Chuyên đề quá trình lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đi tới thắng lợi cách mạng tháng tám 1945

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
... tự dân sinh , dân chủ -Sáu tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh -Năm 1937, có 400 cuộc bãi công của công nhân Giai đoạn 1936-1939  Đấu tranh nghị trường: năm 1937-19 38, mặt ... phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Chỉ vòng 15 ngày(từ 14 đến 28/ 8) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước, chính quyền về tay nhân dân -Ngày 30 /8: Vua Bảo Đại thoái ... thủ đô hà nội 23 /8 khởi nghĩa giành chính quyền HUÊ 25 /8 quân Nhật Sài Gòn thất thủ Giai đoạn 1939 -1945 -Ngày 28- 8: ta giành chính quyền cả nước, Uỷ ban dân tộc giải phóng...
 • 29
 • 2,084
 • 0

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương miền bắc thời kì kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược (1954 1975)

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương miền bắc thời kì kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược (1954  1975)
... đế quốc Mỹ xâm lược Nêu lên đường lối chủ trương Đảng Cộng Sản Việt Nam việc xây dựng hậu phương miền Bắc Làm rõ thắng lợi mà Đảng Cộng Sản Việt Nam giành việc xây dựng hậu phương miền Bắc, vai ... định nghiệp chống Mỹ, cứu nước 10 Chƣơng Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng miền Bắc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc (1954 - 1975) 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng miền Bắc giai đoạn ... thống lãnh đạo Đảng việc xây dựng hậu phương miền Bắc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 1975) Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích lãnh đạo Đảng Cộng...
 • 78
 • 446
 • 0

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam qua các thời kỳ cách mạng

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam qua các thời kỳ cách mạng
... THÀNH LẬP ĐẢNG1 Hồn cảnh lịch sử1 Diễn biến vận động thành lập Đảng1 Đảng cộng sản Việt Nam đời3 II Q TRÌNH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM4 QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG4 ĐẢNG LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ... CS Việt Nam đời kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lenin phong trào Cơng nhân Đây quy luật thành lập Đảng giai cấp Cơng nhân Việt Nam II Q TRÌNH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG ... ĐỘC LẬP DÂN TỘC4 1.1 Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành quyền cách mạng (1930 -1945)5 1.2 Đảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)8 1.3 Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành...
 • 20
 • 190
 • 0

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx
... Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội có đặc điểm khác với nhiều quốc gia giới Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Quốc hội, Quốc hội Việt Nam sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ... ĐẠO QUỐC HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LẬP PHÁP 2.1 Thực trạng nội dung lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 2.1.1 Yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp ... biểu Quốc hội; tổ chức tốt kỳ họp Quốc hội 1.3 Yêu cầu nội dung lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 1.3.1 Yêu cầu Bởi mục đích cuối Đảng việc lãnh đạo Quốc hội thực chức lập pháp cho Quốc...
 • 121
 • 698
 • 1

bài 2 đường lối lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

bài 2 đường lối lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
... trng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta: Mục đích kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ ... lực cho kinh tế phát triển Tại Việt Nam kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, xác định xây dựng kinh tế thị trờng nhng theo định hớng hội chủ nghĩa Tức có can thiệp nhà nớc vào kinh tế nhng ... phân định rõ phạm vi hoạt động III/ Một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế thị tròng định hớng hội chủ nghĩa: Muốn phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam, cần...
 • 16
 • 423
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC
... ………………………………………………………………………………….6 NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (1986) CHƯƠNG II: ……………………………………………………………………………… 11 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG CHƯƠNG III : ………………………………………………………………………………14 ... TỔNG KẾT 10 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG CHƯƠNG IV : ………………………………………………………………………………17 TỔNG KẾT 15 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG CHƯƠNG :……………………………………………………………………………… ... tục đạt thần kỳ sau mươi năm sản lượng lương thực tăng gấp đôi, tạo sản lượng tương đương với sản lượng hai châu thổ lớn nước mà ông cha ta phải hàng nghìn năm tạo Công nghiệp 15 năm liên tục...
 • 26
 • 182
 • 1

vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là yếu tố khách quan

vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là yếu tố khách quan
... nhân Việt Nam hoàn toàn có khả lãnh đạo Cách mạng Việt Nam CHỨNG MINH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TA CHỐNG PHÁP Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành quyền cách ... lãnh đạo Đảng cộng sản việt nam đời: -Trước phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng nước tổ chức cộng sản đời: +Đông Dương Cộng Sản Đảng (6-1929) +An Nam Cộng Sản Đảng (7-1929) + Đông Dương Cộng ... đời Đảng yêu cầu tất yếu lịch sử từ thành lập Đảng làm tốt nhiệm vụ mình, thể vai trò lãnh đạo vai trò lãnh đạo Đảng CSVN yếu tố khách quan, ...
 • 12
 • 216
 • 0

Vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam giai đoạn 1939-1945

Vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam giai đoạn 1939-1945
... tháng 8/1945, nhân dân Việt Nam đập tan xiềng xích nô lệ Pháp gần kỉ Việt Nam, chấm dứt tồn chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt ... Ngày 16-4-1945, Tổng Việt Minh thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam -Ngày 15-6-1945, Việt Nam cứu quốc quân Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thống thành Việt Nam giải phóng quân ... “Bản đề cương văn hoá Việt Nam vận động thành lập “hội văn hoá cứu quốc Việt Nam vào cuối năm 1944, Đảng dân chủ Việt Nam 6/ 1944 + Xây dựng lực lượng vũ trang - Cuối 1940, Đảng chủ trương xây...
 • 22
 • 1,682
 • 14

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương thời kì kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 1954)

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng hậu phương thời kì kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945  1954)
... cho chiến 19 Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG HẬU PHƢƠNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC (1945- 1954) 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng ( 1945 – 1946) 2.1.1 Chủ trương Đảng xây dựng ... lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng khánh chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc (1945- 1954) 16 2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương (1945- 1954) 16 2.1.1 Chủ trương đảng xây dựng hậu phương ... hạn chế Đảng ta việc xây dựng vùng hậu phương thời nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời bước đầu rút học kinh nghiệm việc xây dựng hậu phương, phục vụ cho công kháng chiến...
 • 64
 • 333
 • 0

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC
... ………………………………………………………………………………….6 NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (1986) CHƯƠNG II: ……………………………………………………………………………… 11 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG CHƯƠNG III : ………………………………………………………………………………14 ... TỔNG KẾT 10 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG CHƯƠNG IV : ………………………………………………………………………………17 TỔNG KẾT 15 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG CHƯƠNG :……………………………………………………………………………… ... tục đạt thần kỳ sau mươi năm sản lượng lương thực tăng gấp đôi, tạo sản lượng tương đương với sản lượng hai châu thổ lớn nước mà ông cha ta phải hàng nghìn năm tạo Công nghiệp 15 năm liên tục...
 • 26
 • 156
 • 0

Chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan

Chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan
... nhân Việt Nam hoàn toàn có khả lãnh đạo Cách mạng Việt Nam II CHỨNG MINH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng lãnh đạo nhân dân ta chống Pháp 1.1 Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành quyền ... cấp lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đời -Trước phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng nước tổ chức cộng sản đời: +Đông Dương Cộng Sản Đảng (6-1929) +An Nam Cộng Sản Đảng (7-1929) + Đông Dương Cộng ... tất yếu lịch sử từ thành lập Đảng làm tốt nhiệm vụ mình, thể vai trò lãnh đạo vai trò lãnh đạo Đảng CSVN yếu tố khách quan, MỤC LỤC I QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG ...
 • 11
 • 440
 • 0

chiến lược đại đoàn két dân dộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam 1945 1946

chiến lược đại đoàn két dân dộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam 1945 1946
... đề đại đoàn kết nhƣng chƣa có nghiên cứu vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết giai đoạn 1945 - 1946 Với mục đích làm rõ chiến lƣợc đại đoàn kết Đảng giai đoạn 1945 ... K34B GDCD TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ************** TRẦN THỊ LAN CHIẾN LƢỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC DƢỚI NGỌN CỜ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1945 - 1946) KHÓA LUẬN ... Chƣơng 1: Cơ sở hình thành chiến lƣợc đại đoàn kết Đảng cách mạng Việt Nam Chƣơng 2: Quá trình thực chiến lƣợc đại đoàn kết dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam (1945 - 1946) GVHD: Lê Trung Nghĩa SVTH:...
 • 57
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc lãnh đạo của đảng cộng sản việt namvai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt namquá trình ra đời của đảng cộng sản việt namphương thức lãnh đạo của đảng cộng sản việt namđường lối lãnh đạo của đảng cộng sản việt namnghệ thuật lãnh đạo của đảng cộng sản việt namcơ chế lãnh đạo của đảng cộng sản việt namchứng minh sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là nhân tố dẫn đến thắng lợiqua trinh dau tranh cua dang cong san viet namsự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới của nước tay nghia cua viec ra doi va lanh dao cua dang cong san viet namvai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam hiện nayquá trình phát triển của đảng cộng sản việt namphương thức lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam cầm quyềnđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương ii đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930 – 1945 potTổng quan CDIO trong thực hành giảng dạy2 DE TOAN 9 tham khảo nhé các bạnFactors influencing purchasing behavior of counterfeit productsBài tập đọc hiểuTrình độ A 2Advanced Grammar Testlaser rắn và laser NeodymThe subjunctive mood in EnglishTổng hợp code các bài thực hành matlabBài 2 con lắc lò xoUnit 1 English 7 new Exercise period 1.English roots and affixesKỷ yếu tóm tắt báo cáo khoa học hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc lần thứ XI 20 21 22112006English Morphology Hình thái học tiếng Anh (Tô Minh Thanh ĐHQG TP.HCM)GIÁO TRÌNH điện tử CÔNG SUẤT năm 2017TÀI LIỆU ôn THI môn dược lý CHUYÊN NGÀNH NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn MAKETTING NGÀNH y dượcHàm số học (Khóa luận tốt nghiệp)TÀI LIỆU THI SINH lý DINH DƯỠNG NGÀNH CHẾ BIẾN món ăn TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THƯƠNG mại DU LỊCH THANH hóaÔn tập Toán lớp 7BÀI GIẢNG điện KHÍ nén năm 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập