HỌC LIỆU MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

HỌC LIỆU MÔN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

HỌC LIỆU MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
... khoa học pháp lý, Bình luận khoa học Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 − Nguyễn Văn Cừ, Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân gia đình Việt ... vụ án dân hôn nhân gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001; − Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam, 120 câu hỏi tình huống, văn áp dụng, 2010; − Luật tục Ê Đê, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, ... năm 2011; − Lê Thị Mận, Lê Vĩnh Châu, Hướng dẫn học môn Luật Hôn nhân gia đình, NXB Đại học Quốc gia, 2014 − Cục nuôi quốc tế - Bộ Tư pháp, Pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế nuôi nuôi có yếu...
 • 4
 • 50
 • 0

Bài tập học kỳ môn luật hôn nhân gia đình: quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất

Bài tập học kỳ môn luật hôn nhân và gia đình: quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất
... Quyền bình đẳng vợ, chồng việc chia tài sản chung hợp Vợ chồng quyền bình đẳng việc thực quyền chủ sở hữu với tài sản chung khối tài sản tài sản chung hợp phân chia, việc phân chia tài sản chung ... tài sản chung thời kì hôn nhân chia tài sản chung chấm dứt hôn nhân 2.1 Quyền bình đẳng vợ, chồng việc chia tài sản chung thời kì hôn nhân (Điều 29 Luật hôn nhân gia đình 2000) Chia tài sản chung ... 27 luật HN&GĐ 2000: Tài sản chung vợ chồng thuật ngữ để định tài sản thuộc sáu nguồn sau: a)- tài sản vợ, chồng tạo thời kỳ hôn nhân: tài sản chung vợ chồng công sức hai vợ chồng tạo vợ (chồng) ...
 • 12
 • 125
 • 0

Bài tập họcmôn luật hôn nhân gia đình: Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn ly hôn

Bài tập học kì môn luật hôn nhân và gia đình: Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và ly hôn
... án giải ly hôn. ” III Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến qua chế định kết hôn ly hôn Luật hôn nhân gia đình 2014: Trong chế định kết hôn: Việc kết hôn hoàn toàn ý chí chủ thể hôn nhân định , tất ... tự , tiến Luật hôn nhân gia đình Việt Nam KẾT LUẬN Thông qua phần tìm hiểu, phân tích xử lý đề trên, phần em hiểu rõ nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến qua chế định kết hôn ly hôn Luật hôn nhân ... quy định Điều 64 : “ Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng.” ` Luật hôn nhân năm 1987 quy định Điều sau: “Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện,...
 • 10
 • 235
 • 1

Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình - Kết Hôn Các Điều Kiện Kết Hôn docx

Môn Luật Hôn Nhân và Gia Đình - Kết Hôn Và Các Điều Kiện Kết Hôn docx
... phải kết hôn, mong muốn kết hôn điều kiện, hoàn cảnh họ phải chấp nhận kết hôn Ví dụ: Nếu không kết hôn họ việc làm kết hôn trả ơn Cưỡng ép : • Khái niệm: Là hành vi buộc người khác phải kết hôn ... chồng gắn bó với suốt đời Vấn đề 3: Các điều kiện cấm kết hôn  Nêu trường hợp cấm kết hôn Theo Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam 2000, trường hợp cấm kết hôn bao gồm : người có vợ có chồng; ... không ngày Vấn đề 5: Căn vào quy định pháp luật hôn nhân gia đình hành để giải tình Theo em có hai cách để giải vụ việc Cách thứ Tòa án theo khoản Điều 17 Luật Hôn nhân gia đình để chia phần tài...
 • 6
 • 589
 • 1

MÔN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM

MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM
... Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Hôn nhân Gia đình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009 Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế, Giáo trình luật hôn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Công an nhân ... điểm Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000, quy định cách cụ thể rõ ràng trường hợp, không quy định mang tính chung chung Điều 42 Luật Hôn nhân Gia đình năm 1986 “1 Quyền sử dụng đất riêng bên ly hôn ... dụng đất chung với hộ gia đình ly hôn quyền lợi bên quyền sử dụng đất không tiếp tục sống chung với gia đình giải theo quy định Điều 96 Luật này” (Điều 97 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000) Thực tế,...
 • 14
 • 113
 • 0

bài tập môn Luật hôn nhân gia đình

bài tập môn Luật hôn nhân và gia đình
... kết hôn theo Không làm phát sinh quyền chồng mà không đăng theo quy định pháp luật điểm cấm kết quy định pháp luật nghĩa v nhân chồng Điều cản trởv hôn tự ký146 kết Tội hôncưỡng ép kết hôn hoặchôn ... lý kết Xử lý mặt hình hôn phạm trái pháp luật kết hôn hôn tráiđặng phápký luật Điều 150 Tội loạn luân Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận Vi phạm điều Xử lý kết hôn kếthôn hônnhư vợ chồng Chấm dứt ... chức tảo hôn, tảo hôn không kết tạibố quan nhà Tòahôn tuyên Cá nhân tổ thẩm quyền Yêu cầu hai bên đăng ký kết hôn nước c hôn thẩm Điều quyền hủy kết chức có thẩm 149 Con Tội đăng ký kết hôn trái...
 • 9
 • 174
 • 0

Báo cáo "Một số khía cạnh về giới trong pháp luật đình chỉ quan hệ vợ chồng cần quan tâm khi giảng dạy môn học Luật hôn nhân gia đình" doc

Báo cáo
... t xó h i m t giai o n l ch s nh t nh Do ú, cỏc quy ph m phỏp lu t ph i ph n ỏnh v phự h p v i c i m khỏch quan c a quan h xó h i m nú i u ch nh Cỏc k t qu nghiờn c u v gia ỡnh, v quan h v ch ng ... ch ng khụng ng kớ k t hụn t ngy 1/1/2001 s khụng c cụng nh n cú quan Tạp chí luật học số 3/2007 h v ch ng Thỏi c a nam v n iv i quan h tỡnh d c tr c hụn nhõn cng khỏc Nam gi i t ch p nh n v n ... thoỏt kh i s Tạp chí luật học số 3/2007 nghiên cứu - trao đổi phõn cụng lao ng theo gi i truy n th ng Nhi u ph n ó thoỏt li gia ỡnh nụng thụn thnh ph lao ng ki m thờm thu nh p cho gia ỡnh v b n thõn...
 • 6
 • 320
 • 1

Đề cương môn học : luật hôn nhân gia đình

Đề cương môn học : luật hôn nhân và gia đình
... viên Hôn nhân gia đình Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Hệ đào tạo: Cử nhân ... Cử nhân luật (chính quy) Tên môn học: Luật hôn nhân gia đình Số tín ch : 03 Môn học: Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Ngô Thị Hường - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0988070864 E-mail: ngo_thi_huong_19@yahoo.com.vn ... Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề 10 Vấn đề 11 Vấn đề 12 Vấn đề 13 Tổng 4 3 54 2 3 3 40 2 4 3 2 3 38 13 10 13 10 16 12 10 132 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật...
 • 49
 • 844
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Vấn đề cấp dưỡng trong luật Hôn nhân gia đình năm 2000 " ppt

Tài liệu Báo cáo
... vụ cấp dỡng Nh vậy, nghĩa vụ cấp dỡng vợ v chồng phát sinh tồn hôn nhân Tuy nhiên, Luật HN&GĐ năm 1986 v Luật HN&GĐ năm 2000, vấn đề n y cha đợc quy định cụ thể nghiên cứu - trao đổi Việc cấp ... khó khăn - Ngời cấp dỡng phải có khả cấp dỡng Các trờng hợp phát sinh nghĩa vụ cấp dỡng Theo Luật HN&GĐ năm 2000, th nh viên gia đình phát sinh quan hệ cấp dỡng nh sau: - Nghĩa vụ cấp dỡng cha mẹ ... tế ngời cấp dỡng v nhu cầu thiết yếu ngời đợc cấp dỡng Nếu không thỏa thuận đợc yêu cầu tòa án giải Mức cấp dỡng Theo quy định Điều 53 Luật HN&GĐ năm 2000, mức cấp dỡng ngời có nghĩa vụ cấp dỡng...
 • 6
 • 542
 • 1

Tài liệu Báo cáo " CEDAW vấn đề quyền bình đẳng giới trong pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam " pot

Tài liệu Báo cáo
... ng giao d ch cú giỏ tr l n ho c l ngu n s ng nh t c a gia ỡnh, vi c dựng ti s n chung u t kinh doanh ph i c Tạp chí luật học số 3/2006 Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực CEDAW ... nh o t c l p, tr tr ng h p phỏp lu t cú quy nh khỏc vỡ l i 53 Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực CEDAW ớch chung c a gia ỡnh, ú g n li n v i l i ớch c a v , ch ng.(12) Ti s n riờng ... cỏch no; m t khỏc c n t o nh ng cụng c , i u ki n, c Tạp chí luật học số 3/2006 Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực CEDAW h i cho ph n c ti p c n th t s v i cỏc ngu n l c 2.2.2...
 • 9
 • 268
 • 0

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật hôn nhân gia đình đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật hôn nhân và gia đình  đh huế khoa luật
... yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật? 16 Đường lối giải hôn nhân vi phạm điều Luật Hôn nhân gia đình 2000? 17 Đường lối giải hôn nhân vi phạm điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2000? 18 Đường lối ... luật hôn nhân gia đình với quan hệ pháp luật dân sự? Các yếu tố quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình? Lấy ví dụ minh họa? Phân loại kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hôn nhân ... quan hệ hôn nhân gia đình? Lấy ví dụ kiện phát sinh, thay đổi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình Cấu thành kiện làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình Lấy ví dụ kiện...
 • 5
 • 196
 • 3

Bài tập học kỳ luật hôn nhân gia đình

Bài tập học kỳ luật hôn nhân và gia đình
... Luật hôn nhân gia đình năm 2000 so với Luật hôn nhân gia đình năm 1986 III Quyền nghĩa vụ tài sản vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam - Quyền sở hữu tài sản vợ chồng Luật hôn nhân gia ... Hôn nhân gia đình năm 2000 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2000 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 thay cho Luật Hôn nhân gia đình ... mặt gia đình Điều 19 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ quyền ngang mặt gia đình Trên sở quy định quyền bình đẳng nam nữ, Luật hôn nhân gia đình...
 • 13
 • 67
 • 0

Luật hôn nhân gia đình Việt Nam

                                                Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
... Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình Trường đại học Luật Hà Nội Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 Tạp chí Luật học số 6/2002 Tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2000 12 Luật hôn nhân gia đình Việt Nam Sách ... Luật hôn nhân gia đình Việt Nam Xuất phát từ tình hình thực tế quan hệ hôn nhân gia đình, đồng thời nhằm bảo vệ lợi ích đáng vợ chồng vấn đề tài sản, luật hôn nhân gia đình quy định ... pháp luật Hôn nhân gia đình Việt Nam- TS.Nguyễn Văn Cừ Bàn thêm chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Hôn nhân Gia đình hành ThS.Nguyễn Hồng Hải - Khoa Luật Dân – Đại học Luật...
 • 13
 • 932
 • 16

Luật hôn nhân gia đình Việt Nam 2

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2
... Đònh nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp QPPL Nhà nước ban hành Điều chỉnh quan hệ nhân thân tài sản hôn nhân gia đình Đối tượng điều chỉnh Lónh vực hôn nhân gia đình Quan hệ nhân thân Quan ... hôn: Kết hôn việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy đònh cuả pháp luật điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn 1 .2- Điều kiện kết hôn (Điều – 14 Luật HN&GĐ 20 02) Độ tuổi Điều kiện kết hôn Nam: ... Nguồn Luật HN&GĐ HIẾN PHÁP Bộ luật Dân 20 05 LUẬT HN&GĐ 20 00 Một số Bộ luật, Luật có liên quan CÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT VÀ CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN QUAN II- Một số chế đònh 1- Kết hôn...
 • 19
 • 695
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn luật hôn nhân và gia đìnhtài liệu thi luật hôn nhân và gia đìnhđề thi môn luật hôn nhân và gia đìnhtieu lieu ve luat hon nhan va gia dinhđề cương môn học luật hôn nhân và gia đìnhtài liệu tham khảo luật hôn nhân và gia đìnhtài liệu tuyên truyền luật hôn nhân và gia đìnhtài liệu luật hôn nhân và gia đìnhtài liệu tham khảo giáo trình luật hôn nhân và gia đình việt nam tập 2 các quan hệ tài sản giữa vợ chồngluật hôn nhân và gia đìnhso sánh nhận nuôi con nuôi trong luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và luật nuôi con nuôi năm 2010bài giảng luật hôn nhân và gia đìnhthi hành luật hôn nhân và gia đìnhngành luật hôn nhân và gia đìnhquy định luật hôn nhân và gia đìnhBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông tỉnh Kon TuCác phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải các bài tập vận dụng các phương pháp đóCác yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức Nghiên cứu thực tiễn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệChiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk LắkCông tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà NẵngĐặc trưng của không gian với phủ đếm được theo điểmĐánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐịnh giá cổ phiếu ngành dược phẩm niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhGiải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăHoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng BìnHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam VinhHoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà NẵnHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh PhátHoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than Điện Nông SơnKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà NẵnMarketing trực tiếp đối với dịch vụ tiện ích tại Công ty Thông tin Di động Khu vực IMở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập