KHẢO sát một số đặc TÍNH của AXINO TRONG mô HìNH SIêU đối XỨNG

KHẢO sát một số đặc TÍNH của AXINO TRONG HìNH SIêU đối XỨNG

KHẢO sát một số đặc TÍNH của AXINO TRONG mô HìNH SIêU đối XỨNG
... hình cần thiết theo hướng xây dựng đối xứng liên quan hạt có spin khác Đối xứng gọi “ siêu đối xứng (SUSY) Mục tiêu lý thuyết xây dựng đối xứng mà thống đối xứng (không – thời gian) với đối ... xứng, siêu trường, siêu không gian, phép biến đổi siêu đối xứng, hình axion siêu đối xứng xuất axion, saxion, axino từ siêu trường chiral đánh giá khối lượng axino 11 CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH HỦY AXINO ... θ ) (1.28) Siêu trường thỏa mãn điều kiện gọi siêu trường vectơ 1.4 Axion hình siêu đối xứng Trong lý thuyết siêu đối xứng, vùng lượng thấp, axion xuất với axino saxion lý thuyết siêu trường...
 • 47
 • 448
 • 0

Tài liệu TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis docx

Tài liệu TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis docx
... GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo MỤC LỤC KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ CANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA ... sulfat GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ CANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC ... 0,034 Nhận xét : Hoạt độ riêng chế phẩm enzyme protease tủa cồn cao 0,072 UI/mg CPE (giá trị trung bình) KHẢO SÁT SỰ PHỤ THU C HOẠT ĐỘ CỦA CÁC CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE VÀO NHIỆT ĐỘ 5.1 Khảo sát...
 • 29
 • 437
 • 1

Luận văn viễn thông Khảo sát một số đặc tính của hệ thống trải phổ dãy trực tiếp DSSS sử dụng MATLAB

Luận văn viễn thông Khảo sát một số đặc tính của hệ thống trải phổ dãy trực tiếp DSSS sử dụng MATLAB
... (timing) hệ thống FH không cần chặt chẽ nh hệ thống PN 1.2.3 Một số hệ thống trải phổ kết hợp khác Hệ thống trải phổ trực tiếp DS hệ thống trải phổ nhảy tần FH hai hệ thống ứng dụng kỹ thuật trải phổ ... động với tính thời gian thực phần cứng DSP 46 Chơng Khảo sát số đặc tính hệ thống trải phổ dãy trực tiếp Trong chơng tiến hành mô số đặc tính hệ thống trải phổ trực tiếp sử dụng phần mền MATLAB ... lợng số số u điểm hệ thống trải phổ với độ tin cậy gần với hệ thống thực Nội dung luận văn tiến hành "Khảo sát số đặc tính hệ thống trải phổ dãy trực tiếp DS-SS sử dụng MALAB" Luận văn bao gồm bốn...
 • 71
 • 755
 • 6

khảo sát một số đặc tính của các chủng xạ khuẩn có triển vọng trong quản lý bệnh cháy bìa lá lúa

khảo sát một số đặc tính của các chủng xạ khuẩn có triển vọng trong quản lý bệnh cháy bìa lá lúa
... TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG TRONG QUẢN LÝ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA HƯỚNG DẪN KHOA HỌC SINH VIÊN THỰC HIỆN TS LÊ MINH ... trừ bệnh cháy bìa lúa Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu cụ thể để xác định tên chủng xạ khuẩn Do đó đề tài Khảo sát một số đặc tính chủng xạ khuẩn triển vọng quản bệnh cháy ... Chứng nhận chấp nhận luận văn tốt nghiệp với tên đề tài Khảo sát một số đặc tính chủng xạ khuẩn triển vọng quản bệnh cháy bìa lúa Do sinh viên Nguyễn Võ thực Kính trình lên hội đồng...
 • 86
 • 59
 • 0

Một số đặc tính hủy saxion trong hình KSVZ

Một số đặc tính hủy saxion trong mô hình KSVZ
... hạt tham gia đáng kể KẾT LUẬN Luận văn “ Một số đặc tính hủy saxion hình KSVZ thu số kết sau: Tính giải tích bình phương biên độ tán xạ trình hủy cặp saxion- photon sinh cặp fermion theo kênh ... định tồn vũ trụ hạt vật chất tối Vì lí chúng chọn đề tài: Một số đặc tính hủy saxion hình KSVZ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hủy cặp saxion- ... I: hình axion KSVZ Chương II: Bình phương yếu tố ma trận trình hủy cặp saxion photon thành fermion Chương III: Tiết diện tán xạ của trình hủy cặp saxion – photon thành fermion CHƯƠNG I MÔ HÌNH...
 • 50
 • 444
 • 0

[Luận văn]tình hình bệnh viêm gan vịt do virus ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang phân lập, khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng virus gây bệnh và biện pháp phòng bệnh

[Luận văn]tình hình bệnh viêm gan vịt do virus ở huyện hiệp hoà  tỉnh bắc giang phân lập, khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng virus gây bệnh và biện pháp phòng bệnh
... virus huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang Phân lập, khảo sát số đặc tính sinh học chủng virus gây bệnh biện pháp phòng bệnh" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thực trạng bệnh viêm gan vịt virus đàn vịt ... vịt nuôi huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang - Phân lập virus viêm gan vịt gây bệnh - Xác định số đặc tính sinh học chủng virus phân lập đợc - áp dụng số biện pháp phòng bệnh 1.3 ý nghĩa khoa học - ... Hepatitis Virus - DHV) Bệnh viêm gan vịt typ virus khác gây nên: virus viêm gan vịt typ I, virus viêm gan vịt typ II virus viêm gan vịt typ III 2.2.1 Virus viêm gan vịt typ I * Hình thái Virus viêm gan...
 • 93
 • 766
 • 5

Tình hình viêm gan vịt do virus ở một số huyện ngoại thành hà nội phân lập, khảo sát một số đặc tính sinh học của virus gây bệnh và phương pháp phòng bệnh

Tình hình viêm gan vịt do virus ở một số huyện ngoại thành hà nội phân lập, khảo sát một số đặc tính sinh học của virus gây bệnh và phương pháp phòng bệnh
... 2.2 Virus viêm gan v t (Duck Hepatitis virus - DHV) B nh viêm gan v t typ virus khác gây nên: virus viêm gan v t typ I, virus viêm gan v t typ II virus viêm gan v t typ III 2.2.1 Virus viêm gan ... m t s huy n ngo i thành N i - Phân l p ch ng virus viêm gan v t gây b nh - Xác ñ nh m t s ñ c tính sinh h c c a ch ng virus viêm gan v t phân l p ñư c - ðưa phương pháp phòng b nh hi u qu ... ngo i thành N i 3.1.3 Phân l p virus viêm gan v t ñ nh typ virus phân l p ñư c 3.1.4 Kh o sát m t s ñ c tính sinh h c c a ch ng virus cư ng ñ c phân l p ñư c 3.1.5 Nghiên c u phương pháp phòng...
 • 91
 • 351
 • 0

Luận văn tình hình bệnh viêm gan vịt do virus ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang phân lập, khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng virus gây bệnh và biện pháp phòng bệnh

Luận văn tình hình bệnh viêm gan vịt do virus ở huyện hiệp hoà  tỉnh bắc giang phân lập, khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng virus gây bệnh và biện pháp phòng bệnh
... Hepatitis Virus - DHV) Bệnh viêm gan vịt typ virus khác gây nên: virus viêm gan vịt typ I, virus viêm gan vịt typ II virus viêm gan vịt typ III 2.2.1 Virus viêm gan vịt typ I * Hình thái Virus viêm gan ... cứu tình hình chăn nuôi vịt huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang 3.1.2 Nghiên cứu tình hình bệnh viêm gan vịt virus đàn vịt nuôi huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang 3.1.3 Phân lập virus viêm gan vịt định typ chủng ... đặc tính sinh học chủng virus gây bệnh biện pháp phòng bệnh" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thực trạng bệnh viêm gan vịt virus đàn vịt nuôi huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang - Phân lập virus viêm...
 • 93
 • 303
 • 0

khảo sát một số đặc tính azospirillum sp. và ảnh hưởng của chúng trên vài dạng cây trồng ngắn ngày

khảo sát một số đặc tính azospirillum sp. và ảnh hưởng của chúng trên vài dạng cây trồng ngắn ngày
... cứu vài tác giả, số lượng Azospirillum đất trồng lúa đồng sông Hồng cao Nhìn chung mật độ tế bào Azospirillum chân đất từ vài chục đến vài vạn tế bào/gam đất khô, đất không ngập nước số lượng Azospirillum ... dương tính 16 − : 90% chủng âm tính ± : đa số chủng dương tính, vài chủng âm tính d : 11 - 89 % chủng dương tính 1.3.2 Sự phân bố Azospirillum đất Nhóm Azospirillum có biên độ sinh thái rộng, chúng ... Bảng 3.10 Số nhánh trung bình lúa ruộng (nhánh /cây) vào thời điểm 45 ngày chủng A2 A3 83 Bảng 3.11 Ảnh hưởng A2 tiêu lúa vào thời điểm thu hoạch 85 Bảng 3.12 Ảnh hưởng A3 tiêu lúa vào thời...
 • 123
 • 424
 • 2

điều tra kỹ thuật canh tác và khảo sát một số đặc tính nông học của các giống đu đủ (carica papaya l.) tại huyện cái bè, tỉnh tiền giang

điều tra kỹ thuật canh tác và khảo sát một số đặc tính nông học của các giống đu đủ (carica papaya l.) tại huyện cái bè, tỉnh tiền giang
... tuổi khảo sát huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, 2010 49 3.19 Một số đặc điểm trái giống đu đủ thu huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, 2010 50 3.20 Một số đặc điểm hột trái giống đu đủ thu huyện Cái Bè, tỉnh ... SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG  Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông học với đề tài: ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC CỦA CÁC GIỐNG ĐU ĐỦ (Carica papaya ... trạng canh tác đu đủ, đồng thời tìm giống có khả sinh trưởng tốt cho phẩm chất suất cao, đề tài Điều tra kỹ thuật canh tác khảo sát số đặc tính nông học giống đu đủ (Carica papaya L.) huyện Cái Bè,...
 • 109
 • 91
 • 0

khảo sát tình hình ký sinh trên sâu ăn tạp tại vĩnh long – khảo sát một số đặc tính sinh học và sựtương tác với spltnpv của ong microplitis manilae ash. trong điều ki

khảo sát tình hình ký sinh trên sâu ăn tạp tại vĩnh long – khảo sát một số đặc tính sinh học và sựtương tác với spltnpv của ong microplitis manilae ash. trong điều ki
... SINH TRÊN SÂU ĂN T P (Spodoptera litura Fab.) T I VĨNH LONG KH O SÁT M T S S C TÍNH SINH H C VÀ TƯƠNG TÁC V I SpltNPV C A ONG Microplitis manilae Ash TRONG I U KI N PHÒNG THÍ NGHI M Do sinh ... t i Vĩnh Long. (2) Kh o sát m t s c i m sinh h c c a ong M manilae sinh sâu ăn t p i u ki n phòng thí nghi m (3) Kh o sát s tương tác gi a ong M manilae v i SpltNPV lên sâu ăn t p i u ki n ... T I VĨNH LONG KH O SÁT M T S H C VÀ S TRONG C TÍNH SINH TƯƠNG TÁC V I SpltNPV C A ONG Microplitis manilae Ash I U KI N PHÒNG THÍ NGHI M” nh m kh o sát di n bi n c a loài sinh sâu ăn t p giai...
 • 56
 • 109
 • 0

tinh sạch và khảo sát một số đặc điểm của enzyme phytase từ nấm aspergillus niger

tinh sạch và khảo sát một số đặc điểm của enzyme phytase từ nấm aspergillus niger
... 2.6 Một số nghiên cứu tinh khảo sát đặc điểm phytase 13 2.6.1 Tinh khảo sát đặc điểm phytase từ nấm 13 2.6.2 Tinh phytase khảo sát đặc điểm từ vi khuẩn 14 2.6.3 Tinh phytase khảo sát ... tẩy rửa 2.6 Một số nghiên cứu tinh khảo sát đặc điểm phytase 2.6.1 Tinh khảo sát đặc điểm phytase từ nấm Phytase diện hầu hết dòng thuộc chủng Aspergillus sp., nhiên dòng A ficuum A niger nguồn ... TÓM LƯỢC Mục tiêu nghiên cưú tinh khảo sát đặc điểm enzyme phytase từ nấm Aspergillus niger phân lập Trần Nguyễn Nhật Khoa Kết enzyme phytase ngoại bào từ nấm A niger tinh qua bước tủa ammonium...
 • 56
 • 102
 • 0

tinh sạch, tinh thể hóa và khảo sát một số đặc điểm của protein sap ly trích từ huyết thanh cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

tinh sạch, tinh thể hóa và khảo sát một số đặc điểm của protein sap ly trích từ huyết thanh cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... tài nghiên cứu tra, song tới thời điểm chưa tìm thấy đề tài nghiên cứu tinh thể hóa protein SAP ly trích từ huyết tra Về tinh sạch, nghiên cứu Huong Giang et al (2010) thực tra cho thấy ... khuấy giờ, cách thay nước lần Dung dịch protein sau thẩm tích trữ -20oC Phụ lục Hóa chất sử dụng tinh thể hóa protein SAP Bảng Hóa chất đƣợc sử dụng điều kiện kết tinh tinh thể SAP tra Điều ... huyết tra Tinh thể hóa protein SAP Khảo sát khả kết dính SAP số loài vi khuẩn gây bệnh tra Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa...
 • 52
 • 45
 • 0

Khảo sát một số đặc tính hóa, lý của dịch thải từ công đoạn ủ Viscozyme trong quy trình chiết xuất Lutein từ hoa cúc vạn thọ và đề xuất biện pháp xử lý

Khảo sát một số đặc tính hóa, lý của dịch thải từ công đoạn ủ Viscozyme trong quy trình chiết xuất Lutein từ hoa cúc vạn thọ và đề xuất biện pháp xử lý
... động đặc tính theo thời gian điều cần thiết Đó thực đề tài ‘ Khảo sát số đặc tính hóa, dịch thải từ công đoạn Viscozyme quy trình chiết xuất lutein từ hoa cúc vạn thọ đề xuất biện pháp xử ... Quá trình thủy phân cellulose 1.2.3 Quy trình hoa cúc vạn thọ Viscozyme Quy trình thu nhận lutein từ hoa cúc vạn thọ qua bước sau: - Chiết lutein este từ hoa cúc vạn thọ; - Cô đặc dịch chiết ... pháp xử ’ Mục tiêu đề tài là: Tìm hiểu số đặc tính hóa, dịch thải điều kiện khác đề xuất biện pháp xử Nội dung nghiên cứu:  Tìm hiểu quy trình hoa cúc vạn thọ Viscozyme Khảo sát biến...
 • 86
 • 117
 • 0

Tổng hợp và khảo sát một số đặc trưng của vật liệu Compozit giữa Canxi HYDROXYAPATIT (HA) và tinh bột sắn (TAPIOCA)

Tổng hợp và khảo sát một số đặc trưng của vật liệu Compozit giữa Canxi HYDROXYAPATIT (HA) và tinh bột sắn (TAPIOCA)
... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIỆN HOÁ HỌC HOÀNG THỊ TÌNH TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT GIỮA CANXI HYDROXYAPATIT (HA) TINH BỘT SẮN (TAPIOCA) ... vật liệu compozit đề tài chọn nội dung tổng hợp vật liệu compozit chứa HA tinh bột sắn khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm: - Khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng tinh bột sắn; - Khảo sát ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50 3.1 QUY TRÌNH TỔNG HỢP COMPOZIT HA /TINH BỘT SẮN 50 3.2 KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐẶC TRƢNG CỦA SẢN PHẨM COMPOZIT HA /TINH BỘT SẮN 51 3.2.1 Khảo sát...
 • 113
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học và thói quen tìm kiếm dịch vụ y tế của bệnh nhân mắc bệnh ltqđtd đến khám tại viện da liễu trung ươngkhảo sát một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máunghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010nâng cao chất lượng hoạt động của ban thư ký toà soạn trong cơ quan báo chí khảo sát một số nhật báo của trung ương và hà nộimột số đặc tính của kiểu arraymột số đặc tính của enzyme cố địnhmột số đặc tính của bộ lọc quang mach zendermột số đặc tính của javamột số đặc tính của kênh truyềnmột số đặc tính của môi trường nghiên cứumột số đặc tính của giấymột số đặc tính của van rút liệu silokhảo sát một số mẫu giống cà chua trong vụ đông xuân 2012khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe hyundai 1 25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thônđánh giá dư lượng ddt và một số sản phẩm chuyển hóa của ddt trong môi trường đất khảo sát một số vùng tại huyện tiên du tỉnh bắc ninhBài 14 mạch điều khiển tín hiệuBài 16 truyền tải điện năng máy biến áptích phân từng phầnVai trò của điện năng trong sản xuất và đời sốngBài 11 axit photphoric và muối photphatBài 33 kính hiển viBài 37 máy biến thếBài 40 ancolBài tập tổ chức bằng hình thức trò chơiĐồ thị của hàm số y = ax + b (a0)Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT bạch đằng quảng ninhBài 8 nhật bảnBài 24 công và công suấtBài 25 tự cảmBài 26 thế năngBài 29 thấu kính mỏngBài 55 tiến hóa về sinh sảnSÁCH CHUYÊN đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH bài tập hóa họcTuần 26 tôi yêu emTuần 31 thực hành các phép tu từ phép điệp và phép đối
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập