MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH TDA2030A

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH (80-100W)

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH (80-100W)
... 3: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TỐN Trang 6 9 10 11 12 12 13 14 3.1 Mạch khuếch đại vi sai 3.2 Mạch khuếch đại đảo 3.3 Mạch khuếch đại khơng đảo 3.4 Mạch theo điện áp 3.5 Mạch khuếch đại tổng 3.6 Mạch ... 3: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TỐN Trang 6 9 10 11 12 12 13 14 3.1 Mạch khuếch đại vi sai 3.2 Mạch khuếch đại đảo 3.3 Mạch khuếch đại khơng đảo 3.4 Mạch theo điện áp 3.5 Mạch khuếch đại tổng 3.6 Mạch ... 1919 Mạch Khuếch Đại Cơng Suất Âm Thanh Đồ Án I CHƯƠNG 2: MẠCH KHUYẾCH ĐẠI THƠNG DỤNG 2.1 Khái niệm mạch khuếch đại: Mạch khuyếch đại sử dụng hầu hết thiết bị điện tử, mạch khuyếch đại âm tần...
 • 44
 • 5,062
 • 23

mạch khuếch đại công suất âm thanh - audio power amplifier

mạch khuếch đại công suất âm thanh - audio power amplifier
... R1 5-2 2-2 9-3 0-3 3-3 4-3 7-3 8=100ohmC 4-5 - 6-7 -8 =100uF 25V R1 6-1 7-2 3-2 4=220ohm C1 1-1 3=220uF 63V R2 5-2 6=22Kohm C12=220nF 250V MKT D 1-2 =15V 1.3W zener Q 1-3 - 8-9 -1 0-1 5-1 8=MPSA06 Q 2-4 - 5-6 - 7-1 9=MPSA56 Q1 1-1 3-1 4=MPSA93 ... R1=470Kohm R2=2.2Kohm R 3-2 2=22Kohm R 4-5 -2 0-2 1-2 5-2 7-3 3-3 5=100 ohm R 6-7 -1 7-1 9-2 3=2.2Kohm R 8-1 8=330 ohm R 9-1 0-1 5-1 6=22 ohm R1 1-1 3=39Kohm R1 2-1 4-2 4=560 ohm R2 6-3 2=1.8Kohm R2 8-3 4=47 ohm 0.5W R29=1Kohm ... : Khuy ch ñ i công su t âm 65W T n s âm 1.5 ñ n 125Khz R 1-1 5-1 6-2 1-2 2-1 7-1 8=1Kohm R2=47Kohm R 3-4 =10Mohm R 5-6 -1 3-1 4=1.2Kohm R 7-1 2=47ohm R 8-9 -1 0-1 1=22ohm R19=82ohm R20=22Kohm R2 3-2 6=56ohm R24=2.2Kohm...
 • 34
 • 4,838
 • 2

IC khuếch đại công suất âm thanh và tín hiệu

IC khuếch đại công suất âm thanh và tín hiệu
... STK4036X : Khuếch đại công suất tín hiệu 50Wmin + STK4038II : Khuếch đại công suất tín hiệu + STK4040X : Khuếch đại công suất tín hiệu 70Wmin - THD = 0.48 + STK4040V : Khuếch đại công suất tín hiệu ... Khuếch đại công suất tín hiệu 80W - THD = 0.4W + STK4044V : Khuếch đại công suất tín hiệu 100W - TDH =0.08 + STK4048XI : Khuếch đại công suất tín hiệu 150W - THD=0.4 + STK4050V : Khuếch đại công ... THD=0.4 + STK4050V : Khuếch đại công suất tín hiệu 200Wmin - THD =0.4 + L165 : Khuếch đại âm + LM388 : Khuếch đại âm 1.5W for radio + LM1875 : Khuếch đại âm 20W upto 30W    ...
 • 2
 • 2,760
 • 40

ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN

ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN
... loại mạch khuếch đại công suất, xem mạch tương đối phổ biến kho tàng mạch khuếch đại âm tần Đó “ mạch khuếch đại công suất âm tần OCL” Chúng em chọn đề tài mạch khuếch đại công suất mạch dân dụng ... suất ứng dụng nhiều ngành điện – điện tử Chúng ta xét mạch khuếch đại công suất dùng lĩnh vực âm ( gọi mạch khuếch đại công suất âm tần) Mạch khuếch đại công suất âm tần dùng để tạo lượng công ... 7: Khuếch Đại Công Suất 7.1 Phân loại chế độ hoạt động mạch khuếch đại công suất 14 7.1.1 Khuếch đại công suất hạng A .14 7.1.2 Khuếch đại công suất hạng B .14 7.1.3 Khuếch đại công...
 • 32
 • 2,702
 • 13

Mạch khuyếch đại công suất âm thanh pptx

Mạch khuyếch đại công suất âm thanh pptx
... Q4=BC547B Q5=BC212 Q6=BC183 Q7-8=MPSAO6 Q9=TIP141 Q10=TIP146 F1-2=1.6AT FUSE : Khuy ch ñ i công su t âm 65W T n s âm 1.5 ñ n 125Khz R1-15-16-21-22-17-18=1Kohm R2=47Kohm R3-4=10Mohm R5-6-13-14=1.2Kohm ... C13-15=47uF/63V C16-17=100nF/100V C18-19=100nF/100V : Khuy ch ñ i công su t âm 300W 21 20HZ-20KHZ +/-0.5dB 1V for 200W/300W THD H s t t Công su t 200W rms/8 ohm 310W rms/4 ohm 800W rms/8 ohm T ns ð ... 100V MKT IC1=NE5534 Q1=BD242C Q2=BD241C RV1=100Kohm M1=8ohm >20W Loudspeaker : Khuy ch ñ i công su t âm 170W cho Loa 14 R1=68Kohm C1=2.2uF 100V MKT Q2=MJE340 R2=2.2Kohm C2=1nF 100V MKT Q3=BD139...
 • 34
 • 449
 • 1

Mạch khuếch đại công suất âm tần ocl – 100w

Mạch khuếch đại công suất âm tần ocl – 100w
... cho khuếch đại dòng ngõ - Tầng lái hay tầng khuếch đại điện áp: ngõ vào dòng điện, cho khuếch đại điện áp ngõ - Tầng khuếch đại công suất: tầng khuếch đại đồng điện áp dòng điện, cung cấp công suất ... LÁI KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT HỒI TIẾP ÂM Vi Vo Hình 2.1 Sơ đồ khối mạch khuếch đại công suất âm tần OCL 2.2 Mạch nguyên lý: Với sơ đồ khối trên, thiết kế loại mạch khuếch đại công suất theo yêu cầu ... hiệu đưa vào mạch khuếch đại công suất, sau khuếch đại thành tín hiệu có biên độ lớn đưa loa Sơ đồ khối mạch khuếch đại công suất thường chia làm ba giai đoạn hồi tiếp âm: - Tầng khuếch đại vi sai...
 • 14
 • 942
 • 5

Tính toán, thiết kế, mạch khuếch đại công suất âm tầm OTL

Tính toán, thiết kế, mạch khuếch đại công suất âm tầm OTL
... mạch công suất linh vực âm gọi mạch khuyếch đại công suất âm tầng Mạch khuyếch đại công sụất âm tầng dùng để tạo lượng công suất để cung cấp cho tải( tải thường loa chúng đòi hỏi lựong công suất ... khuyếch đại công suất mạch đươc thiết kế co cung cấp lượng công suất lớn cho tải, tức mạch khuyếch đại công suất tạo điện áp cao dòng điện lớn để lái tải cần công suất lớn mạch khuyếch đại cộng suất ... Khuyếch đại công suất loại A……………………………………………… Khuyếch đại công suất loại AB…………………………………………… Khuyếch đại công suất loại C……………………………………………… III CÁCLOẠI MẠCH KHUYẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN…………………… OTL...
 • 25
 • 2,823
 • 11

MẠCH KHUẾCH đại CÔNG SUẤT âm tần

MẠCH KHUẾCH đại CÔNG SUẤT âm tần
... suất ứng dụng nhiều ngành điện – điện tử Chúng ta xét mạch khuếch đại công suất dùng lĩnh vực âm ( gọi mạch khuếch đại công suất âm tần) Mạch khuếch đại công suất âm tần dùng để tạo lượng công ... – Mạch khuếch đại công suất mạch thiết kế cho cung cấp lượng công suất lớn cho tải tức mạch khuếch đại công suất tạo điện áp cao dòng điện lớn để lái tải cần công suất lớn .Mạch khuếch đại công ... Hải Mạch Khuếch Đại Công Suất Âm Tần 2.2 Đáp ứng tần số : – Đáp ứng tần số (hay dãy tần hoạt động mạch) định nghĩa khoảng tần số mà tần số tín hiệu ngõ vào nằm khoảng tần số độ khuếch đại mạch...
 • 25
 • 756
 • 2

Thiết kế mạch khuếch đại công suất âm tần ocl 100w

Thiết kế mạch khuếch đại công suất âm tần ocl 100w
... VIỄN THÔNG LỚP : DD12VT01 Đề tài: THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OCL Nhiệm vụ (Yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Mạch khuếch đại công suất OCL PLmax =100W BW:20Hz-20KHz RL=8Ω Ngày giao ... TẠ CÔNG ĐỨC 18 ĐAMH GVHD: Th.S TẠ CÔNG ĐỨC KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Kết luận Sau thực đồ án em thấy đạt kết sau : - Tìm hiểu ,thiết kế chế tạo mạch khuếch đại công suất âm tầng OCL- 100W ... NPN Nếu mạch thiết kế ĐAMH GVHD: Th.S TẠ CÔNG ĐỨC dùng nguồn đôi ta gọi mạch khuếch đại công suất dạng OCL ( OutputCapactor- Less), dùng nguồn đơn ngõ có tụ ta gọi mạch khuếch đại công suất dạng...
 • 23
 • 266
 • 0

Chương 5 MẠCH KHUẾCH đại CÔNG SUẤT âm tần (môn mạch điện tử)

Chương 5 MẠCH KHUẾCH đại CÔNG SUẤT âm tần (môn mạch điện tử)
... Tổng quan MKĐ công suất âm tần • Tiêu tán công suất giải nhiệt • Các lớp khuếch đại hiệu suất Khuếch đại đẩy-kéo dùng biến áp • Khuếch đại đẩy-kéo dạng OTL (nguồn DC đơn) • Khuếch đại đẩy-kéo ... đẩy-kéo dạng OCL (nguồn DC đôi) • Khuếch đại dạng BTL • Thiết kế mạch khuếch đại công suất âm tần 3 • Các khái niệm • Dòng áp (DC AC) • Công suất (DC AC) • Âm tần: 20Hz – 20KHz • Nguyên lý sơ ... Hiệu suất Công suất tải (AC) trung bình tiêu thụ • Công suất nguồn DC trung bình cung cấp • Công suất tiêu tán trung bình BJT (cực C) 8 • Công suất (trung bình hiệu dụng) • Độ lợi công suất...
 • 38
 • 830
 • 7

Mạch điện tử - chương 9 - Mạch khuếch đại công suất

Mạch điện tử - chương 9 - Mạch khuếch đại công suất
... IX -9 Mạch Điện Tử Chương 9: Mạch khuếch đại công suất Công suất ra: Công suất lấy tải RL tính: Công suất tiêu tán transistor công suất: Tiêu tán transistor: Trương Văn Tám IX-10 Mạch Điện Tử ... Chương 9: Mạch khuếch đại công suất 9. 1 MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT LOẠI A: Mạch phân cực cố định hình 9. 2 mô hình mạch khuếch đại công suất loại A đơn giản Error! Trương Văn Tám IX-2 Mạch Điện ... nguồn VCC (hình 9. 5) Trương Văn Tám IX-3 Mạch Điện Tử Chương 9: Mạch khuếch đại công suất Khảo sát công suất: - Công suất cung cấp định nghĩa: Pi(dc) = VCC ICQ (9. 1) - Công suất ngõ lấy tải,...
 • 25
 • 5,466
 • 35

THIẾT KẾ BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL 60W

THIẾT KẾ BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL 60W
... 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL Bùi Trung Hiếu Trang 10 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL Bùi Trung Hiếu Trang 11 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG ... 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL Bùi Trung Hiếu Trang 15 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL Bùi Trung Hiếu Trang 16 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG ... 286 cc Công suất mạch tốt Hiệu suất thoả mãn yêu cầu thiết kế( >65%) Trang 18 27/01/2005 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN OTL Khảo sát tổng quát biến thiên công suất hiệu suất theo tần số...
 • 23
 • 2,666
 • 2

Chương 9 MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT (Power Amplifier)

Chương 9 MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT (Power Amplifier)
... đa transistor công suất không xảy công suất ngõ vào tối đa hay công suất ngõ tối đa Công suất tiêu tán tối đa điện hai đầu tải là: 9. 4 DẠNG MẠCH CÔNG SUẤT LOẠI B: 9. 4.1 Mạch công suất push-pull ... Trong mạch khuếch đại công suất sau đây: Tính công suất vào, công suất công suất tiêu phí transistor 2 Tính công suất hiệu suất mạch tín hiệu vào có biên độ hiệu dụng 12V(rms) Bài 3: Một mạch công ... Hiệu suất: Công suất cung cấp là: Pi(dc) = VCC ICQ Công suất tiêu tán biến transistor công suất là: PQ = Pi(dc) - Po(ac) Hiệu suất mạch định nghĩa: 9. 3 KHẢO SÁT MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT LOẠI...
 • 25
 • 2,676
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: mạch khuếch đại công suất âm thanh dùng transistormạch khuếch đại công suất âm thanhđồ án vi xử lý mạch khuếch đại công suất âm thanh 80100wkhuếch đại công suất âm thanhthiết kế mạch khuếch đại công suất âm tần otlthiết kế mạch khuếch đại công suất âm tầnic khuếch đại công suất âm thanhkhuếch đại công suất âm thanh 170w cho loaslied mach khuech dai cong suat am tan oclic khuếch đại công suất âm thanh và tín hiệumạch khuếch đại công suất âm tầnmạch khuếch đại công suất âm tần otlđồ án mạch khuếch đại công suất âm tầnmạch khuếch đại công suất âm tần ocl 100wmạch khuếch đại công suất âm tần otl 100wPrescribing in Pregnancy, Fourth editionCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Half-Blood PrinceBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngPHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCSách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiCOMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSSoạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quanStatement for the Record Senate Select Committee on Intelligencebai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanSÁCH SCAN Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ (Đỗ Quang Minh)Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giaCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập