30 đề thi thử hóa học mới nhất

30 đề thi thử hóa học mới nhất

30 đề thi thử hóa học mới nhất
... ó dựng d 20% so vi lng cn thit Th tớch dung dch HNO 2M ó dựng l A 170 ml B 120 ml C 144 ml D 204 ml THI TH GIA HC Kè NM 2017 MễN HểA HC (Thi gian lm bi: 60 phỳt) Mó thi 10 A.PHN CHO HC SINH ... phn ng ht vi 300 ml dung dch NaOH 1M thu c dung dch Y Cụ cn dung dch Y thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m cú th l: A 20,4 B 23,9 C 18,4 D 19,0 THI TH HC Kè NM 2017 MễN HểA HC (Thi gian lm bi: ... 0,60 B 1,00 C 0,25 D 1,20 Gv: Trn Duy 18 Mobil: 0909.903.876 Tp THI TH HC Kè NM 2017 MễN HểA HC (Thi gian lm bi: 60 phỳt) Mó thi 006 A PHN CHO HC SINH LP THNG V LP NNG CAO( T cõu n cõu 40) Cõu...
 • 111
 • 270
 • 0

Đề thi thử Đại học mới nhất

Đề thi thử Đại học mới nhất
... nguyên tử A proton, electron B nơtron, electron C proton, nơtron, electron D proton, nơtron 29 Thuốc thử phân biệt dung dịch: Na2CO3; KNO3; NH4Cl; (NH4)2SO4 A dung dịch Ba(OH)2 B dung dịch H2SO4 C ... (4) CH3-CH2-OH Các chất đồng đẳng A (2) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (2) (3) 33 Trong phản ứng hoá học nào, SO2 có vai trò chất oxi hoá: A SO2 + H2O  B SO2 + Cl2 + 2H2O  → H2SO3 → H2SO4 + 2HCl ... tính lưỡng tính A (1) ; (2) ; (4) B (2) ; (4) ; (6) C (1) ; (3) ; (6) D (3) ; (5) ; (6) 37 Thuốc thử nhận biết phenol, axit acrylic, axit axetic A Na2CO3 B quì tím C dung dịch NaOH D dung dịch...
 • 2
 • 156
 • 0

de thi thu dai hoc moi nhat

de thi thu dai hoc moi nhat
... Nhân Tông Kỳ thi thử đại học- cao đẳng năm 2009 (lần II) Hớng dẫn chấm môn toán Câu I.1 Nội dung x +1 Khảo sát hàm số y= x Điểm 1,00 Tập xác định: R\{1} Sự biến thi n: + Chiều biến thi n: y ' = ... x=1 tiệm cận đứng 0,25 x +1 =2 x x lim y = lim x Vậy đờng thẳng y= tiệm cận ngang * Bảng biến thi n: x - y' y + - - 0,5 + - 3* Đồ thị : HS tự vẽ đồ thị hàm số I.2 Với M (C), tiếp tuyến M cắt ... ) m( 2x + x2 +1 )+2 =0 2x +1 = t Điều kiện : -2< t Rút m ta có: m= 2t + x +1 t Lập bảng biến thi n hàm số (2, ] 0,25 0,75 , ta có kết m để phơng 12 Vb.1 trình có hai nghiệm phân biệt là: ...
 • 7
 • 178
 • 0

30 đề thi thử môn toán mới nhất

30 đề thi thử môn toán mới nhất
... (C),y=0,x=0,x=1 x +1 Câu 8: Khai tri n bi u th c (1 + x + x + + x100 ) thành A0+A1x+…+A100x100+…+A300x300 Tìm A100 Câu 9: Cho s dương a,b,c,d tho mãn i u ki n: c+d...
 • 31
 • 754
 • 5

Đề thi thử Hoá ĐH (mới nhất)

Đề thi thử Hoá ĐH (mới nhất)
... 24 Oxi hoá 9,2 g rượu etylic CuO đun nóng, thu 13,2 g hỗn hợp gồm anđêhyt, axit, rượu chưa phản ứng nước Hỗn hơp tác dụng với Na dư sinh 3,36 lít H2 đktc Phần trăm khôi lượng rượu bị oxi hoá A ... luận tinh bột xenlulozơ polime thi n nhiên có công thức (C6H10O5)n A Tinh bột xenlulozơ bị đốt cháy cho tỉ lệ mol n(CO2): n(H2O) = : B Tinh bột v xenlulozơ tan nước C Đều phản ứng với HNO3đ có H2SO4đ ... CH3CCl2CH3 +2KOH  CH3COCH3 + 2KCl + 2H2O Câu 28 Hóa 59,6gam este X (là sản phẩm hữu phản ứng este hoá glyxerol với hai axit: axit panmitic axit stearic), thu thể tích thể tích 2,8 gam khí nitơ điều...
 • 5
 • 160
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT(CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT(CÓ ĐÁP ÁN)
... BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC THÔNG BÁO CHIÊU SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 KHỐI A : NHẬN 10 HỌC SINH KHỐI B : NHẬN HỌC SINH NỘI TRÚ TẠI NHÀ THẦY KÝ HỢP ĐỒNG VỚI PHỤ HUYNH NẾU KHÔNG ĐẬU ĐẠI HỌC THÌ TRUNG ... sinh giao tử bình thường D giao phấn với lưỡng bội tạo tam bội bất thụ Câu 37 Theo di truyền học đại vai trò chủ yếu chọn lọc quần thể A hình thành đặc điểm thích nghi tương quan cá thể B làm ... sapiens Câu 40 Cây có hoa xuất vào kỉ A phấn trắng B Jura C tam điệp D pecmi Phần dành cho học sinh thi ban Câu 41 Cá chép sống oC đến 44oC, điểm cực thuận 28 oC Cá rô phi sống 5,6oC đến 42oC,...
 • 9
 • 410
 • 6

de thi thu dai hoc moi nhat

de thi thu dai hoc moi nhat
... Ta có bảng biến thi n hàm số f ( t ) t f’(t ) f(t ) + 3 - 0.25 Số nghiệm phương trình cho số giao điểm đồ thị hàm số y = f ( t ) đường thẳng y = m miền [ 0;1) Dựa vào bảng biến thi n suy phương ... TIN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ LẺ Câu I Cho hàm số y = ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: TOÁN 12 2x +1 x +1 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Viết phương trình tiếp tuyến ... Ta có: AC = BC.tanB = a.tan600 = a dt(ΔABC) = CA.CB = 0.25 a 3.a = a 2 Diện tích ∆ABC: Theo giả thi t SA = a chiều cao hình chóp Vậy thể tích khối chóp là: 1 V = dt(ΔABC).SA = a2 a = a3 3 2 Tính...
 • 5
 • 259
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT
... 18) C tinh trùng thi u NST 18 (22NST, thi u NST18) tinh trùng thừa NST18 (24NST, thừa 1NST 18) D tinh trùng bình thường (23NST, với 1NST 18) tinh trùng thi u NST 18 (22 NST, thi u NST 18) Câu ... (cánh trắng) Trong đợt điều tra quần thể lớn sống người ta xác định tần số alen Trang 3/7 - Mã đề thi 134 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC sau: C= 0,5; cg = 0,4; c = 0,1 Quần thể tuân theo định luật Hacdy- Vanbeg ... : 25% cánh trắng Câu 26: Bằng chứng sinh học phân tử chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc là: Mọi sinh vật sử dụng chung loại mã di truyền Đều sử dụng 20 loại axit amin để cấu tạo...
 • 7
 • 107
 • 0

De thi thu dai hoc moi nhat

De thi thu dai hoc moi nhat
... Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu dung dịch Y, chất rắn Z 3,36 lít khí H (ở đktc) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu 39 gam kết tủa Giá trị ... hai rượu, đơn chức, thu c dãy đồng đẳng thành hai phần ─ Phần 1: Đem đốt cháy hồn tồn thu 2,24 lít CO2 (đktc) ─ Phần 2: Thực phản ứng tách nước hồn tồn với H 2SO4 đặc, 180oC thu hỗn hợp Y gồm hai ... dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe 2+ Fe3+ : Chia Y thành hai phần Cơ cạn phần thu m1 gam muối khan Sục khí clo (dư) vào phần hai, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan...
 • 9
 • 239
 • 0

ĐỀ THI THỮ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT

ĐỀ THI THỮ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT
... điều hoà không đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế ... Câu 35: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại tụ q o dòng điện Io n cực đại qua cuộn cảm Io Khi dòng điện qua cuộn cảm điện tích tụ có độ lớn: q= n2 − qo ... A2cos( t - ) cm Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos( t - ) cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị là: 3 A 15 cm B cm C cm D 18 cm Câu 13 Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng...
 • 7
 • 172
 • 0

Đề thi thử đại học mới nhất 2011

Đề thi thử đại học mới nhất 2011
... 2008 -2011 A2vdo.forum.st P N THI S Cõu I í Ni dung Khi m = ta cú y = x + x + MX: D = Ă a2vdo.forum.st 18 im 2,00 1,00 0,25 Trng THPT Vnh nh Lp 12a2 khúa 2008 -2011 A2vdo.forum.st + S bin thi n: ... 2008 -2011 A2vdo.forum.st THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = ( m - 1) x + mx + ( 3m - 2) x (1) Kho sỏt s bin thi n ... 12a2 khúa 2008 -2011 A2vdo.forum.st THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) mx + Cho hm s y = (1) x+m Kho sỏt s bin thi n v v th...
 • 60
 • 65
 • 0

de thi thu dai hoc moi nhat

de thi thu dai hoc moi nhat
... phụ thu c vào nhiệt độ nguồn sáng B phụ thu c vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C không phụ thu c vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thu c thành phần cấu tạo nguồn sáng D không phụ thu c ... quang điện A không phụ thu c bước sóng ánh sáng kích thích B phụ thu c chất kim loại làm catốt bước sóng ánh sáng kích thích C không phụ thu c chất kim loại làm catốt D phụ thu c cường độ ánh sáng ... trình lan truyền điện từ trường biến thi n, không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Điện trường từ trường biến thi n theo thời gian với chu kì B Tại...
 • 4
 • 37
 • 0

30 Đề thi thử hóa học có lời giải chi tiết

30 Đề thi thử hóa học có lời giải chi tiết
... áo lụa tơ tằm xà phòng độ kiềm cao ? làm mục quần áo A phản ứng axit-bazơ B phản ứng phân hủy C phản ứng thủy phân D phản ứng trung hòa Câu 37 đồng phân tính chất lưỡng tính ... dịch anilin Hỏi dung dịch màu gì? A Màu đỏ B Màu xanh C Màu tím D Không màu Câu 49 Toluen tính chất hóa học mà bezen không có? A Phản ứng cháy B Phản ứng halogen xúc tác Fe C Phản ứng ... phân nhóm chu kì số đơn vị điện tích hạt nhân A B 18 C D 10 Câu 30 Nguyên tử nguyên tố hóa học cấu hình electron sau:1s22s22p63s23p64s1 A Na B Ca C K D Ba Câu 31 Nguyen tố X tổng số hạt...
 • 125
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học mới nhất năm 2014đề thi thử đại học mới nhất 2013đề thi thử đại học mới nhất 2014đề thi thử đại học mới nhất 201230 de thi thu dai hoc mon hoa cua cac truong chuyenđề thi thử hóa họcđề thi thử hóa học 2012đề thi thử hóa học 12đề thi thử hóa học 2013đề thi thử hóa học có đáp ánđề thi thử hóa học 2012 có đáp ánđề thi thử hóa học có đáp án chi tiếtđề thi thử hóa học 2011 của các trường chuyênđề thi thử hoá học 201430 đề thi thử đại học môn toánĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔNde thi tin học Cao học đhxhnv tphcmcong tac xa hoi voi nhomNgôn ngữ học đối chiếulý thuyết , bài tập , công thức HÓA HỌC 12 mới nhấtDE THI CUOI KY NGU NGHIA HOCđề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm tayâm vị học thực hành và âm vị học tiếng việtNNVC&PC 2016Nâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamĐề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10Tổ hợp xác SUẤT lớp 11Trắc nghiệm toán lượng giácTRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11Thẩm quyền của tòa án cấp sơ thẩm đối với việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại (tt)Hoàn thiện pháp luật việt nam về hòa giải trong giải quyết tranh chấp thương mại (tt)Thủ thuật tính đạo hàm bằng casioBài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12521 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11Bí kíp tổ hợp xác suất (tuyệt chiêu)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập