NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương
... dân biết bảo tồn thuốc quí trước thảm họa bị tuyệt chủng [27] 2.2 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật nhân giống bảo tồn nguồn gen thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật kỹ thuật quan ... tác dụng chữa bệnh Mắt trâu Vì vậy, cần có nghiên cứu đầy đủ ứng dụng nhân giống bảo tồn loài Với lý tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh bảo tồn Mắt trâu ... Bao gồm: - Nuôi cấy non trưởng thành - Nuôi cấy quan - Nuôi cấy phôi - Nuôi cấy sẹo - Nuôi cấy tế bào trần Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào Haberlandt...
 • 45
 • 3,163
 • 8

CHƢƠNG II. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT – NHÂN GIỐNG IN VITRO pdf

CHƢƠNG II. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT – NHÂN GIỐNG IN VITRO pdf
... Hình 2.1 Nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy Các bƣớc nhân giống in vitro 2.1 Chọn lựa khử trùng mẫu cấy Mẫu cấy mảnh thực vật đặt vào môi trường nuôi cấy Để tiến hành nuôi cấy in vitro ... Nhân giống in vitro Đây giai đoạn quan trọng nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật nhằm mục đích tăng sinh khối thể nhân giống Vật liệu nuôi cấy thể chồi, môi trường nuôi cấy ... thể nhân giống in vitro Mẫu nuôi cấy môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo thể nhân giống in vitro Có thể nhân giống in vitro thể chồi thể cắt đốt Tạo thể nhân giống in vitro phụ thuộc vào đặc...
 • 14
 • 273
 • 5

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 1 pot

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 1 pot
... chu kỳ nuôi cấy tế bào thực dài từ 1- 5 tháng (tùy đối tượng mục đích nuôi cấy) , thí nghiệm vi sinh vật kết thúc vài ngày Nói cách khác, mức độ vô trùng thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật ... hypochlorite 9 -1 0% 5-3 0 Rất tốt Sodium hypochlorite 2% 5-3 0 Rất tốt Nước Bromine 1- 2 % 2 -1 0 Rất tốt H2O2 1 0 -1 2% 5 -1 5 Tốt HgCl2 0, 1- 1 % 2 -1 0 Khá Kháng sinh 4-5 0 mg/L 3 0-6 0 Khá 1. 5 Vô trùng nơi thao tác cấy ... có dải đo từ 19 0 -1 10 0 nm - Một số thiết bị khác để phân tích thành phần sinh hóa tế bào nuôi cấy II Các nhân tố đảm bảo thành công nuôi cấy m - tế bào thực vật Có nhân tố chính: - Bảo đảm điều...
 • 9
 • 290
 • 3

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 2 potx

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 2 potx
... (g /20 0 mL) KNO3 1900 KH2PO4 170 NH4NO3 1650 16,5 MgSO4.7H20 370 3,7 MS2: CaCl2.2H2O 440 MS3: H3BO3 6 ,2 0, 124 MnSO4.4H2O 22 ,3 0,446 CoCl2.6H2O 0, 025 0,5 mg CuSO4.5H2O 0, 025 ZnSO4.4H2O 8,6 0,1 72 ... dung dịch mẹ (g /20 0 mL) 450 KNO3 25 00 50 NaH2PO4.2H2O 170 (NH4)2SO4 134 1,68 MgSO4.7H20 PC3: 100 CaCl2.2H2O PC2: Ca(H2PO4 )2. 2H2O 25 0 Dung tích dùng cho L môi trường H3BO3 (× 20 ) (× 20 ) 3,4 10 mL ... 10 0 ,2 MnSO4.4H2O 25 0,5 CuSO4.5H2O 0,0 025 ZnSO4.4H2O 10 Dung tích dùng cho L môi trường 9,5 (× 10) (× 20 ) 0,68 0,05 mg 0 ,25 FeSO4.7H2O 27 ,8 Na2-EDTA Nt5: 10 mL 10 mL 0 ,2 Na2MoO4.2H2O Nt4: 20 mL...
 • 9
 • 312
 • 1

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 3 pps

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 3 pps
... bị - Nồi khử trùng - Tủ sấy - Laminar - Tủ lạnh - Microwave - Cân phân tích 1 0-4 g - Cân kỹ thuật 1 0-2 g - Máy cất nước lần Hóa chất - Dung dịch stock môi trường MS (MS1, MS2, MS3, MS4 MS5) - Dung ... Nguyên liệu thực vật - Đỉnh sinh trưởng hông (Paulownia fortunei) - Đỉnh sinh trưởng keo lai (Acasia hybrid) b Môi trường nuôi cấy - MS đầy đủ - Saccharose 3% - Agar 0,8% - BAP mg/L - NAA mg/L ... - Dung dịch HgCl2 0,1% - Cồn 90% - Agar - Saccharose - Nước cất vô trùng - Dung dịch stock chất kích thích sinh trưởng: BAP NAA - Nước dừa III Phương pháp tiến hành Nuôi cấy phát triển thành trực...
 • 4
 • 197
 • 2

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 4 pptx

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 4 pptx
... (4) Nitsch đầy đủ (Nt1, Nt2, Nt3, Nt4 Nt5) + + + + Saccharose (%) 2 2 Agar (%) 0,8 0,8 0,8 0,8 IAA (mg/L) 0,1 - - 0,1 2 , 4- D (mg/L) - 0, 1-0 ,5 - - KIN (mg/L) 0,1 0,1 0, 1-1 - BAP (mg/L) - - 0, 1-1 ... micropipette Thiết bị - Nồi khử trùng - Tủ lạnh - Laminar - Tủ sấy - Microwave - Cân phân tích 1 0 -4 g - Cân kỹ thuật 1 0-2 g - Máy cất nước lần - Kính hiển vi Hóa chất - Dung dịch stock môi trường Nt (Nt1, ... Nt4 Nt5) - Dung dịch HgCl2 0,1% - Cồn 90% - Agar - Saccharose - Nước cất vô trùng - Dung dịch stock chất kích thích sinh trưởng: IAA, BAP, KIN 2 , 4- D III Phương pháp tiến hành Nguyên liệu thực vật...
 • 4
 • 201
 • 1

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 5 potx

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 5 potx
... Hình 5. 1 Nuôi cấy dịch huyền phù tế bào thực vật bioreactor II Dụng cụ, thiết bị, hóa chất Dụng cụ - Bình tam giác ( 250 mL) - Giấy nhôm - Giấy lọc vô trùng - Lọ khử trùng mẫu vật nuôi cấy - Forceps, ... vitro: nuôi cấy tạo callus Môi trường nuôi cấy tạo callus http://www.ebook.edu.vn 179 a Lúa - MS đầy đủ - Saccharose % - Agar 0,8 % - 2,4-D mg/L - KIN 0,1 mg/L - pHmôi trường ~ 5, 8 b Nghệ đen - MS ... 5, 8 b Nghệ đen - MS đầy đủ - Saccharose % - Agar 0,8 % - BAP mg/L - 2,4-D mg/L - pHmôi trường ~ 5, 8 Môi trường nuôi cấy tế bào dịch lỏng Thành phần môi trường tương tự môi trường tạo callus không...
 • 5
 • 183
 • 1

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 6 pot

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 6 pot
... 182 - Tủ sấy - Laminar - Tủ lạnh - Microwave - Cân phân tích 1 0-4 g - Cân kỹ thuật 1 0-2 g - Máy cất nước lần - Máy ly tâm (tốc độ 60 0 0-1 0000 rpm), rotor cho tube 15 mL - Máy lắc - Buồng đếm - Kính ... từ tổng số tế bào nuôi cấy ban đầu, mẫu có 10 0-2 00 protoplast nuôi cấy Có dấu hiệu nhiễm bẩn không Chú thích: Nếu tìm thấy tập đoàn tế bào, protoplast pha loãng với môi trường nuôi cấy có lượng ... môi trường nuôi cấy protoplast (PC) Đặt giọt protoplast buồng đếm hồng cầu ước lượng mật độ protoplast (số lượng tế bào/ số ô đếm ×10.000) Nuôi cấy protoplast cách pha loãng 50.000 tế bào/ mL môi...
 • 4
 • 185
 • 2

Thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật - Bài 7 pot

Thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Bài 7 pot
... kanamycin 2.6 Môi trường MSO - MS đầy đủ - Agar 0,8 % - Saccharose % - pHmôi trường ~ 5,8 2 .7 Môi trường nuôi cấy (MS 104) - MS đầy đủ - Agar 0,8 % - Saccharose % - BAP mg/mL - NAA 0,2 mg/mL - pHmôi trường ... http://www.ebook.edu.vn - Tủ sấy - Laminar - Tủ lạnh - Microwave - Cân phân tích 1 0-4 g - Cân kỹ thuật 1 0-2 g - Máy cất nước lần - Máy ly tâm lạnh (14000 rpm) cho tube 1, 5-2 mL Hóa chất - Môi trường MS - Môi trường nuôi ... 4404 - Cây thuốc in vitro Chuẩn bị môi trường 2.1 Môi trường LB - Bacto-tryptone - Yeast-Extract - NaCl - Nước cất đến đủ 300mL 3g 1,5 g 3g http://www.ebook.edu.vn 1 87 2.2 Môi trường LB đặc Môi...
 • 6
 • 271
 • 4

tiểu luận sinh học các hướng nghiên cứu ứng dụng nuôi cấy tế bào thực vật

tiểu luận sinh học các hướng nghiên cứu và ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào thực vật
... hợp tế bào dịch lỏng đáp ứng mục đích nuôi cấy tế bào qui lớn đặc biệt việc sử dụng công nghệ nuôi tế bào thực vật qui công nghiệp Protoplast (tế bào trần) thực vật nguyên liệu đáp ứng ... đưa nuôi cấy tế bào thực vật lên quy công nghiệp Những thành tích đạt lĩnh vực đặc biệt việc công nghiệp hố sản xuất Shikonin tế bào nuôi cấy tiền đề cho việc sử dụng tế bào thực vật nuôi cấy ... tính tồn Mỗi lồi thực vật có khả tái sinh khác Cơ sở thứ hai quần thể tế bào nuôi cấy bao gồm số lượng lớn tế bào không đồng Vì quần thể tế bào nuôi cấy xem quần thể thực vật diễn thay đổi...
 • 25
 • 287
 • 0

BÀI 1 PHA CHẾ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT

BÀI 1 PHA CHẾ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT
... Phúc trình thực tập nuôi cấy tế bào thực vật Họ Tên: Lưu Hoàng Đệ MSHV: M0 514 008 cho thêm nước cất vào cho đủ 1lít môi trường Sau cho môi trường trở ca nhựa để tiện việc pha Agar chuẩn ... vòng vài phút đến môi trường sôi Agar hòa tan hoàn toàn, lưu ý thêm nước cất vào môi trường lúc nấu để bù lại lượng nước bay Sau môi trường nấu xong, ta tiến hành chia môi trường vào lọ cấy, ... vào khoảng 40 ml môi trường, dùng túi nilon đậy kín miệng lọ cấy cố định túi nilon sợi dây thun Cuối ta cho lọ cấy môi trường vào máy khử trùng nhiệt ướt để khử trùng môi trường Kết luận Môi...
 • 2
 • 2,643
 • 11

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh cây hoa nhài nhật ( braufel dsla hopeana benth )

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh cây hoa nhài nhật ( braufel dsla hopeana benth )
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ………………… NGUYỄN THỊ THÚY ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ NHÂN NHANH CÂY HOA NHÀI NHẬT (BRUNFELDSIA HOPEANA BENTH) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tựu nuôi cấy tế bào thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật trở thành phương thức quan trọng để nhân nhanh, đặc biệt khó nhân nhanh phương pháp truyền thống Đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng ... truyền Xuất phát từ sở trên, tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh hoa Nhài Nhật (Brunfeldsia hopeana Benth) ’’ Nguyễn Thị Thúy 11 K34E Sinh - KTNN Khóa luận...
 • 53
 • 197
 • 0

NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT

NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT
... mặt với môi trường lớn nên vết thương tiếp xúc với môi trường tối ưu 4 NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO • Dưới tác dụng NAA KIN cho thấy tế bào callus có tăng sinh sinh khối • Việc nuôi cấy môi trường ... dưỡng Hình 4.1 Tế bào callus sau cấy( A) tế bào tăng sinh sau 14 ngày(B) NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO Bảng 4.1 Số liệu khối lượng tể bào sau lọc (m ướt) khối lượng tế bào sau sấy ( m khô) Giấy M ướt ... cuả tế bào • Việc chọn nguồn callus cứng rời rạc đảm bảo cho tế bào callus không bị ảnh hưởng trình lắc tế bào không bị dính vào cản trở việc tiếp xúc với A B chất dinh dưỡng Hình 4.1 Tế bào...
 • 24
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nuôi cấy mô và tế bào thực vậtcông nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vậtứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây mắt trâu của vườn quốc gia cúc phươngý nghĩa của vô trùng trong nuôi cấy mô và tế bào thực vậtnuôi cấy mô và tế bàocông nghệ nuôi cấy mô và tế bàonuôi cấy mô tế bào thực vật và ứng dụngnuôi cấy mô tế bào thực vậtnuôi cấy mô tế bào thực vật họckỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtcác kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtcông nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtsách nuôi cấy mô tế bào thực vậtnuôi cấy mô tế bào thực vật là gìquy trình nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)
Đăng ký
Đăng nhập