 đ, kết quả: 0,5đ) a) (1,0đ) L = 4π 10− 7.µ N2 S (0 ,25 đ) l Thế số (0 ,25 đ), kết...
 • 3
 • 217
 • 2

Đề kiểm tra học 2 môn Vật lý lớp 12 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 12 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II VẬT LÝ KHỐI 12 Đề 123 Đề 23 4 Đề 345 Đề 456 B B C A C A A B C 10 D 11 D 12 B 13 C 14 A 15 C 16 C 17 A 18 B 19 D 20 A 21 D 22 D 23 D 24 C 25 A 26 D 27 D 28 A 29 C 30 ... - SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 20 14 -20 15 MÔN: Vật – Khối 12 (chương trình bản) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) đề 23 4 Câu Tìm tần ... hc  SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 20 14 -20 15 MÔN: Vật – Khối 12 (chương trình bản) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) đề 345 Câu Trong...
 • 13
 • 98
 • 0

Đề kiểm tra học 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận
... SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG PT DTNT TỈNH HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: Vật – Khối 11 (chương trình bản) Đáp án Nêu tượng phản xạ toàn ... phải + Độ lớn: B1  2. 10  B2 có: + Đđ: C Điểm 2, 5đ I1 10 -5  2. 10  2. 10 T AC 0,1 + Phương:  BC,I2 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải + Độ lớn: B1  2. 10  I2 20 -5  2. 10  8.10 T BC 0,05 ... B1 , B2 , độ lớn: BC = B1 + B2 = 10-4 T b) (1,0đ) F3 = BC.I3.l sin900 = 10-4.10 .2. 1= 2. 10-3N ( Ct: 0 ,25 đ, số: 0 ,25 đ, kết quả: 0,5đ) a) (1,0đ) L = 4 10 7. 2, 0đ N S (0 ,25 đ) l Thế số (0 ,25 đ),...
 • 3
 • 81
 • 0

Đề kiểm tra học 2 môn Sinh học lớp 9 năm học 2014-2015 tỉnh An Giang

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm học 2014-2015 tỉnh An Giang
... Nhân tố sinh thái gì? Các thành phần nhân số sinh thái? - Nhân tố sinh thái yếu tố (vô sinh, hữu sinh) môi trường tác động tới sinh vật - Các nhân tố sinh thái chia thành nhóm: + Nhân tố vô sinh: ... tố hữu sinh: Con người, Các sinh vật khác (Vi khuẩn, nấm, động vật, thực vật) b) Cá rô phi Việt Nam sống khoảng nhiệt độ môi trường từ 50C – 60C đến 420 C phát triển mạnh 300C Hãy nêu từ sinh thái ... môi trường từ 50C – 60C đến 420 C gọi giới hạn chịu đựng nhiệt độ cá rô phi Việt Nam - Điểm 50C – 60C đến 420 C gọi điểm gây chết + 50C – 60C giới hạn nhiệt độ + 420 C giới hạn nhiệt độ + 300C điểm...
 • 2
 • 101
 • 0

Đề kiểm tra học 1 môn tin học lớp 11 (gồm 2 đề biên soạn công phu) (2)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 11 (gồm 2 đề biên soạn công phu) (2)
... PHÚ THỨ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIN NGHỀ 11 Thời gian làm bài:45 phút ĐỀ : Câu 1. Tạo thư mục có tên LỚP 119 ổ đĩa D Câu Hoàn thành bảng tính sau: TT Họ tên KẾT QUẢ ĐIỂM TUYỂN VÀO LỚP 10 Văn Toán ... DỤC ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIN NGHỀ 11 Thời gian làm bài:45 phút ĐỀ : Câu 1. Tạo thư mục có tên LỚP 117 ổ đĩa D Câu Hoàn thành bảng tính sau: TT Tên ... giá USD/VNĐ: 2 21 0 0 Loại Số Đơn giá Tiền thuế Lượng (USD) (USD) A 11 00 B 10 500 C 17 21 0 B 15 450 A 18 945 Thành tiền (VNĐ) Compact IBM Máy giặt DEL TV Samsung Yêu cầu: 1. Ban hành công thức cho...
 • 2
 • 53
 • 0

Đề kiểm tra học 1 môn tin học lớp 11 (gồm 2 đề biên soạn công phu)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 11 (gồm 2 đề biên soạn công phu)
... PHÚ THỨ Tổ Toán - Tin KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 10 11- 2 0 12 Môn: Tin học 11 Thời gian: 45 phút Họ tên…………………………… Lớp ……… ĐỀ 2: I TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án (A, B, C, D) sau: Câu 1: Đặc điểm biến: ... a=5; then a:=a +1; B if a=5, then a:=a +1; C if a=5: then a:=a +1; D if a=5 then a:=a +1; Câu Đ.án 10 11 12 13 14 15 16 II TỰ LUẬN: Câu 1( 2 ): Hãy viết lại biểu thức sau từ dạng toán học sang dạng ... trình; D Khai báo thư viện Câu 10 Đ.án 11 12 13 14 15 16 II TỰ LUẬN: Câu 1( 2 ): Hãy viết lại biểu thức sau từ dạng toán học sang dạng biểu diễn tương ứng Pascal a x2 + 2y - b …………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 58
 • 2

Đề kiểm tra học 2 môn Vật Lý 12

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý 12
... ảnh thật A1B1.Dời vật tới vị trí khác, ảnh vật ảnh ảoA 2B2 cách thấu kính 8cm.Hai ảnh có độ lớn Tiêu cự thấu kính là: Trang 3/4 - Mã đề thi 122 A 12cm B 8cm C 10cm D 6cm Câu 32: Chọn phát biểu ... gồm vật kính L1có tiêu cự f1=0,5cm thị kính có L2 có f2=2cm.Khoảng cách vật kính thị kính 12, 5cm Để ảnh vô cực, vật cần quan sát phải đặt trước vật kính khoảng d1 bao nhiêu: A 4,48mm B 5 ,25 mm ... theo thời gian Trang 2/ 4 - Mã đề thi 122 Câu 21 : Hai điểm sáng S1, S2 trục thấu kính hội tụ, hai bên thấu kính có D=10dp Khoảng cách từ S1 đến thấu kính 6cm Tính khoảng cách S1, S2 để ảnh chúng...
 • 4
 • 767
 • 6

Đề kiểm tra học I môn tin lớp 3

Đề kiểm tra học kì I môn tin lớp 3
... Đường thẳng Câu 13: Để có được hình b từ hiình a em thực thao tác gì? A Di chuyển hình B Xoá hình C Vẽ hình Câu 14: Để có hình vẽ b em sử dụng thao tác v i bóng đèn màu hình a? A Di chuyển bóng ... đỏ  Nhấn chuột vào hình tròn màu Câu 18: Để tẩy phần hình vẽ sai em sử dụng công cụ: A B C Câu 19: Quan sát hình vẽ bên cho biết hình vẽ sử dụng công cụ gì? ……………………………………………… ……………………………………………… ... cần xoá  Nhấn phím Delete B Chọn hình cần xoá  Nhấn phím Ctrl C Chọn hình cần xoá  Nhấn phím Shift Câu 17: Để tô màu hình tròn thành màu đỏ em sử dụng thao tác nào? A Chọn màu đỏ  Nhấn chuột...
 • 2
 • 289
 • 2

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 - Môn Toán 10 pptx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - Môn Toán 10 pptx
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : Toán1 0 Đề Câu 1 (2 điểm): Giải bất phương trình sau: (3x − 4)(3 x + 2) >0 1− x x − x + 12 ≤ x + Câu 2( 2 điểm): Cho bảng phân bố tần số ghép lớp kết điểm thi 45 học ... 1 + + ≤1 2x + y + z x + y + z x + y + 2z Đẳng thức xảy nào? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : Toán1 0 Đề Câu 1 (2 điểm): Giải bất phương trình sau: ( x − 2) (3x + 1) 0 x + y + z = Chứng minh : 1 + + ≤1 2x + y + z x + y + z x + y + 2z Đẳng thức xảy nào? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : Toán1 0 Đề Câu 1 (2 điểm): Giải...
 • 6
 • 325
 • 2

Đề kiểm tra học 1 môn tin 11 chuẩn

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin 11 chuẩn
... 31 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, mặt cú pháp câu lệnh sau với cấu trúc lặp For có lệnh con? A For i: =1 to 10 0 a:=a -1; B For i: =1 to 10 0 do; a:=a -1; C For i: =1 to 10 0 a:=a -1 D For i: =1; to 10 0 ... I: =1; While I< =10 0 begin Write(i:4); i:=i +1; End; B I: =1; While I< =10 0 begin Write(i:4); End; C I: =1; While I< =10 0 begin; Write(i:4); i:=i +1; End; D I: =10 0; While I< =10 0 begin Write(i:4) i:=i +1; ... thực chương trình Câu 13 Trường hợp sau lệnh gán Pascal: A a := 10 ; B a+b := 10 00; C cd := 50; D a := a * 2; Câu 14 Biến X nhận giá trị: 0; 1; 3; 5; 7; biến Y nhận giá trị 0.5; 1. 5; 2.5; 3.5; 4.5...
 • 8
 • 721
 • 22

Đề kiểm tra học 2 môn toán lớp 1 docx

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 1 docx
... D C …….cm Câu : ( điểm ) a) 54 – 24 > 45 – 24 Đ ? S c) 45 + 30 > 35 + 40 b) 89 – 11 = 36 + 32 d) 97 – 64 < 78 - 35 Câu : ( điểm ) a) Hoa gấp 25 chim Mai gấp 21 chim Hỏi hai bạn gấp tất chim...
 • 2
 • 1,712
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần LILAMAluận văn thạc sĩ kế toán hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản tại ban quản lý dự án huyện sóc sơnluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH laurelton diamonds việt namluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn thành côngluận văn thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tƣ và phát triển nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại tổng công ty điện lực miền bắcluận văn thạc sĩ kế toán thu, chi ngân sách tại văn phòng UBND huyện quảng xƣơngluận văn thạc sĩ lập kế hoạch kinh doanh năm 2016 phòng giao dịch yên phong trực thuộc ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo tại trƣờng cao đẳng công nghệ hà nộiluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bƣu điện liên việt ( lienvietpostbank ) – CN hoàng quốc việtluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực của công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng DHL việt nam chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại công ty bảo hiểm PVI đông đôluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch agribankluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn hilton garden inn hanoiluận văn thạc sĩnâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng số 9 – vinaconexluận văn thạc sĩ phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh nam thăng longluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh hƣng yênluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông tin m1 thuộc tập đoàn viễn thông quân độiluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng giày dép của công ty trách nhiện hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng bình tiên (biti’s) trên thị trƣờng nội địaluận văn thạc sĩ phân tích tài chính tại công ty TNHH nippon conveyor việt nam
Đăng ký
Đăng nhập