tổng hợp bộ đề thi chi tiết máy có đáp án

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)
... 2x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 468
 • 6

Tổng hợp 15 đề thi thử đại học đáp án

Tổng hợp 15 đề thi thử đại học có đáp án
... A 14 B 34 C 15 B 35 D 16 D 36 B 17 A 37 B 18 B 38 B 19 B 39 C 20 B 40 D : B GIO DC V O TO THI TUYN SINH I HC 2012 Mụn Thi: HO HC Khi A THI THAM KHO Thi gian: 90 phỳt, khụng k thi gian giao ... C 13 B 33 B 14 D 34 C 15 A 35 C 16 C 36 B 17 B 37 D 18 A 38 B 19 B 39 A 20 C 40 C THI TUYN SINH I HC 2010 Mụn Thi: HO HC Khi A THI THAM KHO Thi gian: 90 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1.Trong ... GIO DC V O TO 12 D B 32 3 D A A C 15 A A 35 B B C D 8 D C C 20 B 40 D THI TUYN SINH I HC 2012 Mụn Thi: HO HC Khi A THI THAM KHO Thi gian: 90 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu Nhúm cỏc phõn t,...
 • 58
 • 311
 • 1

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HSG HOÁ 8 ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HSG HOÁ 8 CÓ ĐÁP ÁN
... màu trắng Nếu cho hỗn hợp khí qua bột CuO nóng dư thu 0,46 g Cu a)Viết phương trình phản ứng xảy ? b) Tính thể tích hỗn hợp khí đktc thể tích khí hỗn hợp Đáp án đề Phần I : Trắc nghiệm ... hỗn hợp Zn Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H 2SO4 cu hỗn hợp tan hết hay không? c) Trong trường hợp (a) tính khối lượng kim loại hỗn hợp biết lượng H sinh phản ứng vừa đủ tác dụng với 48 ... hợp Zn nên số mol hỗn hợp chắn nhỏ 0,66 mol Chứng tỏ với mol H2SO4 axit dư ⇒ hỗn hợp kim loại tan hết (0,25 điểm) b) 1,5 điểm Theo đề : mhh = 37,2.2 = 74,2 gam (0,25 điểm) Giả sử hỗn hợp có...
 • 26
 • 2,182
 • 5

Tổng hợp 60 đề thi HSG lớp 6 đáp án

Tổng hợp 60 đề thi HSG lớp 6 có đáp án
... 36 b 105 96 87 78 69 60 51 42 33 24 15 (a,b) 6 6 6 [a,b] 105 96 261 1 56 345 180 357 168 297 120 165 36 Tổng 108 112 264 162 348 1 86 360 174 300 1 26 168 42 Bài 4: Hiệu vận tốc nửa quãng đường đầu ... 2005 (n ∈ N * ) A = b Ta < < < b b b+n 20 062 007 + 20 062 007 + 2005 + 20 062 0 06 + 20 06 20 06( 20 062 005 + 1) 20 062 005 + = = = =B 20 062 007 + 20 06 20 06( 20 062 0 06 + 1) 20 062 0 06 + Vậy A < B Bài a C = ... 59 60 61 62 79 80 1 1 1 > > … > Vì > >…> 41 42 60 61 62 80 1 1 1 1 + + ….+ + Ta + + +….+ + 60 60 60 60 80 80 80 80 20 20 1 + + = + = = = (3) 60 80 12 12 Từ (1) , (2), (3) Suy ra: b, (1,5 điểm)...
 • 89
 • 142
 • 0

Bộ đề thi HK1 lớp 11(có đáp án chi tiết)

Bộ đề thi HK1 lớp 11(có đáp án chi tiết)
... điểm J đường thẳng IB với mp(SAC) Chứng minh JB =2JI c) Tìm thi t diện hình chóp S.ABCD với mp(BJC) Thi t diện hình ? ĐÁP ÁN_ĐỀ ĐÁP ÁN Bài π π Hàm số xác định :x ≠ + k π π  Tập xác định : ... hai mặt phẳng (MNP) (SBD) d) Tìm thi t diện hình chóp với mặt phẳng (MNP) 12   Câu V: (0,5 điểm) Tìm số hạng không chứa x khai triển  2x − ÷ x   ĐÁP ÁN_ ĐỀ Bài Ý a) Nội dung Điểm 2.0 0,25 ... song với mặt phẳng (MNI ) b) Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (SCD) (MNI) Tìm thi t diện hình chóp cắt mặt phẳng (MNI) ĐÁP ÁN_ ĐỀ Bài Câu Nội dung Bài a) Cos3x = sin 15O ⇔ Cos3x = cos75O ⇔ 3x = ±...
 • 12
 • 726
 • 13

bộ đề thi thử anh văn đáp án chi tiết

bộ đề thi thử anh văn có đáp án chi tiết
... (v): toán, chi trả Những đáp án lại: Giải thích: introduce (v): giới thi u, đưa vào Những đáp án lại: A Do (v): làm (những sẵn) B Commence (v): khởi đầu D Make (v): làm, tạo (những chưa có) 64 ... người xem, khán giả (xem thi đấu) Những đáp án lại: A Witness (n): nhân chứng B Audience (n): thính giả, khán giả D Viewer (n): người xem (qua tivi) et Những đáp án lại: u.N Những đáp án lại: 70 ... xem xét nguyên nhân vấn đề Những đáp án lại: De A Look round (phrV): nhìn quanh, cân nhắc B Look for (phrV): tìm kiếm D Look about (phrV): đợi chờ V Đọc đoạn văn chọn đáp án phù hợp cho chỗ trống...
 • 61
 • 457
 • 0

Bộ đề thi vào CĐ, DDH(Có đáp án chi tiết)(2011 2012)

Bộ đề thi vào CĐ, DDH(Có đáp án chi tiết)(2011 2012)
... Only by this way we can make it effective our laws THE END ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D Đề 152 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Đáp án C ... tea after 67.things / / this / got / we / many / to / have / Sunday a We have got this Sunday many things to b We have got this Sunday many things to c We have got many things to this Sunday d ... Brown’s children are making too much noise outside the house 95-Who made such a mess ? It must be done the tidying-up now BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ...
 • 33
 • 69
 • 0

Bộ đề thi thử vào THPT(Có đáp án chi tiết)(2011 2012)

Bộ đề thi thử vào THPT(Có đáp án chi tiết)(2011 2012)
... D.y = - 2x - 2) Một hình trụ có chi u cao gấp đôi đờng kính đáy đựng đầy nớc, nhúng chìm vào bình hình cầu lấy mực nớc bình lại bình Tỉ số bán kính hình trụ bán kính hình cầu A.2 ; B ; C 3 ; ... tính giá trị biểu thức : M = + (x8 y8)(y9 + z9)(z10 x10) Bài 5: Cho x, y, z R thỏa mãn : Đáp án Bài 1: a) Điều kiện để P xác định :; x ; y ; y ; x + y *) Rút gọn P: P = x(1 + ( x ) ... độ dài lớn Bài 5: Cho hai số dơng x; y thoả mãn: x + y Tìm giá trị nhỏ của: A = 501 + x +y xy Đáp án Bài 1: (2 điểm) ĐK: x 0; x ( a, Rút gọn: P = x( x 1) : x z x( x 1) x b P = x +1 = 1+ x...
 • 33
 • 95
 • 0

Tong hop các dề thi học kì I (Có đáp ám)

Tong hop các dề thi học kì I (Có đáp ám)
... Hai tiếp tuyến đường tròn cắt i m thì: A. i m cách hai tiếp i m B.Tia kẻ từ i m t i tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến C.Tia kẻ từ tâm t i i m tia phân giác góc tạo hai bán kính t i ... trung i m cđa OB Chøng minh r»ng: BD lµ tiÕp tun cđa (O) c) VÏ tiÕp tun xy t i D cđa (A, AD) KỴ OH vµ BK cïng vu«ng gãc v i xy Chøng minh r»ng: DI2 = OH BK ®¸p ¸n vµ biĨu i m KiĨm tra häc k× I ... t i tiếp i m D Tất Cho tam giác ABC vng A đường cao AH : A AH2 = BH.CH B CosB= AB BC C TgB=CotgC D Tất Tâm đường tròn n i tiếp tam giác giao i m : E Các đường cao tam giác F Các đường phân giác...
 • 8
 • 177
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)
... là: a Các chi tiết riêng rẽ ghép vuông góc với b Các chi tiết riêng rẽ ghép chồng với c Các chi tiết riêng rẽ nối với thành chi tiết nguyên vẹn d Tất 19 Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo ... ren 48 Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm: a ghép chi tiết máy b ghép chi tiết có yêu cầu độ bền cao c ghép chi tiết có yêu cầu độ kín d ghép chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao 49 Ren phải ... tử c Chi tiết máy đốt nóng cục đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép d Chi tiết máy đốt nóng toàn đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép 13 Hàn áp lực phương pháp: a Chi tiết máy...
 • 14
 • 1,352
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: bo de thi windows server 2003 co dap anbộ đề thi mạng náy tính có đáp ánbộ đề thi thử môn hóa có đáp ánbộ đề thi hsg toán 6 có đáp ánbộ đề thi hsg hóa 9 có đáp ánbộ đề thi hsg toán 9 có đáp ánbộ đề thi hsg toán 8 có đáp ánbo de thi hsg van 8 co dap anbộ đề thi đại họcmôn lí có đáp ánbộ đề thi gmat test fpt có đáp án tài liệu ebook giáo trình hướng dẫn300 câu trắc nghiệm chi tiết máy có đáp ánbộ đề thi toán tuổi thơ co dap an lớp 5bo de thi hsg toan 6 co dap an day dubo de thi hsg toan 7 co dap antổng hợp bộ đề thi tiếng anh đại họcTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua dahệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)100 cau trac nghiem dia ly lop 11đề hsg tỉnh thcs (11)đề hsg tỉnh thcs (16)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sắt thép tại thị trường miền trung – tây nguyên của công ty cổ phần kim khí miền trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập