skkn tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên ở trường THPT dầu giây năm học 2015 2016

Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên năm học 2010 2011

Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên năm học 2010 2011
... thống giáo dục II/CƠ SỞ PHÁP LÝ Phạm Thi Nhân Lớp CBQL THPT K24 12 Bài tổng thu hoạch: Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra dạy lớp gíao viên năm học 2010- 2011 Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra dạy lớp giáo viên ... Bài tổng thu hoạch: Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra dạy lớp gíao viên năm học 2010- 2011 Do tầm quan trọng dạy lớp nên giáo viên hiệu trưởng tập trung nhiều thời gian ý, cố gắng vào dạy lớp Giáo viên ... Bài tổng thu hoạch: Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra dạy lớp gíao viên năm học 2010- 2011 thúc đẩy ban kiểm tra dạy lớp giáo viên tiếp thu tự nhận thấy việc kiểm tra vừa trách nhiệm vừa bổn phận giáo...
 • 34
 • 86
 • 0

SKKN: Công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên tại trường THCS & THPT Bàu Hàm năm học 2012-2013

SKKN: Công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên tại trường THCS & THPT Bàu Hàm năm học 2012-2013
... trạng công tác kiểm tra dạy lớp giáo viên Trường THCS & THPT Bàu Hàm năm học 2012-2013, từ rút học kinh nghiệm đề xuất biện pháp nhằm cải tiến công tác kiểm tra dạy lớp giáo viên nói riêng, công tác ... lượng công tác tổ chức kiểm tra, bước đưa chất lượng giáo dục nhà trường ngày lên, định chọn đề tài Công tác kiểm tra dạy lớp giáo viên trường THCS & THPT Bàu Hàm năm học 2012-2013 nhằm tìm hiểu ... thành trình tự kiểm tra, kiểm soát giáo viên dạy 1.3 Nhiệm vụ kiểm tra: Kiểm tra dạy lớp giáo viên phải thực nhiệm vụ sau đây: * Kiểm tra: Xem xét việc thực dạy lớp giáo viên kiểm tra theo quy định...
 • 32
 • 326
 • 0

Hiện trạng tổ chức kiểm tra giảng dạy trên lớp của giáo viên trường THCS EaPhe

Hiện trạng tổ chức kiểm tra giảng dạy trên lớp của giáo viên trường THCS EaPhe
... việc kiểm tra dạy lớp - Phân tích thực trạng việc tổ chức kiểm tra dạy lớp đơn vò - Rút học kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra dạy lớp, kiến nghò vấn đề thiết thực để cải tiến việc tổ chức kiểm tra ... hạn giáo Nguyễn Quốc Huy – Lớp bồi dưỡng CBQL THCS 13 Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra dạy lớp giáo viên trường THCS Nguyễn Viết Xuân viên chưa thật xác dẫn đến số tiết dạy kiểm tra kết giáo viên ... CBQL THCS 20 Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra dạy lớp giáo viên trường THCS Nguyễn Viết Xuân Bước đầu hiệu trưởng tổ chức tốt công tác lưu hồ sơ tra trường, tạo điều kiện cho ban kiểm tra thực kiểm tra...
 • 26
 • 451
 • 1

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường thpt nguyễn hữu cảnh

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường thpt nguyễn hữu cảnh
... hoạt động phạm giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ... Ban kiểm tra - Sự tiến học sinh kể từ giáo viên nhận lớp Người thực hiện: Phạm Ngọc Lư Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động phạm giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu ... Do đó, tác dụng việc kiểm tra có phần giảm Người thực hiện: Phạm Ngọc Lư 12 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động phạm giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ...
 • 27
 • 309
 • 1

skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
... hoạt động phạm giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ... nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Họ tên tác giả: Đơn vị: Chức vụ: Phạm Ngọc Lư Phó Hiệu trưởng Trường THPT ... Do đó, tác dụng việc kiểm tra có phần giảm Người thực hiện: Phạm Ngọc Lư 12 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hoạt động phạm giáo viên Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ...
 • 27
 • 54
 • 0

TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN

TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN
... TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN A LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong ... lượng kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu tổ chức kiểm tra dạy lớp giáo viên nhà trường Xây dựng kế hoạch kiểm tra dạy lớp: 12 * Kế hoạch kiểm tra dạy lớp giáo viên công ... trưởng tổ trưởng chuyên môn khó thực bỏ tiết dạy để đoàn kiểm tra Chính tổ trưởng tự bố trí thời gian kiểm tra Như hình thức kiểm tra trường chủ yếu kiểm tra gián tiếp qua tổ trưởng tổ môn Lãnh đạo...
 • 22
 • 262
 • 1

Một số kinh nghiiệm kiểm tra giờ dạy trên lớp

Một số kinh nghiiệm kiểm tra giờ dạy trên lớp
... tượng dạy gộp, cắt xén chương trình… + Kiểm tra ghi học sinh: Có thể kiểm tra đột xuất số lớp, xuất tình có vấn đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì hay kiểm tra qua thi “Vở chữ đẹp”… + Kiểm ... Trường THCS Lê Quý Đôn Trang 10 Một số kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra dạy lớp - + Các giáo viên nộp đề kiểm tra tổ trưởng trước kiểm tra bố trí tiết kiểm tra chung, phân công ... hay kiểm tra toàn diện giáo viên tổ lực lượng kiểm tra tổ tham gia 2.2 Phân cấp kiểm tra - Đầu năm quy định rõ: + Lực lượng kiểm tra cuả tổ kiểm tra giáo viên tổ + Khi kiểm tra thành viên ban kiểm...
 • 19
 • 200
 • 0

HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỜ DẠYTRÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC pot

HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỜ DẠYTRÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC pot
... sau để kiểm tra dạy lớp GV, thấy đạt hiệu tay nghề GV nâng lên, cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo 2/ Biện pháp trình thực hiện: Quy trình HT tổ chức kiểm tra dạy lớp GV Trường tiểu học “A” ... LUẬN: Tổ chức kiểm tra dạy lớp GV trường tiểu học việc làm thường xuyên hiệu trưởng Đánh giá phải thật khách quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm GV nhằm tư vấn góp ý biện pháp nâng cao hiệu ... HS học - Quan sát chi tiết lúc dự Phương pháp trò chuyện, vấn: thực với GV kiểm tra, GV khối với GV kiểm tra, với tổ chuyên môn, tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, với HS dạy Phương pháp kiểm tra: kiểm...
 • 20
 • 326
 • 2

skkn vài biện pháp giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên bộ môn ngữ văn bậc trung học phổ t

skkn vài biện pháp giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên bộ môn ngữ văn bậc trung học phổ t
... hành động thực t E M t vài đề xu t : Để thực t t nhiệm vụ t vấn, thúc đẩy công t c tra, kiểm tra ho t động phạm giáo viên, góp phần nâng cao ch t lượng giảng dạy, đội ngũ cộng t c viên tra ... thành nhiệm vụ phải thực t t nhiệm vụ t vấn thúc đẩy II Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề t i : Căn vào nội dung tra ho t động phạm giáo viên đặc trưng công t c giảng dạy môn Ngữ Văn, tiến ... cộng t c viên tra phụ trách kiểm tra hai đến ba trường vòng hai năm học liền, việc kiểm tra thực - Riêng công t c tra, kiểm tra chuyên môn nội trường, cộng t c viên tra thành viên t chuyên môn kiểm...
 • 14
 • 182
 • 0

skkn hiệu trưởng quản lí hoạt đông giáo dục an toàn giao thông trường thpt thanh bình năm học 2013 -2014

skkn hiệu trưởng quản lí hoạt đông giáo dục an toàn giao thông ở trường thpt thanh bình năm học 2013 -2014
... an toàn giao thông, báo cáo kết thực tháng an toàn giao thông hàng năm THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG TRƯỜNG THPT THANH BÌNH NĂM HỌC 2013 – 2014 I/ Đặc điểm tình hình nhà trường ... tác giáo dục an toàn giao thông trường học công văn Công an huyện Tân Phú việc đạo triển khai “Tháng an toàn giao thông năm 2013 - Căn vào tình hình thực tế đơn vị Hiệu trưởng trường THPT Thanh ... hoạt động giáo dục An toàn giao thông trường THPT Thanh Bình năm học 2013 – 2014 Công tác xây dựng kế hoạch 1.1 Thực trạng - Đầu năm, Hiệu trưởng lập kế hoạc năm học đạo phận nhà trường xây...
 • 23
 • 245
 • 0

HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... quản lý nhà trường đạt hiệu góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường ngày tốt hơn, chọn nội dung đề tài: “ Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, đánh giá dạy giáo viên trường trung học sở II NỘI ... việc kiểm tra hoạt động dạy lớp giáo viên hiệu trưởng trường THCS, thấy hiệu trưởng tổ chức kiểm tra nội đạo hoạt động kiểm tra dạy lớp tốt Điều xuất phát từ việc hiệu trưởng nhận thức vai trò dạy ... giảng dạy giáo dục) - Đánh giá dạy phải vào điều kiện cụ thể đối tượng học sinh, sở vật chất, thiết bị dạy học lên lớp mà người giáo viên thực Những điểm cần ý kiểm tra, đánh giá xếp loại dạy: ...
 • 18
 • 158
 • 0

SKKN tổ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG WONDERSHARE QUIZCREATOR 4 5 TRÊN lớp học TRỰC TUYẾN ENGRADE

SKKN tổ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG WONDERSHARE QUIZCREATOR 4 5 TRÊN lớp học TRỰC TUYẾN ENGRADE
... mềm tương tác ActivInspire giảng dạy Tin học 10 BM03-TMSKKN Tên SKKN TỔ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG WONDERSHARE_ QUIZCREATOR 4. 5 TRÊN LỚP HỌC TRỰC TUYẾN ENGRADE I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với phát triển ... soạn trắc nghiệm QuizCreator để tổ chức kiểm tra lớp học trực tuyến Engrade giải pháp cải tiến để giải vấn đề III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Tạo kiểm tra phần mềm Wondershare QuizCreator 4. 5 ... 05 năm 20 15 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 20 14- 20 15 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: TỔ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BẰNG WONDERSHARE_ QUIZCREATOR 4. 5 TRÊN LỚP...
 • 17
 • 127
 • 0

skkn sáng kiến kinh nghiệm công tác tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn trường thpt dầu giây

skkn sáng kiến kinh nghiệm công tác tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn trường thpt dầu giây
... hoạt động phạm tổ chuyên môn; tổ chức rút kinh nghiệm công tác kiểm tra hoạt động phạm tổ chuyên môn sau học kì, năm cần có cải tiến rong công tác kiểm tra hoạt động phạm tổ chuyên môn, ... định kiểm tra hoạt động phạm tổ chuyên môn, định thành lập ban kiểm tra tổ chuyên môn, thời gian kiểm tra tổ chuyên môn kiểm tra Tiến hành kiểm tra theo nội dung: kiểm tra công tác quản lý tổ ... hành kiểm tra theo nội dung phương pháp kiểm tra hoạt động phạm tổ chuyên môn * Nội dung kiểm tra bao gồm: - kiểm tra công tác quản lý tổ trưởng, nhóm trưởng - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ - Kiểm...
 • 20
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 môn tieng viet trường thpt chuyên hà nộibiên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viênbien ban kiem tra hoat dong sư pham cua giao vien trung hoccong tac xay dung kiem tra hoat dong su pham cua giao vienthực trạng kỹ năng dạy học trên lớp của giáo viên tiểu học yên dũng – bắc giang theo yêu cầu của chương trình mớibai kiem tra boi duong thuong xuyen cua giao vien mam nonbien ban kiem tra hoat dong su pham cua giao vien mam nonkiểm tra công tác tt hđsp của giáo viên thptsách ban kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên năm học 2010 2011skkn tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường võ trường toảnphó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra việc thực hiện nề nếp giờ giấc trên lớpquản lí việc tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả dạy họctổ chức kiểm tra đánh giá cuối nămtổ chức kiểm tra kế toánchỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoáĐề 1_ Đề Thi Trắc Nghiệm Ngành Kiểm LâmỨng dụng phần mềm Powerpoint và Geometer’s Sketchpad trong dạy học phép biến hình trong mặt phẳngTiểu luận thị trường tiền tệ Việt Nam_ FTUPHÂN TÍCH sự cố nền MÓNG CÔNG TRÌNH dựa vào đặc điểm địa CHẤT TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG THÁPVận dụng lý thuyết trường nghĩa dạy học đọc hiểu đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc TườngQUẢN TRỊ RŨI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘVận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chươngdao động cơ vật lý lớp 12 nâng caoPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng (LV thạc sĩ)TIỂU LUẬN PHẦN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT 2014Giáo án Địa lí lớp 10 (ban cơ bản) Bài 32 Tiết 1: Địa lí các ngành công nghiệpđề cương vi sinh vật thú ychăn nuôi bồ câu và chim cútde cuong benh do roi loan dinh duongtai lieu o nhiem khong khiỨng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn Giải phẫu nguời (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty TNHH MTV lâm nghiệp di linhKhóa luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại tân cảngTuyển tập đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 9 của một số tỉnh30 DE ON LUYEN HSG TIENG ANH LOP 6Grammar adjectives
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập