Tổng hợp 4000 cấu trúc tiếng anh và idioms

Tổng hợp các thì trong tiếng anh cách dùng

Tổng hợp các thì trong tiếng anh và cách dùng
... Khi quí vị diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will không dùng be going to CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) Thì đơn Cách dùng đơn Thì đơn dùng để chi: Thói quen ngày Sự việc hay thật ... số thêm 's' hay 'es' vào sau động từ Ví dụ: • They drive to the office every day • Water freezes at 0° C or 32° F Thì tiếp diễn Cách dùng tiếp diễn Thì tiếp diễn dùng để: Thì tiếp diễn tả hành ... for, recenthy, before Cách dùng: Thì hoàn thành diễn tả hành động xảy chưa xảy thời gian không xác định khứ Thì hoàn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ Thì hoàn thành dùng với i since for...
 • 16
 • 115
 • 0

tổng hợp ngân hàng cấu trúc tiếng anh hay hữu ích

tổng hợp ngân hàng cấu trúc tiếng anh hay và hữu ích
... bottle: Thích nhậu 453 To be fond of good fare: Thích tiệc tùng 454 To be fond of music: Thích âm nhạc 455 To be fond of study: Thích nghiên cứu 456 To be fond of the limelight: "Thích rầm rộ, thích ... To be in flesh: Béo phì 654 To be in focus: Đặt vào tâm điểm 655 To be in for trouble: Lâm vào tình cảnh khó khăn 656 To be in for: Dính vào, ở vào(tình trạng) 657 To be in force: (Đạo luật ) ... the wheel: Lái xe 194 To be at the zenith of glory: Lên đến đỉnh của danh vọng 195 to be at variance with someone: xích mích (mâu thuẫn) với 196 To be at work: Đang làm việc 197 To be athirst...
 • 105
 • 170
 • 0

Tổng hợp 61 cấu trúc câu phổ biến nhất trong tiếng anh

Tổng hợp 61 cấu trúc câu phổ biến nhất trong tiếng anh
... (quá làm ) EX:This structure is too easy for you to remember (Cấu trúc dễ để nhớ ) EX: He ran too fast for me to follow ( Anh ta chạy nhanh theo không kịp) 22 S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ... hours on housework everyday (Mẹ dành tiếng để làm việc nhà ngày) EX: She spent all of her money on clothes (Cô dành hết tiền vào việc mua quần áo) ***NOTE: Cấu trúc có nghĩa tương đối giống cách ... làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 46 S + be + such + (a/an) ( tính từ ) + danh từ + that + S + động từ VD: It is such a difficult exercise...
 • 8
 • 292
 • 3

CẤU TRÚC TIẾNG ANH TỔNG HỢP potx

CẤU TRÚC TIẾNG ANH TỔNG HỢP potx
... NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TO BE To be a bad fit: To be a bear for punishment: To be a believer in ghosts: ... people say: 164 To take note of sth: 165 To take notes: 166 To take notice of sth: 2473 48 ÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Không vừa Chịu đựng hành hạ Kẻ tin ma quỷ Người tin việc (Người) Hơi điên, mát, ... difficulty in breathing: 219 To have done with half-measures: 40 220 To have doubts about sb's manhood: 221 To have ear-ache: 222 To have empty pockets: 223 To have enough of everything: 224 To...
 • 97
 • 160
 • 0

cấu trúc tiếng anh tổng hợp

cấu trúc tiếng anh tổng hợp
... be fined for: bị phạt from behind: từ phía sau so that + mệnh đề: để In case + mệnh đề: trường hợp can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to (modal Verbs) + V-infinitive...
 • 5
 • 174
 • 0

tổng hợp 84 cấu trúc trong tiếng anh

tổng hợp 84 cấu trúc trong tiếng anh
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm ) VD: We are interested in reading ... 52 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure...
 • 8
 • 844
 • 16

Tổng hợp các cấu trúc cơ bản trong tiếng anh

Tổng hợp các cấu trúc cơ bản trong tiếng anh
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn‟t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 20 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... 22 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 23 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure ... VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 31 To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 32 To keep promise ( Gĩư lời hứa )...
 • 8
 • 2,425
 • 159

Tổng hợp các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh

Tổng hợp các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh
... so sánh VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí ( My grades are higher than Vinh’s) 37 /Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh ( My grades are higher than Vinh’s) 38 /Cấu ... 38 /Cấu trúc : S + more + long {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh ( He speaks English more fluently than I ) 39 /Cấu trúc : S + less + {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh ( He ... ( I let me go ) 35 /Cấu trúc : S + V + as + { adj/adv} + as + {noun/pronoun} = so sánh ngang 1( My book is as interesting as your) , ( Vinh sings as well as I “ me”) 36 /Cấu trúc : S + short {adj/...
 • 3
 • 103
 • 1

TỔNG hợp tất cả các cấu TRÚC TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG

TỔNG hợp tất cả các cấu TRÚC TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG
... người Mê Có tính vui vẻ Nguồn gốc Trung Hoa Thường xảy đến, xảy Bản chất người hào phóng Đầy hy vọng, dũng cảm Thuộc dòng dõi trâm anh Dòng dõi trâm anh thế phiệt Xuất thân từ tầng lớp lê ... thính tai Nhanh chân Rút súng nhanh Không chờ để bắn Dễ thông cảm Hết bị người ràng buộc Ngay thật đối với 1115 1116 grammar: To be raised to the bench: Mù tịt văn phạm tiếng Anh Được cất ... giận ở vào thế thắng ở tình trạng khó xử Gặp tình cảnh khó khăn ở tình thế nghi ngờ Giận dữ, giận ở hoàn cảnh đáng buồn ở hoàn cảnh buồn Lo sợ chết Bực bội, khó chịu Sợ toát mồ hôi...
 • 80
 • 348
 • 0

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) và xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol
... cũn ỏm ph ô 6 95 cm c trng cho ct-quartz Bng Tn s c trng ca mu Fe5 , Fe6 , Fe7 , Fel0, Fel 1, Fel2 Tn s (em'1) Fe5 Fe6 Fe7 Fel0 Fel Fel2 448 452 450 446 450 446 54 8 55 2 54 8 54 6 54 6 55 2 800 798 798 ... 1224 1226 1228 Dao ng húa tr bt i xng T04 Tn s (em ') c trng Fel Fe2 Fe3 Fel3 Fel4 Fel5 448 448 452 454 456 450 54 6 54 8 54 6 54 6 54 6 54 6 798 796 800 798 798 796 1098 1098 1098 1102 1102 1102 1228 ... p-metoxyphenol > o-metoxyphenol > o-etylphenol > 2,6-dimetylphenol > o-metylphenol > m-metylphenol > p-clophenol > o-clophenol > phenol > m- clophenol Nh vy h cỏc hp cht phenol thỡ phenol v m-clophenol...
 • 144
 • 212
 • 0

Tổng hợp 265 cấu trúc tobe trong tiếng anh

Tổng hợp 265 cấu trúc tobe trong tiếng anh
... hiểm(với ngời nào) 265 To be fussy: Thích nhặng xị rối rít Trên tổng hợp cấu trúc tobe tiếng Anh bạn chưa nắm hết Hy vọng viết giúp bạn nắm kiến thức giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự nhiên hơn, ... giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự nhiên hơn, đồng thời biết cách vận dụng trường hợp cụ thể VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả! ... (all) suspicion: Không nghi ngờ chút 100 To be abreast with, (of) the times: Theo kịp, tiến hóa, hợp với phong trào thời 101 To be absolutely right: Đúng hoàn toàn 102 To be absolutely wrong: Hoàn...
 • 9
 • 50
 • 0

tổng hợp các cấu trúc câu tiếng anh cực hay

tổng hợp các cấu trúc câu tiếng anh cực hay
... Congratulate sb on sth - Charge sb money for sth - Theo kp vic gỡ - So sỏnh cỏi gỡ vi cỏi gỡ - Tranh ginh vi v - Chỳc mng iu gỡ - ũi bao nhiờu tin cho cỏi gỡ D - In spite of + V-ing/ N - Despite ... fed up with + V-ing/ N - chán với việc Eg He is fed up with doing exercises - quen thuộc với - tiếng - làm đầy Eg What a susprise to see you here ! - Fancy seeing you here - Be familiar + to...
 • 18
 • 115
 • 0

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) và xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol
... ®¸m phỉ ≈ 6 95 cm-1 ®Ỉc trng cho α -quartz B¶ng TÇn sè ®Ỉc trng cđa mÉu Fe5 , Fe6 , Fe7 , Fe1 0, Fe1 1, Fe1 2 Fe5 Fe6 TÇn sè (cm-1) Fe7 Fe1 0 Fe1 1 448 452 450 446 450 446 54 8 55 2 54 8 54 6 54 6 55 2 800 798 ... TO4 B¶ng §é tinh thĨ cđa c¸c mÉu cã tû sè Si/Al /Fe kh¸c Ký hiƯu mÉu Fe5 Fe6 Fe7 Fe1 Fe2 Fe3 Fe1 0 Fe1 1 Fe1 2 Fe1 3 Fe1 4 Fe1 5 Tû sè Thêi gian Si /Fe 40 40 40 60 60 60 70 70 70 80 80 80 kÕt tinh 24 ... 1100 1106 1100 1228 1226 1228 1224 1226 1228 §Ỉc trng Fe1 2 Fe1 Fe2 TÇn sè (cm-1) Fe3 Fe1 3 Fe1 4 448 448 452 454 456 450 54 6 54 8 54 6 54 6 54 6 54 6 798 796 800 798 798 796 Dao ®éng biÕn d¹ng liªn kÕt...
 • 61
 • 108
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức tổng hợp text ôn thi tiếng anh 2015 dạng câu hỏi mở

Tài liệu ôn thi công chức tổng hợp text ôn thi tiếng anh 2015 dạng câu hỏi mở
... TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH ... THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH ... THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH...
 • 57
 • 4,929
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các cấu trúc tiếng anh lớp 8tổng hợp các cấu trúc tiếng anh lớp 7tổng hợp các thì trong tiếng anh và cách dùngtổng hợp các câu hỏi tiếng anhtổng hợp các cấu trúc viết lại câu tiếng anhtổng hợp các cấu trúc trong tiếng anhtổng hợp cấu trúc tiếng anh lớp 11cấu trúc tiếng anh tổng hợptổng hợp các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng anhtổng hợp cấu trúc tiếng anh lớp 8tổng hợp cấu trúc tiếng anhtong hop cau truc tieng anh lop 6tong hop cau truc tieng anhcấu trúc tiếng anh cơ bản và nâng caocác cấu trúc tiếng anh cơ bản và nâng caoTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngChapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Tổng quan về lao hệ thần kinh trung ương100 cau trac nghiem dia ly lop 11PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (14)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (7)Người ta kể chuyện đời xưađề kiểm tra 1 tiết hình học 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập