Tiểu luận Lý luận kinh tế hàng hóa của các mác và liên hệ thực tế ở việt nam

luận kinh tế hàng hóa của các mác liên hệ thực tế việt nam

Lý luận kinh tế hàng hóa của các mác và liên hệ thực tế ở việt nam
... mở rộng Mọi quan hệ kinh tế xã hội tiền tệ hóa Khi người ta gọi kinh tế hàng hóa kinh tế thị trường Các nhân tố quy luật vận động kinh tế hàng hóa 2.1 Các nhân tố kinh tế hàng hóa 2.1.1 Hàng hóa ... Liên hệ thực tế Việt Nam Theo quan điểm Các Mác kinh tế hàng hóa phương thức sản xuất độc lập mà hình thức tổ chức kinh tế tồn phương thức xã hội Với phạm vi mức độ khác nhau, kinh tế hàng hóa ... đặc điểm kinh tế hàng hóa xã hội Nhà nước ta nhà nước xã hội chủ nghĩa nên vai trò quản nhà nước định hướng kinh tế hàng hóa theo chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1 .Thực trạng kinh tế Việt Nam để phải...
 • 20
 • 17
 • 0

luận về hàng hóa sức lao động vấn đề tiền lương Việt Nam hiện nay

Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay
... 0918.775.368 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Sức lao động 1.1: Khái niệm Để tìm hiểu hàng hóa sức lao động, trước hết cần hiểu sức lao động Theo Các-Mác: Sức lao động toàn thể lực trí ... trường lao động thiếu yếu tố cầu sức lao động (nhu cầu); cung sức lao động (nguồn cung); giá sức lao động (tiền lương, tiền công); cạnh tranh thị trường lao động sở hạ tầng thị trường lao động ... để trở thành hàng hóa, sức lao động phải thuộc sở hữu người lao động, người lao động tùy ý sử dụng Nhưng hàng hóa phải trao đổi mua bán thị trường Ví dụ người thợ rèn, tùy ý sử sụng sức lao động...
 • 18
 • 5,798
 • 22

Đề tài triết học " LUẬN XÂY DỰNG XÃ HỘI HÀI HOÀ CỦA TRUNG QUỐC CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY " pptx

Đề tài triết học
... LÝ LUẬN XÂY DỰNG XÃ HỘI HÀI HOÀ CỦA TRUNG QUỐC VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY VŨ VĂN VIÊN(*) Trong viết này, tác giả trình bày cách khái quát tư tưởng hài hoà số nhà triết học, ... tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa”(7) Về sở luận luận xây dựng hội hài hoà Trung Quốc luận đổi Việt Nam dựa sở luận chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy luận phát triển làm tảng ... niệm hài hoà, mục tiêu chung, sở luận, … Theo tác giả, luận xây dựng hội hài hoà Trung Quốc có giá trị gợi mở định công đổi Việt Nam Thuật ngữ hài hoà xuất từ sớm hệ thống triết học...
 • 11
 • 147
 • 0

Các giải pháp nhằm sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái trong quản nền kinh tế Việt Nam

Các giải pháp nhằm sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái trong quản lý nền kinh tế ở Việt Nam
... NG LÝ LU N T NG QUAN V T GIÁ H I OÁI VÀ V N HÀNH T GIÁ H I OÁI TRONG QU N LÝ N N KINH T 1.1 T giá h i nh n th c v vai trò c a t giá h i n n kinh t 1.1.1 Khái ni m v t giá ... m t công c tích c c qu n n n kinh t - V n t giá sách t giá chi m gi m t v trí quan tr ng n n kinh t h th ng sách kinh t v n s cao ó c ng t i em ã ch n mang tính th i tài : Các gi i pháp ... h gi a t giá h i th c t danh ngh a 1.1.3 Nh n th c v vai trò c a t giá h i n n kinh t 1.2 Các c ch i u hành t giá : 1.2.1 Các c ch a T giá c i u hành t giá nh b T giá th n...
 • 103
 • 76
 • 0

Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của Triết học Mác Lê Nin. Liên hệ thực tiễn Việt Nam

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Triết học Mác Lê Nin. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam
... hiểu nguyên tắc thống luận thực tiễn hoạt động, em định lựa chọn nội dung: Nguyên tắc thống luận thực tiễn triết học Mác – Lênin” làm đề tài tiểu luận Tiểu luận Triết học – GVHD: TS ... lại luận thực tiễn Quan niệm mối quan hệ luận thực tiễn chiếm vị trí quan trọng luận nhận thức chủ nghĩa Mác – Lênin, mối quan hệ luận thực tiễn, thực tiễn giữ vai trò định; luận ... sâu sắc nguyên tắc thống luận thực tiễn luận phải gắn liền với thực tiễn, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, khái quát từ thực tiễn, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, kiểm tra thực tiễn không...
 • 21
 • 209
 • 1

Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn việt nam

Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam
... động đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam II - Thực trạng tác động đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế Thực trạng tác động đầu đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế 1.1 Tác động đầu đến chuyển ... động đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế Thực trạng tác động đầu đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế cấu đầu phát triển theo ngành cấu thực đầu theo ngành tiểu ngành cấu đầu theo ... sánh tưng đơn vị toàn kinh tế II- Chuyển dịch cấu kinh tế Nhóm – Môn kinh tế đầu 01 Phân tích vai trò đầu chuyển dịch cấu kinh tế Liên hệ thực...
 • 26
 • 217
 • 2

Sự vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ hội nhập tài chính toàn cầu- liên hệ thực tiễn Việt Nam

Sự vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính toàn cầu- liên hệ thực tiễn ở Việt Nam
... THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Company Logo I LÝ LUẬN CHUNG Bộ ba bất khả thi Company Logo I LÝ LUẬN CHUNG Chính sách hiệu hóa Chính sách hiệu hóa sách thu hồi bớt nột tệ từ lưu thông nhằm hiệu ... phản ứng hiệu hóa Sự hiệu hóa lạm phát Company Logo C - Tích lũy dự trữ phản ứng hiệu hóa Sự hiệu hóa lạm phát (TT) Company Logo C - Tích lũy dự trữ phản ứng hiệu hóa Sự hiệu hóa ... vững sách hiệu hóa Chi phí hiệu hóa quốc gia châu Á Company Logo II SỰ VÔ HIỆU HÓA, CSTT& HỘI NHẬP TCQT Kết luận nghiên cứu: - Mức độ hiệu hóa dòng dự trữ ngoại hối tăng - Các sách tích...
 • 35
 • 209
 • 0

Hàng hóa sức lao động vấn đề việc làm Việt Nam

Hàng hóa sức lao động và vấn đề việc làm ở Việt Nam
... tài: Hàng hóa sức lao động vấn đề lao động việc làm Việt Nam NỘI DUNG CHƯƠNG I HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG I Sức lao động điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa : 1/ Khái niệm sức lao động: Theo ... lại có ảnh hưởng định tới cung CHƯƠNG II VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM VIỆT NAM Việc nghiên cứu hàng hoá sức lao động có ý nghĩa quan trọng việc giải vấn đề lao động việc làm Việt Nam Đảng Nhà ... tính hàng hóa sức lao động: Cũng hàng hoá khác, hàng hoá - sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng 1/ Giá trị hàng hoá sức lao động: Giá trị hàng hoá sức lao động giống hàng hoá...
 • 16
 • 3,432
 • 40

Kinh nghiệm xây dựng luật chứng khoán của các nước bài học thực tiến cho việt nam

Kinh nghiệm xây dựng luật chứng khoán của các nước và bài học thực tiến cho việt nam
... khoán nước học thực tiến cho Việt Nam 2.1 Kinh nghiệm xây dựng luật chứng khoán nước Thị trường chứng khoán (TTCK) Hàn Quốc chủ yếu điều chỉnh Luật Giao dịch Chứng koán Luật điều chỉnh việc gián ... kiện thực tế thị trường nh định hướng , chiến lược phát triển TTCK nói chung Phouvong Viphongsay 10 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CH14AH CHƯƠNG II Kinh nghiệm xây dựng luật chứng khoán nước học thực tiến ... sinh mâu thuẫn, xung đột với Luật khác có liên quan Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật đầu tư nước Việt Nam, Luật phá sản… Các văn pháp luật chứng khoán không ưu tiên áp dụng...
 • 19
 • 135
 • 0

Nghiên cứu luận về DNNN cổ phần hóa DNNN trong nền kinh tế việt nam part1 ppt

Nghiên cứu lý luận về DNNN và cổ phần hóa DNNN trong nền kinh tế ở việt nam part1 ppt
... nước phát triển Việt Nam Trên giới, xu cổ phần hóa diễn mạnh mẽ từ năm 80, cổ phần hóa hiểu việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước thành công ty cổ phần thuộc sở hữu tập thể nhằm ... nghiệp b Vị trí vai trò cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước lối phù hợp với khu vực kinh tế Nhà nước, có vị trí vai trò nhiều mặt sau: - Cổ phần hóa giải tỏa bế tắc ... khoa học - Cổ phần hóa thông qua đa dạng hóa sở hữu tạo động lực cho người lao động Cổ phần hóa bảo đảm sở hữu hóa cho người lao động công ty, xí nghiệp cách cho họ tham gia đầu tư mua cổ phiếu,...
 • 6
 • 130
 • 0

Nghiên cứu luận về DNNN cổ phần hóa DNNN trong nền kinh tế việt nam part2 pdf

Nghiên cứu lý luận về DNNN và cổ phần hóa DNNN trong nền kinh tế ở việt nam part2 pdf
... hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam Các quan điểm Đảng Nhà nước vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nói đến quan điểm cổ phần hóa, trước hết ta phải khẳng định cổ phần hóa tư ... nhân hóa Cổ phần hóa nội dung đa dạng hóa sở hữu, trình chuyển đổi hình thức sở hữu chủ thể thành sở hữu nhiều chủ thể, Nhà nước chủ sở hữu Còn tư nhân hóa chuyển sở hữu Nhà nước thành sở hữu ... nước rõ: "cổ phần hóa số doanh nghiệp Nhà nước tư nhân hóa kinh tế mà trình giảm bớt sở hữu Nhà nước doanh nghiệp Nhà nướcvà đa dạng hóa sở hữu Nó tạo sở cho việc đổi quan hệ tổ chức quản phân...
 • 6
 • 138
 • 0

Nghiên cứu luận về doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa DNNN trong nền kinh tế việt nam part3 ppsx

Nghiên cứu lý luận về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa DNNN trong nền kinh tế ở việt nam part3 ppsx
... trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thuận lợi cho tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước nước ta tương lai Nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu thay đổi thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Tạo ... trình cổ phần hóa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Cổ phần hóa vấn đề phức tạp đa dạng hóa sở hữu ngược lại với sách trước Quốc hữu hóa doanh nghiệp tư nhân có cần sắc lệnh cổ phần hóa doanh ... kinh tế cạnh tranh với kinh tế giới kết luận Chúng ta bắt đầu thiên niên kỷ mới, thiên niên kỷ hội nhập tăng trưởng kinh tế Khi tham gia vào thị trường giới, doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt doanh...
 • 6
 • 188
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập