Bước đầu nghiên cứu và xác định khả năng hấp thụ Pb, Zn trong đất của một số loài thực vật bản địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) tại làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh

Hiện trạng ô nhiễm khả năng hấp thụ kim loại nặng trong đất của một số loài thực vật tại khu vực khai thác khoáng sản huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Hiện trạng ô nhiễm và khả năng hấp thụ kim loại nặng trong đất của một số loài thực vật tại khu vực khai thác khoáng sản huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... 3.1.3.2 Hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản mỏ làng Hích 41 3.2 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất tích luỹ kim loại thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ... Hiện trạng ô nhiễm khả hấp thụ kim loại nặng đất số loài thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng ô nhiễm KLN đất ... kim loại nặng số loài thực vật khu vực mỏ sắt Trại Cau mỏ chì, kẽm làng Hích - huyện Đồng Hỷ 48 3.3 Nghiên cứu khả hấp thụ kim loại nặng sậy, cỏ tre bò đất bị ô nhiễm kim loại nặng khai thác...
 • 80
 • 743
 • 7

Hiện Trạng Ô Nhiễm Khả Năng Hấp Thụ Kim Loại Nặng Trong Đất Của Một Số Loài Thực Vật Tại Khu Vực Khai Thác Khoáng Sản Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

Hiện Trạng Ô Nhiễm Và Khả Năng Hấp Thụ Kim Loại Nặng Trong Đất Của Một Số Loài Thực Vật Tại Khu Vực Khai Thác Khoáng Sản Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên
... thời 3.2 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất tích luỹ kim loại thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất khu vực mỏ sắt ... 3.1.3.2 Hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản mỏ làng Hích 41 3.2 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất tích luỹ kim loại thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ... ô nhiễm khả hấp thụ kim loại nặng đất số loài thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng ô nhiễm KLN đất khu vực khai...
 • 80
 • 64
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo chống xói lở đất của một số loài thực vật trên đất sau khai khoáng tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (2)

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo và chống xói lở đất của một số loài thực vật trên đất sau khai khoáng tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (2)
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  ĐÀO VĂN NÚI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, CẢI TẠO VÀ CHỐNG XÓI LỞ ĐẤT CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT SAU KHAI KHOÁNG TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ ... thác khoáng sản để lại Đứng trước vấn đề đó, đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng, cải tạo chống xói lở đất số loài thực vật đất sau khai khoáng huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên đươc lưa chon, nghiên ... PGS.TS Đặng Văn Minh, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, cải tạo chống xói lở đất số loài thực vật đất sau khai khoáng huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên Để hoàn thành luận văn...
 • 100
 • 206
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ cu, zn, pb từ đất của một số loại thực vật

Nghiên cứu khả năng hấp thụ cu, zn, pb từ đất của một số loại thực vật
... nghiên cứu 38 4.2 H m lợng Cu, Zn, Pb tổng số thân thực vật 40 lấy vùng đất bị ô nhiễm 40 4.3 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt 47 4.4 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Dừa Nớc 48 4.5 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Mơng ... Đối tợng nghiên cứu - Đất bị ô nhiễm Cu, Zn, Pb - Các loại thực vật sống vùng đất ô nhiễm Cu, Zn, Pb 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu khả hấp thụ Cu, Zn v Pb thực vật sau: Đơn Buốt, ... Đứng 49 4.6 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Rau Muống 50 4.7 Khối lợng Cu, Zn, Pb tích lũy v giảm đất 52 sau 90 ng y thí nghiệm 52 4.8 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt 53 4.9 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt...
 • 110
 • 254
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THU THẬP TỪ MÃ ĐÀ CÁT TIÊN (TỈNH ĐỒNG NAI)" pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... phẩm RAPD-PCR loài với mồi khác (hình 2, 3, 5) cho thấy có tính đồng hình cao phổ băng ADN mẫu loài thu nhận từ Đà Cát Tiên Tuy vậy, bước đầu phát số băng đa hình mẫu loài thu từ hai vùng Khi ... băng ADN mẫu thực vật thu thập từ Đà Cát Tiên Để thu nhận phổ băng ADN loài thực vật lựa chọn sử dụng kỹ thu t RAPD- PCR với mồi ngẫu nhiên khác có ký hiệu trình tự ghi bảng Kết điện di sản phẩm ... gen loài sinh vật vùng này, mở rộng nghiên cứu tìm hiểu khác biệt phổ băng ADN số loài thực vật thu thập từ hai vùng vừa nêu Bài báo giới thiệu phần kết thu NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 17
 • 187
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thích nghi hình thái, cấu tạo sinh thái của một số loài thực vật điển hình ở khu du lịch sinh thái gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp

Nghiên cứu đặc điểm thích nghi hình thái, cấu tạo và sinh thái của một số loài thực vật điển hình ở khu du lịch sinh thái gáo giồng, huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp
... vật điển hình Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Mục đích nghi n cứu - Nghi n cứu đặc điểm thích nghi hình thái, cấu tạo sinh thái số loài thực vật điển hình Khu du ... nghi n cứu - Thu mẫu nghi n cứu giải phẫu thích nghi loài thực vật điển hình Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Xác định đặc điểm sinh thái đặc trưng loài thực vật nghi n ... tài nghi n cứu Do điều kiện thời gian giới hạn đề tài nghi n cứu đặc điểm thích nghi hình thái, cấu tạo sinh thái loài thực vật thường gặp Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng...
 • 56
 • 146
 • 0

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa
... - Năng lư ng thô Năng lư ng phân DE = Năng lư ng c a th c ăn ñư c tiêu hoá Năng lư ng nư c ti u Năng lư ng metan Nhi t c a th c ăn - HI ME -Năng lư ng trao ñ i NE -Năng lư ng thu n Năng lư ng cho ... c ăn thô dùng cho gia súc nhai l i ñ ti n t i xây d ng phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa giá tr lư ng trao ñ i c a lo i th c ăn thô cho s a t giá tr ñó xác ñ nh c u - Xác ñ nh giá ... p giá tr t l tiêu hóa lư ng trao ñ i xác ñ nh ñư c c u cho s a th t có th không phù h p T nh ng nh n th c ti n hành ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh giá tr lư ng trao ñ i (ME), lư ng thu n cho...
 • 99
 • 510
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA
... - Năng lư ng thô Năng lư ng phân DE = Năng lư ng c a th c ăn ñư c tiêu hoá Năng lư ng nư c ti u Năng lư ng metan Nhi t c a th c ăn - HI ME -Năng lư ng trao ñ i NE -Năng lư ng thu n Năng lư ng cho ... c ăn thô dùng cho gia súc nhai l i ñ ti n t i xây d ng phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa giá tr lư ng trao ñ i c a lo i th c ăn thô cho s a t giá tr ñó xác ñ nh c u - Xác ñ nh giá ... p giá tr t l tiêu hóa lư ng trao ñ i xác ñ nh ñư c c u cho s a th t có th không phù h p T nh ng nh n th c ti n hành ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh giá tr lư ng trao ñ i (ME), lư ng thu n cho...
 • 99
 • 255
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA
... đoan rằng: - Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị - Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc Hà ... m cho th y gi a cỏc bi n th tỏi t h p v bi n ch ng subtype v huy t h c cho th y khụng ho c r t ớt cú ph n ng chộo õy l ủi m tr ng i l n cho vi c nghiờn c u nh m t o vacxin cỳm ủ phũng b nh cho ... nh cho m i loi chim, m t s ủ ng v t cú vỳ v c ng i Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 10 - Nhúm virus cỳm B: ch gõy b nh cho ng i - Nhúm virus cỳm C: gõy b nh cho...
 • 96
 • 171
 • 0

bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học- truyền máu trung ương

bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học- truyền máu trung ương
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUẾ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KHỐI TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI DÙNG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VI N HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: HUYẾT ... Y Hà Nội Ngành học: Huyết học- Truyền máu Tên luận văn : Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngọa vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n Huyết học- Truyền máu Trung ương Ngày nơi bảo vệ ... Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n Huyết học- Truyền máu Trung ương Người nhận xét: GS.TS Nguyễn Anh Trí Giáo vi n hướng dẫn...
 • 112
 • 335
 • 0

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ương

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ương
... tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n HH- TM Trung ương với hai mục tiêu: Khảo sát kết thu nhận khối tế bào gốc máu ngoại vi Mô tả số đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi đông ... Chimerism,… 1.6 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH MÁU TẠI VI T NAM Tại Vi t Nam, có nhiều nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc điều trị bệnh máu tiến hành Ca ghép tế bào gốc PGS Trần Văn Bé ... rốn số lượng tế bào gốc thấp hơn, thời gian mọc mảnh ghép chậm so với tế bào gốc tủy xương tế bào gốc máu ngoại vi Tế bào gốc huy động máu ngoại vi: Đây nguồn tế bào định hướng tạo máu từ tủy xương,...
 • 96
 • 393
 • 3

nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion ni2+, cu2+ của một số lá cây thử nghiệm xử lý môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion ni2+, cu2+ của một số lá cây và thử nghiệm xử lý môi trường
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRỊNH THU QUYÊN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CÁC ION Ni2+, Cu2+ CỦA MỘT SỐ LÁ CÂY VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỌC PHÂN TÍCH MÃ SỐ: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... mía, ngô có khả hấp phụ Ni2+ Cu2+ Mỗi loại có khả hấp phụ kim loại nặng khác Đối với Ni2+: chè hấp phụ tốt nhất, mía hấp phụ Đối với Cu2+: chè hấp phụ tốt nhất, ngô hấp phụ 2.4 Khảo sát yếu ... vòng/phút, thời gian hấp phụ chè 40 phút cho hấp phụ Ni2+, 30 phút cho hấp phụ Cu2+; mía 50 phút cho hấp phụ Ni2+, 30 phút cho hấp phụ Cu2+; ngô 40 phút cho hấp phụ Ni2+ hấp phụ Cu2+ Kết thu bảng...
 • 61
 • 94
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS viễn thám xác định yếu tố nhạy cảm tác động tới sự phân bố của một số loài thực vật quý hiếm tại khu vực Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xác định yếu tố nhạy cảm tác động tới sự phân bố của một số loài thực vật quý hiếm tại khu vực Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
... cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS viễn thám xác định yếu tố nhạy cảm tác động tới phân bố số loài thực vật quý khu vực Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” Nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý, ... tượng: Một số loài thực vật quý Nghiến, Đinh, Trai Lý yếu tố nhạy cảm tác động tới phân bố số loài thực vật quý khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Khu vực Vườn Quốc ... nhưỡng, số thuỷ văn, giao thông, địa hình…) - Các điểm GPS thực địa - Số lượng loài thực vật ô tiêu chuẩn khu vực loài sinh sống, với số loài thực vật quý khu vực Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn...
 • 72
 • 144
 • 0

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan và thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó
... tống hợp d n xuất N- (benzyliđen) chitosan: tỷ lệ mol alđehyt/amin, nhiệt độ, thời gian ph n ứng, khối lượng ph n tử P -chitosan Nghi n cứu khả hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính màu xanh RB19 d n xuất ... thuốc nhuộm hoạt tính RB19 N i dung nghi n cứu Tách P-chitin từ mai mực ống vùng bi n Hải phòng điều chế Ị 3chitosan Tổng hợp d n xuất N- (benzyliđen )chitosan: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đ n hiệu ... tính n ” nhằm mục đích n ng cao hiệu sử dụng phế thải thủy s n, h n chế ô nhiễm bảo vệ môi trường Mục đích nghi n cứu Nghi n cứu tống họp d n xuất N- (Benzyliden )chitosan thăm khả hấp phụ thuốc...
 • 72
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khả năng hấp thụ kln của cỏ vetiver và một số loài thực vật bản địa trồng trên các nền đất ô nhiễm kln trong điều kiện thí nghiệm nhà lướibước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ươngcâu 6 các bước nghiên cứu và xác định thị trường trọng điểm các cách thức tiếp cận thị trường trọng của doanh nghiệpnghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩmchọn mẫu nghiên cứu và xác định kích cỡ mẫu nghiên cứunghiên cứu và xác định nhu cầu của thị trườngnghiên cứu và sử dụng một số loài thực vật thuộc họ xoan meliaece trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân chính vụ năm 2010 tại đồng hỷ thái nguyênnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtphần i lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệpthành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn cho trâu bò khu vực miền đông nam bộnghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng trồng keo lai thuần loài ở các cấp tuổi và các cấp đất khác nhaunghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính theo hướng dẫn điều hoà miễn dịch từ một số loài thực vật và sinh vật biển của việt namxác định thành phần hóa học của một số loại thức ăn phổ biến dùng cho bòxác định tỷ lệ tiêu hóa của một số loại thức ăn phổ biến dùng cho bòNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt NamBồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu họcĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yênNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùngNâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh hà giangNghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ ở việt namPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh thanh xuânPhát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh ninh bình từ góc độ hộ nghèo và các đối tượng chính sáchTăng thu ngân sách trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiNGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂNHạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việtĐánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và thực hiện chỉ tiêu chi phíMột số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội của trường tiểu họcbảo mật mạng cho công tyXác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn mẹo nuôi tại huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ anPhân tích chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn thịt theo hình thức gia công tại các trang trại trên địa bàn thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọQuản lý dạy học văn hóa kết hợp với dạy nghề ở các trung tâm GDTX tỉnh bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập