NGHỆ THUẬT QUYẾT đoán

Thế giới nghệ thuật thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Thế giới nghệ thuật thơ Đoàn Thị Lam Luyến
... dũng th tỡnh yờu ca on Th Lam Luyn, tỏc gi V Nho trờn bỏo Vn ngh s thỏng 2003 bi vit ngn vi tiờu on Th Lam Luyn - Ngi yờu n nỏt cuc i cho th li cm nhn v th Lam Luyn: Vi Lam Luyn tỡnh yờu nh l ... Vit Nam, on Th Lam Luyn sỏng tỏc u tay hn Lam Luyn ó mn tỡnh yờu núi v thi cuc v mn th s núi v tỡnh yờu õy l nột rt mi ca Lam Luyn so vi cỏc nh th n Tr li phng ca bỏo Tin Phong Lam Luyn tõm s ... gii ngh thut th on Th Lam Luyn - 1.2.3 Cỏc chng ng th Lam Luyn T cm bỳt n Lam Luyn cho i th Mi th u mang nhng du n rừ nột cuc i ch Lam luyn rt yờu tr,...
 • 129
 • 375
 • 0

Thế giới nghệ thuật thơ Đoàn Thị Lam Luyến.pdf

Thế giới nghệ thuật thơ Đoàn Thị Lam Luyến.pdf
... dũng th tỡnh yờu ca on Th Lam Luyn, tỏc gi V Nho trờn bỏo Vn ngh s thỏng 2003 bi vit ngn vi tiờu on Th Lam Luyn - Ngi yờu n nỏt cuc i cho th li cm nhn v th Lam Luyn: Vi Lam Luyn tỡnh yờu nh l ... Vit Nam, on Th Lam Luyn sỏng tỏc u tay hn Lam Luyn ó mn tỡnh yờu núi v thi cuc v mn th s núi v tỡnh yờu õy l nột rt mi ca Lam Luyn so vi cỏc nh th n Tr li phng ca bỏo Tin Phong Lam Luyn tõm s ... gii ngh thut th on Th Lam Luyn - 1.2.3 Cỏc chng ng th Lam Luyn T cm bỳt n Lam Luyn cho i th Mi th u mang nhng du n rừ nột cuc i ch Lam luyn rt yờu tr,...
 • 129
 • 621
 • 3

Đề 9: Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao “cho chữ” trong nhà giam (truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân). Vì sao tác giả cho đó là “một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”?

Đề 9: Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao “cho chữ” trong nhà giam (truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân). Vì sao tác giả cho đó là “một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”?
... tình với người đáng thương này.Nhưng người cai ngục biết trân trọng tài năng,thì Huấn Cao làmột Huấn Cao tử e Đoạn truyện ông Huấn Cao cho chữ đoạn văn hay truyện ngắn Chữ người tử Bút pháp ... với cảnh này, người tử vào cõi Sáng mai ông bị tử hình, nét chữ vuông vắn, i đẹp lên hoài bão tung hoành đời ông lụa bạch lời khuyên ông tên quản ngục coi lời di huấn ông đạo lí làm người ... c Huấn Cao đẹp khí phách Ông người tử gần đến ngày tử hình giữ hiên ngang, khí phách anh hùng Cao Bá Quát Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn Chỉ tiến mõ vọng canh, “một cảnh ng xưa chưa...
 • 3
 • 2,407
 • 25

Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh Huấn Cao “cho chữ” - văn mẫu

Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh Huấn Cao “cho chữ” - văn mẫu
... năng,thì Huấn Cao làmột Huấn Cao tử tù e Đoạn truyện ông Huấn Cao cho chữ đoạn văn hay truyện ngắn”Chữ người tử tù” Bút pháp điêu luyện, sắc sảo dựng người, dựng cảnh, chi tiết gợi cảm, gây ấn ng ... cách suy ng sâu xa hơn,chúng ta hiểu vĩ đại viên quản ngục.Ta ví viên quản ngục vua anh minh Huấn Cao ng tài.Vua giỏi phải biết dùng ng tài d Vì Nguyễn Tuân lại nói “một cảnh ng xưa ... Cái Đẹp Nguyễn Tuân gắn với DŨNG Hiện thân đẹp hình ng Huấn Cao đó, khí phách lừng lẫy sáng rực đêm cho chữ nhà tù Bên cạnh hình ng Huấn Cao lồng lộng, ta thấy lòng thiên hạ Trong đêm cho...
 • 2
 • 547
 • 5

Chuyên đề 14- giá trị tư tưởng nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh Huấn Cao docx

Chuyên đề 14- giá trị tư tưởng nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh Huấn Cao docx
... (1939) tập “Vang bóng thời” văn hay nhất, tiêu biểu Nguyễn Tuân Giá trò tưởng dụng công nghệ thuật Nguyễn Tuân thể chủ yếu đoạn văn tả “một cảnh ng xưa chưa có”, cảnh ng người tử tù cho chữ ... trọng tài năng,thì Huấn Cao làmột Huấn Cao tử tù ih u V e Đoạn truyện ông Huấn Cao cho chữ đoạn văn hay truyện ngắn”Chữ người tử tù” Bút pháp điêu luyện, sắc sảo dựng người, dựng cảnh, chi tiết gợi ... sáng tạo nhân vật Huấn Cao (Cao họ, Huấn dạy) Cao Bá Quát trước thành lãnh tụ nông dân thầy giáo Nguyễn Tuân đưa vào hai tính cách bật nguyên mẫu để xây dựng nhân vật Huấn Cao Cao Bá Quát người...
 • 4
 • 318
 • 1

Luận văn: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN docx

Luận văn: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN docx
... dũng th tỡnh yờu ca on Th Lam Luyn, tỏc gi V Nho trờn bỏo Vn ngh s thỏng 2003 bi vit ngn vi tiờu on Th Lam Luyn - Ngi yờu n nỏt cuc i cho th li cm nhn v th Lam Luyn: Vi Lam Luyn tỡnh yờu nh l ... Vit Nam, on Th Lam Luyn sỏng tỏc u tay hn Lam Luyn ó mn tỡnh yờu núi v thi cuc v mn th s núi v tỡnh yờu õy l nột rt mi ca Lam Luyn so vi cỏc nh th n Tr li phng ca bỏo Tin Phong Lam Luyn tõm s ... gii ngh thut th on Th Lam Luyn - 1.2.3 Cỏc chng ng th Lam Luyn T cm bỳt n Lam Luyn cho i th Mi th u mang nhng du n rừ nột cuc i ch Lam luyn rt yờu tr,...
 • 129
 • 141
 • 0

Ôn thi đại học môn văn – Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao “cho chữ” trong nhà giam potx

Ôn thi đại học môn văn – Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao “cho chữ” trong nhà giam potx
... thời văn hay nhất, tiêu biểu Nguyễn Tuân Giá trị tưởng dụng công nghệ thuật Nguyễn Tuân thể chủ yếu đoạn văn tả “một cảnh ng xưa chưa có”, cảnh ng người tử tù cho chữ viên quản ngục a Ông ... năng,thì Huấn Cao Huấn Cao tử tù e Đoạn truyện ông Huấn Cao cho chữ đoạn văn hay truyện ngắn Chữ người tử tù Bút pháp điêu luyện, sắc sảo dựng người, dựng cảnh, chi tiết gợi cảm, gây ấn ng Ngôn ... vuông vắn, i đẹp lên hoài bão tung hoành đời ông lụa bạch lời khuyên ông tên quản ngục coi lời di huấn ông đạo lí làm người thời đại nhiễu nhương Quan niệm Nguyễn Tuân đẹp gắn liền với thi n...
 • 10
 • 273
 • 1

Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao “cho chữ" pps

Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao “cho chữ
... Tuân Giá trị tưởng dụng công nghệ thuật Nguyễn Tuân thể chủ yếu đoạn văn tả “một cảnh ng xưa chưa có”, cảnh ng người tử tù cho chữ viên quản ngục a Ông Huấn Cao truyện Chữ người tử tù ... năng,thì Huấn Cao Huấn Cao tử tù e Đoạn truyện ông Huấn Cao cho chữ đoạn văn hay truyện ngắn Chữ người tử tù Bút pháp điêu luyện, sắc sảo dựng người, dựng cảnh, chi tiết gợi cảm, gây ấn ng Ngôn ... Cũng với cảnh này, người tử tù vào cõi Sáng mai ông bị tử hình, nét chữ vuông vắn, i đẹp lên hoài bão tung hoành đời ông lụa bạch lời khuyên ông tên quản ngục coi lời di huấn ông đạo lí...
 • 7
 • 185
 • 0

Phân tích cảnh Huấn Cao cho chữ quản ngục trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Nêu rõ ý nghĩa nhân văn và giá trị nghệ thuật của đoạn trích

Phân tích cảnh Huấn Cao cho chữ quản ngục trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Nêu rõ ý nghĩa nhân văn và giá trị nghệ thuật của đoạn trích
... ngục quan quan hệ hoàn toàn thay đổi Sự khinh bỉ nhường chỗ cho trân trọng Chính lòng ngục quan làm cảm động lòng Huấn Cao Thì từ sâu thẳm ngăn cách Cái tâm làm cảm động tài tài vài tâm ... cảm động tài tài vài tâm có chuyển hóa thi đẹp đời Nguyễn Tuân nhà văn thiên chủ nghĩa “duy mỹ” Nhưng trước sau Nguyễn Tuân tin “thiên lương” người Ông không hướng tới “mĩ” mà hướng tới “chân”, ... tư tưởng Nguyễn Tuân Nguyễn Tuân ngưỡng mộ vẻ đẹp khí phách, vẻ đẹp tài hoa, vẻ đep thiên lương Ông dồn bút lực dựng lên sức sống vẻ đẹp nên dù Huấn Cao có mãi tất vẹn nguyên, sống Trích: Loigiaihay.com...
 • 2
 • 156
 • 0

Trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật qua đoạn Trao duyên

Trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật qua đoạn Trao duyên
... lực “cường quyền” “đồng tiền” Vẻ đẹp ngôn ngữ đoạn trích thể tính cá thể hóa Cả đoạn trích lời Thúy Kiều giằng xé nội tâm đau đớn Kiều tỏ người sâu sắc, có ý chi trao duyên cho Thúy Vân Nhưng nàng ... Kiều ta thấy phụ nữ, lại nhầm Kiều với khác Đó nhờ tính cá thể ngôn ngữ nghệ thuật Qua đoạn trích, ta phần thấy phong cách nghệ thuật Nguyễn Du Một giọng điệu riêng: thiết tha, đằm thắm mà Tố ... lên trang thơ giọt nước mắt đắng cay cho thân phận nàng Kiều Điều mà cảm nhận tính hình tượng ngôn từ nghệ thuật tính truyền cảm Hẳn Nguyễn Du khóc nhiều nhân vật, hẳn nhà thơ xót xa đau khổ nhiều...
 • 2
 • 222
 • 1

Vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật qua đoạn Trao duyên

Vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật qua đoạn Trao duyên
... hoảng hốt tương lai bất trắc Vẻ đẹp ngôn ngữ đoạn trích thể tính cá thể hóa - Cả đoạn trích ý chí, bình thản trao duyên lại chìm vào tình yêu bi kịch tinh thần - Qua ngôn ngữ nhận Kiều người thông ... đuối, người lưới tình giăng mắc, Kiều ta thấy phụ nữ đau đớn yêu c Kết luận: Khẳng định ngôn ngữ nghệ thuật làm nên sức sống Truyện Kiều Trích: loigiaihay.com ...
 • 2
 • 169
 • 0

ThS33 029 thế giới nghệ thuật thơ đoàn thị lam luyến

ThS33 029 thế giới nghệ thuật thơ đoàn thị lam luyến
... dũng th tỡnh yờu ca on Th Lam Luyn, tỏc gi V Nho trờn bỏo Vn ngh s thỏng 2003 bi vit ngn vi tiờu on Th Lam Luyn - Ngi yờu n nỏt cuc i cho th li cm nhn v th Lam Luyn: Vi Lam Luyn tỡnh yờu nh l ... Vit Nam, on Th Lam Luyn sỏng tỏc u tay hn Lam Luyn ó mn tỡnh yờu núi v thi cuc v mn th s núi v tỡnh yờu õy l nột rt mi ca Lam Luyn so vi cỏc nh th n Tr li phng ca bỏo Tin Phong Lam Luyn tõm s ... gii ngh thut th on Th Lam Luyn - 1.2.3 Cỏc chng ng th Lam Luyn T cm bỳt n Lam Luyn cho i th Mi th u mang nhng du n rừ nột cuc i ch Lam luyn rt yờu tr,...
 • 129
 • 59
 • 0

báo cáo tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo cấp 5 chiến thắng của sự khiêm tốn và quyết đoán giải quyết vấn đề

báo cáo tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo cấp 5 chiến thắng của sự khiêm tốn và quyết đoán giải quyết vấn đề
... CÁC NỘI DUNG CHÍNH Sự lãnh đạo cấp Hệ thống cấp độ Các yếu tố tạo nên thành công Các đặc tính nhà lãnh đạo cấp 5 Cửa sổ gương Born or Bred? SỰ LÃNH ĐẠO CẤP  Những điều làm nên công ... ĐẶC TÍNH CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO CẤP CẤP SỰ KHIÊM TỐN CÁ NHÂN PERSONAL HUMILITY Ý CHÍ CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL WILL SỰ KHIÊM TỐN - PERSONAL HUMILITY Hành động yên lặng, định cách bình tĩnh Sự giản ... cho câu hỏi này, tìm tính cách nhà lãnh đạo cấp 5: - Sự khiêm tốn chuyên nghiệp - Nhút nhát tàn bạo - Xấu hổ cam đảm - Hiếm có tâm Ví dụ điển hình nhà lãnh đạo cấp Năm 1971, Darwin E.Smith trở...
 • 19
 • 257
 • 1

tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo cấp 5 chiến thắng của sự khiêm tốn và quyết đoán giải quyết vấn đề

tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo cấp 5 chiến thắng của sự khiêm tốn và quyết đoán giải quyết vấn đề
... nhà lãnh đạo cao cấp phân tích họ câu hỏi này, đó, không bị sa đà vào suy nghĩ đơn giản thường gặp hàng ngày “tán dương lãnh đạo hay “khiển trách lãnh đạo Tuy nhiên, thành tố lãnh đạo cấp lại ... nhận vai trò nhà lãnh đạo cao cấp Có điều quán cách lạ thường vai trò lãnh đạo cấp cao” Tôi quay lại tranh luận sau, “việc so sánh công ty bao gồm việc so sánh nhà lãnh đạo điều có khác biệt? ... hợp, số liệu chiến thắng Sự dẫn dắt lãnh đạo cấp công ty “Tốt” đến “vĩ đại” trì điều 15 năm rút kết Đây điểm khác biệt bật so sánh với công ty chuyển đổi thất bại Thành tố lãnh đạo cấp xuất không...
 • 21
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật kinh doanh bí quyết kinh doanhnghệ thuật kinh doanhđề án môn hoc nghệ thuat kinh doanhnghệ thuật kinh doanh ấn tượngnghệ thuật kinh doanh mỹ phẩmnghệ thuật kinh doanh bán lẻnghệ thuật kinh doanh bán lẻ hiện đạinghệ thuật kinh doanh nhà hàng ăn uốngnghệ thuật kinh doanh dịch vụnghệ thuật trong đoạn trích trao duyên của nguyễn dutư duy và nghệ thuật kinh doanh của người mỹnghệ thuật kinh doanh của người nhậtsách nghệ thuật kinh doanh bán lẻ hiện đạiphan tich bai tho dat nuoc ve noi dung va bien phap nghe thuat trong doan trong anh va em hom nay lam nen dat nuoc muon doinghi luan ve noi dung va nghe thuat cua doan trich tinh canh le loi cua nguoi chinh phu trich chinh phu ngamdang tran confullstack react book r20Thu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt NamThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnTìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà NộiVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà TĩnhXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516Công thức gải nhanh hóaKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201710 de thi tieng anh 2016 NO KEY NEW
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập