Mau phu luc so 04 kem theo thong tu so 282012TTBTC

Phụ lục ban hành kèm theo Thông 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
... viết đơn điền dòng (4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông (4) Nhà trường xác nhận theo học kỳ PHỤ LỤC III (Kèm theo Thông liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng ... hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị theo quy định chế độ hành ,ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC IV (Kèm theo Thông liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ... PHỤ LỤC II (Kèm theo Thông liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 Liên Bộ...
 • 6
 • 206
 • 0

Tài liệu Tờ trình xin phê duyệt dự án (theo mẫu phụ lục số 02 NĐ16/2005/NĐ-CP) docx

Tài liệu Tờ trình xin phê duyệt dự án (theo mẫu phụ lục số 02 NĐ16/2005/NĐ-CP) docx
... xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 14 Nguồn vốn đầu tư: 15 Hình thức quản lý dự án: 16 Thời gian thực dự án: ... án: 16 Thời gian thực dự án: 17 Các nội dung khác: 18 Kết luận: Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. / Nơi nhận: - Như trên, - Lưu: ...
 • 2
 • 4,364
 • 13

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 doc

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 doc
... (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi (1) Trích yếu nội dung quy chế (quy định) (2) Số văn (3) Năm ban hành văn (4) Nội dung Thông tư (5) Thẩm quy n ký văn Bộ trưởng; Trường hợp Thứ trưởng giao ký thay...
 • 2
 • 226
 • 0

MẪU a mẫu hồ yêu cầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH (ban hành kèm theo thông số 11

MẪU a mẫu hồ sơ yêu cầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH (ban hành kèm theo thông tư số 11
... chào hàng; Hồ đề xuất văn làm rõ hồ đề xuất nhà thầu trúng thầu (nếu có); Hồ yêu cầu chào hàng cạnh tranh tài liệu bổ sung hồ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (nếu có); Các tài liệu kèm ... [Ghi tên bên mời thầu] (sau gọi bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ yêu cầu chào hàng cạnh tranh văn s a đổi hồ yêu cầu chào hàng cạnh tranh số [Ghi số, ngày văn s a đổi, có] mà nhận được, ... chuyển hàng h a: _ [Nêu yêu cầu vận chuyển hàng h a, bao gồm đ a điểm giao hàng yêu cầu tính chất gói thầu] Bên A đại diện Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng h a cung cấp để đảm bảo hàng hóa...
 • 22
 • 269
 • 0

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) docx

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) docx
... (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi (1) Trích yếu nội dung quy chế (quy định) (2) Số văn (3) Năm ban hành văn (4) Nội dung Thông tư (5) Thẩm quy n ký văn Bộ trưởng; Trường hợp Thứ trưởng giao ký thay...
 • 3
 • 115
 • 0

Điều lệ trường trung học ( bản chình thức ) Ban hành kèm theo Thông số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011

Điều lệ trường trung học ( bản chình thức ) Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011
... sau: Trường trung học sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học trung học sở; trung học sở trung học phổ thông; tiểu học, trung học sở trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng trường ... nhiều cấp học gồm: a) Trường tiểu học trung học sở; b) Trường trung học sở trung học phổ thông; c) Trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Các trường chuyên biệt gồm: a) Trường phổ thông ... học có cấp tiểu học phải tuân theo quy định Điều lệ Điều lệ trường tiểu học Các trường trung học chuyên biệt, trường trung học thục quy định Điều Điều lệ tuân theo quy định Điều lệ quy chế tổ...
 • 24
 • 164
 • 1

THÔNG SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG SỐ 1642013TTBTC NGÀY 15112013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 1642013TTBTC NGÀY 15112013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015
... thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (PXNK) DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG ... Đối với dòng thuế ô tô dạng CKD thuộc nhóm 8703, 8704 thực theo hướng dẫn Chương 98 mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Thông số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Biểu ... KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Thông số 173 /2014/TT-BTC ngày 14 /11/2014 Bộ Tài chính) hàng 03.03 0303.11.00 0303.12.00 0303.13.00...
 • 21
 • 185
 • 0

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông doc

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông doc
... phiếu/ phiếu ( %) (Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo) Trường, trung tâm đề nghị [tên quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………… xem xét, định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu ... kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc kết thực quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………… ………… xem xét, bổ nhiệm ... tiếp trường/trung tâm (2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc (3) Chức danh người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc ...
 • 4
 • 3,079
 • 5

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Phụ lục số 5"

BIỂU MẪU
... ghi Hợp đồng; Nghĩa vụ Bên bán: a) Giao nhà kèm theo vẽ hồ sơ nêu Hợp đồng cho Bên mua, trường hợp không giao chậm giao nhà phải bồi thường thiệt hại; b) Bảo quản nhà bán thời gian chưa giao nhà ... Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (trong trường hợp mua nhà dự án doanh nghiệp kinh doanh nhà ở) Nghĩa vụ Bên mua: a) Trả đủ tiền mua nhà thời hạn ghi Hợp đồng; b) Nhận nhà hồ sơ thời hạn thoả thuận; ... phát thấy vấn đề cần thoả thuận hai bên lập thêm phụ lục hợp đồng Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm hai bên ký kết có giá trị pháp lý hợp đồng Hợp đồng lập thành 05 văn có giá trị Mỗi bên giữ 01...
 • 4
 • 5,301
 • 27

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI Phụ lục số 6"

BIỂU MẪU
... Mục VI Hợp đồng VI Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà hội Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà hội thực trường hợp sau: Hợp đồng hết thời hạn mà Bên thuê không đủ điều kiện để thuê nhà hội; Bên thuê ... dứt hợp đồng thuê nhà quy định Mục VI Hợp đồng Nghĩa vụ Bên cho thuê: a) Giao nhà cho Bên thuê ngày quy định khoản Mục III Hợp đồng này; b) Phổ biến cho Bên thuê quy định quản lý sử dụng nhà ở; ... cho thuê sửa chữa kịp thời hư hỏng để bảo đảm an toàn; c) Được tiếp tục thuê có đủ điều kiện thuê nhà hội; d) Chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhu cầu thuê Nghĩa vụ Bên thuê: a) Trả đủ tiền thuê nhà...
 • 4
 • 1,733
 • 0

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI - Phụ lục số 7"

BIỂU MẪU
... đồng thuê mua nhà hội quy định khoản Mục VI Hợp đồng VI Chấm dứt Hợp đồng thuê mua nhà hội Việc chấm dứt Hợp đồng thuê mua nhà hội thực trường hợp sau: Hợp đồng hết thời hạn; Bên thuê ... Điều 102 Luật Nhà VII Giải trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê mua nhà trước thời hạn Trường hợp Bên thuê nhu cầu tiếp tục thuê Bên cho thuê phải hoàn trả cho Bên thuê số tiền mà Bên thuê trả lần ... Cấp nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà m2, diện tích m2, diện tích phụ là: m2 II Tiền thuê mua phương thức toán thuê mua nhà Tiền thuê mua gồm: a) Tiền trả lần đầu sau ký kết hợp đồng...
 • 4
 • 776
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: có phụ lục chi tiết kèm theokèm theo thông tưbáo cáo chi tiết tình hình hoạt động tháng quý năm của công ty quản lý quỹ với các nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục số 12 kèm theo quy chế nàybáo cáo tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng quý năm theo mẫu quy định tại phụ lục số 13 kèm theo quy chế này báo cáo năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lậpbáo cáo tháng quý năm về vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 7 kèm theo quy chế nàyđơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1đề xuất của nhà thầu và tài liệu kèm theo phụ lục số hồ sơ dự thầu hoặc sồ sơ đề xuất của nhà thầumẫu sổ điểm cá nhân của học sinh tiểu học theo thong tư 30mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí lệ phí phụ lục số 06phụ lục 5 dạy họ theo phương pháp truyền thốngphụ lục số 3 số liệu cơ bản về hệ thống thư viện công cộng3 mẫu kế hoạch kiểm toán tổng thể xem phụ lục số 02phụ lục số 04hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo qui định tại phụ lục số hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tưhồ sơ thanh toán theo qui định tại phụ lục số giá hợp đồng tạm ứng thanh toán và quyết toánSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnluyện tập tin học lớp 3 học kì 2thực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDENbáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khai30010 58 câu ứng dụng di truyền họcđồ án kỹ sư xây dựng trung tâm kĩ thuật dịch vụ viễn thông khu vực iẢnh hưởng của động lực giá trị thiết thực trong tra cứu thông tin trực tuyến đến dự định mua hàng – nghiên cứu trong thị trường trang sức vàng thành phố hồ chí minhbộ tranh tiếng anh lớp 8 theo từng bàibộ tranh tiếng anh lớp 9 theo từng bàiGiải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào tỉnh bình dương đến năm 2020Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”Chiến lược sản phẩm quốc tế AppleMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNBài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập