REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )

REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )

REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )
... lights (go out) and I (frighten) .I remember (call out) to my parents, who (talk) quietly in the next room The next minute we (hear) a loud noise and the whole building (begin) ... which I (receive) this morning You asked me what we (do) when the earthquake occurred I (not remember) things too clearly now but I think I (watch) TV and my sister (do) ... building (begin) to shake It (be) a terrible experience and I never want (go) through anything like it again We (be) all safe now but we (be) very lucky Love, Anna ...
 • 3
 • 57
 • 0

REVISION UNIT 8,9

REVISION UNIT 8,9
... from America A huge earthquake, which occurred in Kobe, was in the twentieth century EXERCISES UNIT – E9 Name: I Choose the best answer We think that Mother’s Day should be celebrated… ... live apart try to be together (10)……………… Tet V Read the passage Then answer the questions In the United States, people celebrate Mother’s Day and Father’s Day Mother’s Day is celebrated on the ... plant for the occasion, particularly if they are elderly Father’s Day is celebrated through out the United States and Canada on the third Sunday in June The holiday custom are similar to Mother’s...
 • 5
 • 443
 • 1

Giáo án Anh CB Unit 8, testC, 9 (chuẩn)

Giáo án Anh CB Unit 8, testC, 9 (chuẩn)
... for the coming test UNIT 9: deserts Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school 16 Ngời soạn: Giang Lơng Hùng The 1st period Date: Grade 12 Theme: deserts Unit Reading Time: 45 ... Grade 12 Theme: deserts Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school 19 Ngời soạn: Giang Lơng Hùng Unit Speaking Time: 45 minutes I Objectives: Educational aim: - Explaining why some ... the exercises and write down homework to at home prepare unit 10 at home Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school 29 ...
 • 29
 • 467
 • 0

unit 8 AV 9

unit 8 AV 9
... the song - Prepare section read/ 68, 69 ( Fathers Day & Mothers Day) D/ Remarks : Week: 27 Period: 53 Unit 8: (cont) Preparing date: 18/ 3/07 Teaching date: 19/ 3/07 celebrations - read A/ Objective: ... Anh lop Ngo Thi Hanh Truong THCS Tran Hung Dao Week: 27 Period: 53 Unit 8: (contd) Preparing day: 15.3. 08 Teaching day: 18. 3. 08 LANGUAGE FOCUS ( p 70 73 ) I Objectives: By the end of the lesson, ... Tieng Anh lop Ngo Thi Hanh Truong THCS Tran Hung Dao Week:26 Period:52 Unit 8: (contd) Preparing day: 10 08 T eaching day: 14 08 CELEBRATIONS write ( p 70 ) I Objective: By the end of the lesson,...
 • 13
 • 340
 • 1

Unit 8 Anh 9

Unit 8 Anh 9
...
 • 2
 • 349
 • 0

Unit 5 Class 9 - Read

Unit 5 Class 9 - Read
... Internet Truyền Thông Học Tập I Vocabulary: Surf the web (v): lướt web VIEW Forum (n): diễn đàn E-mail (n): thư điện tử Benefit (n) lợi ích >< disadvantage (n): hạn chế Get access (v): tiếp cận ... Internet can be limited in some ways Response # c The Internet is a wonderful invention Response # III Read and Answer Questions What does Sandra use internet for? Why is it difficult for Honghoa to ... Benefits: Getting information Education Communication Entertainment Commerce Disadvantages: Time - consuming Costly Dangerous because of viruses and bad programs Lear by heart the vocabularies...
 • 14
 • 125
 • 0

unit 8 class 7- 2010

unit 8 class 7- 2010
... crab T T F F T F Let’s play “Lucky number” game There are three lucky numbers in nine numbers Our class will be divided into three groups You choose one number: If it is a lucky number, you will...
 • 36
 • 174
 • 0

Gián án Revision Unit 8

Gián án Revision Unit 8
... school / foot / everyday -> Why / many people / watch / TV? Revision Unit Grade7 by thinhtrandang@gmail.com -> A lot / students / ... the railway station? a b could c are 11 I need _ envelopes and stamps a some b any c a lot Revision Unit Grade7 by thinhtrandang@gmail.com 12 I need to buy a phone _ a call b card c stamp ... card b I need a fifty – thousand- don phone card c I need a fifty- thousand-dong phone card Revision Unit Grade7 by thinhtrandang@gmail.com 33 Jane needs a phone card her parents at weekend...
 • 7
 • 159
 • 0

REVISION UNIT 8 ppsx

REVISION UNIT 8 ppsx
... the United States The word defray in line three is nearest in meaning to _ A provide B give C.ask D pay or settle A worldwide education survey released on December 8th, 19 98, by the United ... The 19 48 Universal Declaration of Human Rights and the 1 989 Convention on the rights of the Children established the right to education as a basic human right Nevertheless, more than 85 0 million ... highest in developing countries How many girls aged from to 11 were found illiterate in 19 98? A 130 million B 85 0 million C 73 million D 203 million “welfare” in line exactly means……… A happiness...
 • 4
 • 101
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 3) docx

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 3) docx
... mặt trăng ) The Sun, which Đặt dấu phẩy đâu ? - Nếu mệnh đề quan hệ dùng dấu phẩy đặt đầu cuối mệnh đề My mother , who is a cook , cooks very well - Nếu mệnh đề quan hệ cuối dùng dấu phẩy đặt ... lives ) nên bỏ Khi KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT : - Khi phía trước có dấu phẩy giới từ : This is my book , that I bought years ago (sai) phía trước có dấu phẩy -. > không dùng THAT mà phải dùng which This ... which This is the house in that I live (sai) phía trước có giới từ in -> không dùng THAT mà phải dùng which Khi bắt buộc dùng THAT - Khi danh từ mà thay gồm danh từ trở lên vừa có ngừơi vừa có vật...
 • 7
 • 204
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 2) pptx

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 2) pptx
... ): - Nếu vật ta điền WHICH / THAT The dog runs .( thấy phiá trứoc dog nên dùng WHICH / THAT) Nếu : REASON, CAUSE dùng WHY The reason he came ( dùng WHY ) -Nếu thơì gian dùng WHEN -Nếu ... từ, chữ mà ta điền vào làm chủ từ cho -> điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT ( không bị cấm kỵ ) -> Do you know the city WHICH / THAT _ is near here ? - Nếu ta thấy rõ ràng thời gian, nơi chốn ... You met him yesterday Ta thấy him người, làm túc từ nên whom vào -> The man is my father.You met whom yesterday Đem whom đầu câu -> The man is my father whom You met yesterday Bước : Đem nguyên...
 • 12
 • 228
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 1) pps

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 1) pps
... tiên em học thuộc cách dùng chúng sau : WHO : dùng cho chủ từ - ngừoi WHOM : dùng cho túc từ - ngừoi WHICH : dùng cho chủ từ lẫn túc từ - vật WHEN : dùng cho thời gian WHERE : dùng cho nơi chốn THAT...
 • 6
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài viết tiếng anh unit 8 lớp 9write unit 8 english 9unit 8 lop 9unit 8 english 9 readlanguage focus 1 unit 8 lop 9by the end of the written test t will be able to check knowledge s students from unit 8 to unit 9 through some exercisesgiáo án tiếng anh 9 unit 8english 9 unit 8bài giảng tiếng anh 9 unit 8giáo án anh văn lớp 9 unit 8giáo án tiếng anh lớp 9 unit 8giáo án điện tử tiếng anh lớp 9 unit 8english writing skills for class 9giao an dien tu lop 9 mon tieng anh unit 8giao an lop 9 mon tieng anh unit 8Giáo án khoa học lớp 5tuyen tap 80 bai toan hinh hoc lop 9Tìm hiểu hoạt động Thể thao của Phòng Văn hóa Thông tin của huyện Mộc Châu tỉnh Sơn LaThiết kế mạch động lực cho bộ microinverterTAO GOST VA BUNG GOSTLuyện nghe tiếng anh crosstalkHướng dẫn học và làm bài tiếng anh 10 nâng caoTiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong tổng công ty điện lực miền bắcPhương trình tham số lớp 9 có lời giảiQuyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)“Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn BTXM kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo”1 BANT2 banSo sánh đặc điểm kiến trúc, hệ thống bài trí tượng thờ trong các ngôi chùa miền Bắc với các ngôi chùa của Lào, Thái lan và CampuchiaBÀI 1 CHIẾC VÒNG bạc copydigital principles and logic design by a saha n mannaGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Vai trò của triết học trong đời sống của con người và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nướcẢnh hưởng của Phật giáo đối với xã hội Việt NamPhân tích mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Liên hệ thực tiễn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập