REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )

REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )

REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )
... lights (go out) and I (frighten) .I remember (call out) to my parents, who (talk) quietly in the next room The next minute we (hear) a loud noise and the whole building (begin) ... which I (receive) this morning You asked me what we (do) when the earthquake occurred I (not remember) things too clearly now but I think I (watch) TV and my sister (do) ... building (begin) to shake It (be) a terrible experience and I never want (go) through anything like it again We (be) all safe now but we (be) very lucky Love, Anna ...
 • 3
 • 65
 • 0

REVISION UNIT 8,9

REVISION UNIT 8,9
... from America A huge earthquake, which occurred in Kobe, was in the twentieth century EXERCISES UNIT – E9 Name: I Choose the best answer We think that Mother’s Day should be celebrated… ... live apart try to be together (10)……………… Tet V Read the passage Then answer the questions In the United States, people celebrate Mother’s Day and Father’s Day Mother’s Day is celebrated on the ... plant for the occasion, particularly if they are elderly Father’s Day is celebrated through out the United States and Canada on the third Sunday in June The holiday custom are similar to Mother’s...
 • 5
 • 490
 • 1

Giáo án Anh CB Unit 8, testC, 9 (chuẩn)

Giáo án Anh CB Unit 8, testC, 9 (chuẩn)
... for the coming test UNIT 9: deserts Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school 16 Ngời soạn: Giang Lơng Hùng The 1st period Date: Grade 12 Theme: deserts Unit Reading Time: 45 ... Grade 12 Theme: deserts Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school 19 Ngời soạn: Giang Lơng Hùng Unit Speaking Time: 45 minutes I Objectives: Educational aim: - Explaining why some ... the exercises and write down homework to at home prepare unit 10 at home Lesson plans of grade 12 Nguyen trai upper secondary school 29 ...
 • 29
 • 484
 • 0

unit 8 AV 9

unit 8 AV 9
... the song - Prepare section read/ 68, 69 ( Fathers Day & Mothers Day) D/ Remarks : Week: 27 Period: 53 Unit 8: (cont) Preparing date: 18/ 3/07 Teaching date: 19/ 3/07 celebrations - read A/ Objective: ... Anh lop Ngo Thi Hanh Truong THCS Tran Hung Dao Week: 27 Period: 53 Unit 8: (contd) Preparing day: 15.3. 08 Teaching day: 18. 3. 08 LANGUAGE FOCUS ( p 70 73 ) I Objectives: By the end of the lesson, ... Tieng Anh lop Ngo Thi Hanh Truong THCS Tran Hung Dao Week:26 Period:52 Unit 8: (contd) Preparing day: 10 08 T eaching day: 14 08 CELEBRATIONS write ( p 70 ) I Objective: By the end of the lesson,...
 • 13
 • 352
 • 1

Unit 8 Anh 9

Unit 8 Anh 9
...
 • 2
 • 359
 • 0

Unit 5 Class 9 - Read

Unit 5 Class 9 - Read
... Internet Truyền Thông Học Tập I Vocabulary: Surf the web (v): lướt web VIEW Forum (n): diễn đàn E-mail (n): thư điện tử Benefit (n) lợi ích >< disadvantage (n): hạn chế Get access (v): tiếp cận ... Internet can be limited in some ways Response # c The Internet is a wonderful invention Response # III Read and Answer Questions What does Sandra use internet for? Why is it difficult for Honghoa to ... Benefits: Getting information Education Communication Entertainment Commerce Disadvantages: Time - consuming Costly Dangerous because of viruses and bad programs Lear by heart the vocabularies...
 • 14
 • 131
 • 0

unit 8 class 7- 2010

unit 8 class 7- 2010
... crab T T F F T F Let’s play “Lucky number” game There are three lucky numbers in nine numbers Our class will be divided into three groups You choose one number: If it is a lucky number, you will...
 • 36
 • 175
 • 0

Gián án Revision Unit 8

Gián án Revision Unit 8
... school / foot / everyday -> Why / many people / watch / TV? Revision Unit Grade7 by thinhtrandang@gmail.com -> A lot / students / ... the railway station? a b could c are 11 I need _ envelopes and stamps a some b any c a lot Revision Unit Grade7 by thinhtrandang@gmail.com 12 I need to buy a phone _ a call b card c stamp ... card b I need a fifty – thousand- don phone card c I need a fifty- thousand-dong phone card Revision Unit Grade7 by thinhtrandang@gmail.com 33 Jane needs a phone card her parents at weekend...
 • 7
 • 166
 • 0

REVISION UNIT 8 ppsx

REVISION UNIT 8 ppsx
... the United States The word defray in line three is nearest in meaning to _ A provide B give C.ask D pay or settle A worldwide education survey released on December 8th, 19 98, by the United ... The 19 48 Universal Declaration of Human Rights and the 1 989 Convention on the rights of the Children established the right to education as a basic human right Nevertheless, more than 85 0 million ... highest in developing countries How many girls aged from to 11 were found illiterate in 19 98? A 130 million B 85 0 million C 73 million D 203 million “welfare” in line exactly means……… A happiness...
 • 4
 • 105
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 3) docx

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 3) docx
... mặt trăng ) The Sun, which Đặt dấu phẩy đâu ? - Nếu mệnh đề quan hệ dùng dấu phẩy đặt đầu cuối mệnh đề My mother , who is a cook , cooks very well - Nếu mệnh đề quan hệ cuối dùng dấu phẩy đặt ... lives ) nên bỏ Khi KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT : - Khi phía trước có dấu phẩy giới từ : This is my book , that I bought years ago (sai) phía trước có dấu phẩy -. > không dùng THAT mà phải dùng which This ... which This is the house in that I live (sai) phía trước có giới từ in -> không dùng THAT mà phải dùng which Khi bắt buộc dùng THAT - Khi danh từ mà thay gồm danh từ trở lên vừa có ngừơi vừa có vật...
 • 7
 • 213
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 2) pptx

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 2) pptx
... ): - Nếu vật ta điền WHICH / THAT The dog runs .( thấy phiá trứoc dog nên dùng WHICH / THAT) Nếu : REASON, CAUSE dùng WHY The reason he came ( dùng WHY ) -Nếu thơì gian dùng WHEN -Nếu ... từ, chữ mà ta điền vào làm chủ từ cho -> điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT ( không bị cấm kỵ ) -> Do you know the city WHICH / THAT _ is near here ? - Nếu ta thấy rõ ràng thời gian, nơi chốn ... You met him yesterday Ta thấy him người, làm túc từ nên whom vào -> The man is my father.You met whom yesterday Đem whom đầu câu -> The man is my father whom You met yesterday Bước : Đem nguyên...
 • 12
 • 233
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 1) pps

VĂN PHẠM - UNIT 8 - LỚP 9 (phần 1) pps
... tiên em học thuộc cách dùng chúng sau : WHO : dùng cho chủ từ - ngừoi WHOM : dùng cho túc từ - ngừoi WHICH : dùng cho chủ từ lẫn túc từ - vật WHEN : dùng cho thời gian WHERE : dùng cho nơi chốn THAT...
 • 6
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài viết tiếng anh unit 8 lớp 9write unit 8 english 9unit 8 lop 9unit 8 english 9 readlanguage focus 1 unit 8 lop 9by the end of the written test t will be able to check knowledge s students from unit 8 to unit 9 through some exercisesgiáo án tiếng anh 9 unit 8english 9 unit 8bài giảng tiếng anh 9 unit 8giáo án anh văn lớp 9 unit 8giáo án tiếng anh lớp 9 unit 8giáo án điện tử tiếng anh lớp 9 unit 8english writing skills for class 9giao an dien tu lop 9 mon tieng anh unit 8giao an lop 9 mon tieng anh unit 8luận văn thạc sĩ chất lƣợng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vƣợng CN hà thànhGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex – chi nhánh thăng longGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT bai 2Giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)Hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh tây hà nộiHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng thành công iiiHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty đức giang công ty cổ phầnHiệu quả xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng ƣu đ i của ngân hàng chính sách x hội huyện nam sách, tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách đ i ngộ nhân lực tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòngChất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nộiQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nộiNâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh cầu giấyPhát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ thị trường chứng khoán tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhPhát triển nhân lực tại công ty TNHH atsumitec việt namQuản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa – nghiên cứu điển hình tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệpluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đ i ngộ nhân lực tại công ty cổ phần LILAMA 10luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác định giá bất động sản trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần an bìnhluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thanh miện, tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện tứ kỳ tỉnh hải dƣơng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập