tiếng anh lớp 9 nguyễn thị minh hương

Đề thi thử tốt nghiệp Tiếng Anh - Trường THPT Nguyễn Thi Minh Khai năm 2014:

Đề thi thử tốt nghiệp Tiếng Anh - Trường THPT Nguyễn Thi Minh Khai năm 2014:
... was C that is D which is 29 I live a few yards the bus stop A off B away C from D with 30 We in this village 10 years ago A have lived B were living C used to live D lived 31 I have a lot of books, ... you know a good to paint my house? A painting B paint C who D painter 42 Please don't touch anything the police arrive A when B if C unless D until 43 These apples are different the ones you...
 • 3
 • 310
 • 0

lý thuyết tiếng anh lớp 9 luyện thi vào lớp 10

lý thuyết tiếng anh lớp 9 luyện thi vào lớp 10
... chưa có danh t nên dùng danh t -> separation Is Buddhism a _religious ? ( religious)[-N] phía trư c có a d u hi u danh t mà phía sau chưa có danh t nên ñi n danh t -> religion Do you think ... adj/adv n u có too, so, very, quite b + N u danh t s ho c không ñ m ñư c không dùng (a/an) + N u sau adj danh t l y danh t ñ u câu vào r i th ñ i t vào ch t ex: He is a very lazy boy No one likes ... the d u hi u danh t ,nhìn sau xem có danh t chưa ? g p ch they -> chưa có nên ch n danh t (l i danh t n a ,kh ghê !d ch :nh ng ngư i b n mà h k t b n ñư c trư ng (nghe ñ n ñây h p ,làm bi ng...
 • 11
 • 118
 • 0

Tiếng anh lớp 9 đề thi số 1

Tiếng anh lớp 9 đề thi số 1
... (D) many 10 How much time you your homework? D (A) make at (B) bring to (C) give for (D) spend on 11 My father is man A (A) an old (B) a old (C) not young (D) not an young 12 Millions ... smoke 13 Gold, as well as silver in price, he said B (A) have fallen (B) has fallen (C) fall (D) are falling 14 They quarelled the choice of a house B (A) on (B) over (C) for (D) to 15 ... take (C) not taking (D) to not taken 18 If he had not given me advice, I again D (A) would fail (B) would be failed (C) wouldn't fail (D) would have failed 19 What ! The rain has not stopped...
 • 4
 • 48
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh năm 2015 (lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh năm 2015 (lần 1)
... 6/6 - Mã đề 185 SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu số Mã đề thi Câu ... 185 236 351 467 B A C D D B C A B D Mã đề thi Câu số 185 236 351 467 31 D D A D D 32 A C B B C 33 A B C C B 34 C B A D C 35 B A C D A B C D D C 10 Mã đề thi 185 236 351 467 61 B C B A B 62 D A ... contract on cooling For this reason, ice floats on water bodies instead of sinking to the bottom If the ice sank, the hydrosphere would soon be frozen solidly, except for a thin layer of surface...
 • 7
 • 186
 • 2

Giáo án tiếng anh lớp 10 nguyễn thị hồng

Giáo án tiếng anh lớp 10 nguyễn thị hồng
... happened when I was young Nguyen Thi Hong Teacher: Lesson Plans : English 10 Prewriting 10 Whilewriting 18’ Postwriting 10 story? When and where did it happen? How did you feel? - Check and explain ... again to scan information - Work in pairs - Give answers - Work in groups 10 Nguyen Thi Hong Teacher: Lesson Plans : English 10 understand the content - Ask students to read the small talks again ... into groups B: Hi, Huy It was wonderful 14 Nguyen Thi Hong Teacher: Lesson Plans : English 10 Postreading 10 - Ask each group to discuss one topic and make a small conversation - Walk around the...
 • 227
 • 381
 • 0

Tài liệu môn tiếng anh lớp 9 ôn thi vào lớp 10

Tài liệu môn tiếng anh lớp 9 ôn thi vào lớp 10
... danh từ không đếm  another + danh từ không đếm = chút 45  The other + danh từ đếm số nhiều = lại (của bộ), người lại (của nhóm)  The other + danh từ không đếm = chỗ sót lại I don't want this ... Florida  Trước tên tài liệu kiện lịch sử The Constitution, The Magna Carta  Trước tên môn thể thao baseball, basketball  Trước tên nhóm dân tộc thi u số the Indians  Trước danh từ trừu tượng ... (pretty) 10 This picture is ………………………………….than that one (beautiful) SO SÁNH DANH TỪ @ So sánh danh từ: Ngoài so sánh tính từ, trạng từ ta so sánh danh tư trước hết phải xem danh từ đếm hay không đếm...
 • 104
 • 407
 • 0

Đề thi Tiếng anh lớp 9

Đề thi Tiếng anh lớp 9
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án + Biểu điểm Tiết 62 Anh C C 3.B C C C A C C 10 C 11 D 12 A 13 B 14 A 15 B 16 D 17 B 18 D 19 C 20 A 21 famine ... 28 so 29 famine 30 earthquake 31 tidad 32 blocked 33 laugh 34 disaster 35 B 36 B 37 A 38 A 39 A 40 B Phòng giáo dục hng hà Trờng THCS TT & Đề kiểm tra Cuối năm (tiết 70) Môn : Anh văn9 (Thời ... 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Phòng giáo dục hng hà Trờng THCS TT & Đề kiểm tra tiết Môn : Anh văn9 ( tiết 49 ) (Thời gian làm : 45 phút) I- Choose the most suitable word or phrase 1-...
 • 13
 • 2,080
 • 29

Bộ đề thi trắc nghệm tiếng anh lớp 9

Bộ đề thi trắc nghệm tiếng anh lớp 9
... Hanoi Capital 8.It spends thirty minutes to get there by bus 9. Do not let your children to eat a lot of sweet 10.I am having my house repaint That is why there is all this mess Part VIII (10 pts) ... very few people had ever seen one and even fewer had used one Then in the 197 05 the silicon chip was invented Because this electronic device could store a large  of information in a very small ... machines C things D Besides 5- A computers 6- A Despite B In spite of D tools C Although D Because 7- A number B amount C size D sum 8- A cheaper B beautiful C expensive D helpful 9- A having...
 • 7
 • 1,969
 • 92

Bộ đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 hay

Bộ đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9  hay
... AN CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH LP THCS NM HC 2010-2011 Mụn thi: TING ANH - BNG B ( thi cú 04 trang) Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) S bỏo danh H v tờn thớ sinh: ... nm sinh: S phỏch Hc sinh trng: H tờn, ch ký giỏm th 1: H tờn, ch ký giỏm th 2: CH DN: thi gm 04 trang Thớ sinh kim tra s trang trc lm bi Thớ sinh ... tip vo thi (ghi cõu tr li vo cỏc ụ c ỏnh s phớa di ca mi phn) Thớ sinh gi gỡn cn thn bi lm Nu thớ sinh lm sai, dựng thc gch, khụng dựng bỳt ty mu trng Thớ sinh ch c dựng bỳt mt mu xanh hoc...
 • 19
 • 11,488
 • 114

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9
... -(Thí sinh làm đề thi) 15 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI VÒNG NĂM HỌC: 20 09- 2010 MÔN THI: TIẾNG ANH THỜI GIAN : 120phút (không kể thời gian phát đề) I LISTENING: điểm ... TOTAL: 90 points ================ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm 120 phút ( Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ I ... 17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm 120 phút ( Đề thi gồm trang) ĐỀ I Chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn...
 • 37
 • 10,391
 • 141

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT, THCS năm học 2010-2011 môn tIẾNG ANH LỚP 9

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT, THCS năm học 2010-2011 môn tIẾNG ANH LỚP 9
... - END - S GIO DC V O TO THANH HO Đáp án v biểu chấm đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2010 2011 Môn thi: Tiếng Anh Question 1: a ( 3p ) 1- A 2- D 3- C b ( 2p) ... public aquariums, and entertainment parks These whales live in large glass tanks They learn things very (9) Many people train them to (10) wit ball, leap, and dive down deep for certain objects ... we met, Jack avoided (look) at me By this time next year I (save) 500 dollars The children were frightened because it (get) dark It (rain) very much in this part of the country every spring...
 • 6
 • 602
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: olympic tiếng anh lớp 9 đề thi số 1phan dap an bai tap tieng anh lop 9 cua mai lan huong nam 2012dap an bai tap tieng anh lop 9 cua mai lan huong nam 201225 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 – nguyễn thị minh hươngđề thi môn tiếng anh lớp 9tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 920 BÀI HÓA HỌC 9 ( CÓ ĐÁP ÁN ) THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HSG HÓA 9Chủ Đề : Thế giới Thực vật tho hoa ket traiCON ONG VA CON MUOIPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐỂ DẠY CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12 THEO CẤU TRÚC ĐƯỜNG THẲNGBộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung dành cho viên chức mới nhất năm 2017Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế một số thí nghiệm điện Vật lý lớp 9 với chương trình Crocodile PhysicsThế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàQuy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình giai đoạn 2010 2020Quy trình sản xuất bánh mìSli lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn SLình ở hoà bình đồng hỷ thái nguyênNhân vật chèo từ truyền thống đến hiện đại dưới góc nhìn văn hóaPhối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáoGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yênTổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yênGiáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua dạy học môn đạo đức ở các trường tiểu học thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayGiáo dục kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yên thông qua hoạt động ngoài trờiNghiên cứu quá trình lên men lactic từ mật rỉ đườngMột số lý luận chung về hoạt động kinh doanh lữ hànhNâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn dân chủ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập